En kongElig affærE UndEr åbEn himmEl - Info-Connect A/S

cms2l.files.info.connect.dk

En kongElig affærE UndEr åbEn himmEl - Info-Connect A/S

Oplev filmen

en kongelig affære

helt gratis

fredag d. 14 juni 2013 kl.22.00

BernstOrff slOt

I 2 af hovedrollerne ses Mikkel Boe Følsgaard

som Christian 7. og Mads Mikkelsen som

Johann Struensee.

Der findes næppe et mere dramatisk kærlighedsdrama

i Danmarkshistorien end

affæren mellem Chr.VIIs tyske livlæge

Johann Struensee og den engelskfødte

dronning af Danmark Caroline Mathilde

i starten af 1770’erne.

I løbet af de sidste 40 år har en række filmatiseringer

af dette bevægende kapitel i

dansk historie været på tegnebrættet. En

kongelig affære, et af vort lands mest fascinerende

dramaer. Med udgangspunkt

i det pikante og livsfarlige trekantsdrama

mellem den stadigt mere sindssyge kong

Christian, oplysningsmanden og idea listen

Struensee, og den unge, men stærke dronning

Caroline Mathilde, er den gribende

fortælling om et passioneret, forbudt kærlighedsforhold,

som forandrede en hel nation

– et drama om modige idealister, der

risikerede alt for at bane vejen for frihed

til et helt folk.

Udover at det er en skøn film, så deltager

Johann Hartwig Ernst (J.H.E.) von Bernstorff

selv i filmen i en birolle, og den giver

et fantastisk billede af tiden, hvorfra Bernstorff

Slot bliver opført (1765).

Instruktør Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel fortæller: ”En kongelig affære

er baseret på en af de mest dramatiske

begivenheder i Danmarks, måske

endda Europas historie. Når jeg skulle

En kongElig affærE

UndEr åbEn himmEl

pitche filmen til de udenlandske investorer,

havde folk svært ved at tro på, at historien

var sand, at noget så spændende og historisk

afgørende virkelig fandt sted i vores lille land

i slutningen 1700 ­tallet. Men vi kender jo

historien herhjemme, vi har lært om den

i skolen, der er skrevet utallige bøger, en

opera, en ballet.

Der er mange forskellige tolkninger af historien

i det danske folks bevidsthed; nogle ser

Struensee som en helt, andre opfatter ham

mere som et magtmenneske, kong Christian

er blevet stemplet som skør i mange

værker, men moderne historikere har nuanceret

vores syn på ham. Dronning Caroline

Mathilde har længe haft et fejlagtigt ry som

På bernstorff Slot

fredag d. 14. juni 2013 kl. 22.00, når mørket

falder på, inviterer bernstorff Slot på en oplevelse

ud over det sædvanlige. Udendørs

på det store lærred, under åben himmel,

kan du opleve filmen En kongelig affære,

helt gratis. der vil være mulighed for at

tilkøbe middag på Slottet inden, og der vil

være salg af drikkevarer, slik og popcorn

som til enhver anden film.

en naiv teenager, selvom hendes breve til

venner og familie afslører, at hun var uhyre

skarp, velformuleret og intelligent, med et

kritisk blik på verden omkring sig.

Jeg forestiller mig, at alle disse versioner og

tolkninger samt ikke mindst økonomiske

vanskeligheder, har forhindret de mange

Struensee­film, der har været på tegnebrættet,

i at nå det store lærred. Siden Erik

Balling lagde sit manuskript væk i frustration,

har der i hvert fald været mindst 10

Struensee­film under opsejling. Jeg kan kun

sige, at jeg føler mig ufattelig heldig, beæret

og en smule nervøs over at være den første,

der fortæller historien på film i Danmark.

Tonalt har jeg været meget inspireret af de

store episke film fra 40’erne og 50’erne, hvor

film ofte byggedes op som litterære værker,

struktureret omkring karakterer og begivenheder,

i stedet for den moderne åbenlyse

plotdramaturgi.

Men mit kreative hold og jeg selv var også

optændte af idéen om at føre det danske historiske

drama ind i et nyt århundrede. Vi ville

opnå det ved at følge en meget enkel regel:

Vi ville ikke ”vise” historien, ikke dvæle nytteløst

ved de store officielle begivenheder,

de fine kjoler og parykker, måden maden

blev serveret på osv. Alle de skønne historiske

detaljer og smukke dekorationer er

selvfølgelig med, men de skulle ikke betyde

noget synderligt i historien.


Mads Mikkelsen & Alicia Vikander

I stedet ville vi have, at folk oplevede historien

gennem karakterernes øjne, de skulle

tage 1760’erne for givet. Den er filmet og

klippet, som havde vi filmet og klippet en

film, der foregik i nutiden. Og så, her i sidste

fase af produktionen, har Gabriel Yared

og Cyrille Auforts smukke musik bragt

film en hjem til sine episke rødder.”

Trekantsdramaet

Struensee blev indskrevet som medicinstuderende

på universitetet i Halle i 1752, og

i 1757 modtog han en doktorgrad i medicin

med en afhandling Om skaden ved

forkerte legemsbevægelser. Afhandlingen

var bemærkelsesværdig på grund af dens

mangel på kildehenvisninger og selvstændige

eksperimenter. I 1757 blev Struensees

far (Adam Struensee) ansat som præst i

Altona, en bydel i det nordvestlige Hamborg,

som på dette tidspunkt var en del af

det danske rige. Struensee fulgte med sin

familie, og i 1758 blev han ansat som læge

i byen. Embedet som læge skaffede ham

kontakt med områdets adelige, bl.a. grev

Schack Carl Rantzau, som senere hen fik

Struensee udnævnt til rejselæge for kong

Christian 7.

Den 6. maj 1768 tog kong Christian 7. på

en udlandsrejse, og Struensee kom med

som rejselæge. Rejsen gik ned gennem

Tyskland, nordpå til Nederlandene, England,

Frankrig og til slut nordpå gennem

Tyskland mod Danmark. I januar 1769

vendte kong Christian den 7. tilbage til

Danmark, og med sig havde han Struensee,

som var blevet udnævnt til livlæge.

Struensee udviklede allerede under rejsen

et tæt forhold til kong Christian 7., som

bestod efter hjemkomsten til Danmark.

Her gennemskuede Struensee hurtigt forholdene

ved hoffet, og han opnåede ikke

alene fortrolighed med kongen, men også

med dronning Caroline Mathilde, som var

blevet gift med kong Christian 7. i 1766 og

som i 1968 havde født Frederik 6.

Kong Christian 7. syntes ikke interesseret i

regeringsarbejdet. Derimod var han ofte at

finde blandt de prostituerede i København,

hvor han især muntrede sig med Anna

Cathrine Benthagen, også kaldet Støvlet­

Cathrine. Kongen havde desuden et vanskeligt

sind – en egentlig diagnose blev aldrig

stillet, men hans sindssyge satte ham

ud af spillet som regent i lange perioder.

Takket være sin indflydelse hos kongen,

lykkedes det i løbet af ganske kort tid Struensee

at sætte sit præg på de kongelige

kabinetsordrer. I 1770 udnævnte Struensee

sig selv til maître des requêtes efter at have

Trine Dyrholm som Juliane Marie

gennemført en lang række lovændrin ger

med kongens verdensfjerne godkendelse.

Som maître des requêtes var det Struensees

job at overlevere ansøgninger til kongen.

Han behøvede blot at beordre kong Christian

7. til at underskrive det givne papir – og

så adlød han.

Struensee havde uindskrænket magt til ansættelser

ved hoffet – herunder regeringen.

Det betød, at der skete adskillige udskiftninger,

og at Struensee kunne udnævne sig

selv til hvilken som helst stilling i regeringen.

Dette var muligt, fordi Kongeloven – den

danske forfatning – ikke havde regler til at

håndtere den situation, at kongen var ude af

stand til at styre riget.

I sommeren 1771 udnævnte Struensee sig

selv til geheimekabinetsminister og kunne

nu udstede kabinetsordrer på egen hånd.

Kongens sygdom forværredes, og Struensees

magt var nu reelt ubegrænset. Samme

år nedkom dronning Caroline Mathilde med

en datter, prinsesse Louise Augusta. Kong

Christian 7. anerkendte faderskabet, men

den almindelige mening var dog, at Struensee

var far til prinsessen.

Dronning Caroline Mathilde (1751­1775)

var datter af Frederik Ludvig, prins af Wales

og søster til George 3. af Storbritannien. I

sit ægteskab med kong Christian 7. mødte

hun en mand med et vanskeligt sind og

hun blev hurtigt ensom ved det danske hof.

Den 15­årige dronning Caroline Mathildes

eneste fortrolige ved hoffet var overhofmesterinden

Louise von Plessen og fra

1969 også Struensee. Kong Christian 7. var

knap blevet 17 år, da han i 1966 efterfulgte

Frederik 5. på den dansk­norske trone, og

det var derfor to meget unge voksne, der

skulle leve og agere i et ægteskab, der i forvejen

var indgået af pligt. Det danske hof

var dekadent, og det skortede ikke på baller,

komedier, maskeballer og selskaber – en lise

for den forlystelsessyge unge konge. Dronning

Caroline Mathilde derimod tog ikke

del i kongens eskapader og levede isoleret

indtil Struensees ansættelse ved hoffet.

Dronning Caroline Mathilde og Struensees

venskab og kærlighedsforhold var i en lang

periode hemmeligholdt, men langsomt fik

offentligheden nys om den upassende kærlighed.

I folkemunde gik prinsesse Louise

Augusta endda under betegnelsen la petite

Struensee.

I perioden, hvor Struensee var reel magthaver

i Danmark, gennemførte han en

række reformer, bl.a. at offentlige ansættelser

skulle ske udelukkende efter kvalifikationer,

statens bureaukrati skulle forenkles,

godsejernes indflydelse skulle mindskes,

skole­ og fattigvæsenet skulle forbedres, og

dødsdommen for tyveri afskaffes. En lang

række af Struensees reformer var ikke populære

i befolkningen og hos hoffet, og hans

forhold til dronning Caroline Mathilde skabte

ligeledes røre. Det skortede derfor ikke på

modstandere af Struensees indflydelse.

To fremtrædende modstandere var enkedronning

Juliane Marie og hendes søn,

arveprins Frederik. Motivationen bag deres

modstand var ikke til at tage fejl af; den bestod

i bitterhed over at se kongehusets autoritet

i hænderne på en borgerligt født samt

at arveprinsen burde have haft den egentlige

magt i riget. Arveprinsens kabinetssekretær

Ove Høegh­Guldberg hjalp enkedronningen

med at stable et kup på benene i køl van ­

d et på ondsindede rygter om, at Struensee

selv ville gennemføre et kup, som bestod i

at tvinge kongen til at abdicere og i stedet

indsætte sig selv som regent med Caroline

Mathilde som sin dronning.

Natten mellem den 16. og den 17. januar

1772 lykkedes det enkedronningen og Ove

Høegh­Guldberg at få Struensee arresteret

under ledelse af to officerer. Struensee blev

ført til en fængselscelle i Kastellet, og dronning

Caroline Mathilde blev sat i husarrest


på Kronborg i Helsingør. Struensee blev

afhørt den 21. februar 1772 og dømt efter

Danske Lovs bestemmelse om majestætsfornærmelse

for sit forhold til dronning

Caroline Mathilde. Den 28. april 1772 blev

Struensee således henrettet ved halshugning

på Østerfælled – nutidens Fælledpark

– og 30.000 af Københavns 70.000 indbyggere

overværede halshugningen. Efter

Struensees død blev dronning Caroline

Mathilde ekspederet til slotsbyen Celle i

Nordtyskland, hvor hun døde i 1775 under

en epidemi af skarlagensfeber.

Efter Struenses død fulgte en tid med Ove

Høegh­Guldberg ved magten. I 1784 iværksatte

den kun 16­årige kronprins Frederik

og udenrigsminister A.P. Bernstorff imidlertid

et kup med hjælp fra kong Christian 7.

og afsatte dermed Ove Høegh­Guldberg,

der på ordre fra enkedronning Juliane Marie

bestyrede statsrådet. Fra 1784 til 1808

fungerede Frederik 6. dermed som kronprinsregent,

og ved kong Christian 7.’s død

i 1808 blev Frederik udnævnt til konge af

Danmark. I løbet af Frederik 6.’s 55 år lange

regeringstid blev næsten alle Struensees

love genindført.

Mads Mikkelsen og to

unge stortalenter i spidsen

Efter internationale roller i bl.a. James Bond

filmen Casino Royale, i Coco Chanel &

Igor Stravinsky, blockbusteren Clash of the

Titans og De Tre Musketerer er Mads Mikkelsen

tilbage i en stor dansk film i rollen

som Johann Struensee. Over for ham spiller

den smukke, svenske skuespiller Alicia Vikander

rollen som Caroline Mathilde, der

i bekendtskabet med Struensee vokser fra

ung, sårbar jomfru til moden, samfundsbevidst

kvinde og dronning.

Alicia Vikander blev modtager af Shooting

Star Award ved Berlin Internationale Filmfestival

sidste år og har fået en stor rolle i

den nye eventyrfilm The Seventh Son fra

Warner Brothers med Jeff Bridges og Juliane

Moore.

I filmens tredje store hovedrolle, som Christian

VII med det flakkende sind og viltre

temperament, møder vi det unge kæmpetalent

Mikkel Boe Følsgaard, som er 4. års studerende

på Statens Teaterskole.

Efter sin prisbelønnede indsats i Oscarvinderen

Hævnen skal Trine Dyrholm spille

den beregnende dronningemoder Juliane

Marie, og som den religiøse og magtbegærlige

Ove Høegh­Guldberg ses David Dencik,

der bl.a. har haft stor succes på tv i DRs

Lykke og TV2s Den som dræber, og som i

efteråret 2011 kunne opleves i såvel Spielbergs

krigsdrama War Horse, David Finchers

amerikanske version af Mænd der hader

kvinder og Tinker Tailor Soldier Spy sammen

med bl.a. Oscar­vinderen Colin Firth.

I andre markante roller ses bl.a. Bent Mejding

som udenrigsminister J.H.E. Bernstorff,

Cyron Melville som Struenses tro medsam­

En kongelig affære, har et budget på 47,7

mio. kr. og er støttet af Det Danske Filminstitut

med 7,5 mio. kr. Blandt filmens øvrige

producenter er DFI, SFI, Nordisk Film &

TV­Fond, Ministerstvo Kultury Czech Republic,

Mitteldeutsche Medienförderung,

EURIMAGES og EU’s MEDIA program

mensvorne Enevold Brandt, Thomas Gabrielsson

som den fordrukne landadel Rantzau,

Laura Bro som Caroline Mathildes trofaste

husholderske Von Plessen samt Rosalinde

Mynster, Søren Malling, Søren Spanning og

John Martinus.

En kongelig affære

Filmen er blevet hædret med to sølvbjørne

på den internationale filmfestival i Berlin

2012. Det er Zentropas første historiske

periodefilm og er en af selskabets mest

ambitiøse spillefilmsproduktioner til dato ­

et kongeligt drama ­ om troen på det gode og

drømmen om en ny begyndelse.

Johann Friedrich Struensee

blev født den 5. august 1737 i Halle, Tyskland og døde

den 28. april 1772. Fra 1769 var Struensee livlæge for

kong Christian 7. (1749-1808), og han var den egentlige

magthaver i Danmark 1770-1772.

More magazines by this user
Similar magazines