Forslag til daglig bibellæsning. hent planen for kirkeåret 2010/2011 ...

naesbjergkirke.dk

Forslag til daglig bibellæsning. hent planen for kirkeåret 2010/2011 ...

Bibelselskabet

Frederiksborggade 50

1360 København K

Mandag-fredag kl. 9-16

Telefon 33 12 78 35

Fax 33 93 21 50

bibelselskabet@bibelselskabet.dk

www.bibelselskabet.dk

Bibellæseplanen

Kirkeåret 2010-2011


Bibellæseplanen

Kirkeåret 20010/11

Udgives af Bibelselskabet

Redaktion: Gertrud Yde Iversen

Tekster: Tine Lindhardt

Illustrationer og grafik: Lotte Lyng

Tryk: Handy-Print, Skive

www.bibelselskabet.dk

Forord

Bibelselskabet – gør Bibelen nærværende

I Bibelselskabet udgiver vi den autoriserede danske bibel og

Bibelen på færøsk og grønlandsk. Vi udgiver også bøger om

Bibelen og bibelkundskab og tilbyder foredrag og udstillinger for

at gøre Bibelen ikke bare tilgængelig men også nærværende for

mennesker.

Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig organisation med

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor. Siden

1814 har vi arbejdet for, at alle kan få Bibelen på et sprog, de kan

forstå, til en pris, de kan betale og i en form, de kan anvende.

Bibelen er en bog med det hele. I Bibelens tekster møder læseren både

en storslået og en meget mangfoldig verden. Teksterne kan hver for sig

være meget forskelligartede, men tilsammen danner de også en dramatisk

enhed, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker

og om Jesus Kristus. Han delte sit liv med mennesker og forkyndte Guds

rige, mens han vandrede på jorden, men han møder også mennesker i

dag og giver mod og hjælp til at leve det liv, Gud har givet os. Bibelen er

både en gammel bog, men det er også en nærværende bog, når mennesker

i dag læser de bibelske tekster og får tro og håb i deres liv.

Bibellæseplanen er ment som en hjælp til at få struktur på bibellæsning

og til at få læst regelmæssigt.

I 2011 læses uddrag af Markusevangeliet op til påske samt anden del af

Johannesevangeliet med bl.a. Jesus’ sidste bøn i sine afskedtaler henimod

årets slutning. Men det gennemgående evangelium er i år Lukasevangeliet.

Fra Det Gamle Testamente læses fra Anden Mosebog om Moses’ vej fra

Farao i Egypten til pagtslutningen på Sinaj, fra Kongebøgerne om David

og Salomo og profetbøgerne Ezras Bog, Nehemias Bog og Esters bog.

Fra brevlitteraturen i Det Nye Testamente læses bl.a fra Romerbrevet,

Efeserbrevet og Andet Korintherbrev samt Johannesbrevene.

De sidste læsninger er fra Bibelens sidste bog, Johannes’ Åbenbaring

med store og voldsomme visioner om de sidste tider, dommedag og

det ny Jerusalem.

På lørdage læses som i de foregående år fra Salmernes Bog og læse-

stykkerne til søn- og helligdagene følger kirkeårets tekstrække (første

tekstrække).

Læseplanens gennemgående tema er i år Klæder i Bibelen, og teksterne

er forfattet af Tine Lindhardt. Billederne, som illustrerer bibellæseplanen,

er designet og syet på stof af grafiker Lotte Lyng.

Du kan også altid gå ind på Bibelselskabets hjemmeside på: www.

bibelselskabet.dk, hvis du vil vide mere om Bibelen og dens verden.

God læselyst!

Bibelselskabet

Forord


november . december

November/December

Søndag 28. 1.s. i advent • Matt 21,1-9

Mandag 29. 1 Joh,1-10 • Gud er lys, og der er

intet mørke i ham

Tirsdag 30. 1 Joh 2,1-11 • Mørket viger, og det sande lys

skinner allerede

Onsdag 1. 1 Joh 2,12-17 • Jeres synder er tilgivet jer for

hans navns skyld

Torsdag 2. 1 Joh 2,18-29 • Kære børn, bliv i ham, for at vi

kan havde frimodighed

Fredag 3. 1 Joh 3,1-10 • Se, hvor stor en kærlighed,

Faderen har vist os

Lørdag 4. Sl 1,1-3 • Lykkelig den, som ikke vandrer efter

ugudeliges råd

Søndag 5. 2. s. i advent • Lukasevangeliet 21,25-36

Mandag 6. 1 Joh 3,11-24 • Lad os ikke elske med ord eller

tunge, men i gerning og sandhed

Tirsdag 7. 1 Joh 4,1-6 • Tro ikke enhver ånd, men prøv om

ånderne er af Gud

Onsdag 8. 1 Joh 4,7-21 • Frygt findes ikke i kærligheden

Torsdag 9. 1 Joh 5,1-12 • Den, der har sønnen, har livet

Fredag 10. 1 Joh 5,13-21 • Han er den sande Gud

og det evige liv

Lørdag 11. Sl 1,4-6 • Herren kender de retfærdiges vej

Søndag 12. 3. s. i advent • Matt 11,2-10

Mandag 13. Luk 1,1-25 • Frygt ikke, Zakarias

Tirsdag 14. Luk 1,26-38 • Lad det ske mig efter dit ord

Onsdag 15. Luk 1,39-56 • Min ånd fryder sig over Gud,

min frelser

Torsdag 16. Luk 1,57-66 • Johannes er hans navn

Fredag 17. Luk 1,67-80 • Solopgangen fra det høje

vil besøge os

Lørdag 18. Sl 2 • Du er min søn, jeg har født dig i dag

Søndag 19. 4. s. i advent • Johannesevangeliet 1,19-28

Mandag 20. Es 6,1-13 • Der bliver en stub tilbage.

Dens stub er hellig sæd

Tirsdag 21. Es 7,11-25 • Den unge kvinde skal blive med barn

Onsdag 22. Es 8,23-9,6 • Det folk, der vandrer i mørket, skal

se et stort lys

Torsdag 23. Es 11,1-10 • Der skyder en kvist fra Isajs stub

Fredag 24. Juleaften • Luk 2,1-14/Matt 1,18-25

Lørdag 25. Juledag • Luk 2,1-14/Joh 1,14-18

Søndag 26. Anden juledag • Matt 23,34-39

Mandag 27. Luk 2,15-20 • Maria gemte alle disse ord

i sit hjerte

Tirsdag 28. Luk 2,22-40 • Mine øjne har set din frelse

Onsdag 29. Luk 3,1-6 • Alle mennesker skal se Guds frelse

Januar

Torsdag 30. Luk 3,7-20 • Han skal døbe jer

med Helligånden og ild

Fredag 31. Luk 3,21.22 • Du er min elskede søn

Lørdag 1. Nytårsdag • Luk 2,21

Søndag 2. Helligtrekongers søndag • Matt 2,1-12

Mandag 3. Es 40,1-11 • Som hyrden vogter han sin hjord

Tirsdag 4. Es 40,12-20 • Med hvem vil I sammenligne Gud

Onsdag 5. Es 40,21-26 • Det er Gud, der troner

over jordens flade

Torsdag 6. Es 40,27-31 • Herren er en evig Gud

Fredag 7. Es 41,8-16 • Du skal juble over Herren

Lørdag 8. Sl 5 • Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig

Søndag 9. 1.s.e. helligtrekonger • Luk 2,41-52/Mark

10,13-16

Mandag 10. Ef 1,1-14 • At sammenfatte

alt i Kristus

Tirsdag 11. Ef 1,15-23 • Jeg beder om …. visdoms

og åbenbarings ånd

Onsdag 12. Ef 2,1-10 • Vi (er) i Kristus Jesus til gode gerninger

Torsdag 13. Ef 2,11-22 • Han er vor fred

Fredag 14. Ef 3,1-21 • At Kristus ved troen må

bo i jeres hjerter

Lørdag 15. Sl 6 • Herre, straf mig ikke i din vrede

Søndag 16. 2.s.e. helligtrekonger • Joh 2,1-11

Mandag 17. Ef 4,1-16 • Én Herre, én tro, én dåb

Tirsdag 18. Ef 4,17-32 • Vær barmhjertige og tilgiv hinanden

Onsdag 19. Ef 5,1-20 • I skal ligne Gud som hans kære børn

Torsdag 20. Ef 5,21-6,9 • I skal underordne jer

under hinanden i ærefrygt for Kristus

Fredag 21. Ef 6,10-24 • Vær stærke i Herren

og i hans mægtige styrke

Lørdag 22. Sl 7 • Gud er mit skjold, han frelser de oprigtige

Søndag 23. 3.s.e. helligtrekonger • Matt 8,1-13

decenberr . januar


januar . februar

Mandag 24. 2 Mos 1,1-22 • Nu kom der en ny konge

over Egypten

Tirsdag 25. 2 Mos 2,1-10 • Hun gav ham navnet Moses

Onsdag 26. 2 Mos 2,11-25 • Moses flygtede fra Farao

Torsdag 27. 2 Mos 3,1-14 • Jeg har set mit folks lidelse

Fredag 28. 2 Mos 3,15-22 • Jeg har besluttet at føre jer bort

fra lidelsen

Lørdag 29. Sl 8 • Herre, hvor herligt er dit navn

over hele jorden

Søndag 30. 4. s. e. helligtrekonger • Matt 8,23-27

Mandag 31. 2 Mos 4,1-17 • Det er, for at de kan tro,

at Herren … har vist sig for dig

Tirsdag 1. 2 Mos 4,18-31 • Herren var opmærksom

på israelitterne

Onsdag 2. 2 Mos 5,1-6,1 • Dette siger Herren, Israels Gud:

Lad mit folk gå

Torsdag 3. 2 Mos 6,2-13 • Jeg vil tage jer til mig som mit folk

Fredag 4. 2 Mos 6,26-7,13 • Alligevel gjorde Farao sig hård

og ville ikke høre på dem

Lørdag 5. Sl 9 • Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte

Februar

Søndag 6. 5. s. e. helligtrekonger • Matt 13,24-30/Matt

13,44-52

Mandag 7. Joh 5,1-16 • Dér lå der en mand, som havde

været syg i 38 år

Tirsdag 8. Joh 5,17-30 • For hvad Faderen gør, det samme

gør også Sønnen

Onsdag 9. Joh 6,1-15 • Så tog Jesus brødene, takkede

og delte ud til dem, der sad der

Torsdag 10. Joh 6,16-21 • De ser Jesus gå på søen

Fredag 11. Joh 6,52-59 • Den, der spiser mit kød og drikker

mit blod, har evigt liv

Lørdag 12. Sl 10 • Hvorfor står du så langt borte, Herre?

Søndag 13. Sidste s.e. helligtrekonger • Matt 17,1-9

Mandag 14. 2 Mos 13,1-16 • Med stærk hånd førte Herren

os ud af Egypten

Tirsdag 15. 2 Mos 13,17-22 • Herren gik foran dem

Onsdag 16. 2 Mos 14,1-18 • Stil jer op og se, hvordan Herren

frelser jer i dag

Torsdag 17. 2 Mos 14,19-31 • Sådan frelste Herren Israel

’Klæder skaber folk’,

siger vi undertiden.

Sådan siger man ikke i Bibelen, for her ved man, at det er Gud, der

skaber folk. Men i Bibelen ved man samtidigt også godt, at klæder er

mere end klæder. Klæder og tøj siger noget om, hvem man er som menneske,

hvordan andre betragter én, og hvordan man betragter sig selv.

Det er med andre ord ikke ligegyldigt, hvordan man går klædt. Det siger

noget om én, hvis man møder op i balsko, når man skal på vandretur,

eller hvis man tager hullede cowboybukser på, hvis man inviteres til fest

hos Dronningen. Man sender et signal – om manglende situationsfornemmelse

eller måske om at ville stikke af fra mængden.

Tøj og klæder kan også bruges som tegn på uddannelse, rang og aner-

kendelse. At ’investere’ kommer af det latinske ’in vestus’, der betyder

’med tøj på’, altså at være klædt på. Og det kan man jo være, hvis man

ellers har økonomi til det. Men under alle omstændigheder er det vigtigt

at være klædt på til opgaven, så man kan magte den. At blive klædt

af til skindet er derimod ikke morsomt, fordi man så står udstillet i al sin

nøgenhed – latterliggjort af sig selv eller andre, som kejseren i ’Kejserens

nye klæder’. Sker det, kan man kun håbe, at der er en, som hurtigt

vil træde til og sige: ’Vil du ikke låne min jakke?’

Som man kan se, er tøj mere end tøj. Også i Bibelen. Det vil vi se nær-

mere på i de følgende syv små artikler.

Klæder i Bibelen


KLæder i Bibelen

Josef og ærmekjortelen, del et

1 Mosebog kap. 37

Patriarken Jakob fik mange sønner. Josef var den næstyngste og sin fars

yndlingssøn. Jakob fik lavet en ’lang ærmekjortel’ til Josef, og så vidste

alle, at Jakob elskede sin søn Josef mere, end han elskede sine andre sønner.

Tøjet, den lange ærmekjortel, var med andre ord et tydeligt tegn

på, at Josef var noget særligt.

Hvorfor? Måske fordi man ikke kan arbejde, når man går klædt i en kjor-

tel, der går helt ned til gulvet, og som har lange ærmer. Ærmerne vil hele

tiden hænge i, og man risikerer at dyppe dem i malingen, eller hvad man

nu skal arbejde med. Man kan heller ikke løbe efter fårene på marken

eller fiske i en lang kjortel. Man er med andre ord blevet placeret i en kategori

af dem, der ikke selv skal tjene, men derimod betjenes af andre,

når man går klædt i en lang ærmekjortel. Man er noget særligt.

Det ser Josefs brødre, og de bliver naturligt nok jaloux. Ja, de er så mis-

undelige på Josef, at de en dag overfalder ham og river den lange ærme-

kjortel af ham og smider ham i en udtørret brønd og siden sælger ham

til ægyptiske købmænd. De dypper kjortelen i blod, river den i stykker

og bringer den hjem til deres gamle far Jakob, som straks udbryder: ’Det

er min søns kjortel. Et rovdyr har ædt ham! Josef er blevet sønderrevet!’

Jakob tror, at Josef er død. Det er både rigtigt og forkert. Forkert, fordi

Josef lever og er blevet solgt til ægyptiske købmænd, men det er sandt,

at han blev overfaldet og sønderrevet af det vilddyr, der hedder misundelse

og jalousi.

Josef og ærmekjortelen, del to

1 Mosebog kap. 39 – 41

Det sker én gang til for Josef, at hans kjortel bliver revet af ham, og han

står klædt af til skindet. Anden gang er i Ægypten. De ægyptiske købmænd

har solgt ham videre til Potifar, chefen for Faraos livvagt. Josef

stiger i graderne og får det øverste ansvar for Potifars hus. Josef ser også

godt ud, og en dag kaster Potifars kone sine øjne på Josef og siger: ’Kom

ind og lig hos mig!’ Hun vil have en affære med ham. Men Josef vil ikke

bedrage Potifar, så han afviser hende dag efter dag. Til sidst er hun så

optændt af ham, at hun griber fat i hans kjortel, men han smyger sig ud

af den og flygter ud af huset.

Rasende over at være blevet afvist kalder Potifars hustru på husets tjene-

stefolk og siger: ’Se Josef kom ind til mig og ville ligge hos mig, men så

råbte og skreg jeg, så han flygtede og efterlod sin kjortel her hos mig’.

Det er jo ikke helt sådan, Josef har oplevet situationen, men det er hu-

struens ord mod Josefs, og så ender Josef i fængsel uden kjortel og uden

ære og værdighed. Klædt af og ydmyget og frataget status og indflydelse.

Men Gud er stadig med Josef, og derfor kan han tyde drømme for mund-

skænken og bageren og siden for Farao selv, og sådan ender Josef endnu

engang højt på strå, denne gang som Faraos næstkommanderende. Og

som tegn på denne nye værdighed ’satte Farao sin egen signetring på

Josefs finger, gav ham en fin linneddragt på og hængte en guldkæde

om hans hals’.

Josef har i høj grad fået tøj på igen. Han er blevet en mand med magt

og indflydelse.

Klæder i Bibelen


februar . marts

fra egypterne

Fredag 18. 2 Mos 15,1-21 • Herren er min styrke og lovsang,

han blev min frelse

Lørdag 19. Sl 11 • Hos Herren søger jeg tilflugt

Søndag 20. Søndag septuagesima • Matt 20,1-16

Mandag 21. Joh 8,1-11 • Den af jer, der er uden synd, skal

kaste den første sten

Tirsdag 22. Joh 8,12-20 • Jeg er verdens lys

Onsdag 23. Joh 9,1-17 • Han gik så hen og vaskede sig,

og da han kom tilbage, kunne han se

Torsdag 24. Joh 10,1-18 • Jeg er den gode hyrde

Fredag 25. Joh 10,32-42 • For at I kan fatte og forstå, at

Faderen er i mig, og jeg i Faderen

Lørdag 26. Sl 12 • Frels Herre, for der er ingen fromme

Søndag 27. Søndag seksagesima • Mark 4,1-20

Mandag 28. 2 Mos 15,22-27 • For jeg er Herren, der læger dig

Marts

Tirsdag 1. 2 Mos 19,1-25 • Jeg vil komme til dig i en tæt sky

Onsdag 2. 2 Mos 20,1-21 • Jeg er Herren din Gud, som førte

dig ud af Egypten

Torsdag 3. 2 Mos 23,10-19 • Hold jer alt det for øje,

jeg har sagt jer

Fredag 4. 2 Mos 24,1-18 • Herrens herlighed tog bolig

på Sinajs bjerg

Lørdag 5. Sl 13 • Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre?

Søndag 6. Fastelavns søndag • Matt 3,13-17

Mandag 7. Joh 11,45-57 • Fra den dag af var de besluttet

på at slå ham ihjel

Tirsdag 8. Joh 12,37-50 • Den, der ser mig, ser ham,

som har sendt mig

Onsdag 9. Joh 13,1-15 • I kalder mig Mester og Herre,

og med rette, for det er jeg

Torsdag 10. Joh 14,1-11 • Jeg er vejen og sandheden og livet

Fredag 11. Joh 14,16-24 • Elsker I mig, så hold mine bud

Lørdag 12. Sl 14 • Tåberne siger ved sig selv: Gud er ikke til

Søndag 13. 1.s. i fasten • Matt 4,1-11

Mandag 14. 1 Kong 1,1-13 • Kong David … var højt

oppe i årene

Tirsdag 15. 1 Kong 2,1-11 • Du skal holde Herren

din Guds bud

Onsdag 16. 1 Kong 3,1-15 • I Gibeon viste Herren sig

for Salomo

Torsdag 17. 1 Kong 3,16-28 • Det er din søn, som er død,

og min, der lever

Fredag 18. 1 Kong 8,1-21 • Foran arken gik kong Salomo

Lørdag 19. Sl 15 • Herre … hvem kan bo på dit hellige bjerg?

Søndag 20. 2.s. i fasten • Matt 15,21-28

Mandag 21. 1 Kong 10,1-13 • Dronningen af Saba så

al Salomos visdom

Tirsdag 22. 1 Kong 11,1-13 • Salomo gjorde, hvad der var

ondt i Herrens øjne

Onsdag 23. 1 Kong 11,26-43 • Salomo søgte en lejlighed til

at slå Jeroboam ihjel

Torsdag 24. 1 Kong 17,1-16 • Elias sagde til hende: Du skal

ikke være bange

Fredag 25. 1 Kong 17,17-24 • Herren hørte Elias’ bøn og …

drengen … blev levende

Lørdag 26. Sl 16 • Du er min herre, ingen anden end

du er min lykke

Søndag 27. 3.s. i fasten • Luk 11,14-28

Mandag 28. 2 Kor 1,1-11 • Lovet være Gud, vor Herre

Jesu Kristi fader

Tirsdag 29. 2 Kor 1,12-24 • Vi er ikke herrer over jeres tro,

men medarbejdere på jeres glæde

Onsdag 30. 2 Kor 2,1-17 • For vi er Kristi vellugt for Gud

blandt dem, der frelses

Torsdag 31. 2 Kor 3,1-18 • En ny pagt, ikke bogstavens,

men Åndens

April

Fredag 1. 2 Kor 4,1-18 • Men denne skat har vi i lerkar

Lørdag 2. Sl 17 • Lyt til min klage, hør på min bøn

Søndag 3. Midfaste søndag • Joh 6,1-15

Mandag 4. 2 Kor 5,1-10 • Så er vi da altid ved godt mod

Tirsdag 5. 2 Kor 5,11-21 • Vort liv ligger åbent for Gud

Onsdag 6. 2 Kor 6,1-13 • Se, nu er det den nåderige tid, se,

nu er det frelsens dag

Torsdag 7. 2 Kor 6,14-18 • Jeg vil være deres Gud, og de skal

være mit folk

Fredag 8. 2 Kor 7,1-13 • Jeres bedrøvelse var nemlig

efter Guds vilje

marts . april


april . maj

Lørdag 9. Sl 18, 1-30 • Dødens snarer truede mig. I min

nød råbte jeg til Herren

Søndag 10. Mariæ bebudelses dag • Luk 1,26-38

Mandag 11. Mark 1,1-8 • Ban Herrens vej,

gør hans stier jævne

Tirsdag 12. Mark 1,9-20 • Tiden er inde, Guds rige

er kommet nær

Onsdag 13. Mark 1,21-28 • Så kom de til Kapernaum

Torsdag 14. Mark 1,29-39 • Han helbredte mange, der led af

forskellige sygdomme

Fredag 15. Mark 1,40-45 • Hvis du vil, kan du gøre mig ren

Lørdag 16. Sl 18,31-51 • Herren lever … Min frelses Gud

er ophøjet

Søndag 17. Palmesøndag • Matt 21,1-9

Mandag 18. Mark 14,1-11 • Det var to dage før påske og de

usyrede brøds fest

Tirsdag 19. Mark 14,12-25 • De forberedte påskemåltidet

Onsdag 20. Mark 14,26-42 • Peter forsikrede …. (Jeg) vil

aldrig fornægte dig

Torsdag 21. Skærtorsdag • Matt 26,17-30

Fredag 22. Langfredag • Matt 27,31-56/Mark 15,20-39

Lørdag 23. Sl 19 • Himlen fortæller om Guds herlighed

Søndag 24. Påskedag • Mark 16,1-8

Mandag 25. Anden Påskedag • Luk 24,13-35

Tirsdag 26. Luk 4,1-15 • Hvis du er Guds søn, så styrt dig

ned herfra

Onsdag 27. Luk 4,31-37 • Jeg ved, hvem du er: Guds hellige

Torsdag 28. Luk 4,38-44 • Simons svigermor lå syg

med høj feber

Fredag 29. Luk 5,12-26 • I dag har vi set det utrolige

Lørdag 30. Sl 20 • Måtte Herren svare dig på nødens dag

Maj

Søndag 1. 1.s.e. påske • Joh 20,19-31

Mandag 2. Højs 1,1-17 • Du, som jeg elsker så højt,

fortæl mig, hvor du vogter din hjord

Tirsdag 3. Højs 2,1-17 • Jeg er Sarons rose, dalenes lilje

Onsdag 4. Højs 3,1-11 • På mit leje om natten

søgte jeg ham, som jeg elsker så højt

Torsdag 5. Højs 4,1-8 • Dine øjne bag sløret er som duer

Fredag 6. Højs 4,9-16 • Kilden i haven er en brønd

Ring på fingeren

og sko på fødderne

Lukasevangeliet kap. 15

En mand havde to sønner, fortæller Jesus engang. En dag forlanger den

yngste at få udbetalt arven, allerede inden faren er død.

Andre fædre (og mødre) ville sikkert sige: ’Tjen dine penge selv’, men

ikke denne far for han gør sin formue op og lader sønnerne få hver sin

arvepart. Tak, siger den yngste og rejser straks udenlands. Nu vil han ud

for at finde sig selv. Men han bliver fundet af nogle ’venner’, der hurtigt

hjælper ham med at æde og drikke pengene op, og samtidigt udbryder

der hungersnød i landet. Den unge mand får arbejde som svinepasser,

og han er så sulten, at han har lyst til at spise svinenes mad, men ingen

giver ham noget. Og der finder han så sig selv: i en svinesti som ét svin

blandt andre.

Men han finder også tilbage til sin far. Han husker, at selv den ringeste

af hans fars folk i hvert fald fik mad nok, og han beslutter sig for at finde

hjem. Ikke for at blive søn igen, men i håb om at kunne få plads som

daglejer.

Lang tid er gået, og mange regnede med, at den unge mand var død og

borte, men stik imod sund fornuft findes han stadig i sin fars hjerte. Så

da faderen en dag får øje på sønnen i det fjerne, løber han ham i møde,

falder ham om halsen og kysser ham, og inden sønnen ser sig om, har

han fået ring på hånden, sko på fødderne og den fineste festdragt på.

Fedekalven er slagtet, og alle er indbudt til fest. For ’min søn her var

død, men er blevet levende igen. Han var blevet væk, men nu er han

fundet’, som faderen siger. Og så giver de sig til at feste.

Klæder i Bibelen


maj . juni

med rindende vand

Lørdag 7. Sl 21 • Herre, over din styrke glæder kongen sig

Søndag 8. 2.s.e. påske • Joh 10,11-16

Mandag 9. Luk 5,27-32 • De raske har ikke brug for læge,

det har de syge

Tirsdag 10. Luk 5,33-39 • Ingen fylder ung vin

på gamle lædersække

Onsdag 11. Luk 6,1-16 • Blandt dem udvalgte han tolv,

som han også kaldte apostle

Torsdag 12. Luk 6,20-26 • Ve jer, når alle taler godt om jer

Fredag 13. Luk 6,27-36 • Elsk jeres fjender, gør godt

Lørdag 14. Sl 22 • Min Gud, min Gud, hvorfor har du

forladt mig?

Søndag 15. 3.s.e. påske • Joh 16,16-22

Mandag 16. Højs 5,1-16 • Jeg sov, men mit hjerte var vågent

Tirsdag 17. Højs 6,1-12 • Hvor er din elskede gået hen,

du smukkeste blandt kvinder?

Onsdag 18. Højs 7,1-14 • Hvad fryder I jer over hos

Shulamit, som hun danser … ?

Torsdag 19. Højs 8,1-14 • Min vingård er min egen!

Behold dine tusind, Salomo

Fredag 20. Bededag • Matt 3,1-10

Lørdag 21. Sl 23 • Herren. er min hyrde, jeg lider ingen nød

Søndag 22. 4.s.e. påske • Joh 16,5-15

Mandag 23. Luk 6,43-49 • Et godt menneske tager gode ting

frem af sit hjertes gode forråd

Tirsdag 24. Luk 7,1-10 • Sig blot et ord og helbred min tjener!

Onsdag 25. Luk 7,18-23 • Gå hen og fortæl Johannes,

hvad I har set og hørt

Torsdag 26. Luk 7 ,24-35 • De ligner børn, der sidder

på torvet og råber til hinanden

Fredag 27. Luk 7,36-50 • Hendes mange synder er tilgivet,

siden hun har elsket meget

Lørdag 28. Sl 24 • Hvem kan drage op til Herrens bjerg?

Søndag 29. 5.s.e. påske • Joh 16,23b-28

Mandag 30. Luk 8,1-15 • De skal se, men intet se, og høre,

men intet fatte

Tirsdag 31. Luk 8,22-25 • Hvor er jeres tro?

Juni

Onsdag 1. Luk 8,26-39 • Vend hjem, og fortæl om alt det,

At være klædt på

til lejligheden

Matthæusevangeliet kap. 22

Fester spiller en rolle i flere af Jesus’ fortællinger, men vil man til fest,

må man finde festtøjet frem, og det kniber det af og til med, f.eks. i historien

om en konge, der vil fejre sin søns bryllup. I god tid bliver der

indbudt til fest, og da alt er klart, sender kongen nogle af sine folk ud for

at hente de indbudte: ’Nu er der dækket op til fest’.

Men gæsterne vil ikke med. De har den ene undskyldning efter den an-

den, og nogle af dem angriber ligefrem kongens folk og slår dem ihjel.

Kongen bliver vred og slår morderne ihjel, men der skal være fest. De

indbudte var åbenbart ikke klædt på til fest, så kongen inviterer nogle

andre. Han går ud, hvor vejene ender og indbyder hvem som helst, også

dem, som ikke normalt har festtøj hængende. Og de kommer alle som

én – gode og onde – og fylder bryllupssalen.

Kongen hilser fornøjet på dem alle, men hvad er nu det? Der er en uden

festtøj! Kongen gør kort proces og den ikke-festklædte gæst bliver

smidt udenfor, hvor der er gråd og tænderskæren.

Det er en historie, man kan få mareridt af, for hvad er en passende påklædning

for at kunne komme med til Guds fest? Er det glæde eller

taknemmelighed eller god opførsel eller hvad? Jesus giver ikke umiddelbart

noget svar på det. Måske er svaret, at i virkeligheden kan man ikke

selv finde det rigtige tøj frem. Men man kan noget andet, nemlig håbe

og tro på, at Gud finder det, og at han giver én det på – ja, at det så at

sige udleveres ved døren af vor Herre selv.

Fortsættelse følger.

Klæder i Bibelen


Bøger fra Bibelselskabets Forlag

Store, små eller standard

Der er også en bibeludgave, der passer til dig. Disse er blot et udvalg,

og du finder mange flere på vores hjemmeside www.bibelselskabet.dk

Bibelen i standardformat kr. 249,95

Bibelen i standardformat i kunstlæder med register kr. 999,95

Bibelen i lommeformat, lærred med mønster kr. 449,95

Bibelen i miniformat 249,95

Bogens illustrationer er udført af billedkunstner Mette Winckelmann

Skriftprøve 1:1

Bibelhistorier for de mindste

I et uhøjtideligt sprog og med sprudlende

illustrationer genfortæller forfatter

Synne Garff og billedmagerne

Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen

Bibelens allerbedste historier

for de 3-6-årige.

Indbundet . 288 sider

Pris 199,95

Bogen om Bogen

En indføring i Bibelen

Af Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen

Bøgerne i kontekstserien hjælper dig med at åbne de bibelske tekster.

I denne bog giver forfatterne en indføring i hele Bibelen, som dækker

både form og indhold. Bogen henvender sig til enhver, der gerne vil

vide mere om Bibelen, eller som har brug for inspiration til sin bibellæsning.

Pris kr. 249,95

240 sider

Hæftet

Bibelen er den mest udbredte, læste og fortolkede

bog, men hvad er sammenhængen mellem de mange

skrifter i den? Hvordan har man læst og anvendt

skrifterne igennem tiden? Og hvad er det i det hele

taget for en bog, bibellæseren sidder med i hånden?

Bibelens store linjer og mange stemmer er udgangspunktet

for denne bog, som både nye og mere erfarne

bibellæsere vil have stor glæde af.

K O N T E K S T - serien tolker udvalgte

bibeltekster og formidler viden om

skrifter nes teologi og virkningshistorie.

En indføring i B I B E L E N

Gertrud Yde Iversen og

Kirsten Nielsen

En indføring i

B I B E L E N

B i b e l s e l s k a b e t s F o r l a g

K O N T E K S T

Køb bøgerne

hos din boghandler

eller på

telefon 33 93 77 44

serien

Cand.theol. ph.d. Gertud Yde Iversen

Professor dr.theol. Kirsten Nielsen

Bøger fra Bibelselskabets Forlag


juni

Gud har gjort

Torsdag 2. Kr. himmelfarts dag • Mark 16,14-20

Fredag 3. Luk 8,40-56 • Græd ikke, for hun er ikke død,

hun sover

Lørdag 4. Sl 25 • Jeg længes efter dig, Herre, jeg stoler på dig

Søndag 5. 6.s.e. påske • Joh 15,26-16,4

Mandag 6. Ezra 1,1-11 • Herren … vakte

perserkongen Kyros’ ånd

Tirsdag 7. Ezra 3,1-7 • De … tog fat på at bygge Israels

Guds alter

Onsdag 8. Ezra 3,8-13 • Bygmestrene lagde grunden

til Herrens tempel

Torsdag 9. Ezra 4,1-24 • Men landets folk … skræmte dem

fra at bygge

Fredag 10. Ezra 5,1-17 • Profeten Haggaj … profeterede

i Israels Guds navn

Lørdag 11. Sl 26 • Skaf mig ret, Herre, for jeg vandrer

retsindigt

Søndag 12. Pinsedag • Joh 14,22-31

Mandag 13. Anden pinsedag • Joh 3,16-21

Tirsdag 14. Luk 9,1-9 • Herodes … vidste ikke, hvad han

skulle tro

Onsdag 15. Luk 9,10-17 • Og alle spiste og blev mætte

Torsdag 16. Luk 9,18-27 • Den, der vil frelse sit liv,

skal miste det

Fredag 17. Luk 9,28-36 • Der lød en røst fra skyen:

Det er min udvalgte søn

Lørdag 18. Sl 27 • Herren er mit lys og min frelse

Søndag 19. Trinitatis søndag • Joh 3,1-15

Mandag 20. Luk 9,37-48 • Den, der er den mindste blandt jer

alle, han er stor

Tirsdag 21. Luk 9,51-62 • Da tiden var ved at være inde ...

vendte han sig mod Jerusalem

Onsdag 22. Luk 10,1-24 • Salige er de øjne, som ser det, I ser

Torsdag 23. 1 Tim 1,1-17 • Nåde og

barmhjertighed og fred fra Gud Fader

Fredag 24. 1 Tim 2,1-3,1 • Jog formaner da først af alt

til bønner

Lørdag 25. Sl 28 • Lovet være Herren, for han har

hørt min tryglen

Søndag 26. 1.s.e. trinitatis • Luk 16,19-31

Mandag 27. 1 Tim 3,2-16 • En tilsynsmand skal være ulastelig

Tirsdag 28. 1 Tim 4,1-12 • Lad ingen ringeagte dig

Onsdag 29. 1 Tim 4,12-5,8 • Vær et forbillede for de troende

i tale, i adfærd i kærlighed

Torsdag 30 1 Tim 5,24-6,10 • Nogle menneskers synder

er åbenlyse og går forud til dom

Juli

Fredag 1. 1 Tim 6,11-21 • Strid troens gode strid

Lørdag 2. Sl 29 • Herren velsigner sit folk med fred

Søndag 3. 2.s.e. trinitatis • Luk 14,16-24

Mandag 4. Neh 1,1-11 • Jeg bekender de synder,

som vi israelitter har begået

Tirsdag 5. Neh 2,1-10 • Lad mig tage til Juda, til byen

med mine fædres grave

Onsdag 6. Neh 2,11-20 • Lad os nu genopbygge

Jerusalems mur

Torsdag 7. Neh 4,1-17 • Bærernes kraft nedbrydes … vi er

ikke i stand til at bygge på muren

Fredag 8. Neh 5,1-19 • Min Gud, regn mig alt det til gode,

som jeg har gjort for dette folk

Lørdag 9. Sl 30 • Du forvandlede min klage til dans

Søndag 10. 3.s.e. trinitatis • Luk 5,1-10

Mandag 11. Rom 1,1-17 • Først og fremmest

takker jeg min Gud ved Jesus Kristus

Tirsdag 12. Rom 1,18-32 • Gud vrede åbenbares fra himlen

over al ugudelighed

Onsdag 13. Rom 2,1-11 • Gud gør ikke forskel på nogen

Torsdag 14. Rom 2,12-29 • Omskåret er den, som er det

i sit hjerte

Fredag 15. Rom 3,1-20 • Af lovgerninger bliver intet

menneske retfærdigt

Lørdag 16. Sl 31 • Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig

Søndag 17. 4.s.e. trinitatis • Luk 6,36-42

Mandag 18. Neh 6,1-16 • Lad os mødes i Guds hus … de

kommer for at dræbe dig

Tirsdag 19. Neh 8,1-8 • De bad Ezra hente bogen

med Moses’ lov

Onsdag 20. Neh 8,9-18 • Dem, der var vendt tilbage

fra fangenskabet, lavede løvhytter

Torsdag 21. Neh 9,6-20 • Lovet være dit herlige navn … Du

Herre, er den eneste

Fredag 22. Neh 9,21-37 • I fyrre år sørgede du for

juni . juli


juli . august

dem … i ørkenen

Lørdag 23. Sl 32 • Lykkeligt det menneske,

som Herren ikke tilregner skyld

Søndag 24. 5.s.e. trinitatis • Luk 5,1-11

Mandag 25. Rom 3,21-31 • Så sandt som Gud er én

Tirsdag 26. Rom 4,1-12 • Abraham troede Gud

Onsdag 27. Rom 5,1-11 • Guds kærlighed er udgydt i vore

hjerter ved Helligånden

Torsdag 28. Rom 5,12-21 • Synden kom ind i verden ved

ét menneske

Fredag 29. Rom 6,1-11 • I er døde for synden,

men levende for Gud

Lørdag 30. Sl 33 • Bryd ud i jubel for Herren

Søndag 31. 6.s.e. trinitatis • Matt 5,20-26

August

Mandag 1. Luk 10,38-42 • Martha var travlt optaget af

at sørge for ham

Tirsdag 2. Luk 11,1-13 • Bed, så skal der gives jer

Onsdag 3. Luk 11,24-32 • Denne slægt er en ond slægt.

Den kræver tegn

Torsdag 4. Luk 11,33-36 • Ingen tænder et lys og sætter

det ned i kælderen

Fredag 5. Luk 11,37-54 • Han, som har skabt det ydre,

skabte han ikke også det indre?

Lørdag 6. Sl 34 • Jeg vil prise Herren til alle tider

Søndag 7. 7.s.e. trinitatis • Luk 19,1-10

Mandag 8. Est 1,1-22 • Dronning Vashti nægtede

at følge kongens befaling

Tirsdag 9. Est 2,1-23 • Kongen blev mere forelsket i Ester

end i nogen af de andre

Onsdag 10. Est 3,1-15 • Med ilbud blev der sendt breve

… om at … tilintetgøre alle jøder

Torsdag 11. Est 4,1-17 • Ester sendte da Mordokaj dette svar:

” … Skal jeg dø, så lad mig dø”

Fredag 12. Est 5,1-14 • Hvad vil du, dronning Ester?

Hvad er dit ønske?

Lørdag 13. Sl 35 • Løft spyd og økse, gå imod mine forfølgere

Søndag 14. 8.s.e. trinitatis • Matt 7,15-21

Mandag 15. Luk 12,1-12 • Frygt ikke, I er mere værd

end mange spurve

Tirsdag 16. Luk 12,13-21 • Gud sagde til ham: Din tåbe,

i nat kræves dit liv af dig

Onsdag 17. Luk 12,22-34 • Søg derimod hans rige,

så skal det andet gives jer i tilgift

Torsdag 18. Luk 12,35-48 • Min herre lader vente på sig

Fredag 19. Luk 12,48-59 • Enhver, som har fået meget,

skal der kræves meget af

Lørdag 20. Sl 36 • Herre, din godhed når til himlen

Søndag 21. 9.s.e. trinitatis • Luk 16,1-9

Mandag 22. Est 6,1-14 • Hvem andre end mig kan kongen

ønske at hædre?

Tirsdag 23. Est 7,1-10 • Hvis det behager kongen,

så giv mig mit liv

Onsdag 24. Est 8,1-17 • Hvordan skulle jeg kunne bære at se

den ulykke ramme mit folk?

Torsdag 25. Est 9,1-19 • Jøderne slog alle deres fjender

med sværd

Fredag 26. Est 9,20-10,3 • Deres klage blev vendt til glæde

og deres sorg til fest

Lørdag 27. Sl 37 • Stol på Herren og gør det gode

Søndag 28. 10.s.e. trinitatis • Luk 19,41-48

Mandag 29. Rom 7,1-13 • Så er også I, mine brødre,

gjort døde for loven

Tirsdag 30. Rom 7,14-25 • Vi ved, at loven er af ånd

Onsdag 31. Rom 8,1-17 • Men I er ikke i kødet, I er i Ånden

September

Torsdag 1. Rom 8,18-39 • Er Gud for os, hvem kan da

være imod os?

Fredag 2. Rom 9,1-18 • Jeg har en stor sorg, der altid

piner mit hjerte

Lørdag 3. Sl 38 • Herre, du kender alle mine ønsker

Søndag 4. 11.s.e. trinitatis • Luk 18,9-14

Mandag 5. Luk 13,1-9 • Hvis I ikke omvender jer, skal I alle

omkomme ligesom de

Tirsdag 6. Luk 13,10-17 • På en sabbat underviste Jesus

i en af synagogerne

Onsdag 7. Luk 13,18-21 • Hvad ligner Guds rige?

Torsdag 8. Luk 13,31-35 • I dag og imorgen skal jeg vandre

Fredag 9. Luk 13,34-35 • Jerusalem, Jerusalem, du,

som slår profeterne ihjel

august . september


september . oktober

Lørdag 10. Sl 39 • Hvad har jeg så at vente på, Herre?

Mit håb står til dig

Søndag 11. 12.s.e. trinitatis • Mark 7,31-37

Mandag 12. Rom 9,19-33 • Den,der tror på ham, skal

ikke blive til skamme

Tirsdag 13. Rom 10,1-13 • Jeg … beder til Gud om, at

de må frelses

Onsdag 14. Rom 12,1-8 • Ét legeme i Kristus, og hver

især hinandens lemmer

Torsdag 15. Rom 13,1-7 • Giv alle, hvad I skylder dem

Fredag 16. Rom 13,8-14 • Vær ingen noget andet skyldig

end at elske hinanden

Lørdag 17. Sl 40 • Han lagde mig en ny sang i munden

Søndag 18. 13.s.e. trinitatis • Luk 10,23-37

Mandag 19. Rom 15,1-13 • Vi, som er stærke, skylder

at bære de svages svagheder

Tirsdag 20. Rom 15,14-33 • Fredens Gud være med jer alle

Onsdag 21. Rom 16, 1-27 • Vor Herre Jesu Kristi nåde være

med jer!

Torsdag 22. 2Joh • Den, der bliver i hans lære,

har både Faderen og Sønnen

Fredag 23. 3Joh • Du skal ikke efterligne det onde,

men det gode

Lørdag 24. Sl 41 • Lykkelig er den, der har omsorg

for den svage

Søndag 25. 14.s.e. trinitatis • Luk 17,11-19

Mandag 26. Mika 1,2-16 • Hør, alle folkeslag. Lyt jord,

med alt hvad du rummer!

Tirsdag 27. Mika 2,1-13 • Ve den, der planlægger ondskab

Onsdag 28. Mika 3,5-12 • Seerne bliver til skamme,

spåmændene til spot

Torsdag 29. Mika 4,1-10 • Kom, lad os drage op

til Herrens bjerg

Fredag 30. Mika 5,1-8 • Du, Bethlehem, Efrata, du er

lille blandt Judas slægter

Oktober

Lørdag 1. Sl 42,1-6 • Som hjorten skriger ved det

udtørrede vandløb

Søndag 2. 15.s.e. trinitatis • Matt 6,24-34

Mandag 3. Mika 5,9-14 • I vrede og harme tager jeg hævn

over de folk, som ikke vil høre!

Tirsdag 4. Mika 6,1-8 • Hvordan skal jeg træde frem for

Herren og bøje mig for Gud?

Onsdag 5. Mika 6,9-16 • Mit folks forhånelse skal I bære

Torsdag 6. Mika 7,1-7 • Ve mig! … De fromme er forsvundet

fra landet

Fredag 7. Mika 7,8-20 • Jeg spejder efter Herren, jeg venter

på min frelses Gud

Lørdag 8. Sl 42,7-12 • Om dagen sender Herren sin godhed

Søndag 9. 16.s.e. trinitatis • Luk 7,11-17

Mandag 10. 2Kong 2,1-14 • Herren tog Elias op til himlen

i en storm

Tirsdag 11. 2 Kong 2,19-25 • Jeg gør dette vand sundt

Onsdag 12. 2 Kong 4,1-7 • Elisa spurgte hende: Hvad kan

jeg gøre for dig?

Torsdag 13. 2 Kong 4,8-24 • Næste år ved denne tid skal du

sidde med et barn i favnen

Fredag 14. 2 Kong 4,25-37 • Elisa kom ind i huset, og

drengen lå død på sengen

Lørdag 15. Sl 43 • Skaf mig ret, Gud

Søndag 16. 17.s.e. trinitatis • Luk 14,1-11

Mandag 17. Luk 15,11-32 • En mand havde to sønner

Tirsdag 18. Luk 17,1-10 • Giv os en større tro

Onsdag 19. Luk 17,20-37 • Se dér! For Guds rige

er midt iblandt jer

Torsdag 20. Luk 18,1-8 • Skulle Gud så ikke skaffe

sine udvalgte deres ret?

Fredag 21. Luk 18,31-43 • Se, vi går op til Jerusalem

Lørdag 22. Sl 44 • Du gjorde os til slagtefår

Søndag 23. 18.s.e. trinitatis • Matt 22,34-46

Mandag 24. 2 Kong 4,38-44 • Elisa sagde: Giv folkene det

at spise, for dette siger Herren

Tirsdag 25. 2 Kong 5,1-8 • Lad ham komme til mig, så skal

han erfare, at der er en profet i Israel

Onsdag 26. 2 Kong 5,9-16 • Der er ikke nogen Gud på

hele jorden undtagen i Israel

Torsdag 27. 2 Kong 8,1-6 • Kvinden brød op og gjorde,

som gudsmanden havde sagt

Fredag 28. 2 Kong 13,14-21 • Elisa døde, og man begravede ham

Lørdag 29. Sl 45 • Mit hjerte strømmer over med skønne ord

Søndag 30. 19.s.e. trinitatis • Mark 2,1-12

Mandag 31. Åb 1,1-8 • Han som er

og som var og som kommer

oktober


KLæder i Bibelen

At blive klædt på

Galaterbrevet kap. 3

I Bibelen kan man ikke alene tage tøj på. Man kan ’tage et andet men-

neske på’ eller sagt med Bibelens gådefulde udtryk: Man kan iklæde sig

Kristus.

Det er Paulus, der bruger udtrykket. Han siger, at alle, der er døbt til at

tilhøre Kristus, har iklædt sig Kristus. Her kommer det ikke an på, om

man er jøde eller ikke jøde, slave eller fri, mand eller kvinde, for når man

hører til hos Kristus, er man en enhed i ham. Forskellen er væk. Man ser

ikke længere en jøde eller en ikke jøde, en mand eller en kvinde, en slave

eller en fri. Man ser en kristen, et menneske, der er døbt, og som tilhører

Kristus, og som derfor – så at sige – er krøbet ind under huden på ham,

eller måske er det snarere ham, der er krøbet ind under huden på os.

Det betyder ikke, at vi bliver som Kristus og pludselig er uden fejl, synd

og skyld. Vi er stadig mennesker på godt og ondt. Alt det ser Gud selvfølgelig,

men i samme øjeblik ser han bort fra det, fordi han ser noget

mere. Han ser ham, som vi er iklædt, nemlig Kristus, som døde for vores

skyld og stod op fra de døde i påskemorgenrøde. Og så siger Gud: Du

hører til hos mig.

Gud ser altså på os med kærlighedens øjne. Sådan er det, når man er

blevet klædt på i dåben, når man har iklædt sig Kristus.

Så handler det ikke om, at vi selv skal finde den rigtige festdragt frem

af gemmerne eller spare sammen til den. Det handler om, at vi får den

forærende af Gud. Af nåde (som på latin hedder ’gratia’), og det vil sige

helt gratis.

At blive klædt af til skindet

1 Mosebog kap. 3

Allerede i begyndelsen af Bibelen

gennemspilles temaet

’at blive klædt af’ og ’klædt

på’ med Adam og Eva i hovedrollerne.

De går rundt i Edens Have i

den gode verden, Gud har

skabt. De må spise af alle træer,

tage af alle frugter, drikke

af alle kilder. Kun én ting må

de ikke: spise af Kundskabens

træ. Men er det ikke ligegyldigt,

når de må en million andre

ting? Nej, siger historien,

sådan er vi mennesker, at om

så vi må hele verden, så reagerer

vi, hvis der bare er en enkelt ting, der ligger uden for rækkevidde:

'For der er ikke nogen, der skal sætte grænser for mit liv!' Og så går vi

målrettet efter den ene umulige ting i stedet for at se på alle de muligheder,

der er.

Sådan reagerer også Adam og Eva. Derfor er de nemme at lokke, da

slangen en dag hvisler: 'Er det virkelig sandt, at Gud har sagt, at I ikke må

spise af noget træ i hele haven?'

Det er det jo ikke. Faktisk må de spise af alle træer i hele haven på nær

et: Kundskabens træ. Men meget snedigt får slangen mennesket til at

se den ene ting, man ikke må og ikke kan, og Gud bliver en forbudsgud,

der begrænser og sætter grænser.

Det vil Adam og Eva ikke finde sig i. De plukker af frugten fra Kundska-

bens træ og spiser. Nu burde deres øjne vel åbne sig, og de burde kunne

se til verdens ende og indse alt. Men det eneste, de ser, er, at de ikke har

tøj på. At de er nøgne, klædt af til skindet i al deres 'jeg-vil-selv-bestemme-hed'

og deres 'ingen-skal-sætte-grænser-for-mit-liv-hed'.

Det er humor på guddommeligt plan.

Klæder i Bibelen


KLæder i Bibelen

Og at få tøj på igen

1 Mosebog kap. 3

Adam og Eva har spist af kundskabens træ og ser nu, at de er nøgne.

De finder nogle figenblade, men når man står klædt af til skindet, skal

der mange til.

Derfor gemmer de sig for Gud, da han om aftenen kommer på besøg.

’Vi gemte os, fordi vi var nøgne’, siger Adam. ’Nøgne?’ siger Gud. ’Har

du spist af det træ, I ikke måtte spise af?’ ’Det var ikke mig’, siger Adam.

’Det var kvinden, som du selv har sat ved min side, der gav mig noget’.

Her falder den sidste trevl af Adam, og Eva er ikke bedre. Fejt skubber

hun skylden videre til slangen.

Adam og Eva må nu ud af Edens Have og ud i det åbne og grænseløse,

ganske som de ville.

Men derude er en ny grænse, nemlig døden, og den grænse kan de ikke

krydse. De er taget af jord, og de skal blive til jord.

Og så er alt alligevel ikke sagt, for inden de forlader Edens Have, giver

Gud dem tøj på. Måske fordi det er koldt udenfor haven. Men måske betyder

tøjet noget mere – nemlig at når Gud fremover ser på sit menneske,

ser han ikke 'klædt-af-til-skindet-heden' og 'ingen-skal-begrænsemit-liv-heden'.

Han ser det tøj, han selv har givet os på. Og når vi ser på

hinanden, ser vi heller ikke ’afklædtheden’, men det tøj, Gud har givet

os på. Kærlighedens kåbe, der skjuler en mangfoldighed af synd.

Klædt af og klædt på.

Ja, vi kan i Bibelen se os selv, som vi er, klædt af til skindet i fejhed, i svigt,

i skyld, i synd. Men vi kan se mere end det. Vi får lov til at se os selv som

set på med kærlighedens øjne, og det er vel først, når man bliver set

sådan, at man virkelig kan leve og være til som menneske.

Klæder i Bibelen


november

November

Tirsdag 1. Åb 1,9-20 • Jeg var død, og se, jeg lever i

evighedernes evigheder

Onsdag 2. Åb 2,1-11 • Men du har svigtet din første kærlighed

Torsdag 3. Åb 2,12-29 • Jeg kender dine gerninger

Fredag 4. Åb 3,1-13 • Hold fast ved det, du har, for at ingen

skal tage din sejrskrans

Lørdag 5. Sl 46 • Gud er vor tilflugt og styrke

Søndag 6. Alle helgen • Matt 5,1-12

Mandag 7. Joh 17,1-8 • Sådan talte Jesus; … Fader, timen

er kommet

Tirsdag 8. Joh 17,9-13 • Nu kommer jeg til dig; og sådan

taler jeg i verden

Onsdag 9. Joh 17,14-23 • Den herlighed, du har givet mig,

har jeg givet dem

Torsdag 10. Joh 17,24-26 • Fader … du har elsket mig,

før verden blev grundlagt

Fredag 11. Joh 20,19-23 • Da han havde sagt det,

blæste han ånde i dem

Lørdag 12. Sl 47 • Bryd ud i jubelråb for Gud!

Søndag 13. 21.s.e. trinitatis • Joh 4,46-53

Mandag 14. Åb 3,14-22 • Se, jeg står ved døren og banker på

Tirsdag 15. Åb 4,1-11 • Hellig, hellig, hellig er Herren

Onsdag 16. Åb 5,1-14 • Lammet, det slagtede, er værdigt

Torsdag 17. Åb 6,1-17 • Nu er deres vredes store dag

kommet, og hvem kan da bestå?

Fredag 18. Åb 7,1-17 • En stor skare af alle folkeslag

og stammer

Lørdag 19. Sl 48 • Herren er stor

Søndag 20. Sidste søndag i kirkeåret • Matt 25,31-46

Mandag 21. Åb 19,11-21 • Og jeg så himlen åben

Tirsdag 22. Åb 20,1-15 • Og en anden bog blev åbnet,

det er livets bog

Onsdag 23. Åb 21,1-8 • Nu er Guds bolig hos menneskene

Torsdag 24. Åb 21,9-27 • Nat er det aldrig dér

Fredag 25. Åb 22,1-21 • Den, der vil, skal få livets vand

for intet

Lørdag 26. Sl 49 • Men Gud vil løskøbe mit liv,

han vil drage mig ud af dødsrigets magt

2010/2011

Bestilling hos Bibelselskabet

JA TAK, send følgende

Bibelen i standardformat

stk. indbundet, standardformat à kr. 249,95

stk. lærred med mønster, lommeformat à kr. 449,95

stk. kunstlæder med register, standardformat à kr. 999,95

stk. miniformat à kr. 249,95

KONTEKST-serien

stk. En indføring i Bibelen à kr. 249,95

De Mindstes Bibel

stk. à kr. 199,95

Med forbehold for prisændringer. Ved bestilling af bøger tillægges porto.

JEG ØNSKER

Navn

Adresse

at få tilsendt bibellæseplanen hvert år (gratis).

et eksemplar af Bibelselskabets forlagskatalog (gratis).

at få tilsendt Bibelen og Verden fire gange årligt (gratis).

at tegne mig som medlem af Bibelselskabet.

Bidraget er 100 kr. om året.

at blive kontaktet angående faste bidrag til bibelarbejdet.

Postnr. By

Telefon

Email


Det Danske Bibelselskab

Frederiksborggade 50

+++0183+++

1045 København K

Se bestillingskuponen på næste side

Giv Bibelen Videre

Bibelselskabet støtter udbredelsen af Bibelen ikke kun i Danmark men i

verden. Oversættelse og udbredelse af Bibelen er dyrt, og i fattige lande

har kirker og mennesker ikke selv de penge, det kræver. Bibelselskabet i

Danmark støtter derfor bibelarbejdet i de lande, og det kan vi kun gøre,

fordi vores medlemmer og et meget stort antal private givere løbende

bidrager gennem indsamlinger, kollekter, ved gavebreve og gennem arv.

Det er mange forskellige opgaver, der har brug for vores støtte. For ek-

sempel er der stadig mange folkeslag i verden, som ikke har mulighed

for at læse Bibelen på deres modersmål. Andre steder vokser antallet

af kristne så hurtigt, at de lokale bibelselskaber ikke kan følge med efterspørgslen

på bibler. Der er også bibelarbejdet blandt særligt udsatte

grupper som forældreløse børn, handicappede og ensomme gamle,

som de lokale bibelselskaber og kirker ikke magter at nå for egne begrænsede

midler. Bibelarbejdet koordineres gennem De Forenede Bibelselskaber,

der omfatter 145 nationale selskaber. På den måde sikrer

vi os, at de indsamlede midler bruges på en ordentlig måde, og at bibelarbejdet

har høj kvalitet.

Enhver er velkommen som medlem af Bibelselskabet. Som medlem får

du stemmeret og er valgbar til stiftsudvalgene og repræsentantskabet.

Desuden modtager du Årbogen samt information om det internationale

bibelarbejde såvel som forlagets udgivelser. Et medlemskab koster

100 kr. om året. Din og andres opbakning har stor betydning for vores

effektivitet og troværdighed som organisation. Du kan også tegne dig

for et fast beløb uden at modtage jævnlige opfordrings- eller takkebreve.

Gavegivningen støttes gennem fordelagtige fradragsregler på selvan-

givelsen. Giver man gaver til flere organisationer, skal det årlige bidrag

være på mindst 500 kr. til hver organisation, for at det samlede gavebeløb

kan fratrækkes.

Ønsker du mere information, kan du kontakte os på tlf. 33 12 78 35.

Vi ønsker dig et godt bibelår.

More magazines by this user
Similar magazines