klik her for Køreplan fra Jylland - Europa Tours

europatours.dk

klik her for Køreplan fra Jylland - Europa Tours

TAKSTER: Jylland - Berlin

Kreditkort modtages Enkelt Retur 10 ture

Dkr. EURO Dkr. EURO Dkr. EURO

Voksne 480 64 850 113 3.500* 467*

Seniorbillet (over 65 år) 425 57 760 101 3.500* 467*

Studiebillet (under 26 år) 425 57 760 101 3.500* 467*

Børn (0-3 år) excl- sæde 120 16 - - - -

Børn (4-14 år) incl. sæde 240 31,5 425 57 1.750* 226,5*

Barnevogne / cykel 150 20 - - - -

TAKSTER: Århus / Vejle / Kolding - Flensburg / Neumünster / Bad Segeberg

Kreditkort modtages Enkelt Retur 10 ture

Dkr. EURO Dkr. EURO Dkr. EURO

Voksne 220 29 350 47 1.400* 187*

Seniorbillet (over 65 år) 175 23 270 34,5 1.400* 187*

Studiebillet (under 26 år) 175 23 270 34,5 1.400* 187*

Børn (0-3 år) excl. sæde 110 15 - - - -

Børn (4-14 år) incl. sæde 110 15 175 23 700* 93*

Barnevogne / cykel 150 20 - - - -

TAKSTER: Århus / Vejle / Kolding - Hamburg Airport**

Kreditkort modtages Enkelt Retur

Dkr. EURO Dkr. EURO

Voksne 310 41 500 67

Seniorbillet (over 65 år) - - - -

Studiebillet (under 26 år) - - - -

Børn (0-3 år) excl- sæde 135 18 - -

Børn (4-14 år) incl. sæde 155 21 250 33

Barnevogne / cykel Ikke muligt

*) Kortet er ikke personligt, og kan derfor bruges af fl ere rejsende.

**) Der køres til Hamburg Airport i samarbejde med AUTOKRAFT Kiel.

Rejer fra Hamburg Airport koster ofte kun det halve i forhold til danske lufthavne.

Og med Abildskous busser kan du nu også komme billigt fra Jylland til Hamburg Airport.

Abildskou A/S · Graham Bellsvej 40 · 8200 Århus N

TAKSTER TAKST- OG BEFORDRINGSREGULATIV

1. Billettering og kontrol m.v.

Kun personer, som har gyldig billet eller kort,

kan befordres på busruten. Billettering foregår i

bussen. Billetter og kort skal opbevares under

kørslen og forevises på forlangende af chaufføren

eller kontrollør.

Billetter og kort må ikke ændres ved overstregning,

tilføjelse eller på anden måde. Kort og billetter,

som bliver misbrugt, kan inddrages.

2. Takster og rejseplan

Billetterne er kun gyldige på udstedelsesdagen.

Returbillet er gyldig i 4 måneder. 10-turs klippekort

er gyldig i ét år efter udstedelsesdagen.

Klippekort er ikke personligt. Flere personer kan

rejse på samme klippekort, når der klippes en gang

for hver person.

Seniorbillet for personer over 65 år og studiebilletter

kun mod forevisning af billedlegitimation.

Børn fra 0-3 og 4-14 år får rabat (se prisliste).

Barnets alder skal dokumenteres på forlangende.

Børn fra 0-3 år med rabatbillet må ikke optage

særskilt siddeplads.

3. Refusion

Delvis benyttede klippekort kan indenfor 1 år efter

udstedelsen refunderes med differencen mellem

kortets pris og prisen på en enkeltbillet på strækningen

× antal benyttede klip + ekspeditionsgebyr.

Refusion af returbillet og 10-turskort beregnes ud

fra normalpris.

Billetter/kort købt i rejsebureau refunderes hvor

de er købt.

Der kan ikke gives erstatning for bortkomne billetter.

4. Betaling

Betaling for billetter og kort skal ske kontant (DDK

eller EURO) eller med kreditkort. Check udstedt

på beløbet kan dog benyttes mod forevisning

af ID-kort.

5. Transport af dyr

Hunde (undtagen førerhunde), som ikke skøn nes

at være til gene for passagererne befordres til

samme takst som børn (4-14 år inkl.). Små hunde,

katte og andre dyr befordres dog gratis, hvis de

er i taske, kurv eller lign. under hele turen. Alle dyr

transpor teres på gulvet i bussen, hvis de ikke kan

være på skødet.

Dyrets ejer er ansvarlig for at dyret har de lovpligtige

vaccination m.v.

6. Bagage og rejsegods

Håndbagage kan medtages i bussen, såfremt

pladsforholdene efter chaufførens skøn tillader

det. I modsat fald skal den anbringes i bussens

bagagerum. Barnevogne og klapvogne medtages

som rejsegods i det omfang pladsforholdene efter

chaufførens skøn tillader det.

Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader

på rejsegods. Kørestole medbringes gratis.

Bortkommet bagage og rejsegods erstattes ikke.

Passageren har selv ansvaret for, at kufferter

og anden bagage kommer med og af bussen og

bør kontrollere, at dette finder sted.

Der medtages ikke uledsaget gods eller bagage.

Internt i Tyskland ophæves der 1 EURO pr. stk.

bagage. Skal bagagen til Danmark er gebyret indregnet

i billetprisen.

7. Pas/visum

Det er passagerens eget ansvar at have gyldigt pas

og eventuelt visum.

8. Pauser

I forbindelse med pauser undervejs er det passagerens

ansvar at være ved bussen til det annoncerede

tidspunkt.

9. Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen.

10. Berusede personer

Kendeligt berusede personer befordres ikke.

11. Sikkerhedssele

Sikkerhedssele skal benyttes under hele rejsen.

12. Glemte genstande

Glemte genstande opbevares i et kortere tidsrum

hos Abildskou A/S. Herefter afleveres det til politiet.

13. Almindelige bestemmelser

Personer, som udsætter bussen for beskadigelser,

er til ulempe for chaufføren eller øvrige rejsende

eller på anden måde hindrer en rimelig afvikling

af kørslen, kan af chaufføren sættes af bussen.

Chaufførens anvisninger skal følges.

Chaufførens fortolkning af takst- og befordringsbestemmelserne

er umiddelbart gældende.

Rutebilselskabet påtager sig intet ansvar for forsinkelser

eller forstyrrelser i driften, tilslutning til anden

trafikforbindelse eller manglende plads i busserne.

Selskabet forbeholder sig ret til ændringer i regulativet.

D IN REJSEPARTNER

Individuelle busrejser inkl. hotel

i Berlin og Amsterdam. Check

vores web-site eller ring 9742 5000.

Køreplan gældende fra 2. november 2008 til 31. oktober 2009

Vejle

Kolding

Flensburg

Neumünster

Hamburg

Airport

Århus

Bad Segeberg

Berlin

BERLIN

via BAD SEGEBERG

Videre forbindelse

til Østeuropa:

www.eurolines.dk

HAMBURG AIRPORT

via NEUMÜNSTER

OPSAMLING: ÅRHUS · VEJLE · KOLDING · FLENSBURG

TLF: +45 70 210 888 · ONLINE BOOKING: WWW.ABILDSKOU.DK


Køreplan gældende fra 2. november 2008 til 31. oktober 2009 BERLIN HAMBURG AIRPORT

Rejseinformation:

Business class som standard

Abildskou står for billigere rejser. Men det vil du næppe bemærke på

turen til Berlin eller Hamburg Airport. Her kører vi nemlig kun med

helt nye luksusbusser. Og på alle ture ud og hjem viser vi videofilm.

Samtlige pladser er indrettet som business class med ekstra meget

benplads og 220 V udtag til pc og playstation. Komforten er med andre

ord i højsædet, og vi har ikke sparet på noget:

· Individuel radio med 4 kanaler og 1 kanal til videofilm

· Borde ved alle sæder

· 24 sæder indrettet ved 4-mands borde

· Flysæder med fodstøtte på alle pladser

· Aircondition i bussen

· Toilet i bussen

· Kaffe og the

Pause: Der holdes ½ times spisepause i Neumünster eller på rasteplads.

Pladsreservation

Pladsreservation er gratis og kan foretages på telefon +45 70 210 888.

Mandag – fredag kl. 8.00 – 17.00

Lørdag kl. 8.00 – 14.00

Søndag kl. 9.00 – 17.00

Eller bestil plads døgnet rundt på www.abildskou.dk.

Pladsbestilling er gyldig indtil 15 min. før planmæssig afgang.

Der kan ske ændringer i køreplan ved højtider.

Information uden for normal åbningstid – ring til BUS-INFO

på telefon +45 86 128 622.

Seat reservation

Seat reservation is free of charge and may be made at tel.:

+45 70 210 888.

Monday – Friday from 8.00 AM – 5.00 PM

Saturday from 8.00 AM – 2.00 PM

Sunday from 9.00 AM – 5.00 PM

Or on-line booking 24 hours a day at www.abildskou.dk.

Seat reservation is valid until 15 minutes before scheduled departure.

There may be changes in the timetable in connection with holidays.

Information outwith normal opening hours – call BUS-INFO

at tel.: +45 86 128 622.

Videre forbindelse til andre byer i Europa

Vi er partner med Eurolines (www.eurolines.dk), Autokraft (www.autokraft.de)

og BerlinLinienBus (www.berlinlinienbus.de). De står parat til

at hjælpe dig med videre befordring i Europa.

ZOB-reisebureau (www.zob-reisebuero.de) er også behjælpelig med

information og pladsbestilling.

ÅRHUS - Vejle - Kolding - Flensburg - Neumünster - Bad Segeberg - BERLIN

A: Fra 2/11-08 til 31/10-09

B: Kun fra 5/4-09 til 31/10-09

A B B A B A B

MAN. TIR. ONS. TOR. FRE. LØR. SØN.

Afg. Århus rutebilstation 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 10.00

Afg. Vejle, busterminalen 09.10 09.10 09.10 09.10 09.10 09.10 11.10

Afg. Kolding rutebilstation 09.40 09.40 09.40 09.40 09.40 09.40 11.40

Afg. Flensburg ZOB (C3) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.00

Ank. Neumünsster ZOB 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 14.15

Afg. Neumünsster ZOB 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 14.55

Afg. Bad Segeberg ZOB 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 15.30

Ank. Berlin ZOB 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 18.50

BERLIN - Bad Segeberg - Neumünster - Flensburg - Kolding - Vejle - ÅRHUS

A: Fra 2/11-08 til 31/10-09

B: Kun fra 5/4-09 til 31/10-09

B A B B A B A

MAN. TIR. ONS. TOR. FRE. LØR. SØN.

Afg. Berlin ZOB 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 11.00

Afg. Bad Segeberg ZOB 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 14.40

Ank. Neumünsster ZOB 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 15.15

Afg. Neumünsster ZOB 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 15.15

Afg. Flensburg ZOB (C3) 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 17.05

Ank. Kolding rutebilstation 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 18.20

Ank. Vejle, busterminalen 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 18.55

Ank. Århus rutebilstation 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00

ÅRHUS - Vejle - Kolding - Flensburg - Neumünster - HAMBURG AIRPORT

A: Fra 2/11-08 til 31/10-09

B: Kun fra 5/4-09 til 31/10-09

A B B A B A B

MAN. TIR. ONS. TOR. FRE. LØR. SØN.

Afg. Århus rutebilstation 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 10.00

Afg. Vejle, busterminalen 09.10 09.10 09.10 09.10 09.10 09.10 11.10

Afg. Kolding rutebilstation 09.40 09.40 09.40 09.40 09.40 09.40 11.40

Afg. Flensburg ZOB (C3) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.00

Ank. Neumünsster ZOB 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 14.15

Afg. Neumünsster ZOB* 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 14.55

Ank. Hamburg Airport 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 15.42

*) Der er busskifte i Neumünster mod Hamburg Airport (køres af AUTOKRAFT Kiel)

HAMBURG AIRPORT - Neumünster - Flensburg - Kolding - Vejle - ÅRHUS

A: Fra 2/11-08 til 31/10-09

B: Kun fra 5/4-09 til 31/10-09

B A B B A B A

MAN. TIR. ONS. TOR. FRE. LØR. SØN.

Afg. Hamburg Airport** 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 14.05

Ank. Neumünsster ZOB 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 14.57

Afg. Neumünsster ZOB 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 15.15

Afg. Flensburg ZOB (C3) 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 17.05

Ank. Kolding rutebilstation 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 18.20

Ank. Vejle, busterminalen 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 18.55

Ank. Århus rutebilstation 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00

**) Hamburg Airport til Neumünster køres af AUTOKRAFT Kiel