lærings - Kamilla Qvistorff Petersen

qvistorffportfolio.dk

lærings - Kamilla Qvistorff Petersen

LÆRINGS RAPPORT

3. SEMESTER - EFTERÅR 2011

STUDERENDE: KAMILLA QVISTORFF PETERSEN

MISSION COLLEGE - GRAPHIC DESIGN

EKSAMEN - JANUAR 2012

URL: www.qvistorffportfolio.dk/Mission/index.html


INDHOLDSFORTEGENLSE

FORSIDE............................................................................................................................................................................................................side 0

INDHOLDSFORTEGENLSE................................................................................................................................................................................side 1

INTRODUCTION TO PHOTOSHOP.................................................................................................................................................................side 2-6

IMAGE AND PROMOTION.............................................................................................................................................................................side 7-12

INTRODUCTION TO INDESIGN..................................................................................................................................................................side 13-15

INTERMEDIATE WEBDESIGN.....................................................................................................................................................................side16-18

EVUALUERING OVER OPHOLDET PÅ MISSION COLLEGE.........................................................................................................................side 19

1


INTRODUCTION TO PHOTOSHOP

I vores første projekt skulle vi udarbejde et montage foto, som skulle bestå af 6 til 9 billeder. Et montage foto er et billede hvor man ”blender” en masse

billeder sammen så det bliver til et sammenhængende billede. Montage fotos bliver ofte brugt i forbindelse med movie-posters i den “virkelige” verden,

specifikt i eventyrsfilm såsom eksempelvis Harry Potter og Narnia. Inden projektstart skulle vi reseache, og aflevere 3 montage billeder som var fundet

på nettet, som vi så som værende gode montage billeder.

Efterfølgende skulle man så udarbejde et montage foto over en person man beundrede eller havde en mening om, negativ så vel som positiv.

Jeg valgte derfor mit idol ”John Mayer”, baggrunden for valget af ham var, at han inspirerer mig, og jeg nyder hans musik. Jeg valgte derfor, at tage

udgangspunkt i hans musik, hans relation til New York, hans tidligere kæreste Jessica Simpson, hans guitar og hans smøger. Imens man udarbejdede

projektet var det vigtigt man tænkte på kompositionen, og hvorfor man havde valgt at sætte elementerne som man gjorde. Derfor valgte jeg at sætte

“John Mayer” med ryggen til “Jessica Simpson”, fordi hun er hans fortid, han ser derfor ikke tilbage men frem mod nutiden med hans guitar i hånden.

I dette projekt lærte jeg hvordan man laver en “layer-mask” og derved klipper en konkret ting ud fra et billede, eksempelvis min hovedperson

“John Mayer”. Derudover lavede jeg alle mine “masking objekter” til “smart objects”, så man kunne ændre størrelsesforholdene uden at billedet ville

pixilere. Jeg lærte også at lave clipping-masks som kan bruges til hvis man f.eks. vil lave skygger på billedet. Vi fik afvide det var vigtigt at vælge god

billedkvalitet da det ville have en stor effekt på det færdige resultat, og dermed også vores karakter. Vi skulle også bruge “smart filter”, denne funktion

bruges til at ændre billedet f.eks. til “color burn”, som min er på dette billede.

Følgende kravspicifikationer i Midttermprojektet:

Midterm, “Montage Portrait” 100pts.

Overview

Create a montage portrait of someone you respect/admire. This project is designed for you to demonstrate your knowledge of

-Layer Blending Modes & Layer Opacity

-Masking

-Adjustment Layers (use the masks and clipping masks)

-Smart object

-Smart filter

Grading

You will be primarily graded on the quality of your technique, though composition will be factored into your grade as well. You should find high quality

images online and you may scan images in as well during lab. Note that the quality of imagery that you choose will effect your grade. Therefore don’t

2


INTRODUCTION TO PHOTOSHOP

use pixelated, low quality images. Do not flatten any layers (always use smart objects instead).

Points will be given based on the following:

10% Following Directions

10% Work in Progress

10% Being on Time

10% Masking

10% Quality of Seamlessness

10% Image Quality

10% Layer Blending Modes/Opacity

10% Smart Objects and Smart Filters

10% Adjustment layers (clippling/masking)

10% Overall Effect of Telling the Story/Composition

To receive a grade you must turn in:

1. Source Folder (with the original images used

before any work as performed on them)

2. Deliverables Folder (with one PSD file)

Technical Specifications

900 pixels by 600 pixels, 72ppi, RGB Mode

Must include 6-9 different images

Research

Turn in 3 digital copies (scan, screenshot, or .jpg) in which you saw:

-excellent montage work

(Dette var mit endelige resultat - karakteren jeg fik var A)

3


INTRODUCTION TO PHOTOSHOP

Vores andet projekt (Final project - Vores Eksamen) var også at skulle lave et montage billede, men dette skulle også have et ”quote” (citat) som skulle

være grundlaget for billedet, fonten havde en betydning for det færdige resultat og skulle give en indikation af hvad billedets betydning var. Min quote var:

”Du skal ikke finde en du kan leve med, - du skal finde en du ikke kan leve uden”. Ud fra denne quote skulle jeg så lave en skrift, der skulle have en

sammenhæng med ord og betydning. Skriften skulle udarbejdes med forskellige tools, jeg brugte effekts såsom, drop shadow, inner shadow, outer

glow,color overlay og gradiant overlay. Derudover lavede jeg små buer på selve teksten så den så mere levende ud, og eftersom jeg gerne ville have

teksten skulle brænde.

Jeg brugte en masse tid på at sammensætte betydningen af “quoten” og det konkrete billede. Så derfor endte jeg op med at lave en ring med ild

(insprieret af Lord of the rings), fordi “quoten” omhandlede at finde den “spicel one”, som man ikke kan leve uden. Derudover havde jeg også i tankerne

at ringen kunne symbolisere kærlighed i form af forlovelse, og at det derfor var stærk kærlig (derved ild). I projektet skulle man inkludere et billede man

selv havde taget, derfor valgte jeg at bruge et billede jeg havde taget ved Grand Canyon. Vi skulle også have et skannet billede med derfor valgte jeg at

skanne et billede af et gammelt kort, så det kunne bruges som texture på billedet. Begge billeder ses herunder:

Projektet havde et stort omfang og havde derfor også en masse krav.

4


Kravspecifikationerne:

Final, “Typographic Illustration” 150pts.

Overview

Select a quote, poem, mantra or song lyric that is personally meaningful to you to illustrate. The meaning and significance of the words should guide

the direction, theme and tone of the project. Be mindful that you will be graded on the quality of the artwork AND the range of Photoshop Tools and

Techniques you demonstrate.

The letters

Carefully choose the font, color, texture, movement and size so that the meaning is clearly communicated through the letters themselves. Start your

composition first with the letters to ensure that they will be the ‘star’ of the composition, rather than an afterthought added at the end.

The Imagery

Use of imagery is required. You will scan one image and take one photograph for use in the project. You may also use stock photography and found

web images.

Grading Criteria:

10% Work in Progress

10% On-Time

10% Following Directions & File Organization (naming conventions, name all layers, delete unused layers, use groups for related layers)

30% Typography (Font, Color, Texture, Legibility, Movement, Legibility)

10% Technique/Approach/Range of Tools Used (non-destructive, preservation of editability, scalable etc.)

10% Background (as a complement to the type)

10% Imagery (quality, adjustments, corrections, integration)

10% Creativity, Composition, and First Impression of Effects

To receive a grade you must turn in:

1. Source Folder (with the original images used before any work as performed on them)

2. Deliverables Folder (with one PSD file)

5


3. A Quality Color Print

Technical Specifications

8in X 10in Print (landscape or portrait)

150ppi or higher (300ppi for best quality)

RGB Color Mode

Must incorporate a photo you’ve taken (name it “myPhoto” in source and in layers)

Must include a scanned image (name it “myScan” in source and in layers)

Research

Turn in 3 digital copies (scan, screenshot, or .jpg) of an

example in which you saw:

-creative typographic illustration

(Dette var mit resultat - og karakteren jeg fik var A)

6


IMAGE AND PROMOTION

Vores første projekt var at lave et logo for et nyt opcoming shampoo firma, dette firmas navn er FANTASI. Vi fik senere afvide at firmaet havde forkortet

navnet til FAN. Vores opgave var at vi skulle udarbejde et logo i vektorgrafik, som skulle være et forslag til firmaet. Derudover skulle det færdige resultat

printes i farver, og afleveres på et blackboard (sort baggrund). Jeg valgte at udarbejde et logo der havde en inspiration fra en motorcykelhjelm, men som

samtidig var en smule “tegnefilmsfigur-agtig”.

(Denne opgave fik jeg B for.)

Vores andet projekt var at skulle lave et logo for et cykel firma, den studerende hvis logo blev valgt ville vinde en vintage cykel. Firmaets navn var Wikid

Kustoms Cycles, kunden havde nogle kriterier som spillede ind, da dette logo skulle udarbejdes. Kunden ville gerne have der skulle være en cykel-kæde

uden om informationen, derudover ville kunden gerne have en del informationer i selve logoet, hvilket er en smule utraditionelt. Dette logo skulle vi vise i

praksis, dvs. på t-shirts etc. Der skulle også laves en reklame som skulle indikere der var kommet en ny cykelhandel til byen. Denne skulle afleveres som

en pdf-fil, sammen med logoet og logoet implateret. Vi skulle også udarbejde en reklame, som vi fik i “rush-time”, dvs vi kun havde 1 time i klassen til at

lave den. Min “Wikid” Reklame (i sort/hvid) havde følgende layout:

(Denne opgave fik vi ikke karakter for.) (Denne opgave fik vi ikke karakter for.)

7


IMAGE AND PROMOTION

Vores tredje projekt var at vi skulle lave et logo for en butikkæde som er meget stor i USA. Denne butikkædes navn er ”Pottery Barn”, denne kæde sælger

hovedsageligt møbler, og inventar til huset. Der findes også en ”Pottery Barn Kids” og en ”Pottery Barn Teen”. Vores opgave var en fiktiv opgave hvor vi

fik afvide at ”Pottery Barn” gerne ville udvide deres imperium, og derfor gerne ville have en butik ved navn ”Pottery Barn Pets”, denne skulle selvfølgelig

omhandle inventar til kæledyr. Først lavede vi en brainstorm hvor vi lavede forskellige skitser som skulle indikere hvad kæledyr indebar, og ud fra disse

skitser skulle vi udarbejde et logo i vektor grafik. Jeg valgte at lave en kat, som strakte sig, den var en smule inspireret af siamesiske katte. Fonten jeg

brugte var Bodoni, denne fordi fonten er meget klassisk og ren. Jeg valgte at lave ordet “Pets” i lys brun, så den passede til “Pottery Barns” visuelle

identitet.

(Denne fik jeg karakteren A for.)

(Full-size ADD for Bark Magazine)

Efter denne logo-opgave fik vi udviddet projektet og skulle nu lave en Full-size ADD i et blad “Bark Magazine”. Bladet “Bark-Magazine” er primært et blad

der henvender sig til hunde elskere. Selvom modtageren var et hundeblad, og mit logo havde en kat, mente min læreinde at logoet var stærkt nok i sig

selv og jeg derfor ikke behøvede at ændre det til en hund.

Inden jeg udarbejdede selve annoncen skulle jeg overveje nogle forskellige ting, såsom at jeg skulle bibeholde pottery barns visuelle identitet, men

samtidig stemme overens med “Bark-Magazines” reklamer/annoncer. Jeg valgte derfor at lave et meget stilrent design, som Pottery Barn er kendt for.

Vores fjerde projekt var, at vi skulle udarbejde en rapport som skulle omhandle ordet ”brands”, i denne rapport skulle vi definere brands, i alle forskellige

8


IMAGE AND PROMOTION

former, og man skulle komme med konkrete eksempler i alle tilfælde. Denne rapport udarbejdede jeg i InDesign, så layoutet passede med indholdet af

rapporten.

(Denne fik vi ikke karakter for.)

Vores femte projekt (Final project) var vi skulle promovere en ny ”upcoming” sushikæde, denne skulle man selv finde navn til, og efterfølgende lave et

logo til. Mit navn til sushikæden var ”N’Sushi”, som skulle forstås som InSushi. Efter navnet var opfundet skulle det godkendes af vores lære. Man skulle

på egen hånd så promovere denne nye restaurant. Man havde muligheden for at være kreativ, da man kunne vælge hvilke medier man synes kunne

fange målgruppen/modtageren bedst. Vi fik dog en del kriterier vi skulle overholde, vi skulle lave brevpapir, “letterheader”, postkort, buisness kort,

menukort (hvor vi skulle sætte en spicifik sushi’menu ind, som vi havde fået udleveret af vores lærer.) Til dette projekt fik vi en “Due-date-liste”, som gav

os deadlines til de forskellige opgaver i projektet denne ses herunder til venstre. Jeg valgte at udarbejde mit logo i vektorgrafik, da det er en god ide når

der er tale om et logo. Inden jeg gik igang med udarbejdelsen af logoet, brainstormede jeg om hvad alt hvad jeg mente havde en sammenhæng sushi.

Hvilke elementer jeg forbandt med sushi, og hvilke farver. Derfor kom jeg op med et logo som både havde spisepinde, og en sushi-bowl (som også kan

ses som en sushi-roll.) Farvevalget var rød, sort og hvid, disse farver sammen forbinder jeg med en sofistikeret restaurant, med ambisiøse mål. Mit logos

endelige resultat er at se herunder i højre side.

Fast Fresh Fun Sushi Retail Installments

- Name: Considered complete

- Logo Design Due

- Menu Design Due

- Business package (letterhead/envelope/business card)

- Mall Signs and Postcards/Announcement for opening

- Direct Mail piece 4/C unique size/diecuts/”splashy” Due

- Graphic Standards Manual for Sushi Retail Installment Due

9


IMAGE AND PROMOTION

Mit brevpapir, herunder (letterhead) og buisness kort udarbejdede jeg i Photoshop. Jeg valgte, at kompinere både buisnesskort, og brevpapir i samme

dokument så det var lettere for en kunde at få overblik over og, at se i en helhed.

(Brevpapir, buisnesskort og letterheader)

(Forside og bagside af menukortet) (Inde i menukortet)

Derudover skulle jeg udarbejde et menukort, dette valgte jeg at udarbejde i InDesign, jeg valgte at lave en gate-folder, som også kan ses for oven i

midten og til højre. En gate-folder er en folder som åbnes som “en port” (senere i denne rapport under InDesign vil jeg beskrive mere om hvordan jeg

udarbejdede en folder som denne.)

10


IMAGE AND PROMOTION

En ting der var vigtigt i projektets gang var, at jeg bibeholdte den visuelle identitet jeg var ved at skabe. Derfor brugte jeg den del tid på at alle mine

produkter skulle have samme genkendelsesfaktor, med det røde, sorte og hvide. Disse tre farver var mine primærfarver.

Vi skulle også lave Mall Signs, disse kunne man lave på forskellige måder, men for mig var det vigtigt at (den fiktive kunde) i sidste ende kunne se

hvordan disse “Mall signs” ville tage sig ud i den “virkelige verden”, derfor implementerede jeg disse skilte på en butik som N’Sushi ville bruge:

Jeg udarbejdede også nogle postkort i InDesign, som skulle være en del af min markedsføring. Postkortet jeg lavede er meget simpelt med de tre

gennemgående farver. Jeg valgte at bruge den røde streg, som jeg ligeledes også havde lavet på forsiden af mit Menu, så der var en gennemgående

“rød tråd”. Mit postkort så således ud:

10


IMAGE AND PROMOTION

Udover postkortet skulle man også udarbejde et “Direct mail piece”, dette skulle sendes til kunden som en teaser om N’Sushi’s åbnngsdag. Jeg

udarbejdede det i InDesign, hvor jeg brugte de gennemgående samme elementer som i resten af mine multimedieprodukter havde. Dette så således

ud:

Som slutning på vores final projekt, skulle vi udarbejde en “Graphic Standarts Manual”. En manual hvor man som designer skulle gå i dybden med de

detaljer man havde brugt til udarbejdelsen af logoet. Man skulle derfor konkretisere hvilke farver man havde brugt og hvorfor. Derudover skulle man

som designer af logoet, også illustrere hvilke ting som logoet ikke måtte sættes i forbindelse med.

12


INTRODUCTION TO INDESIGN

Vores første projekt omhandlede at vi skulle udforme en avis, i størrelses formålene, som en rigtig avis. Denne avis måtte kun indeholde skrift, og ikke

billeder. Øvelsen gik ud på man skulle få en forståelse for InDesign’s mange forskellige tools til at indsætte tekst. Min avis’s topic var al-queda og

terror.

(Denne opgave fik jeg B for).

Vores andet projekt havde en sammenhæng med det første, i dette projekt skulle man lave en billedserie, hvor man ikke måtte bruge tekst. Derfor

opfordrede vores lærer os at vi kunne tage udgangspunkt i vores første projekt, og vores avis omhandlede. Derfor var billederne jeg benyttede af terror,

død og ødelæggelse (Herunder 9/11 - World Trade Center).

(Denne opgave fik jeg A for.)

13


INTRODUCTION TO INDESIGN

Vores tredje projekt (Midtermproject), var at vi skulle udarbejde et 2 siders dokument. Dette dokument skulle fremstå som et ”news letter”. Men ikke i

overført betydning, man kunne vælge at lave en brochure, som enten kunne åbnes som en ”Gate folder”, ”Barrel folder”, ”Z-folder”, ”Half Folder” og

”Letter folder”. Jeg valgte at udarbejde en brochure som var foldet som en ”Gate folder”, hvilket vil sige der er 4 colums (kulonner), hvor højre og venstre

folder ind imod hinanden. Man måtte selv bestemme hvilket emne denne brochure omhandle, men på forhånd vidste man at resultatet skulle fremlægges

for klassen. Jeg valgte derfor at min skulle omhandle København, men at det skulle være konkretiseret til Copenhagen by night. Til denne brochure

brugte jeg billeder af bla. Nyhavn, den lillehavfrue, og forskellige barer i København.

(Dette er forsiden og bagsiden af Gate-folderen) (Dette er inde i selve brochuren)

(Denne opgave fik jeg karakteren A for.)

14


INTRODUCTION TO INDESIGN

Vores fjerde projekt (Final Project) var at man skulle udarbejde to bøger (8 sider hver), med samme stil men med forskelligt indhold.

Bøgerne skulle derfor udarbejdes med “Master Pages”, så man hurtigt kunne ændre hele layoutet. Vores topic var valgfrit, jeg valgte at udarbejde to børger

i kvardratisk størrelse, som skulle omhandle forskelligheden på mennesker og deres bedrifter. Jeg valgte derfor at lave en bog med emnet “Evilness”,

denne skulle illustere de 3 “værste”

mennesker i verdenshistorien. Derfor valgte jeg Adolf Hitler, Josef Stalin og Osama Bin Laden. Jeg valgte at bruge tid på at forsiden skulle være dyster

med mørk rød og blodpletter, dette gjorde jeg ved hjælp af opacity af billederne. Den anden bog skulle være modsætningen af “Evilness”, så der

udarbejdede jeg en bog som havde navnet “Goodness”, i denne var der modsat den anden de 3 “bedste” mennesker i verdenshistorien, disse var Barack

Obama, Martin L. King og Nelson Mandela. Denne forside havde en del af de samme elementer som den anden bog, men havde også et peace-tegn og

en fredsdue på. Dette skulle illustere at i al ondskab findes der også godhed, det var derfor jeg valgte at bibeholde den mørkerøde baggrund med

blodpletter.

Mine bøger så således ud:

15


INTERMEDIATE WEBDESIGN

Vores første projekt var at udarbejde en hjemmeside. Denne hjemmeside kunne være om hvilket emne vi ønskede, men i vores opgavebeskrivelse

stod der at det ville være smart at tage et emne man fandt interessant i sin hverdag. Derfor valgte jeg at lave et website om “miljø”. Mit fokusområde

var: At man som person kan gøre en del for miljøet uden egentlig at gøre det store, men i helheden er det stort.

Så jeg fokuserede på at man som modtager skulle få information om hvordan man eksempelvis kunne genbruge. Farverne jeg valgte at bruge var

hovedsagligt grøn, blå, hvid og grå, da farverne skulle stemme overens med indholdet af websitet. Jeg valgte at bruge en baggrund af blå himmel og

lave et dynamisk banner som skulle give information om små ting man i hverdagen kan ændre for at “Make a difference” i verden.

(Denne hjemmeside fik jeg karakteren B for.)

Vores andet projekt var at vi skulle redesigne en hjemmeside, der var flere forskellige websites man kunne vælge, jeg valgte www.yoyosushi.

com. Denne skulle laves mere brugervenlig og mere informativ. Kravene til denne opgave var at der mindst skulle være 3 linkede sider, og at man

selvfølgelig skulle forbedre selve sitet, herunder også brugervenligheden (Usability). Man skulle ændre hele layoutet så websitet var mere moderne.

(Denne hjemmeside fik jeg karakteren A for.)

16


INTERMEDIATE WEBDESIGN

Vores 3 projekt (Final project), var gruppearbejde hvor man i en gruppe af 5 personer skulle udarbejde comps, powerpoint (som begge skulle

fremlægges i klassen foran ens medstuderende). Inden projektstart skulle man i gruppen vælge titiler på alle gruppen, således at man havde hver sine

arbejdsopgaver. Følgende titler der blev uddelt var: Project Manager, Art Director og Head Programmer. Jeg blev valgt som Projekt Manager, hvilket gav

mig det ansvar at jeg skulle tage alle endelige beslutninger, og skulle sørge for at alle gruppen gjorde de opgaver de var stillet, derudover var det også

min opgave efter projektet at give de andre i gruppen en evualuerings karakter over deres medvirken og arbejde i projektet.

Det website vi skulle udarbejde kunne være 3 forskellige typer websites, enten en online-shop, eller et buisness-site, eller et portfolio (fansite). Vi valgte

at udarbejde et “buisness-site”. Over en fiktiv skole, som vi gav navnet “Sun Valley School”. Denne skole skulle være en grundskole, som skulle være

usability venlig, og tale til modtageren som i dette tilfælde var forældrene til de børn der skulle starte på skolen. Vi skulle samtidig også udarbejde et

“Creative breif”, dette skulle forklare “kunden” (vores lærer) hvilken retning man ville gå med projektet. For os var det vigtigt at websitet skulle fremstå

professionelt og moderne, da det skulle appelere til modtageren som gerne skulle få tiltro til skolen ud fra websitet’s layout.

Farverne vi valgte at bruge til websitet var primært grønlige farver, da farven grøn symboliserer håb og er en farve der er beroligende, forfriskende og

mennesklig, derudover brugte vi også grøn da skolen skulle have nogle fokuspunkter som indebar udeaktiviteter.

I gruppen skulle man hver især have nogle titler som skulle indikere hvilken karakter man havde i virksomheden. Jeg blev valgt til Project Manager,

dette betød jeg stod for alle endelige beslutninger og skulle lave deadlines for gruppen så alt blev klar til de datoer de skulle bruges, Jeg var derfor

også den i vores gruppe der udarbejdede vores “kritiske vej”i Microsoft Project.

Til vores første møde var vores topic at alle i gruppen skulle lave et logo som skulle være skolens visuelle identitet udadtil. Mit logo blev valgt og ser

således ud:

17


INTERMEDIATE WEBDESIGN

Den 1. dec skulle vi aflevere vores website prototype, som så skulle “Beta-testes” (Usability testes) på medstuderende i klassen. Vores website så således

ud:

Efter følgende Beta-test skulle vi vudere hvilke nødvendige ændringer der skulle gøres, for at få websitet til at tage sig ud, så det både var brugervenligt og

designsmæssigt overholdte vores vision. En uge efter testen skulle websitet afleveres.

(Vi fik karakteren A for projektet)

18


EVUALUERING OVER OPHOLDET PÅ MISSION COLLEGE

Alt i alt synes jeg at oplevelsen og muligheden for at studere i USA på Mission College har været det hele værd. Jeg har udviklet mig meget

designsmæssigt, og føler nu jeg har fået en masse kompetancer som kan hjælpe mig i fremtiden og ikke mindst på min praktikplads i 4. Semester. Jeg

har lært nogle basic tools i de forskellige Adobe CS5 programmer, som er virkelig gode. Mit kendskab til f.eks. Photoshop er blevet meget større, det

har samtidig også været en stor udfordring at været i et andet land med nogle termer jeg ikke forstod. Jeg synes stadig jeg har formået at klare de

opgaver jeg blev stillet med et resultat jeg er tilfreds med.

19

Similar magazines