Handicap 2013 - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Handicap 2013 - Servicestyrelsen

Handicap 2013

Diversitet - Design - Social innovation

28. februar 2013, Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense


Handicap 2013: Diversitet - Design - Social innovation

ViHS afholder en konference om nybrud på handicapområdet. Det sker i forlængelse af den overtegnede

2012-konference "Handicap fremadrettet", som tog livtag med nye udviklinger i forhold til tværgående handicapproblematikker.

Handicapområdet er inde i en malstrøm af påvirkninger fra forskellige sammenhænge. På konferencen fokuseres

på fællesnævnere som diversitet, design og social innovation. Hvordan kan vi drage nytte af de vidensstrømme,

disse påvirkninger fører med sig? Kan de være med til at skabe nye dagsordener og måder at forstå

området på – fra policy til praksis?

Det har i stigende grad gjort sig gældende de seneste ti år, at handicap ikke er et isoleret "særområde", men

en del af vores samfund og kultur, som vi skal finde bedre plads til. Hvad kræver det? Hvilke briller skal vi se

på området med? Hvordan bibeholder, håndterer og udvikler vi det sociale fokus på handicap i de strategier,

udviklings- og handleplaner, der vil komme i forskellige sammenhænge, fra det enkelte tilbud til overordnet

niveau?

Konferencen tilbyder oplæg af internationalt tilsnit ved en række faglige kapaciteter, som vi er stolte af at

kunne præsentere. Nogle af dem kommer fra handicapområdet, mens andre kaster nyt lys på det fra beslægtede

områder med diskussioner, vi kan lære af.

For hvem?

Konferencen henvender sig til personer, der interesserer sig for tværgående faglig udvikling på handicapområdet.

Dig, der gerne vil deltage i eller vide mere om områdets fremtidige debatter og vidensfelter. Du er

måske fagperson eller leder fra kommune, stat, region, uddannelsesinstitution eller handicaporganisation.

Program

09.15 – 10.00 Check-in og morgenkaffe/brød

10.00 – 10.10 Velkomst og introduktion

10.10 – 10.55 Evidensbasering og innovation i det rehabiliterende sociale arbejde

v/ Professor Kjeld Høgsbro, Aalborg Universitet.

10.55 – 11.10 Kaffe/frugt

11.10 – 12.00 Designing Inclusive Environments: Shaping Transitions from Theory into Practice

v/ Professor Rob Imrie, King's College London.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.50 (Neuro)diversity: The Pros and Cons in a Social Policy Context

v/ Dr. Katherine Runswick-Cole, Manchester Metropolitan University.

13.50 – 14.00 Lokaleskift

14.00 – 15.00 Fire sessioner (45 minutters oplæg, 15 minutters debat):

A. Samarbejdsdreven innovation på handicapområdet

v/ Professor Jacob Torfing, Roskilde Universitet.

B. Det affektive arbejdes fremtid - nye udfordringer for højt specialiseret professionelt

arbejde

v/ Professor Katrin Hjort, Syddansk Universitet.

C. Botilbud fremadrettet: social kapital og jordnær innovation

v/ Kim Norup Frederiksen, forstander på Jonstrupvang og Årets Leder i Region Hovedstaden

2012.

D. Socialøkonomiens virkninger og potentialer - nationale og internationale erfaringer*

v/ Professor Lars Hulgård, Roskilde Universitet.


15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00 Handicap i Norden: sigtelinjer, viden og politik

v/ Professor Jan Tøssebro, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

16.00 – 16.05 Tak for i dag

* Titel er foreløbig - ret til ændringer forbeholdes

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Konferencen afholdes torsdag 28. februar 2013 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000

Odense C. fra kl. 9.15-16.05.

Pris

Kr. 1175,- pr. person, inkl. forplejning.

Tilmelding

Tilmelding skal ske elektronisk via www.socialstyrelsen.dk. Der er tilmeldingsfrist 5. februar 2013.

Bemærk, at tilmeldingen er bindende og sker efter "først til mølle-princippet". Ved afbud kan en kollega sendes

i stedet. I så fald sendes en mail til konferencer@sm.dk – skriv 'afbud Handicap 2013' i emnefeltet.

Ved afbud senere end 5. februar 2013 refunderes deltagergebyret ikke.

Yderligere information

Yderligere information om konferencen eller det faglige program fås ved henvendelse til specialkonsulent

Bjarne Richter Bjelke, bbj@socialstyrelsen.dk, eller seniorkonsulent Morten Højgaard Kurth, mhk@socialstyrelsen.dk.

Ved spørgsmål omkring tilmelding skriv til konferencer@sm.dk

Oplysninger om konferencen bliver løbende opdateret på www.socialstyrelsen.dk. Konferencen har oplæg på

dansk, engelsk og norsk og er uden tolkning.

More magazines by this user
Similar magazines