når varme og kulde mødes..... - Dansk

bodycote.dk

når varme og kulde mødes..... - Dansk

når varme og kulde mødes.....


I stålbranchen kræves topmoderne

produktionsudstyr

Dét har vi.

Man skal tilbyde kunderne

en bred vifte af løsninger.

Dét gør vi.

Dygtige medarbejdere med

stor viden og års erfaring.

Dem har vi.

Worldwide koncern. Ekspertbackup.

Og leveringssikkerhed

via vores netværk af hærderier.

Dét har vi også.

Som kunde er du altså i sikre

hænder hos Bodycote. Tag os

med på råd, når du står foran

din næste opgave

Et optimalt valg af proces

og ståltype giver den bedste

økonomi i den sidste ende...

For dig som kunde.

Og for slutbrugeren.

"Worldwide koncern med lokal service"

Forædling af stål

til alle formål

Bodycote Varmebehandling behandler stål til alle

formål. Vi tilbyder adskillige processer inden for

hærdning, varmebehandling og overfladebehandling.

Her beskriver vi de mest gængse.

15 metoder. . .

Hærdning & anløbning

Den traditionelle hærdemetode, som har været

benyttet i utallige år. Ved opvarmning af stål og

efterfølgende afgysning omdannes strukturen til

martensit, som er den hårde struktur i hærdet

stål. Den opnåelige hårdhed afhænger af indholdet

af kulstof i stålet. Efter hærdningen er

martensitten så hård og sprød, at den ikke kan

anvendes i praksis. Derfor efterfølges hærdningen

altid af en eller flere anløbninger, hvor stålet

genvinder noget af sin sejhed. Alle stål anløbes

efter hærdning for at opnå bedre egenskaber og

nedsat risiko for revnedannelse og brud.

Vakuumhærdning & anløbning

Den i dag næsten enerådende metode til

fuldkommen neutral hærdning af tidens højtforædlede

værktøjs- og konstruktionsmaterialer.

Vakuumhærdning foregår i avancerede automatiske

anlæg, hvor tryk og temperatur styres

meget nøjagtigt. Vi råder over Nordeuropas

største afdeling for vakuumhærdning, hvilket

sikrer stor fleksibilitet i hærdning af værktøjs-

og HSS-stål samt stor leveringssikkerhed. Ved at

råde over mange vakuumovne har vi de bedste

forudsætninger for altid at vælge den helt rigtige

varmebehandlingsproces til den enkelte opgave

- uden at gå på kompromis med hverken kvalitet,

proces eller leveringstid.

Gasnitrering

Gasnitrering er en lavtemperaturproces, der

typisk udføres ved ca. 520° C.

Gasnitrering bibringer stålemnet mange fordele

som f.eks. hård overflade, høj udmattelses- og

trykstyrke, god dimensionsbestandighed og høj

anløbningsbestandighed. Korrosionsbestandigheden

forbedres, og tendensen til rivninger reduceres.

Til gengæld øges overfladeruheden en smule

pga. trykspændinger i overfladen, og der dannes

et hårdt hvidt lag, som efterfølgende kan fjernes

ved f.eks. slibning.

Gasnitrering udføres typisk på legerede stålkvaliteter,

oftest sejhærdningsstål. Gasnitrering egner

sig ikke til højtlegerede stålkvaliteter som f.eks.

rustfaste stål.

Processen egner sig typisk til produkter, der

kræver høj overfladehårdhed og sej kerne som

f.eks. tandhjul, aksler, maskinkomponenter og

værktøjer. Områder, der ikke ønskes behandlet

kan afdækkes.

Vakuumlodning

Vakuumlodning er den teknisk mest avancerede

form for lodning. Det er også den reneste og

mest sikre. Den udføres i vakuumovne ved

temperaturer over 800° C. Processen anvendes,

hvor kravene til tætte samlingerne er meget

høje, og hvor mange emner skal sammenføjes

som i f.eks. varmevekslere, eller hvor vanskelige

geometrier er ønsket. Dette kan f.eks. være

tilfældet for plastformværktøjer for at opnå bedre

køling med hurtigere cyklustider og bedre

økonomi som følge. Ved vakuumlodning er

det både muligt at sammenføje vidt forskellige

materialer og hærde emner i én og samme

procesgang.

Indsatshærdning

Indsatshærdning eller indsætning, som processen

af og til benævnes, dækker over en procesrækkefølge.

Først indsættes der kulstof i ståloverfladen.

Derefter hærdes og anløbes stålet,

hvorved man opnår en hård og slidstærk overflade,

mens man bibeholder en blød og sej kernestruktur.

Metoden anvendes hovedsageligt på

legerede indsætningsstål. Processen foregår

over stålets austenitiseringstemperatur, typisk

ved omkring 900° C, og benyttes til hærdning af

f.eks. tandhjul, snekker og andre sliddetaljer.

Er der områder på emnet, der ikke ønskes

hærdet, kan dette klares ved afdækning før

indsætning af kulstof. Betegnelsen indsætningshærdedybden

"IHD" er defineret som den dybde

under overfladen, hvor hårdheden måles til 550

HV. Dette må ikke forveksles med den totale

indsætningsdybde for kulstof, som naturligvis

er noget større.

Karbonitrering

Karbonitrering er en variant af indsatshærdning,

der anvendes når detaljerne er fremstillet af lavteller

ulegerede stålkvaliteter. Ved samtidig indsætning

af både kvælstof og kulstof øges hærdbarheden

i det opkullede overfladelag. Det betyder

at stål, der normalt skal vandkøles, nu kan

køles i olie og opnå store overfladehårdheder.

Den langsommere køling i olie mindsker risikoen

for formændringer. Efter opkulning og hærdning

opnås en stor overfladehårdhed og en relativt sej

kernestruktur. Den opnåelige hærdedybde er normalt

ikke væsentligt over 0,5 mm. Karbonitrering

anvendes typisk til sliddetaljer i ikke for grove

dimensioner, f.eks. aksler, hydrauliske ventiler,

låsedele og tyndpladeprodukter.

Induktionshærdning

Termisk varmebehandlingsmetode hvor man

lokalt overfladehærder uden at påvirke stålets

kernehårdhed. De mest velegnede ståltyper

findes inden for gruppen af sejhærdede kvaliteter.

Emnet opvarmes ved at sende vekselstrøm

igennem en induktor, som derved danner et

skiftende magnetfelt. Metoden kan med fordel

benyttes til lokal hærdning af tandhjul, akseltappe

eller tænder på savblade. Fordelene ved denne

proces er mange. Af de vigtigste kan nævnes,

at processen er hurtig, miljøvenlig og giver mulighed

for lokal hærdning samt hærdning af meget

lange emner. Hærdningen giver emnerne forøget

slidbestandighed, forbedrede udmattelsesegenskaber

og god evne til at modstå store overfladebelastninger.


Kolsterising®

Denne unikke overfladehærdeproces er den

eneste, der kan hærde austenitiske rustfaste stål

uden tab af korrosionsbestandighed. Det er en

diffusionsproces, hvor store mængder kulstof

trænger ind i emnets overflade med forøget

hårdhed til følge. Processen sker uden mål- og

formændringer og uden ændringer af emnets

udseende. Kolsterising® kommer overalt, og

ind i små huller og ændrer ikke på stålets fysiske

egenskaber. Resultatet er en forbedret udmattelsesstyrke,

større slidbestandighed og nedsat

risiko for rivninger. Der tilføres ingen stoffer,

som ikke findes i stålet i forvejen.

Glødninger & normalisering

Dette område består af mange forskellige

processer med hvert sit anvendelsesområde.

Afspændingsglødning anvendes for at fjerne

indre spændinger i materialet efter bearbejdning,

svejsning eller lignende. Blødglødning anvendes,

når man skal forbedre de bearbejdningsmæssige

egenskaber for et stål eller skabe et godt udgangspunkt

for den videre varmebehandling.

Austenitiseringsglødning anvendes primært for

at fjerne deformationshærdning i austenitiske

rustfrie stål. Normalisering anvendes for at kornforfine

strukturen i lavtlegerede stål. Glødninger

ved lave temperaturer udføres ofte i luft, mens

man ved højere temperaturer oftest benytter

vakuum eller beskyttelsesgas. Valget afhænger

selvfølgelig af, hvilke krav der stilles til emnernes

overflade. Som man kan forstå, er der stor forskel

på valg af udstyr, og der er også forskel på,

hvilke temperaturer processerne foregår ved.

Sidst men ikke mindst er der forskel på den tid

processerne tager. Blødglødninger kan vare op

til et døgn, mens normalisering ikke tager nær

så lang tid.

15 metoder. . .

Dekorativ PVD

Ved PVD-metoden kan vi i dag styre alle procesparametre

så nøjagtigt, at emner kan belægges

med bestemte farver som f.eks. guld og messing,

men også mørkere farver. Det betyder f.eks., at

messing eller rustfaste emner kan belægges med

en hård, dekorativ og ridsefast overflade, som

tåler våd rengøring uden at belægningen ændrer

farve, glans og kontur. Emnerne bibeholder deres

oprindelige glans efter belægning. Emner, der

typisk egner sig for dekorative belægninger, er

brillestel, VVS-artikler, smykker, dørhåndtag, ure,

bestik, medicinske artikler osv. Også nogle plasttyper

kan belægges, hvis de forinden er blevet

forkromet eller forniklet.

Plasmanitrering

Plasmanitrering, også kaldet Ion-nitrering, er

populært sagt en moderne udgave af gasnitrering.

Det er en vakuumproces, hvor man anvender

den nyeste plasmateknologi til at kontrollere

og tilpasse processen til en lang række anvendelser.

Processen kan udføres fra 480° C, men i

mange tilfælde kan den med fordel foretages

ved 540° C. Ved at styre processen kan man

begrænse dannelsen af det sprøde hvide lag.

Plasmanitrering kan også anvendes til højtlegerede

- og rustfaste stålkvaliteter. Processen er særdeles

velegnet som forbehandling af relativt bløde

grundmaterialer inden f.eks. PVD-belægning

samt til nitrering af sintermetal. Ved en efterfølgende

oxidation kan korrosionsegenskaberne forbedres.

Processen anvendes typisk til tandhjul,

motordele, sliddele, pumpedele og hydraulikkomponenter.

Ved mekanisk afdækning kan emner

behandles lokalt.

Slidstærke belægninger &

lavfriktionsbelægninger

Ved hårde og slidstærke belægninger forstås tynde

overfladebelægninger, der primært udføres

ved f.eks. PVD, CVD eller plasma-CVD.

Hårdheden for disse belægninger ligger imellem

1000-5000 HV, hvilket er væsentligt højere end

hærdet stål. I dag findes der et utal af forskellige

belægninger under hver af disse metoder. Lige

fra hårde og stærke belægninger til brug for dele

der udsættes for kraftigt slid, til lavfriktionsbelægninger,

der udover at være relativt hårde og

giver mulighed for at reducere anvendelsen af

smørremidler og i visse tilfælde at køre helt tørt.

Processerne forbedrer overfladens tribologiske

egenskaber, og i dag kan også bløde grundmaterialer

belægges, hvor der er ønske om forbedrede

friktions- eller slidegenskaber. Mange PVDbelægninger

pådampes i dag helt ned fra ca.

160° C, hvilket øger anvendeligheden væsentligt.

Den traditionelle CVD-proces udføres normalt

ved en temperatur på over 1000° C, hvorimod

Plasma-CVD udføres ved en temperatur omkring

500° C. I dag kan mange belægninger fjernes

igen ved kemisk decoating, hvilket giver gode

muligheder for genbelægning af værktøjer og

sliddele. Processerne er i rivende udvikling og

benyttes i dag inden for næsten alle områder

som f.eks. stansning, formgivning af metal,

maskinelementer, sliddele, spåntagende værktøjer,

skærende værktøjer samt emner til bearbejdning

og formgivning af plast og gummi.

Nitrokarburering

Nitrokarburering er hovedbetegnelsen for en

række termokemiske diffusionsprocesser med

vidt forskellige navne. Processerne kendetegnes

ved, at kvælstof og kulstof reagerer med en

ståloverflade. Herved dannes en hård og slidstærk

forbindelseszone bestående af nitrider

og en underliggende diffusionszone. Processen

udføres ved ca. 560 - 580º C, hvilket sikrer minimale

mål- og formforandringer. Nitrokarburering

kan udføres i salt (Tenifer®/QPQ), gas (Colournite®,

Nitemper), eller plasma (Corr-I-Dur®,

Plasox). Ved at anvende plasma kan rustfrie

stålkvaliteter behandles. De nyeste processer

udføres som kombination af gas-nitrokarburering,

efteroxidation og plasmanitrering. Fælles for

processerne er, at man opnår forbedret slid- og

udmattelsesstyrke, lavere friktion samt større

korrosionsbestandighed. Sidstnævnte forbedres

yderligere ved efteroxidation, som samtidig kan

bibringe emnerne en bestemt farve. Nitrokarburering

anvendes på et bredt udvalg af hydraulikog

pneumatikkomponenter, rullelejeholdere,

aksler, kameradetaljer, cylindre, cylinderforinger,

knast- og ventilaksler, værktøjer og sliddele.

Processerne vil fremover mere og mere erstatte

Karbonitrering og også indsatshærdning.

Velegnede materialer er ulegerede stålkvaliteter,

siliciumberoligede og normaliserede konstruktionsstål,

sejhærdede stålkvaliter, støbejern og

SG-jern.

Kryogenbehandling

Kryogen er en tillægsproces, der i visse tilfælde

anvendes efter hærdning. Ved kryogenbehandling,

også kaldet dybkøling, som foregår ved

-196° C, kan man omdanne den uønskede

restaustenit til martensit. Dette betyder, at der

opnås større hårdhed og målbestandighed.

Den nyeste forskning har også vist, at de

udskillelser, der sker under anløbningen,

påvirkes ved kryogenbehandlingen. Dette gør

det hærdede, kryogenbehandlede og anløbte

stål mere slidbestandigt over for mildt abrasivt

slid.

Ionimplantering

Ionimplantering er en metode til at tvinge fremmede

stoffer ind i en overflade. Ved at beskyde

en overflade med ioner kan man omlegere det

allerøverste materialelag uden nogen ændring af

emnets form, dimension eller overfladefinish.

Ionimplantering giver bedre produktkvalitet og

større slid- og korrosionsbestandighed på værktøjer.

Standtidsforlængelser på op til 10 gange

kan ofte nås. Behandlingstemperaturen ligger

typisk under 180° C og behandlingen kan foretages

lokalt. Ionimplantering anvendes på færdige

værktøjer og komponenter, det vil sige hærdede,

anløbne, slebne og/eller polerede emner. IBAD

er en kombination af PVD-belægning og ionimplantering

og processen udføres helt koldt,

det vil sige under 50° C. Med denne teknik laves

specielle lavfriktionsbelægninger af DLC-typen.


Bodycotes aktive partner

Stål med mål

For nogle er mål kun et spørgsmål om dimension

og pris. Hos EBI sætter vi højere og mere nuancerede

mål i vores arbejde med stål og normdele.

Jo flere mål der defineres og nuanceres – jo

større værdi får du af din investering.

Ligesom i sportens verden optimeres der mere

og mere på de små marginaler. Det stiller nye

krav til leverandør af stål og normdele, som i stigende

grad bliver målt på teknisk ekspertise,

kendskab til kundens verden, personlig rådgivning

og troværdighed. Det er jo kun ved samarbejde

om nye udfordringer, vi opnår de bedste

resultater.

Dagens leverance skal være præcis i timing og

levering. Som kundens mand anser vi det for vor

væsentligste opgave konstant at medvirke til

øget konkurrenceevne, totaløkonomi og derved

sikre billigste emnepris.

Med Europas største smedepresse og smeltekapacitet,

avanceret ESU og CAD behandling, er vi

absolut førende inden for såvel konventionelt

som pulvermetallurgisk fremstillede værktøjsstål,

HSS samt konstruktionsstål.

Kemp & Lauritzen tilbyder kompetence og viden

inden for alle aspekter af ingeniørarbejde og teknisk

entreprise. Det har gjort os til en af de

største tekniske entreprenørvirksomheder i Danmark

og en af de bedste.

Vore absolutte kerneområder er: El-installation,

VVS og ventilation.

Vores kompetencer dækker dog alle entreprisetyper,

herunder industri- og totalservice.

Kemp & Lauritzen udfører industriservice hos

Bodycote som en aktiv partner i samarbejdet om

at nedsætte risikoen for driftsstop, optimere driften

og forbedre den el-tekniske sikkerhed for

virksomheden og dens medarbejdere.

Vi står til disposition i døgnets 24 timer.

www.kemp-lauritzen.dk

Gennem de mest moderne produktionsmetoder

sikres et ensartet og homogent materiale – hver

gang. Gennem EBI får du tilgang til såvel nær- og

fjernlager.

Vi tilbyder:

Over 20.000 varenumre inden for legeret værktøjsstål

og pulverstål fra Thyssen / EWK

Over 60.000 standardartikler inden for normdele

på basis af Fibro

Over 350.000 varenumre inden for legeret og

ulegeret konstruktionsstål fra Smitfort Staal og

Thyssen / EWK - alt sammen for at sikre en hurtig

og præsis levering.

Dine kontaktpersoner ved EBI er fagfolk med

erfaring og indsigt i branchen, der til stadighed

arbejder med nye udfordringer, for at optimere

din lønsomhed. EBI sætter høje mål for rådgivning,

vores tekniske kompetencecenter har til

formål at rådgive om produktionsmuligheder,

konstruktion, materialevalg, varmebehandling etc.

Så tag os med på råd – det betaler sig!

www.ebi.dk

Konstruktionsstål / Blankstål / Tolerancestål / Dekostål / Ringe / Smedet / Automatstål / Værktøjsstål

/ Normdele / Grafit / Titan / Meterstål / Speciallegering / Pulverstål / Ferro Titanit

Bodycote

Va r m e b e h a n d l i n g

...førende udbyder af metallurgiske

serviceydelser til det danske marked.

Vision

Det er vores vision at være kundens foretrukne

samarbejdspartner. Vi vil levere optimale ydelser

baseret på en dyb forståelse af kundens behov.

Vi ønsker tilfredse kunder og vil løbende arbejde

med at øge kundetilfredsheden.

At tilbyde totalløsninger inden for metallurgiske

serviceydelser. Med udgangspunkt i et tæt kundesamarbejde

og markedets mest dækkende

udbud af serviceydelser/metallurgiske processer

vil vi sikre, at kunden kun behøver at handle hos os.

At skabe større effektivitet samt en løbende

forøgelse af kvalitet og leveringsevne. Vi vil hele

tiden arbejde med udvikling, forbedring og dokumentation

af vores interne processer.

At fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere.

Vi lægger vægt på uddelegering af ansvar,

motivation samt personlig og faglig udvikling.

At være en økonomisk sund virksomhed med

fokus på vækst – for derigennem at sikre vor teknologiske

førerposition samt den fortsatte udvikling

af vort forretningsområde.


Bodycote

Varmebehandling A/S

Lokal service, global koncern

Bodycote Varmebehandling A/S er en del af den

engelske Bodycote-koncern, der med mere end

250 servicecentre i 21 lande og over 7.000 medarbejdere

er verdens største leverandør af varmebehandling

og metallurgiske serviceydelser.

Vi råder over hærderier, laboratorier, belægningscentre,

HIP faciliteter samt galvaniske anlæg i

det meste af verden; dog primært i Europa og

USA. Selvom Bodycote er en global virksomhed,

vil du opleve, at vi prioriterer den tætte personlige

kontakt særdeles højt. Vi tillægger samtidig

nærhedsprincippet stor betydning og dækker

således landet med hærderier lokaliseret i såvel

Århus som København.

Selvom vi er danskere og har fokus rettet mod

danske kunders ønsker og behov, er vi stolte af

vores internationale familieskab. Dette slægtskab

byder nemlig på en lang række fordele. Ikke

mindst for dig som kunde. Via vores to servicecentre

her i landet og vores internationale organisation

har du adgang til det bredeste udvalg af

metallurgiske processer og den nyeste viden

inden for vores felt. Det betyder i praksis, at du

kun behøver at henvende dig ét sted, uanset

hvilke metallurgiske serviceydelse du har behov

for. Det betyder også, at du er sikret den bedst

mulige rådgivning. Skulle du sætte os på en

opgave, som vi ikke umiddelbart kan løse med

de faciliteter, vi råder over her i landet, så finder

vi praktisk taget altid et søsterselskab, der kan

klare opgaven. Det giver dig sikkerhed for, at

ingen opgave lades uløst, og det giver os en

stolthed over at være førende i branchen.

Ansvar og udvikling

Personalepolitik

Bodycote råder over de mest moderne procesanlæg

og tilbyder det bredeste udvalg af metallurgiske

serviceydelser. Men vi ved samtidig, at det

er medarbejdernes sammenlagte erfaring og

kundskaber, der er virksomhedens største og

væsentligste ressource.

Det betyder, at vi arbejder ud fra en grundlæggende

idé om størst mulig uddelegering af

beslutninger og ansvar. Vi er overbeviste om, at

det skaber de bedste forudsætninger for at løse

opgaverne med entusiasme og omhu. Desuden

tror vi på, at uddelegering af beslutninger og

ansvar giver de optimale faglige og personlige

udviklingsmuligheder.

Målet er at fastholde Bodycote som en attraktiv

og fremsynet arbejdsplads, hvor alle trives, inspireres,

engageres og motiveres. Uddannelse er

derfor et nøgleord for os, fordi vi gennem løbende

videreuddannelse sikrer, at vi også fremover

vil være den førende virksomhed i branchen.

Hos Bodycote tænker og handler vi ud fra begreber

som kvalitet, loyalitet og troværdighed.

Vi véd, at den enkeltes præstation i det daglige

bidrager til at fremme det fælles mål: at være

den naturlige samarbejdspartner for virksomheder

inden for hele fremstillingsindustrien.

Miljøpolitik

Grøn profil

Bodycote har lige fra første færd haft fokus rettet

mod en bæredygtig og fremtidsorienteret miljøpolitik.

Denne grønne profil har, med én enkelt

undtagelse, betydet, at alle de ældre og særdeles

miljøbelastende saltbadsprocesser er blevet

nedlagt. Faktisk råder Bodycote i dag kun over

en saltbadsproces, nemlig Tenifer®/QPQ.

Bodycote har allerede udviklet nye højteknologiske

processer, ikke mindst inden for nitrokarburering,

blandt andet vores egen Corr-I-Dur® proces,

der mere og mere vil tage over inden for de

kommende år. Det drejer sig ikke blot om det

eksterne miljø, men i lige så høj grad om arbejdsmiljøet

for medarbejderne. Udviklingen skal gå

mod renere og mindre energitunge processer.

Denne udvikling vil Bodycote drive fremad i

erkendelse af, at vi som den førende udbyder er

forpligtet til at vise vejen frem. Ansvaret for at

passe på naturen ligger hos os alle, og vi er klar

til at løfte vores del af opgaven.


God kemi mellem mennesker

Houghton er verdens største leverandør af

produkter til hærdeindustrien. Som leverandør

til Bodycote på verdensbasis producerer

og leverer vi:

· Agua-Quench

· Houghto-Quench

· Martemp

· Durferrit hærdesalte

Overblik og rådgivning

Rønne & Lundgren er et moderne advokatfirma i

vækst. Firmaet er et af Danmarks førende advok

a t f i r m a e r, og udfører juridisk bistand for Bodycote

og andre erhvervsvirksomheder i Danmark og i

udlandet. Firmaet lægger vægt på at befæste de

kvaliteter som firmaet er kendt for i markedet:

højt fagligt niveau, et behageligt arbejdsklima

med en uformel omgangstone og en udstrakt

personlig service ydet af erfarne advokater.

Rønne & Lundgren har en unik ekspertise i levering

af juridiske løsninger i samarbejde med

andre rådgivere, såsom revisorer, konsulenter og

andre specialister i ind- og udland. I en kompleks

verden er der behov for overblik og rådgivere, der

skaber fremadrettede løsninger – til tiden.

www.ronnelundgren.com

www.houghton.dk

Vi tager strøm på Bodycote

Lokalenergi sælger el og tilbyder energirådgivning

til erhvervslivet. Vi hjælper din virksomhed

med at spare energi og blive mere konkurrencedygtig.

De fleste kan spare mindst 10 - 20 % af energiudgiften

ved omlægninger og rentable investeringer.

Oveni er der tit store tillægsgevinster i form

af større effektivitet og bedre arbejdsmiljø.

Lokalenergi ejes af Brabrand El-selskab, Galten

Elværk, Viby El-værk og Østjysk Energi.

Erhvervsrengøring

www.lokalenergi.dk

At et rengøringsfirma gør ordentligt rent burde

være en selvfølge. Men det er det ikke i vores

branche. Her er kvalitet noget unikt. Stabilitet en

overraskelse. Miljøhensyn ofte en by i Rusland.

Erhvervsrengøring med succes.

Vor succes skyldes ganske enkelt, at vi gør

ordentligt rent. Forskellen mellem os og

hovedparten af vore konkurrenter er, at vi

benytter “vore egne”, internt uddannede

medarbejdere. Vi foretager optræning i virks

o m h e d s k u l t u r, arbejdsmetoder, kundeønsker

samt tilbundsgående instruktion i brugen af de

produkter, vi benytter i rengøringsarbejdet.

Gitte Henriksen, Combi Clean tlf. 43 45 90 60

Bodycotes produktionsstyring

er lavet af Thy Data Center

Thy Data har optimeret Bodycotes Navision XAL standardsystem til at kunne

håndtere de ganske særlige krav, en hærderivirksomhed stiller til produktionsstyring.

Bodycote har løbende stillet Thy Data Center

overfor opgaver med høje krav til nytænkning,

dialog og samarbejde. Der er lagt vægt på at

tilpasse systemet brugernes krav om on-line

information. Og på at indfri kundernes ønsker

om kundeservice og opdaterede informationer.

Kundeinformation

Kunde Informations Systemet er en af de absolutte

succeser. Med dette kan kunden selv rekvirere

de nødvendige informationer - præcis når der er

behov for det. Ved at vælge fast abonnement

tilsendes status på de igangværende ordrer via

e-mail

Kvalitetskontrol

I produktionen er der fokus på kvalitetskontrol

og på en sikker udvælgelse af de rette processer

til den enkelte ordre. Der er endvidere lagt

mange kræfter i at opbygge et system, der sikrer

sporbarhed, så kunden kan være sikker på, at

et emne gennemløber de samme processer fra

ordre til ordre.

Thy Data

Thy Data Center er Navision Solution Center

og førende leverandører af Navision XAL og

Navision Axapta fra Microsoft Business Solutions.

En yderst kompetent stab af konsulenter,

udviklere og teknikere sikrer at systemerne

leveres til tiden og fungerer efter hensigten.

Gennem samarbejde med industrielle kunder

som Bodycote, Hydro Automotive Structures

og Dandy har vi opbygget stor ekspertise i de

IT-mæssige og organisatoriske aspekter ved

udvikling og implementering af komplekse

virksomhedssystemer.

Målsætning

Vi tilstræber at samle alle relevante data i virksomheden

i ét system - uanset om det hedder

XAL eller Axapta. Kun sådan opnås de fordele, der

berettiger vore kunder til at investere i software,

konsulentassistance - og ikke mindst den tid virksomhedens

egne medarbejdere investerer i IT

projekter.

Kolding - Thisted - Birkerød

www.thydatacenter.dk


Bodycote Varmebehandling A/S

Åbogade 27-29 · DK - 8200 Århus N

Herlev Hovedgade 15A · DK - 2730 Herlev

Tel 70 150 600 · Fax 70 150 900

info@bodycote.dk · www.bodycote.dk

Keywords: varmebehandling - hærdning

More magazines by this user
Similar magazines