Dansk Bridge nr. 648 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

gl.bridge.dk

Dansk Bridge nr. 648 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Der var tronskifte i DM

åben hold, og juniorerne

fulgte trop, da Dennis

Bilde henviste Martin

Schaltz til 2.-pladsen.

Flot af Maria, Dennis,

Emil og Niclas.

Kristen Klausen døde

i marts efter en tragisk

trafikulykkke. Et stort og

smerteligt tab for os alle.

Med alle i zonen åbnes der foran dig

med 3♥. Hvad melder du?

(Se side 18).

Inde i bladet:

Nr. 648 Maj 2006

65.årgang nr.8

Hyggeligt juniorsamvær

Nye bridgebøger

Slutspillet, sidste sektion

DM i skolebridge

Dame- og juniorhold

Bridge med Olle

Kristen Klausen død

Computerbridge

Tænkepauser mv.

MAJ 2006 1


Quiz

uddrag af indholdet

µ

Vest / Alle / Hold. Du er Vest:

# E 9 5 # K 10 6 2

¤ E 3 ¤ K 8 6 5 2

> E K B 9 6 4 2 >3

< 10 < B 7 2

Kontrakt: Vest 5>. Udspil: ¤D.

Fjenden har ikke meldt ind, så der er ikke

meget at gå efter. Din spilleplan?

(Spillet er drejet 90 grader _ se side 12)

2

Indholdsfortegnelse

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2

Kort sagt ......................................... 3

Kristen Klausen død ....................... 5

Tak for din dåd ............................... 6

Lysholdt tog guldet ......................... 8

DM-slutspillets sidste sektion ........ 14

Nye bridgebøger .......................... 20

Danish Bridge Festival .................. 22

Bildes bjergbestigning .................. 24

Lige ud ad bridgelandevejen ........ 31

Skolebridge: Favoritternes dag ...... 40

Østs hænder til Tvekampen .......... 40

Hyggeligt juniorsamvær ............... 42

Distriktsnyt ................................... 43

Charles spiller op ......................... 44

Bridge med Olle ........................... 45

Tænkepauser mv. ......................... 46

Computerbridge ........................... 49

Bridgeblanding ............................ 50

Bridgeodds ................................... 52

Tvekampen .................................. 54

Sommerens Åbne Huse ................ 58

Vests hænder til Tvekampen ........ 60

Nyt fra Danmarks Bridgeforbund .. 61

Nyt om mesterpoint ..................... 62

Turneringsnyt ............................... 66

Bridgehjørnet ............................... 66

DANSK BRIDGE

µ

Øst / Ø-V / Hold. Du er Vest:

# E 10 8 5 3 # K 9 4 2

¤ _ ¤ E B 4 3

> E 10 9 4 2 > K D 8 3


DANSK BRIDGE

NR.648, MAJ 2006, 65.ÅRGANG NR.8

KORT SAGT ...

KRISTEN KLAUSEN er død. Dansk bridge har mistet en ildsjæl, vi er mange,

der har mistet en god ven, men værst er tabet for Jeanette og familien, med

hvem Kristen havde set frem til at nyde sit otium i de kommende mange år. Læs

nekrologen side 5, og tag afsked med Kristen i glimt på side 6 og 7. Tak for alt,

gamle dreng!

DENNIS BILDE stod for et tronskifte på toppen af dansk

juniorbridge, da hans hold fejede al modstand til side og som

det yngste nogensinde nu kan smykke sig med juniortitlerne.

Ud over Bilde er det Emil Jepsen, Maria Dam Mortensen og

Niclas Raulund Ege. Det er en kvartet, hvis udvikling du her

i bladet allerede har kunnet følge i nogle år, og med garanti

er det navne, du vil falde over for eftertiden _ også når de har

passeret aldersgrænsen for juniorer. Referat fra side 24.

TEAM LYSHOLDT CONSULTING

klarede sig bedst i den sidste af de tre

dameweekender. Det blev til tre sejre i

de indbyrdes kampe mod de øvrige tophold

(22_8, 19_11 og 17_13), og det var

nok til DM-guldet med pæn afstand til

konkurrenterne. Vor ekspert udi damer

(Charles) var med ved ringside, og det

fortæller han om på side 8 og frem.

SKOLE-DM i Slangerup havde ret skuffende kun deltagelse

af 12 par, og blandt dem kunne forhåndsudpeges tre favoritpar,

så det alene lignede et spørgsmål om, hvordan metallet

skulle fordeles. Lars Tofte og Matias Rohrberg (fotoet) trak

det længste strå og vandt guld, Niclas Raulund Ege_Maria

Dam Mortensen tog sølv, og Dennis Bilde_Toke Nilsson fik

bronzemedaljer. Det er nødvendigt med en kraftig salgsindsats

næste år, hvis turneringen skal fortsætte, men måske

skal turneringsformen revurderes _ de penge, arrangementet

koster, kan sikkert anvendes bedre. Se side 40.


MAJ 2006 3


KASPER KONOWS SEJR i slutspillet er ikke mere

en nyhed, selvom jeg stadig mærker vibrationerne på

skærmen efter den måde, det skete på. Et sølle stik til

forskel, og så finalens absolut sidste! I april afbrød vi

finalekampen efter 3 af de 4 sektioner. Som du kan

se, sidder Sus Vang og den øvrige flok flinke

SWAN-folk klar med de sidste 16 spændende spil på

rama, og vi fløjter kampen i gang igen på side 14.

NÆSTE NUMMER får du formentlig lidt før den 1.juli (annoncer

senest den 5.juni) _ lidt upræcist, men det er desværre vilkårene

med det postrytteri, vi for tiden har ansat. Vil du have noget mere

præcist, så kik på klokken natten til torsdag den 4.maj. Når den er

præcis 2 minutter og 3 sekunder over 1, ser det således ud digitalt:

01:02:03 04/05/06. Det er den eneste gang i dit liv, du vil opleve

så smuk en talrække _ der går 100 år, før det sker igen! IL

4

DANSK BRIDGE

DANISH BRIDGE FESTIVAL lokkede sidste år

seks veninder fra Bridge 83 i Slagelse til at bruge

lidt af ferien i Vingsted, hvor de lejede en hytte og

spillede kort fra tidlig morgen til sen aften. Undervejs

kunne en af pigerne fejre sin 75 års fødselsdag.

Der kom rødvin på bordet, og familien lagde

vejen forbi for at ønske tillykke! Se side 22.

MESTERPOINT-SYSTEMET har på det seneste desværre reddet

sig en forårsforkølelse, der betød, at nogle spillere fik fordoblet deres

guld-, sølv- og bronzepoint og som sådan fik tildelt forkerte mp-titler.

Edb-fejlen lå i klubsystemet „BridgeCentral“ samt udvekslingen af

data mellem klubberne og DBF’s sekretariat, men den er nu rettet, så

systemet igen viser det rigtige antal mesterpoint og de rigtige titler.

CAVENDISH spilles i år i Las Vegas den 10._14.maj, og vi er fint repræsenteret

ved Mathias Bruun_Peter Fredin, men feltet består af lutter elitespillere fra hele

verden, og der skal tages masser af stik ...

SOMMERFERIEN behøver ikke være bridgeløs: Tag listen

over Åbne Huse / Drop In med på ferie (side 58), læg vejen

forbi Vingstedcentret ved Vejle den 8._16.juli, hvor Danish

Bridge Festival afvikles for anden gang (side 22), spil Copenhagen

Open 13._20.august (side 19), eller _ hvis du er junior _

tag på juniorcamp eller måske til VM for juniorpar i Slovakiet

30.juni_ 11.august (side 42). Det var blot nogle ideer _ der er

flere i annoncerne i dette nummer. God bridgeferie!


Kristen Klausen

Kristen er ikke hos os mere. Det var det

chokerende budskab, jeg fik fra Jeanette,

Kristens enke, som aftenen før havde fået

overbragt den barske meddelelse af to politibetjente.

Kristen var omkommet ved en

trafikulykke. Han kørte galt som følge af

en kraftig hjerneblødning, han fik, mens

han var på vej hjem fra besøg i Jylland.

Heldigvis kom ingen andre til skade ved

ulykken. Ikke fysisk i hvert fald, for vi er

mange, der har fået et alvorligt chok og

bliver efterladt med et kæmpe savn.

Kristen var et unikum. Han viede en stor

del af sit liv til bridgen. På den sportslige

side har han deltaget i DM-finaler i såvel

åben som mixed par. I år havde han også

kvalificeret sig til åben par i Vingsted.

I hold har jeg haft fornøjelsen at spille på

hold med Jeanette og Kristen i mange år.

Vi rykkede sidste sæson op i den sjællandske

mellemrække 1, der desværre så skulle

blive endestationen.

Som spiller var Kristen utroligt opfindsom

og altid høflig over for sine modstandere,

og der var god plads til både en hyggelig

sludder og en kvik bemærkning, når

man spillede mod ham. Han var en god

holdkammerat, som altid fokuserede mere

på, hvad han selv kunne have gjort bedre,

end på de fejl, holdkammeraterne lavede.

Kristens største bedrift inden for bridgen

ligger imidlertid på det organisatoriske

område. Kristen var medlem af Distrikt

Nordsjællands bestyrelse i 1982_99, først

som sekretær og fra 1991 som formand.

Fra 1999 til 2002 var han formand for Danmarks

Bridgeforbund. Han trak sig tilbage

fra denne post for at varetage jobbet som

generalsekretær _ et job, forbundet havde

svært ved at få besat efter Ib Lundbys tilbagetræden.

Da det i flere forsøg ikke var

lykkedes at få besat denne vigtige post,

var det typisk for Kristen, at han forlod

formandsjobbet for først på deltid og til

sidst 100% at kvitte sit job hos Nilfisk for

at blive forbundets generalsekretær.

Kristens organisatoriske virke på såvel

distrikts- som forbundsniveau var præget

af en kæmpe arbejdsindsats, store ambitioner

og talrige initiativer. Han blev blandt

os andre ofte kaldt „Kræmmer Klausen“,

fordi han var fantastisk dygtig til at forhandle

særpriser i land for Danmarks

Bridgeforbund til glæde for os alle sammen.

Det er således ikke mindst hans fortjeneste,

at Bridgeforlaget har fundet en

samarbejdspartner i Kina, hvorfra vi får

leveret materialer til BridgePartner, som

han i øvrigt har skaffet os eneforhandlingsretten

på i Norden. Disse aftaler medvirker

til, at DBF’s økonomi har det bedre

end nogensinde tidligere.

Det var yderst velfortjent, at Kristen i

forbindelse med sin fratræden fra sekretariatet

i oktober sidste år efter mere end

25 års virke på højt organisatorisk niveau

blev udnævnt til Danmarks Bridgeforbunds

syvende æresmedlem.

Det var så meningen, at Kristen skulle

trække sig tilbage, men vi, der kendte Kristen,

vidste godt, at han var alt for aktiv

en person til, at han kunne læne sig tilbage

i stolen. Han var stadig engageret i den

kommende bridgefestival i Vingsted, han

underviste på FOF, han var involveret i

bestræbelsen på at få optaget Ældre Sagen

i DBF, og sekretariatet kunne stadig trække

på ham. Betegnende for Kristens utrolige

formåen kan jeg nævne, at han for nylig

(efter sin fratræden) kom hjem fra rejse til

Kina. Efter en flyvetur på ca. 23 timer landede

han lørdag kl.8 i Kastrup, skulle

spille 2 kampe (64 spil) i mellemrækken i

Køge kl.13 og dagen efter 56 spil i åben

par i Hornbæk.

Vi er mange, der vil savne dette fantastiske

menneske med de mange gode sider.

Tankerne går ikke mindst til Jeanette

og resten af hans familie, som han holdt

så meget af. Kristen blev kun 65 år.

Æret være hans minde.

Ole Vinberg Larsen

MAJ 2006 5


6

I Bridgeforlagets

udsalg under

EM i Malmø

En ørn med kort

i hånden

Udnævnt til

æresmedlem

af forbundet

DANSK BRIDGE

Tak for din dåd

Præsentation

af den nye

BridgeTimer

Til møde i Oslo

med Nordisk

Bridge Union

Med sin afløser,

Henning Jensen


Fødselsdagsgave

fra svenskerne

Godt nytår

til alle

medlemmer

Udnævnelse af

Karsten Munch

til æresmedlem

Med Bent Hæstrup til

„æresmedlemsmøde“

Med Lars Blakset

og Prins Henriks Trofæ

Med DBF’s

personale i

Asminderød

MAJ 2006 7


Damedivisionen:

Lysholdt tog guldet

8

DANSK BRIDGE

Slutstillingen

1.division

1. Team Lysholdt Consulting (Rahelt)180

2. Lotte Skaanning-Norris ................. 172

3. Team Dr. Nielsen, Århus (Kirstan) 171

4. Lene Scheibel ................................ 156

5. Helle Rasmussen ........................... 141

6. Gerda Holm ................................... 136

7. Pernille Jakobsen ........................... 107

8. Anne-Marie Frøhlich ....................... 98

9. Bente Aagaard ................................. 92

10. Jette Tremmer .................................. 84

2.division

1. Tine Agerskov ................................ 164

2. Birte Eriksen .................................. 158 ½

3. Anne Grete Svare .......................... 156

4. Bente Rosenlund ........................... 151

5. Signe Rasmussen ........................... 127

6. Hanne Svansø ................................ 126

7. Karin Risom .................................. 125

8. Nell Rindahl .................................. 120 ½

9. Thordis Skjernaa ........................... 110

10. Rita Raun ....................................... 105 ½

af Charles

Afslutningen på damernes 1.division blev

afviklet i de dejlige lokaler i Østsjællands

Bridgecenter i Køge.

Der var på forhånd spænding om, hvorvidt

Team Dr.Nielsen fra Århus kunne forsvare

forspringet på 17 kp, når topholdene

tørnede sammen i direkte dueller. Allerede

i første kamp satte holdet næsten hele forspringet

over styr med et nederlag på 9_21

til velspillende Lene Scheibel.

Team Lysholdt Consulting vandt det

efterhånden klassiske opgør mod Lotte

Skaanning-Norris 22_8, så der var lagt op

til en afgørelse, da Dr.Nielsen og Lysholdt

tørnede sammen i næstsidste runde. Lysholdt

vandt 19_11, hvorefter guldet reelt

var placeret. Dr.Nielsen mistede endda akkurat

sølvet til Lotte Skaanning, der vandt

det indbyrdes opgør i sidste runde 18_12,

mens Lysholdt sejlede guldet i land efter

17_13 over Scheibel.

Paul Lysholdt Rasmussen

med sin vinderkvartet


På Dr.Nielsens hold havde ellers suverænt

spillende Marlene Kirstan og Camilla Krefeld

ingen prangende weekend, hvorimod

Rikke Christiansen og Ellis Dragenberg,

som jeg uglede i et par halvlege, spillede

glimrende.

Team Lysholdt gentog sejren fra forrige

sæson, og holdet er således regerende danske

og nordiske mestre. Stort tillykke til

Maria Rahelt, Stense Farholt, Ulla Koch,

Anita Jensen og sponsor Paul Lysholdt

Rasmussen.

De tidligere 1.divisions-hold, Tine Agerskov,

Skive, og Birte Eriksen, Århus, levede

op til favoritværdigheden ved at besætte

de to oprykningspladser fra 2.division.

Birte Eriksen sluttede ellers med beskedne

31 kp i sidste weekend, men det rakte til

2.-pladsen, da holdet var godt polstret i

forvejen. Vindere blev Tine Agerskov (Elisabeth

Jensen, Lise og Kirsten Reimann).

Flere veje til 3ut

Ulla og Anita fandt en alternativ rute til

den normale 3ut.

Vest / Ø-V

# 10 8 6 3

¤ E K 9 8 6

>B 5

10 4 µ > K D 8 7 3 2

< B 8 4 < 10 9

#K 7

¤5 2

>E 9 6

< E K 7 6 5 2

Team Lysholdt versus Skaanning-Norris

VEST NORD ØST SYD

Christina Anita Tina Ulla

Klemmensen Jensen Ege Koch

pas pas pas 1ut 1

pas 2< 2 pas 2> 3

pas 2¤ 4 pas 3<

pas 3ut pas pas

pas

1. 11_14.

2. Løbe-Stayman.

3. Ingen majorfirfarve.

4. For at stå i 2¤ eller 2#.

Udspil: ¤D.

Anita ville af på totrinnet i major, men

3< fik hende på andre tanker. E

og spillede ¤K og hjerter igen, så det endte

med, at hun også fik stik for #K. 10 stik.

Begrænset valg

Christina Klemmensen og Tina Ege havde

træk i den mod Lysholdt i sidste sæson,

men i år drejede vindretningen: ☞

Frederiksberg Bridgecenter, Trumferne

ÅBENT HUS: Hver onsdag kl.19 i maj, juni, juli og august.

I maj: Lørdag d. 13. og 27. kl.13 (Sølvpointsturnering: 6. og 20. kl.13).

Rabatordning – flaskepræmier – bronzepoint – rygebegrænsning.

Tilmelding senest 2 timer før start på 3887 0076. Pris: 50 kr.

Godthåbsvej 26B, 1., 2000 F. – Bus 2A, 4A, 18

MAJ 2006 9


µ

Nord / N-S

# K 9 4 2

¤ E B 4 3

> K D 8 3

7 6 >B 5

< E B 10 6 < K 9 7 5 3

# E 10 8 5 3

¤_

> E 10 9 4 2

1¤ 1#

2ut 1 4# pas 6#

pas pas pas

1. Mindst invit med hjerterstøtte.

Udspil: ¤10.

Syd tog ¤E med klørafkast fra hånden

og spillede klør til D B 10 9

< 3 2

# E 10 9 8 4

¤ 10 5

>5

< D 9 7 5 4

< K B 10 8 6

VEST NORD ØST SYD

Ellis Stense Rikke Maria

Dragenberg Farholt Christiansen Rahelt

pas 2# 1

pas 3¤ pas 4¤

pas pas pas

1. Svag toåbning.

Udspil: >D.

Stense kunne trumfe to ruder på bordet

og kaste en på


Rikke Christiansen lægger kortene på bordet

µ

Den generende ¤10

Rikke fik gamesvinget tilbage i dette spil:

Vest / Ø-V

# B 9 6 3

¤D 10

>D 2

< K B 10 6 3

# E 10 # K 7 4 2

¤ K B 6 5 4 3

> K B 10

¤ E 9

> 9 8 7 6

< D 9

#D 8 5

¤8 7 2

> E 5 4 3


Smagte egen medicin

Jytte Dahl, der trådte ind som substitut på

Karin Risoms hold i 2.division, kom i fokus

i disse to spil fra kampen mod Birte

Eriksen, Århus:

Syd / Alle

# K 10 6 2

¤ K 8 6 5 2

>3

D 7 µ > 10 8 5

< K 6 4 3 < E D 9 8 5

#E 9 5

¤E 3

> E K B 9 6 4 2

i syd (Jytte Dahl).

Udspil: ¤D.

Ved det andet bord stak Syd i samme

kontrakt med ¤K på bordet og valgte den

normale trumfbehandling med ruder til

>B, og så måtte Syd aflevere to sorte stik.

Én ned.

Jytte Dahl valgte at kombinere chancerne

og stak udspillet med ¤E fulgt af

>EK. Da >D dukkede op, var der ikke

flere problemer i spillet, men sker det ikke,

kan Syd trække ¤K og trumfe en hjerter,

således at hun vinder, hvis hjerterne sidder

3_3.

Det spil blev der talt en del om i halvlegen

på Birtes hold, og i 2.halvleg dukkede

dette spil op:

12

Fynsk frokost

DANSK BRIDGE

Grete Voldsgaard fik hævn

Vest / Ingen

# 8 7 6 5

¤9 8

>5

< D 10 6 5 4 2

# E B 9 4 3 # 10 2

¤ E B 10 3 ¤ K D 7 6 5 2

>D 9 µ > 10 8 3

EK og fik hævn. Spillet bidrog til

den gode stemning ved bordet.

Præmieoverrækkelsen

DBF’s næstformand, Søren Fischer, indledte

med den triste nyhed om Kristen

Klausens død, og der blev holdt et minuts

stilhed til ære for Kristen. Herpå blev der

overrakt medaljer, og Maria Rahelt takkede

på vindernes vegne for årets turnering.


Aalborg Sportshøjskole

Hør Hører Hør er du du til til dem, dem, dem, der der er er fasciner fascineret fasciner fasciner et af af både både både golf golf og og og bridge, bridge, bridge, og og vil vil du du du gerne gerne gerne udvikle udvikle udvikle dit dit

dit

golf- golf- golf- og og og bridgepotentiale?

bridgepotentiale?

Eller Eller er er du du bridgespiller bridgespiller og og gerne gerne vil vil lær lær lære lær lær e at at spille spille spille golf golf. golf golf

Så Så er er chancen chancen der der nu! nu! T TTag

TT

ag ag en en uges uges ophold ophold i i et et spændende spændende og og lær lærerigt lær erigt højskolemiljø?

højskolemiljø?

Bridge/golf delen.

Bridge - Golf

· Mandag, Mandag, tirsdag tirsdag og og torsdag torsdag golfinstruktion golfinstruktion og og match match fr fra fr a10.0010.00- 10.00-18.00

10.0010.00- 18.00 18.00

· Afsluttende Afsluttende match match match fr fredag fr edag - - enten enten enten i i golf golf eller eller golf/bridge.

golf/bridge.

· For or handicap-r handicap-registr

handicap-r egistr egistrer egistr er erede er ede golfspiller golfspillere golfspiller e - - spil spil spil på på 4 4 4 forskellige forskellige baner baner i i Nor Nordjylland.

Nor djylland.

· Førstegangsgolfer

Førstegangsgolfere Førstegangsgolfer

Førstegangsgolfere

e bliver bliver tilbudt tilbudt tilbudt special special undervisning undervisning og og spil.

spil.

· Der Der er er mulighed mulighed for for at at leje leje golfudstyr golfudstyr golfudstyr på på skolen

skolen

· Bridgeundervisningen Bridgeundervisningen delt delt op op i i to to grupper grupper, grupper , en en for for erfarne erfarne spiller spiller spillere spiller e og og en en for

for

mindr mindre mindr e erfarne.

erfarne.

· Bridgeturnering Bridgeturnering onsdag onsdag aften.

aften.

Højskoledelen.

Uge 29 (16-22 juli) eller uge 32 (6-12 august)

Vedkommende edkommende og og indholdsrige indholdsrige oplevelser oplevelser med med de de tr traditionelle tr tr aditionelle højskolefag højskolefag som som f ff.eks.

f .eks.

sang, sang, sang, for foredr for edr edrag, edr ag, socialt socialt samvær samvær, samvær , deltagelse deltagelse i i debatter debatter, debatter , og og kr kreativ kr eativ udfoldelse.

udfoldelse.

Onsdag Onsdag er er der der heldagsudf heldagsudflugt heldagsudf lugt i i det det nor nordjyske. nor djyske.

Undervisere.

I I golf golf bliver bliver du du du undervist undervist af af Pr Pro’en Pr o’en på på på den den bane bane du du du besøger besøger. besøger

I I bridge bridge underviser underviser mangeårige mangeårige førstedivisionsspiller førstedivisionsspiller førstedivisionsspiller Jes Jes Bank Bank Bank de de vider viderekomne, vider ekomne, og

og

skolens skolens lær lærer lær er og og og mangeårige mangeårige bridgeunderviser bridgeunderviser Jør Jørgen Jør gen S SSvendsen

S vendsen de de mindr mindr mindre mindr mindr e erfarne.

erfarne.

I I højskoledelen højskoledelen er er det det det skolens skolens lær lærer lær er ere er e og og eksterne eksterne eksterne for foredr for edr edragsholder

edr agsholder agsholdere.

agsholder e.

Pris.

3.995,

3.995,

3.995,- - for for en en uge uge incl. incl. gr greenfee gr greenfee

eenfee og og og bridgeturneringer

bridgeturneringer.

bridgeturneringer

Rekvirer brochure eller tilmelding hos:

Aalborg Sportshøjskole 98-13 13 11 eller sph@sportshojskolen.dk

se mere på:

WWW.SPORTSHOJSKOLEN.DK

MAJ 2006 13


DM-slutspillet:

Slutspillets sidste sektion

14

DANSK BRIDGE

af Ib Lundby – Fotos: Charles og Villy Dam

I aprilnummeret forlod vi så skammeligt

årets slutspilsfinale, hvor det var allermest

spændende, men „papiret slap op“, skrev

den gamle redacteur. Den undskyldning

er næsten lige så dårlig som forklaringen

på, at der kun var ganske få spil gengivet

fra finalens 3.sektion: Hans vovse ville i

skoven!

Utroligt, hvad du som læser må lægge

ryg til, men ikke mere udenomssnak. Spillerne

venter utålmodigt på at komme i gang.

Stillingen er 128_121 til Konow, som oven

i købet har mulighed for at vinde en appel

med ekstra 16 imp på højkant. MAK (den

mundtlige appelkomite, som udgøres af

SPILLEKORT

Repræsentant for Danmark:

ERIK W BRUUN

Østerbrogade 45

2100 København Ø

Kampen er fløjtet i

gang igen – her i

åbent rum med

Konow–Gjaldbæk

som Nord-Syd mod

Mønsted–Hammelev.

ramakommentatorerne) har afvist appellen

og stadfæstet turneringslederens kendelse.

Den afgørelse har Konow ikke uventet

appelleret til DBF’s appelkomite, og der

arbejdes på højtryk, idet vi gerne vil have

en afgørelse, før sidste spil lægges tilbage

i mappen. Hvad skal vi ellers stille op ved

præmieoverrækkelsen?

Ramasalen er tætpakket, og stemningen

er i top. Kommentatorerne med Hans Werge

i spidsen er i hopla. Måske en ekstra tak,

fordi de ved, at deres udgydelser også går

i æteren til de mange, der via SWAN følger

spillet på nettet.

Spillene hedder 17_32. Vi starter i åbent

rum med spil 31 og 32, mens lukket tager

spil 17. Årsagen er, at vi så efter de to spil

på ramaskærmen hele tiden har resultatet

fra lukket rum at sammenligne med, efterhånden

som spillene ruller over skærmen.

I spil 31 står Mohr i 4#, der på papiret

kan sættes med ruder ud, men får klør ud.

Kontrakten går dog ned alligevel _ trumffarven,

der skal spilles til kun én taber, ser

således ud:


# B 8 7 2

# 3

| # D 10 9 5

µ

# E K 6 4

Det problem kan kun løses med åbne kort.

Med lukkede trækker Mohr to gang skarpt

og går sin bet i møde som en mand. Spillet

viser sig senere at gå lige op, men det

andet „skuffespil“ er der mere liv i:

Vest / Ø-V

#B 4

¤ 7 6 4 3 2

> 10 6 2

K 9 >B 7 4

< E 10 8 7 4 3 2

# E 9 8 6 2

¤K D 5

> E D 8 5 3


3< pas 3ut! pas

pas

pas

Udspil: >5.

D pas pas

Et par udråbstegn ved Mønsteds meldinger.

Først passer han en 13 hp væk i tredje

hånd (1ut i z. viser 12_14 efter systemet),

og siden opdager han tilsyneladende sin

fejltagelse (eller var det en lurpas?) og kan

så 3ut efter makkers frivillige 3


Øst / N-S

#E K 9

¤ E K 4 3

>K D 5

E 3 2 µ > B 9 8 7 4

< 2 < 10 7 6 5 3

# 10 5

¤ B 10 9 7 6

> 10 6

< K D 9 8

VEST NORD ØST SYD

Jesper Tom Rico Arne

Thomsen Nørgaard Hemberg Mohr

pas pas

2# 1 D pas 3¤ 2

pas 3# 3 pas 4< 3

pas 4ut 4 pas 5> 5

pas 6¤ pas pas

pas

1. 8_10, seksfarve.

2. Lebensohl (svagere hånd var gået via 2ut).

3. Cuebid.

4. RKCB-1430.

5. 0 eller 3 esser.

Udspil: >E.

Da ¤D falder ud første gang, er der ikke

mere at rafle om _ 1430 til Mønsted.

Ved det andet bord hærger multien:

VEST NORD ØST SYD

Johan Kasper Nils Kåre

Hammelev Konow Mønsted Gjaldbæk

pas pas

2> 1 D 2¤ 2 pas

2# 3ut pas pas

pas

1. Multi (svag 2 i major, Acol 2> eller 22_24 ut).

2. Pas eller korriger til 2#.

Et eller andet kiksede i forsvaret, men 720

er kun godt halvdelen af 1430 _ 12 imp til

Mønsted, som dermed tager føringen med

133_129. Spændende, ikke?

I spil 19 er der præcis 9 stik i 3¤ hos

Øst-Vest _ Hammelev får 9, men Jesper

Thomsen tager 11. 2 imp til Konow.

Spil 20 er en 3ut med 9 stik ved begge

borde, og så kommer spil 21 og 22, som

Werge skrev om allerede i april. Først er

16

DANSK BRIDGE

Jamen, Møller ... nu blokerer klørene søreme!

3ut dødfødt med fem klørstik ude, men

det lykkes for Konow_Gjaldbæk at blokere

farven:


ved begge borde. Er sandet ved at rinde

ud i Konows timeglas?

I spil 27 har Nord denne hånd:

# K B 7 ¤ D 10 9 8 7 > 9 3 2 < E 8

og melderiet indledes på samme måde ved

de to borde:

VEST NORD ØST SYD

Hammelev Konow Mønsted Gjaldbæk

Thomsen Nørgaard Hemberg Mohr

1<

pas 1¤ pas 1#

pas ?

Konow melder nu 1ut og tager de syv stik,

der ligger og venter. Nørgaard støtter til

2#, der også kan vinde, men Mohr prøver

at trække trumf i stedet for at lægge an til

krydstrumfning, og den går ikke, da trumferne

sidder 5_1 imod. 4 imp til Konow

og stillingen 144_135 til Mønsted. Spil 28

er en streg i regnskabet.

På rama mangler kun to spil, så Konow

har brug for brændstof i spil 32, hvis han

ikke skal satse på, at appelkomiteen agerer

reservetank. Spil 29 blæser imidlertid den

gale vej set gennem Konows briller: ☞

Mønsted fik rynker i panden

MAJ 2006 17


µ

Nord / Alle

# 7 5 4

#3

¤ E D B 10 8 7 6

>8 7 6

D B > E 10 9 5

< E K D 6 < 10 5 4 3

# K B 10 2

¤9 3

> K 4 3 2

D gå rundt. Syd kommer ind og spiller

sig fri i hjerter (spiller han i stedet klør

til trumf nordpå, har du spillet en oplagt

kontrakt ned). Den trumfes, og nu bruger

du først ruderne og siden klørene som

reservetrumf. Syd må trumfe i tredjesidste

stik og skal spille op i spargaflen.

Men sådan gik det altså ikke. I stedet

kridtede Mønsted 7 imp for 200 ved det

ene bord og 100 ved det andet. Tælleværket

viser 151_135 i Mønsteds favør.

Pludselig justeres scoren til 151_150.

Lukket rum har spillet spil 32, og det er

medregnet. Konow mangler kun 1 imp, og

det tager han i spil 30, hvor Gjaldbæk vinder

12 stik i 4¤, mens Mohr kun tager 11

_ det spil fik du allerede i aprilnummeret.

Efterskrift

For seks år siden tabte Mønsted med ½ imp

til Schou i slutspilsfinalen, hvor Schou vel

at mærke kun var foran én gang i kampen,

nemlig efter allersidste spil!

Nederlaget i år var derfor en bitter pille

at sluge for jyderne. Omvendt synes jeg,

at der er god grund til at glæde sig over, at

appelafgørelsen, der synes diskutabel, ikke

gjorde udslaget. Der har været en heftig

debat på Netbridge’s diskussionsbase, og

der kan siges både for og imod dommen _

hvilket også er blevet gjort!

I øvrigt ros til en lynhurtig appelkomite.

Knud-Aage Boesgaard kunne allerede ved

præmieoverrækkelsen fortælle, at komiteen

stadfæstede MAK’s afgørelse.


www.activesearch.dk

Copenhagen Open 2006

den 13.–20.august

i Blaksets Bridgecenter

Turneringen for både hygge- og turneringsspillere!

Søndag 13/8 kl.10–18: Åbningspar

Mandag 14/8 kl.17–23: Mixed par, kvalifikation

Tirsdag 15/8 kl.17–23: Mixed par, styrkeinddelte finaler

Onsdag 16/8 kl.17–23.15: Hold, kvalifikation

Torsdag 17/8 kl.17–23.15: Hold, kvalifikation/finaler

Fredag 18/8 kl.17–23.15: Hold, styrkeinddelte finaler

Lørdag 19/8 kl.13–21: Åben par, kvalifikation

Søndag 20/8 kl.10–18: Åben par, styrkeinddelte finaler

Kontantpræmier for mindst 40.000 kr. samt naturaliepræmier i form af vin fra

vores præmiesponsor, Vignoble, eller bridgeartikler. Sølvpoint.

Indskud (uændret fra sidste år):

Åbningspar kr.250 pr.par – Mixed par kr.500 pr.par

Hold kr.1500 pr.hold – Åben par kr.600 pr.par

Juniorer halv pris.

Tværgående „Grand Prix“ for deltagere i alle fire turneringer!

Salg af diverse mad og drikkevarer. Centret har åbent fra kl.15.00 hver dag –

kom og nyd vejret på tagterrassen og snak om gårsdagens spil!

Tilmelding/yderligere oplysninger:

Blaksets Bridgecenter

tlf. 3929 0126

mail: bridge@blakset.dk

eller via hjemmesiden: www.blakset.dk

MAJ 2006 19


Sabine Auken:

I Love This Game

Master Point Press

207 s., engelsk, hft., 180 kr.

20

Uge 26: 26.juni til 2.juli

DANSK BRIDGE

At Sabine Auken er

vild med sin hobby,

overrasker ikke. På

den internationale

rangliste er Sabine

placeret som verdens

bedste kvindelige

bridgespiller.

For mange år siden

blev hun gift med

Jens Auken og flyttede

teltpælene til

Spil bridge på

Egå Ungdoms-Højskole

Kursus for begyndere såvel som erfarne

spillere i uge 26, 26/6 til 2/7 med H.C.

Nielsen, K.-A.Boesgaard, Leif Thomsen,

Jacob Røn og H.K.Sørensen.

Undervisning, turneringer, foredrag,

morgensamling, festmiddag, sangaften

og udflugter med skolens lærere.

Seniorer: 3200 kr. Juniorer: 2200 kr.

Kun 18 pladser tilbage!

Kontakt Mariane Sørensen på skolen:

8622 0126 hverdage kl.11–12, eller

klik ind på www.euh.dk

Nye bridgebøger

Danmark. Parret er nu skilt, men Sabine

bor her stadig på grund af det eneste, der

for hende betyder mere end bridgen, hendes

to skønne drenge. Den ene (Jens Christian)

er allerede i gang med at løfte arven

efter sine berømte forældre, og den anden

skal nok følge trop.

Sabine spiller fortsat på det tyske damelandshold,

med hvilket hun har fejret store

triumfer. Holdet vandt bl.a. Venice Cup i

Paris 2001 _ VM for damehold. Inden de

sidste 16 spil førte Frankrig med 47 imp,

men så lavede de tyske piger en scorestribe,

der vendte billedet: De vandt de 16 spil

med 51_2 og dermed VM med 2 imp!

Netop disse 16 spændende spil danner

rygraden i bogen, men skal man bruge 207

sider på at fortælle om 16 spil? Nej, de 16

spil er bogens røde tråd og indledning til

hver sit kapitel, men som festtaleren, der

ikke holder sig til emnet, bruges spillene

til at lokke os ind i Sabines elskede bridgeverden.

Hun sludrer, belærer, inspirerer og

fortæller historier fra det grønne bord, så

det er en sand fornøjelse _ på en og samme

tid spændende læsning, fin underholdning

og spandevis af gode ideer til, hvordan

man teknisk og psykisk kan ruste sig til

bedre præstationer.

Bogen indeholder masser af andre spil,

der bruges som illustration til de ideer,

Sabine fører i marken, før hun atter fører

sin læser tilbage på sporet til VM-kampen

mod Frankrig.

Spillene må du have til gode, men som

eksempel på, hvor langt ud i krogene man

bliver drevet, får du her Sabines opskrift

på, hvor langt man kan nå med Lavinthalkaldet.

Med makkeren, Daniela von Arnim, har

hun denne aftale om, i hvilken rækkefølge

kortene skal lægges. I 3ut er hjerterfarven

fordelt således:


¤5 4 3

¤ E K B 9 | ¤ 8 7 6 2

¤ D 10

Til ¤E lægger du som standard den næstlaveste,

¤6. Makker fortsætter med ¤K

og endnu to hjerterstik, men i hvilken rækkefølge

lægger du dine tre øvrige hjerter?

Klør er udelukket, da bordet har en langfarve,

men om makker efter hjerterne skal

skifte til spar eller ruder, får hun besked

på via rækkefølgen, Øst lægger sine kort i:

2 7 8: Normal rækkefølge. „Jeg har ikke

meget at sige om de andre farver.

Gør, hvad du finder bedst.“

8 7 2: En ordre: „Jeg er vild med spar!“

8 2 7: En invitation: „Det er formentlig

en god ide at spille spar.“

7 2 8: En ordre: „Jeg er vild med ruder!“

7 8 2: En invitation: „Det er formentlig

en god ide at spille ruder.“

8 dage på Korsika –

skønhedens ø

Historisk Hotel Napoleon Bonaparte, flot strand og

gastronomi i særklasse, krydret med bridge,

undervisning og præmier.

Pris kr. 6795,-

9.–16.sept.: 2 værelser. 16.–23.sept.: 20 værelser.

Få værelser med havudsigt.

9 dage Rom & Toscana på **** hoteller

3.–11.oktober

5 dage i Toscana og 4 dage i Rom. Spændende udflugter og delvis

halvpension. Bridge, undervisning og præmier.

Pris: kr. 6900,-

Reinholdt Reinholdt Bridge

Bridge

2 8 7: „Med kniven på struben vedgår jeg,

at jeg foretrækker spar frem for

ruder.“

Det er vist kun de allerfærreste, der med

deres makker har aftaler a la denne, men

det fortæller lidt om, hvor langt man kan

gå i bestræbelserne på at blive bedre til

bridge, og Sabine har bevist, at det virker!

Indrømmet, for mange vil det være en

hæmsko, at bogen er på engelsk, men den

er rent sprogligt let at gå til, så det bør ikke

afskrække.

Jeg plejer ikke at ofre så megen spalteplads

på en engelsksproget bog, men her

er grund til en undtagelse. Det er en bog,

du må læse _ det er ganske enkelt en gave

til dig, hvis du befinder dig på et rimeligt

niveau og gerne vil videre. Men det er også

en gave til dig, hvis du blot vil underholdes

eller have løftet sløret for, hvad der foregår

på det absolutte eliteniveau i bridge.

Ib Lundby

... sans for oplevelser

Tlf. 4345 9854 / 2099 9854 eller www.reinholdt-bridge.dk

Medlem af rejsegarantifonden nr. 1562

MAJ 2006 21


Danish Bridge Festival:

Bridge til cikadernes sang

„En sviptur til Danish Bridge Festival skaber

sammenhold“, siger Inger Jespersen

fra Slagelseklubben Bridge 83. Sidste år

drog hun sammen med fem veninder til

Vingsted for at nyde tilværelsen og deltage

i nogle af de mange turneringer.

De seks veninder havde lejet en af de

hytter, der ligger ved centret.

„Vi tager ofte på bridgerejser og har bl.a.

været i Holland, Tyskland, Ungarn og Tjekkiet

for at spille bridge“, fortæller Inger

Jespersen begejstret og fortsætter: „Ja, jeg

har sågar spillet i Thailand under cikadernes

sang og med den flotteste solnedgang

som baggrund“.

Bridge bygger bro mellem mennesker

Inger og de fem friske veninder holder til

i Bridge 83. „Bridgen holder dig i gang

og er en vidunderlig beskæftigelse at bruge

tid på. Især enlige finder her et fællesskab,

der er uundværligt“, forklarer Inger Jespersen

og roser samtidig klubben for at

gøre alt for at skabe de rigtige rammer og

dermed gøre spillestedet til et hyggeligt

mødested.

Turen går til …

Til trods for, at alderen svinger mellem 68

og 80, afholder det dem ikke fra at søge

bridgeoplevelser andetsteds end i klubben.

„I år har vi planlagt en bridgeferie til

Faaborg, og måske når vi også en smuttur

til Sønderjylland“, siger Inger Jespersen.

Der skal tydeligvis ske noget, og bridge

fungerer altid som udgangspunktet.

Godt _ men ikke godt nok!

Sidste års bridgefestival var forbundets

første af slagsen. Mange følte, at det var

en spændende nyskabelse på kalenderen,

men som med så mange opstartsprojekter

22

DANSK BRIDGE

af Lars Schmidt

er der også plads til forbedringer. Inger og

veninderne er moderat gode bridgespillere,

men at skulle dyste mod eliten i bronzepointturneringer

er ikke o.k. „Vi følte os

ikke helt trygge ved at dyste mod elitespillerne.

Der er behov for en bedre opdeling

mellem elite, øvede og mindre øvede“,

uddyber Inger Jespersen.

Det bliver der rådet bod på i årets festival.

Som et tilbud til alle bridgespillere

arrangeres en åben holdturnering, Vignoble

Open, og B-turneringer i bronzerækkerne,

hvor eliten er forment adgang.

75 års fødselsdag i Vingsted

At bridge betyder noget for Inger og veninderne,

kan der ikke herske tvivl om. Sidste

års 3-dages tur til Vingsted faldt sammen

med Ingers 75 års fødselsdag. Ikke

desto mindre valgte de at tage af sted og

spille bridge fra tidlig morgen til sen aften.

Familien havde dog ikke glemt Inger

og overraskede hende på dagen. Lad os

håbe, at mange følger Inger og venindernes

gode eksempel og kigger forbi Vingsted _

en dag, to dage eller måske hele ugen!

Fødselsdagsgæster (børn, svigerbørn og børnebørn)


Tag på bridgeferie

8.-16.juli i Vingstedcentret!

DANISH BRIDGE

FESTIVAL

DM-finaler i fire rækker - International Danish Open

Tre daglige styrkeopdelte drop-in-turneringer

Derudover arrangeres en Bridge/Golf-turnering og en række sjove

udenomsaktiviteter. Vi var 5.000 sidste år. Vi bliver flere i år!

Information og tilmelding:

www.bridgefestival.dk eller 48 47 52 13

Danmarks Bridgeforbund

Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg
MAJ 2006 23


SparInvest Juniorhold:

Bildes bjergbestigning

Som det fremgår af slutstillingen, vandt

Dennis Bilde en overlegen sejr i årets DMfinale,

hvor der ellers på forhånd var lagt

op til en lige kamp mellem de tre hold, der

ganske vist som forventet endte med at

indtage medaljepladserne, men dog med

lidt større indbyrdes afstand, end man på

forhånd havde troet.

Bag Bildes overbevisende antal kamppoint

gemmer sig imidlertid historien om

en intenst spændende weekend, der efterlod

fodboldkampen FC København mod

Brøndby som en ubetydelig detalje og kulminerede

i et rent finaleopgør, hvor de to

førende hold lå side om side før første stik

i femte og sidste kamp.

Weekenden startede ellers med grundig

introduktion til feltet fra den turneringsansvarlige

arbejdsbi, Mads Krogsgaard, og

forinden blev der holdt et minuts stilhed i

mindet om og til ære for Kristen Klausen,

der så tragisk døde forinden.

24

Guldvinderne gør

sidste runde op

(ved pokerbordet)

DANSK BRIDGE

af Hen9ng Kruse

Resultater

A-finalen

1. Dennis Bilde .................................. 116

2. Martin Schaltz ................................. 94

3. Matias Rohrberg .............................. 75

4. Anne Mette Schaltz ......................... 68

5. Ninna Schultz .................................. 46

6. Randi Bjørneboe ............................. 44

B-finalen

1. Michael Gundersen ....................... 101

2. Kasper Binder .................................. 98

3. Jacob Ejlertsen ................................ 74

4. Amalie Koch Palmund .................... 68

5. Thomas Fokdal ................................ 59

6. Emil Thomsen ................................. 48

Sønderjysk stormvejr

De 12 hold var opdelt i A- og B-række og

spillede alle mod alle over 20 spil med

sidebyt halvvejs. Bilde startede med 23_7

over Ninna Schultz, men undervejs blev

Niclas Raulund, nærmest ud af ingenting,

fanget i en fjendtlig krydstrumfning:


µ

Øst / Alle

# 5 3

# B 10 9 7 6

¤ E 9 8 7

>B 7 2

D 9 8 3 > E K 6 5 4

< E 7 4 3

#D 4

¤ D 6 5 3

>10

< 10 2

< K D B 9 8 5

VEST NORD ØST SYD

Sidsel Maria Dam Anne Juhl

Gotherman Mortensen Sørensen

Niclas

Raulund

1> 2<

2> D 1 pas 2¤

3> pas pas 3¤

pas pas D pas

pas pas

1. Majorfarverne.

Udspil: >3.

Konkurrencedoblingen var trods de fine

mellemkort i den hårde ende. Den konkurrerende

3¤ virkede helt naturlig, efter

at Øst-Vest var stoppet i 3> _ men så faldt

dobler-øksen tungt.

Spilfører trumfede den anden ruder fulgt

af


Swan igen_igen

De talentfulde pigers modspil _ Anne og

Sidsel endte i øvrigt på en fornem 5.-plads

i multiholdberegningen _ kunne man som

resten af kampen følge på swanbridge.dk,

der for andet år i træk (ganske vist havde

en bridgeredaktør, hvis navn jeg ikke skal

nævne her, annonceret det som en førstegangsbegivenhed)

havde online-transmission

hele weekenden. Kommentatorerne

serverede på skærmen seriøse analyser

suppleret med muntre finter, og efterretningerne

går på, at de relativt mange nettilskuere

flere gange undervejs var ved at

tabe ansigtet ned i tastaturet af grin.

I samme runde kom Matias Rohrberg

flot fra land med en stor halvlegsføring

mod Martin Schaltz, men blev godt og vel

hentet til Schaltz-sejr 16_14, bl.a. ved at

Martin efter det uforstyrrede meldeforløb

1ut - 2ut, 3ut doblede på mistanke og lidt

skæv fordeling. Kontrakten var ret oplagt,

men spilfører så syner pga. doblingen og

gik derfor ned.

Blød landing i B-rækken

Vi hopper en tur i B-rækken, hvor Michael

Gundesen efter meget tæt opløb sluttede

foran Kasper Binder. Fra kampen mod

Jacob Ejlertsen (18_12) skal vi se denne

heldige landing:

26

Michael Gundesen safespillede trumferne

DANSK BRIDGE

Øst / Ingen

#E K 2

¤E

> E 9 4 3

< E 8 6 5 2

#B 10 #9 5 4

¤ K 5 4 ¤ D 9 3

> D B 10 8 7 µ >K 5 2

< K D 4 < B 9 7 3

# D 8 7 6 3

¤ B 10 8 7 6 2

>6

2< pas 2¤

pas 3ut pas 4> 1

pas 5< D 5¤ 2

pas pas D pas

pas pas

1. „Vælg i major“, men opfattet som „Vælg game“.

2. Så vælger jeg selv!

Udspil: #B.

Meldingerne kan diskuteres, hvad de

også i al fredsommelighed blev af Michael

og Thomas. Sidstnævnte påpegede selv, at

han burde have oplysningsdoblet i stedet

for at melde 2


Troels med DM’s maskotter, Amalie og Christa

Tsunami over Odense

Tilbage til A-rækken, hvor Bilde-holdet

lørdagen igennem fortsatte i overbevisende

stil med 22_8 og 25_1. Schaltz fulgte

nogenlunde trop, mens Rohrberg til dels

mistede pusten. Topstillingen var efter 3

af de 5 kampe således: Bilde 70, Schaltz

60, Rohrberg 50.

Herefter gik man jf. traditionen over til

nattehygge, hvor Mads Krogsgaard søndag

morgen kom farende og fortalte, at han

ca. kl.01 havde udført sit livs mest ekvilibristiske

skvis i ca. fire farver. Desværre

havde han glemt at notere den eksakte fordeling

ned, så spillet kan desværre ikke

komme i avisen!

I formiddagskampen søndag var det

Rohrbergs sidste chance for at blande sig

i den absolutte topstrid, men holdet blev

ramt af en Bilde-tsunami. Exit Rohrberg

efter 5_25, og da lillebror slog storesøster,

Martin Schaltz_Anne Mette Schaltz 25_4,

var der linet op til den store show.

Hvad er et gamesving mellem venner

Spændingsniveauet var intenst under frokosten.

Hvor meget skal Martin vinde?

Beregninger fløj igennem luften, og hvordan

var det med reglerne ved ligestilling?

Jo, det var sådan, at Schaltz´ knusende

25_3 over Bilde fra den indledende runde

ud over en klar psykologisk fordel gav retten

til at medbringe 20% af imp-forskellen

(65_7). Schaltz var derfor foran 12_0

i imp, men bagud i stillingen, og skulle

samlet vinde med, hvad der svarede til et

gamesving.

Hvad er det blandt juniorer?

Aktiv eller passiv

Finalen blev naturligvis live-transmitteret,

og dette spil viser dels betydningen af

spærremeldinger på højt niveau, dels omhandler

det temaet „aktiv eller passiv risiko“.

Øst / N-S

# K B 9 7 3

¤8 5 3

>B

< E 9 7 4

# E 10 6 5 4 # 2

¤K 9 ¤B 6

>K µ > E 10 9 8 6 5 4 3

< K D 6 3 2 < 10 5

#D 8

¤ E D 10 7 4 2

>D 7 2

pas

5> pas pas pas

Emil Jepsen afgav efter de obligatoriske

10 sekunders pause en fredelig pas. Christian

Brøndum gik i tænkeboks og endte

med at hæve _ det er jo hold. Om Nord

ville have holdt åbent (D eller 4#), vides

af gode grunde ikke, og med modspillets

automatiske trumfstik og to esser var der

en bet.

Spillet var dog allerede tabt i meldingerne,

selvom det blev dyrere end som så,

for ved det andet bord stak Lars K. Nielsen

hovedet i en ung løves (Niclas er

FCK’er, hvis du skulle være i tvivl) doblergab:


MAJ 2006 27


VEST NORD ØST SYD

Niclas Jonas Maria Dam Lars K.

Raulund Houmøller Mortensen Nielsen

4> 4¤

D pas pas pas

Aktiv risiko, så det ville noget … men man

var jo også et sving bagud. Det var man

ikke efter dette spil _ derimod sakket

endnu længere agterud, for Lars måtte æde

to beter.

11 imp og igen et gamesving til Bilde.

Vest / Ø-V

# D 10 3

¤E D 3

>7 4

< E 9 8 7 5

# 8 7 6 5 4 2 # _

¤ 7 ¤ 10 8 4 2

>K B 6 µ > E D 9 5 2

< 10 4 3 < K B 6 2

# E K B 9

¤ K B 9 6 5

> 10 8 3

1

pas 2ut pas 3¤ 2

pas 4¤ 3 pas pas

pas

1. Twoway Stayman (gamekrav, majorsøgemelding).

2. 5 + hjerter.

3. Hjerterstøtte og minimum.

Udspil: #5!

Maria ramte dels makkers renonce, dels

spilfører mellem øjnene. Øst trumfede fornøjet

og returnerede lille ruder til >B fulgt

af endnu en spartrumfning. Niclas kunne

nu have spillet makker ind på >K til endnu

en trumfning, men tog den sikre bet på >E.

Ved det andet bord gik det anderledes:

VEST NORD ØST SYD

Martin Emil Christjan Dennis

Schaltz Jepsen Brøndum Bilde

pas 1< 1> 1¤

1# 2¤ pas 4¤

pas pas pas

Udspil: >6.

28

DANSK BRIDGE

Lars K. gik ned efter fjendtlige trumfninger

Øst stak op på >E og svingede til trumf,

der gik til ¤D fulgt af ruder til >B. Så kom

spartrumfningen, men for sent _ Øst fortsatte

i trumf stukket med ¤K, og rudertaberen

kunne trumfes på bordet med ¤E

til 10 stik. Endnu et gamesving til Bilde.

Det er nemt og bekvemt at være bagklog,

men en afvigelse fra de sædvanlige

udspilsregler havde virket her. Hvis Martin

server med >K, kan makker måske

stikke over og skifte eller som her _ nævnt

helt tilfældigt _ give et lavinthal-signal til

spar med >D og på den måde opnå at få

spartrumfninger med efterfølgende indgang

til Vest på >B.

Forløsningen

Da redaktøren af uforklarlige årsager fastholder,

at juniorreportager skal holdes på

mindre end minimum, skal herefter blot

konstateres, at uanset kampen nu syntes

afgjort, gik et par spillere fra Bildeholdet

noget uroligt rundt under halvlegsopgørelsen

og inden 2.halvlegs start. Et par

andre gik hvileløst rundt, og Deres udsendte

følte sig foranlediget til at give en

beroligende indsprøjtning af verbal karakter

til den mest udsatte, og hvor vurderin-


gen blandt mange var, at „mon Schaltz

trods alt alligevel ender med at hente den

hjem på rutinen?“, og „kan nerverne holde

hos de meget unge mennesker?“.

Bildeholdet omsatte imidlertid nervøsiteten

konstruktivt. Det hjalp også, at Martin

Schaltz i første spil gentog spøgen fra

Rohrberg-kampen med en dobling af 3ut

på en halvskæv hånd, men Niclas tog sine

9 stik; så var der ligesom ro.

Bildes tropper udnyttede under de sidste

10 spil, at Schaltz skulle satse, og forspringet

blev tydeligvis konsolideret, idet

Jonas Houmøller, da der kun manglede to

spil, lænede sig ind over bordet og meddelte

Lars K., at „vi skal have 2 x 1700 for

bare at have en chance“.

Det fik Jonas ikke _ derimod vandt Bilde

kampen 21_9, hvorefter bjerget _ og de

yderst velfortjente guldmedaljer _ definitivt

kunne bestiges til lange og larmende

ovationer!

Efterskrift

„Som i et eventyr ... hvad er det, der sker?“

sang Sebastian i referentens juniortid.

At opleve, hvordan fire engagerede og

imødekommende 16_17 årige _ og læg

venligst mærke til, at aldrig før har et så

ungt hold vundet DM for juniorhold _ med

gejst og gensidig opbakning gennemførte

de 3 weekender på et tårnhøjt niveau (et

Kønne planter i forhallen (det er Fie til venstre)

gennemsnit på over 23 kp pr.kamp), var

ganske enkelt imponerende. Det giver løfter

for fremtiden.

Det endte som en overlegen sejr præget

af det lange, solide, seje træk. De unge DMvindere

kan skam sagtens udføre såvel en

skvis som et elegant slutspil, men de kan

først og fremmest holde antallet af fejl

længere nede end de øvrige, hvad der er

vindende taktik i det lange bridgeløb. At

de alle fire lægger stor vægt på at holde et

højt etisk niveau ved bordet, understreger

kun den velfortjente triumf.

Tilslutningen? Ideelt set kunne det være

kvantitativt bedre, men det skal ses i sammenhæng

med de orgier af tilbud, der er

for tiden. Den nedadgående kurve, der truede

„arvefølgen“, synes effektivt stoppet,

og den dynamiske indsats med bl.a. undervisningsweekenderne

og den perspektivrige

sponsoraftale vil sikre, at der fortsat

udklækkes stærke juniortalenter og i det

hele taget unge, engagerede bridgespillere.

Ny røgfri spilledag

hos Reinholdt Bridge

Den 1.september åbnes en ny bridgeklub i

Reinholdts lokaler, bestyret på onsdage

(efterm. og aften) af Henrik Lahrmann.

Christian Reinholdt har stadigvæk klub

mandag eftermiddag og aften.

Spillestart for klubber 12.00/18.30.

Hold for begyndere mandage kl.14.00–

17.00 og onsdage kl.18.30–21.30 samt

for letøvede onsdag kl. 18.30–21.30.

Altid en ½ times undervisning i forbindelse

med en spilleflade.

Gode parkeringsforhold.

Reinholdt Reinholdt Bridge

Bridge

Sydvestvej 110, Glostrup

4346 1600

e-mail: reinholdtbridge@gmail.com

I perioden juni–august holdes Åbent Hus

på onsdage kl.12.30 og kl.18.30. Der er

gratis undervisning kl.12.00/18.00

MAJ 2006 29


30

DANSK BRIDGE

Spil bedre 2

af Villy Dam

For gennemsnitsspilleren. Sværhedsgraden er hævet lidt ift. Spil bedre 1

Et program, der især højner din teknik i spilføring og modspil

Du testes i meldinger, spil og modspil med fokus på de to sidste discipliner

Meldesystemet er Bridgevejen – men alle kan deltage

165 spil: Deltag i fem turneringer – eller vælg tema

„Spil bedre 2“ gør dig uundgåeligt til en bedre bridgespiller

Spilføringstemaer Modspilstemaer

1. Afblokering 8. Lavt i anden hånd?

2. Safespil 9. Knib bordet ud

3. Bedste chance 10. Honnører i tredje hånd

4. Kombinér chancerne 11. Tredje hånds tilbagespil

5. Trumfninger 12. Forfremmelse

6. Læs honnørerne 13. Læs honnørerne

7. Læs fordelingen 14. Læs fordelingen

Overraskende løsninger –

Villy Dams fantasi, pædagogik og logiske sans fornægter sig ikke

Andre produkter: Vi har mange andre cd’er i forskellig sværhedsgrad,

hvor du træner meldinger, spilføring og modspil. F.eks. „Spil bedre 1“

(Villy Dam), „Bridge for alle 1“ (Lars Blakset), „Bridgevejen 1“ (Villy Dam),

Bridgevejen 1–2“, „Bridgevejen 2“ (Villy Dam), „Bridgevejen 3“ og

Bridgevejen 4“ (Villy Dam).

Demoversioner kan downloades fra www.dabrisoft.dk, hvor du

også kan se en beskrivelse af alle vore cd’er

Priser: Cd’er medBridgevejen“, „Bridge for alle“, „Spil bedre“: 350 kr. pr. stk.

Øvrige: 300 kr. pr. stk.

DaBriSoft Ebbe B. Christensen, Hybenvej 7, 9610 Nørager

Tlf. 9856 9260 E-mail: ebbe@dabrisoft.dk

DBFs Forlag Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg.

Tlf. 4847 5213 E-mail: forlag@bridge.dk


Lige ud ad bridgelandevejen

Mest for

nye spillere

Eneste chance

af Villy Dam

Dæk over artiklen, og afdæk én ramme ad

gangen. Læg eventuelt kort op.

Du overværer som Øst disse meldinger:

VEST NORD ØST SYD

1#

pas 2< pas 2#

pas 3> pas 3#

pas

pas

4# pas pas

Hvilke tanker gør du dig om Syds styrke

og fordeling?

Syd er allerede efter den anden sparmelding

under mistanke for at have en 6-farve

i spar, og efter tredje sparmelding kan du

roligt sætte ham til mindst en god 6-farve.

Nord har to gange krævet en fortsættelse

af „samtalen“ ved at melde ny farve, hvorefter

Syd har holdt lav profil ved at melde

lavt, så Syd har i omegnen af de 12 hp,

han lovede med sin åbningsmelding.

Hvad ved du om Nord?

Nord, der har presset meldingerne i udgang,

har også en åbningshånd og er stærk

i minorfarverne.

Derimod tyder meldingerne ikke på

hjerterstyrke hverken hos Syd eller hos

Nord, og din makker lægger da også ud

med ¤3. Ofte er angreb i den umeldte

farve bedste udspilsvalg.

Du ser:

# 10 5

¤D 4 2

> E K 6 2

< E K B 6

#7 6

¤ E B 9 5

µ > B 10 4

< 10 9 8 4

Spilfører forlanger en lille hjerter fra bordet.

Hvad har din makker i farven?

Du kan se, at ¤3 er makkers laveste hjerter;

altså er det en invitation, der lover et

„godt“ kort, som kun kan være kongen

(udspillet kan ikke være en singleton, for

så skulle Syd have fem hjerter uden at have

meldt dem).

Hvad spiller du?

¤B er stor nok!

Hvor mange hjerter har Vest?

Fra ¤K3 ville Vest have spillet den højeste,

kongen _ han har derfor mindst ¤Kxx.

Typisk har man fire eller flere kort i invitationsfarven,

men her var hjerter den eneste

umeldte kulør, så Kxx er ikke umuligt.

Hvor mange hjerterstik kan der i bedste

fald blive til modspillet?

Hvis Vest kun har Kxx, har spilfører hele

tre hjertertabere, så det må du håbe på.

Hvem skal gerne være inde efter Ø-V’s

tre hjerterstik?


MAJ 2006 31


Du selv. Hvorfor, vil du se om et øjeblik.

Du returnerer altså i stik 2 ¤5 til makkers

konge og får spillets tredje stik på ¤E.

Det var det. Spilfører skal have rest.

Kan du gøre noget fra eller til? Din fortsættelse?

Syd har lovet seks spar og vist tre hjerter,

så han har højst fire kort i minorfarverne.

Da Syds tabere i klør og ruder dækkes af

bordet, kan du kun håbe på beten i trumf.

Hele fordelingen:

# 10 5

¤D 4 2

> E K 6 2

< E K B 6

#B 3 2 #7 6

¤ K 6 3 ¤ E B 9 5

> 8 7 5 3 µ > B 10 4

< D 3 2 < 10 9 8 4

# E K D 9 8 4

¤ 10 8 7

>D 9

E D B 6 5

4 3 µ > K 8 7 2

< D 10 7 6 4 3 < 8 5

# K B 10 9 3 2

¤D 2

> 10 9

K i

baghånden i forhold til esset. Og hold dig

fra hjerterudspil til dobbeltrenonce: Syd

vil kaste en ruder og trumfe på bordet. Han

vil så blot sidde tilbage med én ruder, der

dækkes af bordets es, og det sidste modspilsstik

bliver trumf es.

Her er udspil til dobbeltrenonce en gave

til spilfører. I første spil skulle du kun gøre

det, fordi de andre muligheder var udtømte.

Hvis du efter ¤EK spiller neutralt, får

du såvel #E som >K: en ned.

Vi vender tilbage til artiklens første spil:

Kunne N-S have vundet udgang?

Ja, 3ut. Men Nord var bange for, at hjerterholdet

ikke var godt nok. Han frygtede for

at finde Syd med kun en eller to små hjerter,

og at Ø-V kunne tage fem stik i farven.

Bemærk i øvrigt, at Syds hånd i kraft af

den stærke 6-farve er klart åbningsberettiget

trods kun 11 hp.

• Løste du problemet i stik 1? Fint.

• Løste du problemet i stik 2? Fornemt.

• Løste du også problemet i stik 4?

Jeg spår dig en stor bridgefremtid.

• Held og lykke, til vi ses igen!


Modspillet 3:

Find farven – mod trumf

af Frederik Bjerregaard

Denne gang skal vi lægge en strategi for

udspil mod fjendens trumfkontrakter. Vore

regler fra de to sidste artikler gælder stadig,

men der er dog enkelte væsentlige

ændringer. Mod sanskontrakter foretages

udspil fra doubleton/singleton kun, hvis vi

med sikkerhed ved, at makker har farven.

Mod trumfkontrakter er udspil fra en kort

farve langt mere attraktivt, da der nu er

mulighed for trumfninger.

Vores prioritering bliver derfor lidt anderledes:

1. Honnørsekvenser

2. Singleton / Invitation

3. Doubleton / Toppen af ingenting

Udspil af en singleton må klart foretrækkes

frem for udspil fra en doubleton. Årsagen

er ganske enkelt, at udspil af en singleton

for at være vellykket kræver væsentligt

mindre hos din makker end udspil fra en

doubleton.

Ved singletonudspil kan vi umiddelbart

opnå en trumfning, hvis makker har esset

i singletonfarven. Til tider er kongen også

godt nok, hvis spilfører tager en knibning

i første stik, og hvis begge disse muligheder

kikser, kan et indkomstkort i trumffarven

eller en helt tredje farve måske stadig

redde en trumfning hjem.

Ved udspil fra en doubleton er det bedst,

hvis makker har to honnører, allerhelst EK,

for ellers kan spilfører oftest nå at trække

vore trumfer, inden vi bliver renonce, og

uden trumfer er en renonce knap så spændende.

En af verdens bedste gennem tiderne,

den berømte italiener Benito Garozzo, har

en meget klar holdning til udspil og kortfarver:

„Hvis du har en singleton, så spil den

ud!“ er hans parole. Med tanke på hans

utallige sejre i OL, VM og EM er der nok

noget om snakken. Men ingen regel uden

undtagelse, for trumfninger er jo ikke altid

lige attraktive. Lad os antage, at fjenden

har meldt 1# - 3#, 4#, og vi skal

spille ud fra hhv.:

a) b) c)

# 9 7 4 # K D B # 8

¤ D 7 4 2 ¤ B 10 9 3 ¤ D B 9 6 2

> 5 > 5 > 5 3

< D 8 5 4 2 < D 9 7 4 3 < D 9 7 5 4

I a) kan et udspil af >5 måske skabe

stik på de små trumfer. Hvis makker har

>E (eller #E), kan han returnere ruder ved

først givne lejlighed, og dermed får vi stik

på en lille trumf. Er vi så heldige, at makker

har både >E og et andet es, kan vi opnå

to trumfninger, og så er kontrakten på vej

ned. Et godt salgsargument for singletonudspillet.

I b) giver vores KDB altid to trumfstik,

så det skaber ikke ekstra stik at spille singletonen

ud. Desuden kan de store trumfer

måske med fordel benyttes til at trække

fjendens trumfer med. Hvis man ikke ønsker

trumfninger, skal man undlade at

spille sin singleton ud! #K eller ¤B er

mere fornuftige udspil.

I c) vil et udspil fra doubletonen i ruder

være alt for optimistisk. Hvis ikke makker

har >EK, er vores trumf trukket, før

makker kan spille tredje runde ruder. Spil

i stedet ¤D i håb om at kunne rejse et

hjerterstik. For at opnå trumfninger skal

man helst have nogle trumfer!

Den generelle farveprioritering af udspil

i trumfkontrakter er (heldigvis) som i

sans. Den så således ud:

1. Makkers farve

2. Umeldt farve

3. Bordets farve

4. Spilførers farve

Næste skridt er så at kombinere alle disse

regler med de oplysninger, man kan hente

ud af meldeforløbet.

Prøv kræfter med disse opgaver, hvor

du er Vest og skal spille ud efter det viste

meldeforløb: ☞

MAJ 2006 33


VEST NORD ØST SYD

1> 1¤ 1#

2¤ 2# pas 4#

pas pas pas

d) e) f)

# E 8 2 # D 8 3 # 9 5

¤ B 9 3 2 ¤ 8 6 3 2 ¤ K 7 4 2

> 9 > 6 3 > 8 4

< B 8 7 6 3 < K D B 9 < K B 8 6 2

d) >9. Selv om makker ikke har >E, er

der en chance mere. Når vi om lidt kommer

ind på #E, kan vi spille en hjerter over

til makker, som så forhåbentlig husker

vores åbningsudspil. Vælger man ikke at

spille ud i makkers farve, må der være tale

om en singleton eller en solid sekvens. Og

her var det ikke en sekvens ...

e) 1¤

pas 3¤ pas 4¤

pas pas pas

g) h) i)

# D 9 7 4 # D 8 6 4 2 # B 8 5 3 2

¤ 8 6 4 ¤ 9 5 2 ¤ 9 6 3

> K 5 > 8 7 5 2 > D 5 2

< B 10 8 4 < 9 < 8 5

g) >K. Makkers farve, og husk at spille

den højeste fra en doubleton.

h) 2. Hvis vi spiller damen ud, så tror

makker, vi har DB eller doubleton. Derfor

må vi invitere med toeren. Når man

inviterer, lover det en honnør i farven,

medmindre det da lige er en singleton.

34

DANSK BRIDGE

Udspil i fjendens trumffarve forekommer

nok lidt specielt, men er et undervurderet

udspil, der kan være aldeles dræbende. Der

kan stilles nogle standardsituationer op,

hvor det er „oplagt“ at spille trumf ud.

a/ Når fjenden standser i spilførers anden

meldte farve.

Fx. 1¤ - 1#, 2< - pas. Da svarer ikke

præfererer til hjerter, har han sandsynligvis

singleton i den farve. Han har typisk

3_4 klør, og spilleplanen er klar. Spilfører

vil trumfe hjerter på bordet (trumfninger

den korte hånd!). Det må forhindres.

For hver runde trumf, der spilles, får spilfører

en trumfning mindre på bordet. Trumf

ud og trumf igen, når vi kommer ind.

b/ Når man har styrke i spilførers anden

meldte farve.

Fx 1¤ - 1#, 2> - 3¤, 4¤ - pas. Vores

kort er:

# B 10 9 ¤ 8 6 3 > E D 10 8 < 6 4 2

Spilfører har meldt ruder, så >KB sidder

sandsynligvis foran vores >ED10. Vi får

derfor tre eller fire ruderstik, medmindre

spilfører kan få trumfet ruderne på bordet.

Spiller vi trumf, hver gang det er vores

tur, kan vi måske fjerne bordets tre trumfer,

før bordet er renonce i ruder, og på

den måde redde vores ruderstik. Trumf ud

og trumf igen, når vi kommer ind.

c/ Mod storeslemmer.

Når man spiller ud mod storeslem, er

der meget på spil. Hvis man med et aktivt

udspil forærer blot et enkelt stik væk med

sit udspil, kan det være stik nr.13. Når fjenden

melder storeslem, er der normalt fuldstændigt

styr på trumffarven. Derfor vil

et trumfudspil næppe forære noget væk.

d/ Hvis alle andre udspil ser farlige ud.

Fjenden har meldt 4¤. Spil ud fra:

# E B 4 2 ¤ 8 4 2 > K B 4 < D 10 3

Udspil i spar, ruder eller klør ser nærmest

ud til at hjælpe fjenden, og det har vi ikke

lyst til. Her kan man vælge trumf ud.

Lær reglerne udenad, og lyt til meldingerne

_ så finder du det dræbende udspil.


Lige ud ad bridgelandevejen

Mest for

klubspillere

Sikker bridge

af Ib Axelsen

Du har åbnet med 1ut (15_17), og efter en

Stayman 2< fra din makker er du kommet

i 4#.

Din modstander til venstre, Nord, starter

med ¤E, og du kan overskue disse tropper:

# K 7 4 3 # E 10 5 2

¤ 9 4 ¤ B 7 5

>E D 5 µ >K 8 6

< E D 7 4 < K B 3

VEST NORD ØST SYD

1ut pas 2< pas

2# pas 4# pas

pas pas

Udspil: ¤E.

Nogle vil mene, at man med Østs helt

jævne fordeling bare skal gå i 3ut, men

mit råd er: Undersøg altid, som her, en

eventuel 4_4-tilpasning i major.

Til ¤E kalder Syd med ¤2, så Nord indkasserer

også ¤K og fortsætter med hjerter

til ¤D, som du trumfer. Og så skal du i

gang med trumf.

Du tager #K og fortsætter med spar mod

bordet, idet Nord har bekendt med #6 og

#8 og Syd med #9.

Hvad sætter du på fra bordet?

Du skal sætte tieren på for at sikre, at du

kun kommer af med et enkelt stik i trumf

_ spil „safe“. Hvis du går op på esset, får

Nord to trumfstik, for hele fordelingen var

således:

# D B 8 6

¤E K 6

> 10 7 2

E D 5 µ >K 8 6

< E D 7 4 < K B 3

#9

¤ D 10 8 3 2

> B 9 4 3

< 10 8 5

Ofte koster et sikringsspil et stik, hvis farven

sidder godt, men sådan er det ikke her.

Selvom Syd stikker med damen eller bonden,

kommer du kun af med et enkelt stik

i trumf, og du kan ikke undgå en trumftaber.

Derfor skal du også safespille farven

i parturnering.

Var det forkert af Nord ikke at gå imellem

med damen eller bonden?

Nej, så får du slet ikke problemet, idet du

så stikker med esset, går hjem på hånden i

en anden farve og spiller op imod bordets

#105. Men hvis Nord har en hjerter mere,

skal han gå imellem, for så sætter en hjerter

mere fra Nord kontrakten.

Nu er du blevet udstyret med denne svarhånd,

hvor makker åbner med 1ut (15_17):

# E D 8 6 5 2

¤K 6

>K 9 µ


µ

kvantitativ 4ut (opfordring til 6ut). Derfor

melder du først 3#. Efter makkers 4#

spørger du om esser med 4ut og kommer

i 6#:

# E D 8 6 5 2 # 7 4 3

¤ K 6

>K 9

¤ E D 7

> E 7 6 2

< K D 2 < E B 5

VEST NORD ØST SYD

1ut pas

3# pas 4# pas

4ut pas 5# pas

6#

Udspil: ¤B.

pas pas pas

Du tager stikket på hånden med kongen.

Eneste problem er så sikkert som muligt

at spille denne trumffarve til højst en enkelt

taber.

Hvordan håndterer du sparfarven?

Du skal tage højde for #K blank hos Nord

ved først at indkassere #E. Hvis kongen

falder hos Nord eller Syd, kan du også tage

for damen, hvorefter du kommer af med

et trumfstik og vinder din kontrakt.

Hvis kongen ikke falder, går du på bordet

i en anden farve og spiller spar op imod

#D.

Hvis det er parturnering, skal du ikke

safespille sparene. Knib med damen i håb

om at få alle 13 stik med #Kx i plads hos

Syd.

Vi slutter af med en „uheldig“ safespiller,

der sad med denne hånd:

#E D

¤ E D 7 4 3

>K 3 2 µ


Pas er også en melding

af Mads Krøjgaard

Når fjenden blander sig, er der mange, som

glemmer, at pas kan være en god og ganske

beskrivende melding.

Du får tildelt denne hånd som Vest:

# 8 7 6 ¤ D 7 > K D 10 7 2 < E B 2

Du åbner med 1>, og det udvikler sig:

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1> pas 1¤ 1#

?

Hvad nu?

Jeg mener, at pas er den bedste melding.

1ut bør love hold i spar. 2> bør være en

6-farve, når den meldes frivilligt. Husk,

at efter pas fra dig har makker jo stadig

mulighed for at melde i baghånden. Det

er nu rart med en makker ... af og til.

Samme hånd, men et nyt meldeforløb:

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1> pas 1¤ 2<

?

Meld pas.

Nu har du hold i fjendens farve, men

må end ikke overveje 2ut. Makker har jo

kun lovet 6 hp. 2ut viser faktisk 18_19.

Med 15_17 og jævn fordeling ville man

åbne med 1ut. 2> bør være en 6-farve;

makker har jo mulighed for at vise en sekundær

ruderstøtte i baghånden.

Nu får du en ny vesthånd:

# D 6 2 ¤ K B 8 6 3 > K B 5 < K 10

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1¤ pas 2< 2>

?

Nu er det i orden med 2ut. Du har godt

ruderhold, og makker har jo lovet mindst

10 hp, da han gik på 2-trinnet.

Nogle opgaver

Meldeforløb:

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1< pas 1¤ 1#

?

1. # E B 9 ¤ 7 2 > K B 9 6 < K B 9 4

2. # 9 6 2 ¤ B 5 > E B 4 < E D 6 4 2

3. # 4 ¤ K B 3 2 > D 5 4 < E D 5 4 3

4. # E 3 ¤ 7 6 > K 4 2 < E B 10 7 5 3

Nyt meldeforløb:

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1> pas 1# 2<

?

5. # 7 3 ¤ K B 6 > E 10 9 6 4 < K D 6

6. # K D 6 ¤ D 5 4 2 > E B 10 7 4 < 5

7. # E 5 ¤ K D 6 > E B 10 6 5 < K B 7

8. # K 5 ¤ 10 9 > K B 10 8 5 4 < E 5 4

9. # 10 ¤ E K 5 > E B 9 8 6 < E B 9 7

10. # 10 7 6 ¤ K 7 > E B 8 7 5 < E 10 8

Negative doblinger og næsekravpas

Nu får du som Øst tildelt følgende hånd:

# 5 4 3 ¤ D 9 7 5 > E 6 < D 8 7 6

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1> 1# ?

Pas er lidt fejt, når vi sidder på mindst halvdelen

af honnørstyrken.

1ut er fint styrkemæssigt, men dur selvfølgelig

ikke uden sparhold.

2 på en doubleton er overdreven makkertillid.

Løsningen er den negative dobling, som

i denne situation lover hjerter. Du spiller

måske allerede med den negative dobling

eller har i hvert fald kendskab til den.

Et problem vil så opstå, når svarhånden

sidder med en god gammeldags strafdobling,

og her kommer „næsekravpassen“

ind i billedet: ☞

MAJ 2006 37


38

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1¤ 2> ?

hvor Øst måske sidder med:

# E 9 8 ¤ 7 2 > K B 9 7 5 < B 10 9

Øst kan ikke doble, for det ville jo være

en negativ dobling, der lover en sparfarve.

Næsekravpassen viser: a) en svag hånd

eller b) en strafdobling.

Hvorfor kaldes det en næsekravpas?

Jo, åbner skal bruge sin næse ... har makker

mon aktuelt en strafdobling, eller har

han en svag hånd?

Med korthed i den indmeldte farve dobler

åbner i anden runde. Der er en rimelig

chance for, at makker har strafdoblingen,

og sidder han med den svage hånd, vil der

i det mindste være god mulighed for fit.

Med længde/styrke i indmeldte farve

passer åbner i anden runde. Da åbner gerne

må passe, er svarers pas således ikke krav,

men „kun“ en næsekravpas.

Nogle opgaver vil belyse situationen:

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1¤ 2> ?

11. # D B 10 ¤ 7 2 > E D 10 8 < B 6 4 2

12. # D 9 8 7 ¤ 7 2 > K 6 5 < E 6 5 4

13. # 7 6 5 ¤ 6 5 4 > 8 7 6 < D 5 4 3

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1¤ 2> pas pas

?

14. # E B 7 6 ¤ K D 7 6 5 > 6 < K 7 4

15. # K 5 ¤ E B 7 6 5 > K B 4 < B 5 4

16. # 5 2 ¤ K D B 10 7 2 > 2 < K B 9 6

V / Ingen

VEST NORD ØST SYD

1¤ 2> pas pas

D pas ?

17. # E 4 2 ¤ 8 3 > D 10 8 5 4 < D B 10

18. # D 7 6 4 2 ¤ 5 4 > B 8 7 6 < 4 3

19. # D 6 5 ¤ 5 4 3 > 10 9 8 6 < 5 4 2

20. # D B 10 ¤ 7 3 > E D 10 8 < B 6 4 2

DANSK BRIDGE

Løsninger

1. 1ut. 12_14, jævn fordeling og hold i

fjendens farve

2. Pas. Du mangler sparhold.

3. 2¤. Støtte viser 13_15 inkl. støttepoint.

4. 2. Frivillig genmelding lover 6-farve.

9. Dbl. Straf. Med 6 modspilsstik skal

vi efter indmelder.

10. Pas. Minimum og intet nyt at fortælle.

11. Pas. Dobling lover spar, så du må

passe og håbe på, at makker dobler.

12. Dbl. En negativ dobling. På to-trinnet

viser den normalt mindst 8 hp.

13. Pas. En svag hånd.

14. Dbl. Oplagt med korthed. Makker

kan nemt have en strafdobling. Har han

ikke det, finder I en tilpasning.

15. Pas. Med >KB4 hos dig har makker

næppe en strafdobling _ han er svag.

Dobler du, får I problemer.

16. 2¤/Dbl. Makker har sikkert en strafdobling,

men du har ikke meget modspil.

Derfor foretrækkes 2¤ frem for dobling.

17. Pas. Det er gået, som du håbede. Du

afgav en næsekravpas, og makker doblede.

18. 2#. Du har jo ikke en strafdobling

og er derfor nødt til at melde.

19. 2¤. Igen har du en svag hånd og må

vælge at støtte makkers hjerter, men vær

ikke bange for, at han melder til _ du kunne

jo end ikke støtte til 2¤ første gang.

20. Pas. Efter planen.

Båring Højskole 6–12/8

Udflugter, foredrag, morgensamlinger,

overdådigt frokostbord. Turnering og

undervisning ved Arne Mohr, Niels og

Mads Krøjgaard. Nybegyndere, let øvede

og viderekomne. Pris: 2975,-.

www.baaringhoejskole.dk, tlf. 6448 1108.


MAJ 2006

39


DM i Skolebridge:

Favoritternes dag

af Ib Lundby – fotos: Lars Andersen og H.K.Sørensen

Forhåndsfavoritterne havde

frit spil, da _ desværre kun

_ 12 par mødtes på Kingoskolen

i Slangerup for at

kæmpe om sæsonens skoletitel.

Der blev spillet alle

mod alle med dobbelt gennemløb,

og Dennis Bilde_

Toke Nilsson kom bedst fra

start med føring i de første

fire runder. Så tog Maria

Dam Mortensen og Niclas

Raulund Ege over og lå på

1.-pladsen i runderne 5_13,

men søndag formiddag trak

det senere vinderpar, Lars

Tofte_Matias Rohrberg, de

gule førertrøjer på og blev

på toppen af barometeret i

resten af turneringen.

Barometerstanden var således, da løbet

blev skudt af:

ØSTs hænder til Tvekampen

(Vests hænder findes på side 60)

1. V / Alle.

# D B 10 9 2 ¤ 10 9 6 5 4 > D 9 2 < _

2. V / Ø-V. Nord melder hjerter billigst

muligt.

# 8 ¤ 10 9 4 3 > E D 4 < E K 8 7 3

3. Ø / Ingen.

# 8 2 ¤ E D 9 8 4 3 > K 9 < E 10 2

4. Ø / Alle. Syd melder 1¤ om muligt.

# 9 ¤ E 4 3 > E K D 3 < D B 9 7 2

5. V / Alle. Nord melder 2< om muligt.

# B 10 8 5 ¤ K B 10 8 > 10 7 3 < D 7

6. Ø / Ø-V.

# B 9 ¤ E K B 9 6 3 > E < D 8 6 3

40

DANSK BRIDGE

Maria og Niclas (sølv), Matias og Lars (guld), Dennis og Toke (bronze)

Slutresultat

1. Matias Rohrberg_Lars Tofte ..................................... 127

2. Maria Dam Mortensen_Niclas Raulund Ege .............. 91

3. Dennis Bilde_Toke Nilsson ........................................ 47

4. Philip Hulgaard_Kristian Frimer ................................ 36

5. Peter Jepsen_Emil Jepsen ........................................... 19

6. Karin Martini_Line Aagaard ..................................... ÷19

7. Amalie Koch-Palmund_Anna Christa Raulund Ege ÷20

8. Anders Hagemann_Kamilla Kierulff ........................ ÷22

9. Frederik Skovly_Emil Thomsen ............................... ÷44

10. Julie Hald Nielsen_Signe Lærke Buus ..................... ÷54

11. Majka Bilde_Klara Kubiak ....................................... ÷74

12. Jens Christian Auken_Mark Jackson ........................ ÷87

DM blev afviklet på Kingoskolens bibliotek


µ

Vindende genåbning

At genåbne, når fjenden har fundet fit, er

en formssag, men hvis de melder 1x - 1ut

og går i stå der ... skal, skal ikke?

Øst / N-S

# 9 5 4 3

¤E B

>8 6 4

< K D 8 6

#E K B

¤ 10 9 8 5 3

#8 6

¤ K D 7

>E D > K 9 5 3 2

< 10 5 4

# D 10 7 2

¤6 4 2

> B 10 7

E K 8

9 7 5 µ >6 4 3

< D 7 4 3 < B 10 9 5

# K 10 9 7 3

¤K 5

> D B 10 2

7.

Maria så hurtigt, at der var 11 eller 12

stik i 4# spillet nordfra, afhængigt af, om

der kom hjerter ud, og om ¤E var i plads.

Hun gik efter 12 i sans _ man er vel en

lille pardjævel?

Efter udspillet tog hun fire ruderstik og

fem sparstik, hvor Øst letsindigt kastede

to klør. Vest var derfor pludselig alene om

at holde klørene og måtte derfor blanke

¤E, men det gennemskuede Maria. Hun

spillede elegant en lille fra ¤K og fik således

sine 12 stik og en fortjent topscore i

regnskabet.

MAJ 2006 41


Juniorcamp + VM juniorpar:

Hyggeligt juniorsamvær

Hyggeligt juniorsamvær, fest, sjov og en

hel masse bridge ... lyder det som noget

for dig, så er det ved at være sidste udkald.

Skynd dig derfor at læse videre!

Selvom bridgesæsonen synger på sidste

vers, betyder det jo ikke, at du ikke kan

komme til at spille bridge i sommerferien.

Junior-VM for par

Den 30.juni_2.juli afholdes junior-VM for

par i Slovakiet. Der spilles i to grupper:

junior (op til 25 år, født efter 31/12 1980)

og skole (op til 20 år, født efter 31/12 1985).

Juniorcamp

For 17_23 årige (vejledende, dog maks.

25 år) afholdes juniorcamp den 3._11.juli.

Det er ikke et krav, at man spiller bridge

på topniveau, eller at man har spillet bridge

i mange år. Eneste forudsætning er, at man

har lyst til at spille en masse bridge og have

det forrygende sjovt sammen med andre

unge fra hele verden.

I hver af juniorcampens turneringer bliver

du sat til at spille med en ny makker

fra udlandet.

Der er heldigvis også tid til andre aktiviteter,

fx sport, bridgeundervisning med

dygtige lærere og på flere niveauer og

(mindst) en udflugt.

42

DANSK BRIDGE

af Troels Kristensen – foto: Charles

Hvad koster det?

Under VM er prisen ca. 300 kr. pr. person

pr. nat inkl. 3 daglige måltider.

Deltagelse i juniorcampen koster inkl.

fortæring ca. 2000 kr. for 8 dage.

Indskud VM: 200 EUR pr. par. *)

Indskud camp: 100 EUR pr. person. *)

*) Spiller du i en DBF-klub, kan du søge

tilskud fra juniorfonden. Send en mail til

dbf@bridge.dk (medlemsnr. og navn).

Tilmelding og yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen

til at kontakte Troels Kristensen på:

kristensentroels@hotmail.com, tlf. 2170

1007, eller Steffen Holm Pedersen, DBF:

steffen@bridge.dk, 4847 5213 (kl.9_13).

Lyder det som noget for dig, og vil du

være med til at gøre turen til en uforglemmelig

oplevelse, så meld dig til via WBF’s

hjemmeside: www.worldbridge.org

Tilmeldingsfrister til alle arrangementerne:

Vil du være sikker på at komme med,

er det klogt at melde dig til hurtigt, men

den officielle frist er 15.juni. Teoretisk set

kan det lade sig gøre senere, hvis man er

heldig, og hvis det er teknisk muligt.

Oplysning om transport mv. og links på

www.juniorbridge.dk _ juniorforum.

Troels Kristensen


Distriktsnyt

Distriktsnyt er en fast rubrik med nyheder af enhver art fra DBF’s

distrikter _ primært oplysninger, som ikke i forvejen kan findes i

Bridgealmanakken eller i distriktets udsendte program.

Distrikt Østsjælland:

Holdturneringen

Distriktets holdturnering blev afsluttet

med to spændende kampe den 11.marts.

Holdet fra Ruder10, Allan Christensen,

havde lagt sig i spidsen, og kun et enkelt

point adskilte nr.2 og 3, der så igen var

skarpt forfulgt af nr.4, kun 5 point efter.

Ruder10 bevarede føringen og vandt turneringen

overbevisende med 25 point foran

nr.2 og skal dermed fra næste sæson spille

i Mellemrækken.

Nr.2 i turneringen blev Kell Krogh fra

Reinholdt Bridge foran Per Egelund fra

Østsjællands Bridgecenter.

Vi ønsker Ruder10 tillykke med det fornemme

resultat, samtidig med at vi ønsker

held og lykke i Mellemrækken.

Interdistrikts-finale

Alle klubspillere i distrikterne Østsjælland,

Vestsjælland og Storstrøm har været inviteret

til at deltage i en fælles distriktsturnering.

Klubspillere er i denne forbindelse

alle spillere, der ved tilmeldingen

ikke havde opnået et antal mesterpoint, der

svarer til distriktsmester.

Turneringen har været tilrettelagt som kvalifikationsturnering

i de enkelte distrikter,

afsluttet med en interdistrikts-finale den

12.marts i distrikt Østsjælland.

Der deltog 22 par i finalen, der blev afviklet

som en utrolig velspillet og veldisciplineret

turnering, og som det sig hør

og bør med en finale, der var spændende

til det sidste. Resultatet:

1. Helga Lind Nielsen & Jacob Petersen, Haslev BK

2. Lene Førgaard & Vivi Kobyleci, Rødovre BK

3. Gurli Dyhr Christensen & Per Bach Jensen, Ringsted BK

Der var blandt de deltagende spillere enighed

om, at det havde været en god turnering,

hvor spillere på samme niveau kunne

møde hinanden. Flere af spillerne fik så

meget „blod på tanden“, at de nu vil melde

sig til andre af distrikternes turneringer.

RHODOS – IXIAS

SOLGUDENS Ø

Den 1.–8.oktober på internationalt hotel (Tjæreborgs topscorer) tæt på

strand og centrum, halvpension, fine faciliteter og elegante lejligheder.

Fly Kastrup/Billund.

Pris inkl. halvpension, afgifter mv.: kr.5798,-

Ring efter program (bedst 17.30–18.30):

Ingerlise – 8618 9609 / 8628 5950

MAJ 2006 43


Charles spiller op:

For år tilbage tog Erik

Olsen fra Blaa Klub Ejby

initiativ til en turnering

for fynske klubspillere,

der på den måde fik lejlighed til at snuse

til turneringsbridge. I en årrække blev turneringen

afviklet fire fredage med skiftende

par fra de fynske klubber.

Klubben blev døbt Blå Klubturnering, i

folkemunde kaldet „Blå kludder“, og den

har gennem tiden været ledet af Erik Olsen

og Knud Just.

I denne sæson blev turneringen afviklet

som en barometerturnering på en søndag

eftermiddag, og den blev domineret af de

østfynske par.

Erik Olsen har trukket sig tilbage som

leder, men han kan godt stadigvæk holde

på kortene, hvad han fik lejlighed til at

demonstrere i dette spil fra årets turnering.

44

Sansglade Erik Ejby Olsen

DANSK BRIDGE

Blå kludder

af Charles

Det var i øvrigt imponerende at se de fynske

klubspillere diske op med indtil flere

spilføringer og modspil i ekspertklassen.

Syd / N-S

#K 3

¤ E K B 6 5 4 3

>5

D 4 µ > E K 10 9 6 3

< E D 5 4 3 2 < K 10

# E D 9 8 4 2

¤7

> B 8 7 2

D.

Der kom glimrende >D ud, hvor Øst

lagde >3 (Lavinthal), så Sejten skiftede

til


Bridge med Olle (4)

Dyrlægens kvælerkup

af Styrvolten

Dyrlægen, der sidst havde glimret med sit

fravær, fordi han skulle tage del i en lykkelig

begivenhed, var første mand på pletten,

da vore venner den følgende torsdag

skulle samles hos Olle. Ja, faktisk ankom

han et helt kvarter før resten af selskabet,

hvilket Ollefruen var ret mopset over, men

Olle bød dyrlægen en lænestol og et stykke

papir med fordelingen til det spil, hvor Elskov

vandt 6# via et fjendtligt dobbeltstik

i stik 13 (DANSK BRIDGE, februar, s. 38).

Olle fortsatte så sin dont med middagsopvasken,

men måtte skyndsomst gå ind i

stuen igen efter et brøl fra dyrlægen:

„Jamen, der er dæleme et kvælerkup!“

Nu vrimler det reverenter talt med gode

spil, når vore venner samles til deres hyggelige

torsdagsbridge, men lad os i tidens

ånd gå ind for et gedigent genbrug.

Kortene var fordelt således:

Syd / Alle

#E 7 2

¤E D

> E K 8 2

< E 10 7 5

# K 5 4 3 # 9

¤ 10 8 7 ¤ 9 6 5 4 3

> B 10 4 3 µ >D 9 5

< 9 4 < D B 6 2

# D B 10 8 6

¤K B 2

>7 6

B.

El-skov vandt sin kontrakt ved at kridte

12 stik og overlade stik 13 til Øst-Vest, der

begge gjorde krav på det _ Øst på E, går hjem på K og trumfer ruder

hjem til denne stilling:

#E

¤_

>8

10 µ >_


De internationale love:

Tænkepauser mv.

Et evigt tilbagevendende problem for spillere

og turneringsledere er ubeføjede oplysninger.

Sådanne oplysninger forekommer

oftest som følge af tænkepauser, eller

når en spiller afgiver en forklaring, som

er uventet for hans makker.

Vi ser denne gang på et spil, som med

en lille modifikation stammer fra 5.runde

af Netbridge Cup. Her førte en tænkepause

til et problem.

Nord / Ingen

#6 3 2

¤D

> K D 8 7 4 2

E B 3 µ > 10 9 6

pas 2<

pas 2> pas 3< 1

pas 4< pas 5<

pas pas pas

1. Efter ca. 30 sekunders tænkepause.

Udspil: #7.

Efter Syds tænkepause sad Nord i det

sædvanlige dilemma _ han skal undgå at

drage fordel af den ubeføjede oplysning.

Han valgte at invitere på den uventet gode

klørstøtte, og Syd tog imod.

Det var en oplagt situation for en „tøvesag“,

og Vest spurgte derfor inden åbningsudspillet,

om Nord-Syd var enige i, at der

var en længere pause inden 3


Har lovbruddet medført skade?

Generelt gælder, at hvis der har været et

lovbrud, gives justeret score, hvis modparten

var skadet af lovbruddet. Hvis Nord

havde fulgt reglerne og passet til 3


B. Som et eksempel antager vi, at hold B

vandt de øvrige 39 spil med 89_87, og at

Nord-Syd ved det andet bord havde taget

10 stik i 3< til +130.

Princippet er, at vi gør det op som to

kampe og herefter tildeler holdene det

antal kamppoint, de fik i „deres“ kamp.

Først gøres kampen op for hold A’s vedkommende.

De har +150 ved dette bord

og får således 1 imp. Samlet nederlag på

88_89, hvilket jf. kp-tabellen giver resultatet

15_15. Hold A får altså 15 kp.

Hold B kommer med +130 fra det andet

bord, hvilket gøres op med ÷400 ved dette

bord. Det koster 7 imp, og de taber således

89_94, hvilket normalt er et nederlag

på 14_16, så hold B får 14 kp.

Kampens samlede resultat er derfor, at

hold A vinder med 15_14!

Men hvis det er en pokalkamp? Begge

hold har tabt i imp, så er begge slået ud?

Nej, i dette tilfælde går det hold videre,

som så at sige har lidt det mindste nederlag.

Her er det hold A, der går videre, mens

vore modspilshelte fra hold B kan supplere

ovennævnte udregninger med det hypotetiske

resultat, der ville være kommet ud af

at vinde 5 imp for en bet i 5


E E

B

E

D

D

E

D

B B

D

bridge

B computer-

Villy Dam:

Spil bedre 2

DaBriSoft, 165 spil på cd, 350 kr.

Man kan købe sig fattig

i bridgespil til sin

pc, hvis man har lyst

til at træne og holde sig

varm til den ugentlige

bridge, men det meste

er lavet på engelsk. Det

er derfor rart, at to af

de bedste til at udvikle

edb-software, nemlig

EDBridge og DaBriSoft, arbejder på dansk

og fokuserer på systemer og meldeteknik,

som vi kender. Og begges produkter er udført

i en glimrende grafik og har en god

brugerflade.

DaBriSofts seneste udspil er „Spil bedre

2“, der i alt omfatter 165 spil i fem turneringer,

men man kan vælge et tema inden

for spilføring eller modspil, hvis man ikke

har lyst til at lade tilfældet råde. Det sidste

anbefaler jeg dog, hvis det skal være sværest

muligt og ligne den opgave, vi får stillet

ved bridgebordet.

Man tager sin hånd op, melder melding

for melding, hvor man sættes på plads af

Bridgevejen, hvis man ikke melder efter

bogen, og kan så stik for stik spille eller

modspille, som tilfældet nu er.

Efter spillet giver forfatteren sit besyv

med i form af vejledning og ros eller kritik,

og man er klar til nye udfordringer i

næste spil.

Et eksempel: Du sidder Øst (jeg har drejet

spillet 90 grader) og har valgt temaet

„3.-hånds tilbagespil“. Her får du hele fordelingen

_ det kan man også vælge i „Spil

bedre 2“, men man får dog at vide, at det

er snyd! ☺

Nord / N-S

#4 3

¤E 5 4

> E 8 6 4 3

B 9 7 2 µ > K 10 5

< 9 6 < B 10 5 4

# E D 10 9 5

¤D B 7

>D

< E K 3 2

VEST NORD ØST SYD

pas pas 1#

pas 2> pas 3<

pas 3¤ pas 3ut

pas pas pas

Udspil: ¤6.

Her var det ikke svært at melde rigtigt _

Øst-Vest passer naturligvis hele tiden _

men man får forklaring på Nords 3¤, så

der er alligevel noget at lære (fjerde farve,

hvor Syd efterfølgende med 3ut viser hold

i hjerter).

Makkers ¤6 illustrerer glimrende fordelen

ved de attitudeagtige udspil (kun invitation

med et lille kort, når man har en

honnør).

Syd kan redde sig ved straks at stikke

med ¤E på bordet og gå på sparfarven,

men han falder fra i håb om, at udspillet

er fra ¤K, og så tager Øst over med chancen

for at blive dagens helt. Han stikker

med ¤K og skal finde skiftet til >K, spillets

pointe. I meldingerne viste Syd ni sorte

kort og havde dertil hjerterhold, så han må

være kort i ruder. For at tage højde for en

blank dame skifter Øst elegant til >K, og

det giver pote. En ned.

Fin og lærerig underholdning!

Ib Lundby

MAJ 2006 49


Set i bakspejlet - 1

I referatet fra Icelandair Open i april viste

jeg et spil, hvor Lars Blakset gik galt i

byen. Prøv det som problem:

Syd / Alle

#E 10

¤ K D 7 6

> K 10 2

< K 10 6 4

50

DANSK BRIDGE

µ

#D 3

¤ E B 10 5

>E 9 8

< E D 9 7

VEST NORD ØST SYD

Peter Lars

Fredin Blakset

1ut

pas 2< pas 2¤

pas 3# 1 D pas

pas RD 2 pas 4< 3

pas 4> 3 pas 4ut 4

pas 5# 5 pas 6¤

pas pas pas

1. Sleminvit i hjerter uden singleton i minor.

2. #E.

3. Cuebid.

4. RKCB-1430.

5. To af fem esser plus trumf dame.

Udspil: #4.

Der kom spar ud til #E, tre gange trumf

og fire gange klør. Nu blev Øst sat ind på

#K og spillede sig fri med >B, og du har

problemet:

Er det fra Bx(x) eller DB(x)?

Løsning på næste side

af Ib Lundby

Man kan lære meget af sine fejltagelser,

men det er billigere at lære af andres.

Otto Ludwig.

Bridgeblanding

µ

D 10 6 2

< E 5

# D B 9 3 2

¤8

>B 9 8

< B 8 7 2

< D 10 9 4

VEST NORD ØST SYD

Christian

Brøndum

Lars

Tofte

Martin

Schaltz

Matias

Rohrberg

1¤ pas 2< pas

2> pas 3> pas

3# D!? RD 4#

D

Udspil: >E.

pas pas pas

Ø-V konstaterede, at der manglede sparhold,

og havde sikkert parkeret i 4>, men

Syd tog over og fik en hilsen med på vejen.

Vest indkasserede to ruderstik og skiftede

til en fræk


Vest / N-S

# E B 7 4

¤ 9 8 5 2

>D 5

< D 10 4

# K D 6 2 # 10 9 8 5

¤ E 10 7 6 4 3 ¤ D B

>6 4 µ > K 10 7

< 5 < K 9 8 6

#3

¤K

> E B 9 8 3 2

< E B 7 3 2

VEST NORD ØST SYD

Emil Lars Dennis Matias

Jepsen Tofte Bilde Rohrberg

pas pas pas 1>

2> 1 D 3# 4<

pas 5< pas pas

pas

1. Begge majorfarver.

Udspil: #K.

Efter #E fulgte K 10 9

> D B x

| > D x x

> B x x

skal han altid spille en honnør for at give

spilfører problemer. Men så ved spilfører

også, at der er odds 2 mod 1 for, at det er

fra Hxx, begrænset valg! Så skal spilfører

gå op på esset og knibe gennem Vest.

Når Øst aktuelt ser på >K102 på bordet:

> K 10 2

> D B x

| > D x x

> B x x

er han med >DBx nødt til at spille en honnør.

Men med >Dxx eller >Bxx forærer

det kontrakten, hvis Syd ikke har >9.

Altså skal spilfører i den aktuelle situation

gå ud fra, at Øst har spillet en honnør

ud fra DBx.“

Kan du stikke den, Lars?

MAJ 2006 51


Bridgeodds (2):

Odds-vurderinger

En bestemt jævn fordeling hos modspillerne,

fx 2_2, er mere sandsynlig end en

bestemt lidt mere skæv fordeling, 3_1. For

et lige antal kort er det rundt regnet 52%

imod 48%.

En berømt situation er fire kort med damen

hos modspillerne, fx

contra

52

¤ D 4 2 | ¤ 3

¤ 4 2 | ¤ D 3

Vi kan forestille os, at kortgivningen er

startet med ¤42 til Vest og ¤3 til Øst. Da

¤D dernæst blev givet til en af dem, havde

Vest 11 pladser imod 12 hos Øst.

Den nederste jævne fordeling har derfor

odds 12:11 i forhold til den øverste.

Denne kendsgerning har givet anledning

til et berømt mundheld i denne situation:

¤ K B 10 9 6 5

|

¤ E 8 7

hvor spilfører har ni kort tilsammen på de

to hænder.

Spilfører tager esset og spiller op imod

bordet, idet Vest har bekendt med ¤42 og

Øst med ¤3. Knibe eller toppe?

På engelsk lyder mundheldet „Nine

never, eight ever“. Det går på, om du skal

knibe eller ej. Med ni kort som her skal

du altså aldrig knibe. Som vi så ovenfor,

er der odds 12 imod 11 for den nederste

fordeling, så der er odds for at toppe. Men

det er jo ret lige odds, så der skal ikke så

meget til, før der skal knibes i stedet.

„Nine never“ er i høj grad en sandhed med

DANSK BRIDGE

af Ib Axelsen

modifikationer!

Det er imidlertid ikke altid, man skal

sammenligne en bestemt helt jævn fordeling

med en bestemt lidt skævere, fx

# E 8 6 3 # K

¤ E K 7 ¤ 9 6 3

>6 3 µ > E K D 7 2

< E 7 6 2 < 8 5 4 3

Kontrakt: Vest 3ut. Udspil: #D.

Efter åbning med 1ut fra dig som Vest

har din makker meldt 3ut, så du skal spille

3ut, og der kommer #D ud fra Nord. Det

er parturnering, så det er ærgerligt, at din

indkomst til bordet på #K er slået væk.

Hvis #K er bevaret, kan du uden problemer

undersøge ruderne fra top og give

modspillerne et ruderstik, hvis ruderne

sidder 4_2. Med imp-opgørelse er der ikke

de store problemer med, at #K er slået

væk, for så afgiver du selvfølgelig et ruderstik

for at bevare forbindelsen til bordets

ruder. Det er overvejende sandsynligt, at

du får 9 stik i form af 2 spar-, 2 hjerter-, 4

ruder- og 1 klørstik.

I parturnering er det imidlertid katastrofalt

kun at få 9 stik, hvis de fleste andre

med ruderne 3_3 imod får 10 stik. Er der

odds for 3_3 eller for 4_2?

Nu er det ikke et spørgsmål om en bestemt

3_3-fordeling contra en bestemt

4_2-fordeling, men om samtlige 3_3-fordelinger

contra samtlige 4_2-fordelinger.

Hver enkelt 3_3-fordeling har odds 11:10

i forhold til den enkelte 4_2-fordeling,

men hvor mange er der af hver slags?

Matematikerne har naturligvis formler

til hurtig udregning af antallene, men det

er såmænd ikke uoverkommeligt at skrive

samtlige op. Det ender med i alt 30 4_2fordelinger

og kun 20 3_3-fordelinger.

Man kan godt fornemme, at der er mange


flere 4_2-fordelinger, idet en 4_2-fordeling

den anden vej er en ny 4_2-fordeling,

mens en 3_3-fordeling, hvor kortene er

byttet om, igen er en 3_3-fordeling.

Odds 11 og 10 skal altså ganges med hhv.

20 og 30, så alt i alt er der odds 220:300.

Hvis vi dividerer ned, får vi 15:11 for 4_2fordeling,

så ligesom i holdturnering starter

vi med at dykke en ruder.

Det kan se ud til, at vi har været lidt uheldige

med at få fjernet #K i første stik. Men

der vil nok tit komme spar ud, og i øvrigt

gør det ikke nogen forskel i vurderingen.

Hvis en spilfører ikke har fået udspil i spar,

kan han uden problemer undersøge, om

ruderne sidder 3_3. Men det betyder

„bare“, at du højst kan spille lige op med

ham. Du skal imidlertid alligevel sørge for,

at chancen for at spille lige op med ham

er så stor som mulig.

Ved hjælp af tomme pladser som ovenfor

kan man finde odds for en bestemt 4_2fordeling

contra en bestemt 5_1-fordeling,

12:9, og en bestemt 5_1-fordeling contra

en bestemt 6_0-fordeling. Når alle fordelingerne

så puttes i den store gryde, bliver

det samlede resultat afrundet:

3_3: 35,5%

4_2: 48,5%

5_1: 14,5%

6_0: 1,5%

Disse procenter er gode at lære udenad,

idet der tit er brug for dem i praktisk spil.

Især de to første er gode at huske; forholdet

mellem dem svarer naturligvis (bortset

fra afrunding) til odds 11:15, som vi

fandt ovenfor. Mange, der har lært procenterne

udenad, husker på 36 og 48.

Vi ser nu på en 6ut-kontrakt, hvor modspillerne

spiller ubehageligt godt imod:

# K 10 7 # E D B

¤ E B 5 ¤ K 8 4

> E D 10 µ > K B 9 6

< 9 4 3 2 < K D B

Efter en svag 1ut-åbning i vest er du kommet

i 6ut og får spar ud.

Du går i gang med at presse


54

DANSK BRIDGE

Tvekampen

Steen Schou–H.C.Nielsen

mod

Gregers Bjarnarson–Michael Askgaard

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og

evt. tab eller gevinst i betragtning.

Velkommen til sæsonens sidste tvekamp.

De regerende mestre er Steen Schou og

H.C.Nielsen, der erobrede tronen efter sejr

over de nykårede danmarksmestre i hold,

Kasper Konow og Kåre Gjaldbæk. Jyderne

fik dermed revanche for nederlaget i DMsemifinalen,

og nu byder en ny mulighed

sig, idet de nye udfordrere er Konows og

Gjaldbæks holdkammerater, Michael Askgaard

og Gregers Bjarnarson.

Begge par er netop blevet udtaget til det

danske EM-landshold med Schaltz’erne,

så det er også en dyst mellem holdmakkere,

vi skal se, men først en kort præsentation

af de københavnske udfordrere.

Bjarnarson og Askgaard blev makkere i

1999, og siden er det gået pænt. Et udpluk

af meritlisten: guld ved DM-juniorhold

2000, bronze ved VM-juniorhold 2001,

guld ved Universitets-VM 2002, pokalguld

i 2003, pokalsølv i 2005, guld ved

DM-hold 2006 og landsholdudtagelse.

Sommerturnering

Sølvpoint

Arrangør: Frederikssund Bridgeklub.

Åbjergskolen kl.19.00

torsdagene:

1.juni, 8.juni og 10.august: Kvalifikation

17., 24. og 31.august: Finale

Vinpræmier hver aften plus samlet.

Pris for alle 6 aftener kr.150,-

Tilmelding inden 24/5:

Lita og Knud Christensen

Tlf. 4731 5476

Askgaard og Bjarnarson spiller Relæpræcision,

som bygger på en stærk kløråbning

og en række relæmeldinger, hvilket

vi nok skal få eksempler på. Oven på

1< viser svarer sin styrke, og åbner kan

nu fortsætte naturligt eller udforske makkers

hånd med relæmeldinger. Samme

princip bruges efter en majoråbning og

svaret 1ut, som er udgangskrav.

Åbningen 1ut viser 12_14 hp, og på

totrinnet er 2< naturlig med en begrænset

åbningshånd, 2> er svag med hjerter eller

begge minor, 2¤ er svag med begge major

og 2# enfarvet svag. 2ut viser en usund

spærremelding i minor, hvorved 3< og 3>

bliver konstruktive spærreåbninger. Skal

slemchancerne undersøges, bruger udfordrerne

„gammeldags“ Roman Key Card

(0314) og cuebids. Er der fundet majorfit,

bruges i særlige tilfælde Unserious 3ut og

Fairway Splinter.

Vi må se, om jyderne får revanche, eller

københavnerne hævner holdmakkerne,

men inden da siger jeg tak til kontrollanten

i København, Henrik Frydenlund, og

tak for spillene til Alfred Hajek, Tyskland

(spil 1), Palle Larsen, København Ø (spil

2 og 3), Keld Dybkjær, Ballerup (spil 4),

Thordis Skjernaa, Hammel (spil 5), og

Arne Høgsvig, Amager (spil 6).

Fortsæt endelig med at sende instruktive,

drilagtige eller pudsige hænder til:

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed

Smederupvej 19

8300 Odder

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk

Jens Kofoed


1. Vest / Alle.

# E K 7 # D B 10 9 2

¤ E K 8 ¤ 10 9 6 5 4

> K 10 4 µ >D 9 2

< E K 10 2 < _

VEST ØST VEST ØST

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard

2> 2¤ 1< 1>

2ut 4< 1¤ 1ut

4¤ 6< 2< 2¤

6¤ pas 2# 3>

3¤ 4>

6¤ pas

Schou lægger for med en Multi 2>, der

bl.a. omfatter en 23_24 sans. H.C. melder

nu kun 2¤ med en svag hånd med 5_5

i major _ det var ikke sket ved bordet. Oven

på 2ut viser 4< 5_5 i major, og 4¤ er ren

præference, der intet specielt viser om tilpasning

eller interesse for slem. 6< er et

renoncecuebid, som åbner mulighed for

storeslem, hvis makker har idealværdier

som fx

# E K x ¤ E K D x > E K x < x x x

Jeg tror, at et cuebid i 5< fører frem i længden,

for det lugter lidt af en renonce, når

man ikke bruger Blackwood. Aktuelt vil

man nok stå i 5¤, og det er en tand bedre

end den svære lilleslem i hjerter, som er

resultatet af mestrenes anstrengelser.

Hos udfordrerne er 1< stærk, 1> viser

0_7 hp, 1¤ beretter om 19 + hp, og 1ut viser

5_7 hp med femfarve i major. Nu relæmelder

Vest tre gange og finder frem til

5530-fordeling hos makker. Bjarnarson

har herefter kun mulighed for at tjekke esser

og konger, men det gør ham næppe klogere.

Han har brug for at finde to af de tre

nøglekort #D, ¤D og >E hos makker.

Han vælger at satse på 6¤, og spillet ender

lige.

Score

4¤, 4#, 4ut ................................. 10

5¤, 5#, 5ut ................................. 8

6¤, 6#, 6ut ................................. 3

Stillingen: Schou_Nielsen 3,

Bjarnarson_Askgaard 3.

µ

2. Vest / Ø-V. Nord melder hjerter billigst

muligt.

# E K D 9 7 6 # 8

¤ _ ¤ 10 9 4 3

> K 10 9 7 6 >E D 4

< D 5 < E K 8 7 3

VEST ØST VEST ØST

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard

1# (2¤) 3< 1# (2¤) 3<

3> 3¤ 3> 3¤

4¤ 5¤ 3# 3ut

6# pas 4¤ 5#


pas

7#

Schou åbner naturligt med 1#, Nord melder

2¤ ind, og H.C. kræver til udgang med

3 overmelder Øst med 3¤,

og så er Vest fanget i et dilemma. Han har

en ekstra spar, en ekstra ruder, sekundær

klørtilpasning og renonce i modpartens

farve. Et overflødighedshorn af muligheder,

hvor melding af alle fire farver kan

være rigtigt. Schou forsøger at få vist mest

muligt med 4¤. H.C. fanger budskabet og

overlader med sin 5¤-melding kollegialt

til makker at vælge slem. Da sparfarven

er mest solid, satser Schou på den.

Udfordrernes meldeforløb indledes på

tilsvarende vis, men her vælger Vest at vise

ekstralængden i spar først. 3ut er et forsigtigt

forslag, men 4¤ er der ikke enighed

om. Bjarnarson beder makker vælge

en farve, mens Askgaard tolker den som

en god sparfarve, da Vest ellers kan melde

4< eller 4> naturlig. 5# er naturligt, 6¤

renonce, og så giver Askgaard fuld gas.

Score

7> ................................................ 10

6# ................................................ 9

6> ................................................ 8

4#, 5> ......................................... 6

5# ................................................ 5

5< ................................................ 4

6< ................................................ 3

7


µ

3. Øst / Ingen.

#E K 7 #8 2

¤ 7 ¤ E D 9 8 4 3

>B 10 >K 9

< K B 9 8 6 4 3 < E 10 2

VEST ØST VEST ØST

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard

1¤ 1¤

2< 2¤ 2< 2>

2# 2ut 3< 3>

3< 4> 3ut

4# 4ut


pas

6<

Mestrene indleder naturligt til 2¤, hvorefter

Schou søger yderligere oplysninger

fra makker med en halvnaturlig 2#. H.C.

vælger at melde 2ut med ruderholdet, hvor

en sekundær støtte af klørene ellers ligger

lige for. Schou fisker videre efter klørstøtte

med 3 med supermaksimum. Et cuebid og

Blackwood fører nu til en fair 6< _ om

end den havde ligget lidt bedre hos Øst.

Udfordrerne griber tingene anderledes

an. 1¤ viser 10_15 hp i vanlig stil, 2< er

overføring enten for at spille 2> eller for

at invitere med en minorhånd. 2> er for

at spille over for den svage variant, og 3<

er enfarvet invit. Bemærk, at Bjarnarson

trods styrken kun inviterer til udgang, hvilket

selvfølgelig er en konsekvens af størrelsen

på en åbningshånd, 10_15 hp.

Askgaard viser sit ruderhold med 3>,

hvorefter Bjarnarson kan melde 3ut med

godt styr på sparfarven. 3ut ender således

den gale hånd _ i øvrigt ligesom 67 > E K D 3

< E K 8 5 < D B 9 7 2

VEST ØST VEST ØST

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard

1< (1¤) 1< (1¤)

1# 2> 1# 1ut

4< 4ut 2< 2>

5# 5ut 2ut 3<

6# 7< 3> 3¤

pas 4¤ 4ut

5¤ 5ut


pas

7<

H.C. åbner med 1, der samtidig

indikerer femfarve i klør. Resten er let for

Schou, der fastlægger klør som trumf med

4< i den hensigt at tjekke nøglekortene i

næste melderunde, men her kommer H.C.

ham i forkøbet. 4ut spørger, 5# viser tre

esser med klør som trumf, 5ut storeslemsopfordrer,

og Vest holder nu muligheden

åben for 7ut, hvis makker har #D. Han

melder 6#, der fisker efter netop dette kort

hos makker, men H.C. må slå af i 7


5. Vest / Alle. Nord melder 2< om muligt.

# E D 7 4 # B 10 8 5

¤ E D 3 ¤ K B 10 8

> E D B 9 2 µ > 10 7 3

, og efter

indmeldingen finder H.C. kræfter til en

negativ dobling. Vest har kæmpekort og

vælger at vise det via en overmelding i

fjendens farve fulgt af 3#, der er krav til

udgang. Et pip fra Øst vil bringe mestrene

mod slem, men H.C. har _ som sædvanligt

_ for længst meldt kortene helt ud, og

han står af i udgang.

Bjarnarson er på banen med den stærke

klør, og passen fra Askgaard viser 0_7 hp.

Doblingen er oplysende, og 3< viser maksimum

med majorfarverne. 4< er et „come

on, partner“-bud, der fulgt af 4# viser

sleminteresse. Selv om der er maksimum,

er hånden ikke slemegnet, og Askgaard

passer fornuftigt.

Score

4# ................................................ 10

5> ................................................ 8

5#, 4¤ ......................................... 7

4>, 3# ......................................... 6

2¤ ................................................ 5

3¤ ................................................ 4

6> ................................................ 2

6# ................................................ 1

Stillingen: Schou_Nielsen 41,

Bjarnarson_Askgaard 31.

6. Øst / Ø-V.

# K D 7 6 3 # B 9

¤ 8 ¤ E K B 9 6 3

> K 9 7 5 µ >E

< B 10 5 < D 8 6 3

VEST ØST VEST ØST

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard

1¤ 1¤

1# 2< 1# 2<

2¤ 3¤ pas

pas

„Ved jorden at blive, det tjener dig bedst“.

Vi slutter, som vi startede, nemlig med et

spil, hvor det er bedst at stå så lavt som

muligt. Farven er ikke så vigtig som niveauet.

Hvornår lugter tvekæmperne misfitten?

Schou løber ind i spillets killpoint i anden

runde efter H.C.s 2


Sommerens Åbne Huse / Drop in

KØBENHAVN

BLAKSETS BRIDGECENTER, Dessaus Blvd. 44 B. Tirsd,

torsd, fred kl.19 og torsdag/søndag kl.13 i maj, juni, juli

og aug (maj ej tirsdag). Tirsd undervisn. kl.18–19. Røgfrit

bortset fra tor/fre aften. 70 kr., 10-turskort 600 kr. Tilm.

til 2 timer før start: 3929 0126, bridge@blakset.dk

BRIDGE-SALONEN, Østerbrogade 228, st. Maj, juli, aug.

Tirsdag og onsdag kl.13 og 19. Onsdag kl.13 er røgfri.

Præmie til 1 og 2 i hver række. Bronzepoint. 50 kr. Rabatkort

4 gange 180 kr. Bus 1A-14+alle tog med stop på

Svanemøllen. Tilm. senest 2 timer før start. 3927 1577.

BYENS BRIDGE, Sankt Gjertruds Stræde 5, 1129 Kbh.

K (ved Kultorvet). Maj og august tirsdag kl.13.00 og

torsdag kl.19.00. Røgfrit spillelokale. Rygerum

forefindes. Bronzepoint og vinpræmier. Tlf. 3332 5057.

TRUMFERNE, Godthåbsvej 26B, hver onsdag kl.19 – i

maj også lørdage kl.13. Indskud 50 kr. Rabatordning.

Tilmelding senest 2 timer før: Tlf. 3887 0076. Rygebegrænsning.

Bronzepoint og flaskepræmier.

VALBY BRIDGECENTER, Valby Langgade 77. Søndag,

mandag og torsdag kl.13. Mandag, tirsdag, torsdag og

fredag kl.19. Pris kr.60,-/70,- (10-turskort kr.500/600).

Bronzepoint og vinpræmier. Tilmelding senest 2 timer

før: 3645 0300 – Michael og Peter.

NORDSJÆLLAND

BALLERUP BC, alle tirsdage i maj (÷2/5), juni og august

kl.19. Tapeten, Magleparken 5, Ballerup. Edb-givne kort.

40 kr. inkl. kaffe m. brød. Sæsonkort 200 kr. Vinpræmier

og bronzepoint. Tilmelding senest spilledagen kl.15 på

4494 5210 eller ballerupbridge@hotmail.com

BIRKERØD BRIDGEKLUB, Sognegaarden (v/Birkerød

Kirke). Tirsdag kl.19 i maj, juni, juli og august. Tilmelding

ikke nødvendig – bare mød op parvis. Rygeforbud i

spillelokalet. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Tlf.

Eigil Storm 4582 0026 eller Vibeke Kolbe 4581 6051.

BRIDGECENTER NORDSJÆLLAND, Hovedgaden 2–4,

Birkerød. Mandag og onsdag kl.19 i maj, juni, juli og

august (ikke 5.juni). Indskud 70 kr. 10 gange for 600 kr.

Præmier og mesterpoint. Tilmelding indtil spilledagen

kl.17: Tlf. 4581 5384.

FREDERIKSVÆRK BRIDGEKLUB. Multisalen i Fritidscenteret,

Jernbanegade. Tirsdage kl.19.00 i perioden 6.juni–

29.august. 30 kr. pr.spiller. Vinpræmier og bronzepoint.

Tilmelding senest dagen før kl.12.00: 4011 5770 eller

mail: bridge@nielsen.mail.dk

GENTOFTE BRIDGEKLUB, Ordrup Sognegård. Åbent

hus mandage i maj og august. Start kl.18.45, røgfrit lokale,

vinpræmier, 50 kr. Tilm. senest kl.14 på 3965 6535.

HELSINGE BRIDGEKLUB, Kulturhuset, Skolegade 43,

Helsinge. Røgfrit spillelokale. Hver onsdag kl.19.00 fra

3/5 til 30/8. 30 kr. pr.spiller, vinpræmier og bronzepoint.

Tilm. senest tirsdag kl.14.00 på 4772 0448 eller e-mail

helga.eskild@webspeed.dk.

HELSINGØR: Åbent hus på Hamlet, Kronborgvej 1, Helsingør

hver tirsdag 6/6–22/8. 45 kr. inkl. kaffe/småkager.

Bronzepoint og vinpræmier. Rabatordning. Tilmelding

senest dagen før kl.20: 4919 4997, Sussie Rasmussen.

58

DANSK BRIDGE

SLOTSBRIDGE – HILLERØD. Åbent hus på Skovledet 100,

Hillerød. Mandage kl.19.00 i maj, juni og august. Meld

til senest på dagen kl.14 via www.slotsbridge.dk eller

2042 5990. 50 kr. pr. spiller inkl. kaffe. Øl og vand købes

i automat. Røgfrit lokale. Vinpræmier og bronzepoint.

SØBORG BRIDGEKLUB, åbent hus hele maj, juni og

august – tirsdag aften kl.19.00 i Aktivcentret, Telefonvej

8 samt fredag kl.10.30–ca.14 i Borgernes Hus. Tilmelding

tlf. 3967 1371 tirsdag senest kl.12.00, fredag senest

torsdag kl.20.00.

ØSTSJÆLLAND

HAVDRUP BRIDGEKLUB, Sognehuset, Bistrupvang 33.

Onsdage kl.19.00 fra 17/5 til 30/8. Øl, vand, kaffe kan

købes. Bronzepoint og flaskepræmier. Pris 30 kr. "6 tourskort".

Tilmelding senest kl.17 på dagen, tlf. 4618 6063

(evt. tlf.svarer).

LEJRE BRIDGEKLUB. Hver mandag kl.19.00 fra 8.maj

til 28.august, dog ikke 5.juni. Præmie til 1 og 2 i hver

række samt spurtpræmie og bronzepoint. Indskud 30 kr.

10-turskort 250 kr. Spillested: Se klubbens hjemmeside

www.bridge.dk/2252 eller 4641 0266. Ingen tilmelding.

REINHOLDT BRIDGE, Sydvestvej 110, Glostrup. Onsdage

i juni, juli og august kl.12.30 og kl.18.30. Tilmelding

2 timer før start. Gratis undervisning kl.12 og 18.

Pris 30 kr. Mesterpoint og vinpræmier. Tlf. 4346 1600.

ØSTSJÆLLANDS BRIDGECENTER, Tigervej 12–14, Køge.

Mandag, torsdag og fredag kl.19.00. Onsdag og torsdag

kl.13.00. Fra 1/5 til 1/9. Flaskepræmier, bronzepoint og

fordelinger. Pris 50 kr. Rabatkort pr.gang, ugevis og hele

sommeren. Tilm. senest 2 timer før start på 5665 8054.

VESTSJÆLLAND

HØNG BRIDGEKLUB, Fuglereden, Ingesvej 35. Tirsdag

kl.19 flg. datoer: 16-23-30/5, 6-13-20-27/6, 4-11-18-25/7,

1-8-15-22/8. 30 kr. inkl. kaffe/te/kakao. Øl og vand kan

købes. Præmier til 1, 2 og 3 + bronzepoint. Tilm. spilledagen

10–12: 5885 3104, 5886 9410 eller 5885 2167.

KALUNDBORG: Skolen på Herredsåsen. Røgfrit spillelokale.

Mandag kl.19.00 i maj, juni, juli og august (1/5–

21/8). Pris 30 kr. Bronzepoint, flaskepræmier. Der kan

købes øl, vand og kaffe i pausen. Tilmelding nødvendig

mandag kl.9–12 til Margit Zume 5950 8747.

NYKØBING SJÆLLAND BRIDGEKLUB, Sognegården,

Søndervangsvej 43, Rørvig. Mandage kl.19 i perioden

12/6–28/8. Bronzepoint, vinpræmier. 40 kr. inkl. kaffe

med brød. Begrænset rygning. Tilmelding mandag kl.10–

12: Else Petersen, 5991 0378.

SKÆLSKØR og Omegns BK. Hver mandag 1/5– 28/8

(ikke 5/6) kl.19 i Logen, Havnevej 46, Skælskør. Pris 40

kr. for bronzepoint, kaffe/te/brød og vinpræmier – øl/vand

kan købes. Tilm. spilledagen 8–10: Carl Ernst Hansen,

5816 1240 eller e-mail: kmce@mail1.stofanet.dk

SLAGELSE BRIDGECENTER, Korsørvej 18. Tirsdag og

torsdag kl.19, pris kr.25, spil og præmier, tirsdag: maj,

juni, juli og august, 1.gang 2.maj, torsdag: juni, juli og

august, 1.gang 1.juni. Tilm. senest spilledagen kl.11:

5852 4498 – 5852 7315 – 5852 3754 – 5826 7141.


TUSE NÆS BRIDGEKLUB spiller hver torsdag kl.19 i

NB!! Hørby Færge kro fra 1/6 til 31/8. Bronzepoint og

vinpræmier. Indskud 40 kr. inkl. kaffe. Øl og vand kan

købes. Tilmelding senest onsdag kl.20 til Lone Clarke,

tlf. 2274 7732.

STORSTRØM

FAXE BRIDGEKLUB, Æblehaven, Nygade 5, Faxe. Hver

tirsdag kl.18.45 fra 16/5 til og med 22/8. 30 kr. pr. spiller.

Flaskepræmier og bronzepoint. Øl, vand, kaffe, kage

kan købes. Røgfrit spillelokale. Tilmelding senest mandag

kl.18 til Kirsten Kjærsdam, tlf. 5639 8625.

FEMØ – Vestervig bridge hver onsdag og weekend med

og uden overnatning fra den 1.juni. Færge fra Kragenæs.

Du bliver hentet på havnen. Vi har sommercafé og

bed and breakfast. Ring 5556 3114.

HASLEV BRIDGEKLUB, Bråbyvej 45. Onsdag kl.19 i maj

og august, mandag kl.13.30 i maj samt fra 1.september.

Pris 25 kr. inkl. kaffe, præmier, bronzepoint. Fra 1.sept.

20 kr. inkl. præmier og bronzepoint. Mød parvis 5 min.

før. Evt. nærmere på 5631 3528 / 5631 1570.

KLUBBEN, NÆSTVED, Ærøvej 7C. Tirsdag kl.19 fra 6/6

til 29/8. Tilmelding på dagen kl.15.30–17 til Hans Nielsen,

tlf. 5572 2345. Torsdag kl.9.30 fra 8/6 til 31/8. Tilmelding

onsdagen før kl.15–17 til Leo Pedersen, tlf. 5573

6706. 30 kr. inkl. kaffe, te, vin og bronzepoint.

NORDJYLLAND

FREDERIKSHAVN BRIDGEKLUB. Damsgaards Cafeteria

v. havnen, indgang fra P-plads. Torsdage kl.19 i april,

maj, juni og august. Start 20/4. Pris 50 kr. inkl. kaffe,

brød, vinpræmier og bronzepoint. Parvis tilmelding

samme dag inden kl.13 på 9842 6901 eller 3177 6901.

HIRTSHALS BRIDGEKLUB afholder bridgeturnering hver

onsdag kl.19.00 på Hotel Hirtshals fra den 10/5 til 16/8.

Pris 50 kr. inkl. kaffe og brød. Fine vinpræmier og bronzepoint.

Tilmelding på spilledagen kl.9.00–12.00 på tlf.

9894 2484.

HJALLERUP BRIDGEKLUB, Hjallerup Kulturhus. Sommerbridge

hver mandag kl.19 til udgangen af august.

Vinpræmie og bronzepoint. Pris 50 kr. Holdturnering den

10/5, 24/5, 7/6, 21/6 og 2/8. Tilmelding mandag kl.9–12:

tlf. 9828 1600.

PANDRUP BRIDGEKLUB – hver tirsdag kl.19.00 i Jetsmarkhallen

fra 16/5 til 29/8 – ferie i ugerne 26, 27 og 28.

Indskud inkl. præmier og bronzepoint kr.35. Tilmelding

samme dag inden kl.12 på tlf. 9824 7304 eller 9824 7822.

SKAGEN – HJERTER ES i Virkelyst, Drejerstien 9. Hver

tirsdag kl.19.00 i perioden juni til september. Præmier

og bronzepoint. Pris 50 kr. Tilmelding senest spilledagen

kl.12, tlf.9844 1250 eller 9844 3472. Tirsdag 25/7: Sølvpointturnering,

pris 85 kr.

AALBORG BRIDGEKLUB afholder sommerbridge i

Bridgehuset, Revlingebakken 33, Aalborg, hver mandag

kl.19.00 fra den 1/5–28/8, undtagen 5/6. Pris 50 kr. inkl.

kaffe/te. Mange præmier og bronzepoint. Tilmelding

mandag kl.9–11 på tlf. 9826 8235 (Kirsten Aundal).

AARS BRIDGEKLUB. Sommerbridge tirsdage d. 15/8,

22/8 og 29/8 kl.19.00 på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard.

Vinpræmier og bronzepoint. Øl og sodavand kan

købes. Indskud 30 kr. Tilm. senest kl.20.00 dagen før:

tlf. 9862 5586.

ØSTJYLLAND

GRENAA - BRIDGE 82, Erhvervsparken, Kattegatvej 3.

Tirsdag 2/5, 9/5, 16/5 + i perioden 30/5–29/8 kl.19.00.

Tilm. spilledagen senest kl.15.30 tlf. 8632 0542 / e-mail:

bridge82@ bridge82.dk Pris kr.30 inkl. kaffe, vinpræmier,

edb-givne kort, bronzepoint. Øl/ vand kan købes.

HAMMEL BRIDGEKLUB holder åbent hus alle mandage

i maj, juni og august kl.18.45 i InSide, Dalvej 1, Hammel.

Ingen tilmelding, mød med makker 10 minutter før

start. Pris 25 kr. pr.spiller. Vinpræmier. Øl, vand og kaffe

kan købes (må ikke medbringes).

HORSENS BRIDGE-CENTER, Absalonsgade 9. Vi spiller

mandage og torsdage fra 1.maj til 28.august (undt.

helligdage). Mødetid kl.18.50. Pris 35 kr. inkl. kaffe/te.

Vinpræmier og bronzepoint. Ingen tilmelding. Mød med

makker. Øl og vand kan købes.

ODDER BRIDGEKLUB – Ålykkecentret. Hver onsdag

kl.19.00 i juni, juli og august. Mød op med makker senest

kl.18.50. Vinpræmier og bronzepoint. Pris 35 kr.

inkl. kaffe eller te. Øl og vand kan købes.

RY BRIDGEKLUB, Restaurant Sønder Ege torsdag kl.19

flg. datoer: 1-8-15-22-29/6. Tilmelding ved ankomsten.

25 kr. pr.spiller. Kaffe/te/øl/vand mm. kan købes. Drikkevarer

må ikke medbringes. Præmie til min. 1/4 af deltagerne.

Yderligere oplysninger: Jens Zeuthen, 8684 1160.

SILKEBORG BRIDGEHUS, Tværgade 22, 1. Hver tirsdag

kl.19.00 fra 9/5 til 29/8. Mødetid senest kl.18.50.

Opdeling i rækker. 35 kr. inkl. kaffe. Vinpræmier og

bronzepoint. Øl/vand kan købes. Røgfri.

ÅRHUS – ARNE MOHR, Oddervej 56, 8270 Højbjerg.

Tirsdag kl.19.00 i juni, juli og august. Telf. 8627 3061.

Tilmelding unødvendig. Kr.45 inkl. kaffe og fine vinpræmier.

ÅRHUS – BK BELLEVUE. Bellevuehallen i Risskov. 3/5

–30/8 åbent hus onsdage kl.19.00. Pris 40 kr. Røgfrit.

Vi spiller om bronzepoint. Tilmelding ikke nødvendig.

Se desuden www.bridge.dk/4207.

ÅRHUS BK, Vanggaardscentret. TL Niels Krøjgaard. Røgfrit.

Ingen tilmelding. Kortfordelinger. Præmier og bronzepoint.

Pris 40 kr. Maj: torsdag kl.19. Juni, juli, august:

man + tors kl.19. Begynderrække torsdage så vidt muligt.

Desuden mandage kl.13.15 til 25 kr. inkl. kaffe.

ÅRHUS – ROSENVANG BK. Rosenvang lokalcenter,

Vidtskuevej 4, Viby. Hver mandag kl.19.00 fra 29.maj

til 26.juni samt 31.juli til 28.august. Vinpræmier. Kr.25

inkl. kaffe. Øl og vand kan købes. Mødetid kl.18.50.

VESTJYLLAND

HERNING BRIDGEKLUB, Herning Bridgecenter, Korsørvej

24 A, hver onsdag kl.19 i perioden 3/5–30/8. Indskud

30 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Kaffe medbringes

– øl/vand købes.

HOLSTEBRO BRIDGEKLUB, Aktivitetscentret, Danmarksgade

13, tirsdage kl.19 2/5 til 29/8, dog ikke i juli. 45 kr.

inkl. vinpræmier, bronzepoint og kaffe med brød. Ingen

tilmelding, men kom i god tid. Alle er velkomne parvis.

Styrkeinddelte rækker. Evt. oplysninger: tlf. 9717 5433.

RINGKØBING BRIDGEKLUB, åbent hus alle mandage

i august måned kl.19.00. Vi spiller i Rofi-centret, Kirkevej

26, Ringkøbing. Tilmelding på tlf. 9734 6179 eller

2263 2707 senest kl.17.00 på spilledagen. Kaffe medbringes.

Pris 30 kr. ☞

MAJ 2006 59


STRUER BRIDGEKLUB, Bowlingcentret, Bredgade. Mandag

fra 1/5 til 28/8 kl.18.45 (ikke 5/6 og 17., 24., 31/7).

Styrkeopdelte rækker med præmie til 3 par i hver række.

55 kr. inkl. kaffe og brød. Ingen tilmelding!

ULFBORG/VEMB BRIDGEKLUB, Aktivcentret, Holmegade

35, Ulfborg, hver onsdag kl.18.45 i maj, juni og

august. 50 kr. inkl. kaffe m/kage. Ingen tilmelding. Alle

onsdage i juli i Thorsminde. Tilmelding 9749 1445 eller

9749 2378. Begge steder vinpræmier og bronzepoint.

VIBORG ESSERNE, Bridgehuset, Dannebrogsgade 7,

mandag og torsdag kl.19 i perioden 1/5 til 24/8, dog

ikke 25/5 og 5/6. Indskud 40 kr. inkl. kaffe. Der spilles

om bronzepoint og vinpræmier.

VIBORG NY BK – Bridgehuset, Håndværkervej 12, Viborg.

Hver tirsdag kl.19.00 fra 9.maj til 29.august. Indskud

40 kr. inkl. kaffe/te. Præmier/bronzepoint til 25% af

deltagerne. Tilm. ved fremmødet ca. 10 min. før spilletid.

SYDJYLLAND

ESBJERG BRIDGECENTER, Tobakken, Gasværksgade 2.

Tirsdage kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Indskud

kr.30,-. Vinpræmier, bronzepoint. Tilmelding 7545 1596

(tlf.svarer) senest kl.16 på spilledagen. Barometerturnering.

Edb-givne kort med kortfordelinger.

GIVE BRIDGEKLUB. Mandage i maj, juni, juli og august

(undt. 5/6 og 10/7) kl.19 i Ikærhallen. Edb-givne kort,

lynhurtige resultater. Seedede rækker, ingen oversidder.

Snaps, vinpræmier og lodtrækning. 35 kr. Kaffe mv. kan

købes. Tilm. senest kl.16 på dagen: 7573 3600 (tlf.svarer).

HADERSLEV BRIDGEKLUB, hver tirsdag 1.maj–31.aug.

i Bridgehuset, Nørregade 11, 2. Seedede rækker. Tilmelding

unødvendig, men kom 5 min. før start, og tag makker

med. Pris 30 kr. inkl. kage, kaffe og te. Vinpræmier

og bronzepoint. Kontakt evt. Mogens Rerup, 2069 1610.

KOLDING. Hver onsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og

august i OK-klubben, Ålegården 3, Kolding. Første spilledag

3.maj. Mød parvis op på spilledagen senest kl.18.45.

Indskud: kr. 40,- pro pers. inkl. kaffe og småkager. Fine

vinpræmier og bronzepoint.

RIBE BRIDGEKLUB, Bridgehuset, Ørstedsvej 25. Der

spilles hver torsdag kl.19.00 i tiden 1/6–31/8. Tilmelding

senest kl.16.00 på spilledagen på tlf. 7538 3842 eller

7542 1445. Indskud kr.40,- inkl. kaffe m. brød.

SØNDERBORG – BK Enigheden, Kirke Allé 9. Hver mandag

kl.19.00 fra 8.maj til 28.august. Pris kr. 30,-, 4-turskort

kr.100. Juniorer kr.15,-. Vinpræmier og bronzepoint.

Tilmelding unødvendig.

TOFTLUND BK. Mandage kl.19.00 i tiden 8.maj til

21.august. Spillested: Kulturtorvet, Toftlund. Tilmelding

senest spilledagen kl.17 på tlf. 2122 7270. Indskud 30 kr.

Kaffe medbringes.

AABENRAA BRIDGE CENTER, Søndergade 1, 1., hver

mandag og onsdag kl.19.00 i perioden 1/5 til 31/8 (ikke

5.juni). Tilmelding unødvendig. Indskud 35 kr. (juniorer

20 kr.) inkl. kaffe/te.

FYN

BOGENSE BRIDGEKLUB. Der er tradition for en hyggelig

bridge på Bogense Hotel hver torsdag kl.19 i juni, juli

og august. Pris 60 kr. inkl. kaffe m/ brød, fine præmier,

bronzepoint. Tilm. spilledagen til kl.16: Tlf. 6481 1108.

FAABORG BK 51, SuperBrugsen Cup; Tømmergården.

Tirsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Bronzepoint.

40 kr. inkl. kaffe. Gennemgående turnering med sølvpointfinale.

Tilm. senest spilledagen kl.17: 2261 1951.

60

DANSK BRIDGE

KERTEMINDE BK, Mouton Cadet Grand Prix mandage

12/6–14/8 inkl. Aktiv-Huset, Vestergade 98 kl.18.30.

Max. 30 par. Indskud 40 kr. Bronzepoint. Tilmelding før

kl.17 til 6532 3183 eller e-mail novrup@post4.tele.dk.

Styrkeopdelte rækker – gerne kursister.

MIDDELFART BRIDGEKLUB. Hver tirsdag kl.19.00 i

maj, juni, juli og august. Første gang d. 16/5, sidste gang

d. 22/8. Fænøsund Ældrecenter, Cafeteriet, Vestre Hougvej

70. Pris 40 kr. Vinpræmier (1., 2., 3. + spurt). Bronzepoint.

Vand, øl mv. kan købes. Tilm. unødvendig.

ODENSE – LÆSEFORENINGENS BK, Gerthasvej 4. Hver

tirsdag og torsdag kl.19.00 i perioden 6/6–15/8. Vinpræmier

og bronzepoint. Indskud 40 kr. Røgfri spillelokaler.

Tilmelding senest 1 time før start : 2144 1227.

ODENSE – BK RUDER 7, Odense Bridgecenter, Kildemosevej

15, følgende onsdage fra kl.13.00: 10/5, 17/5,

24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 2/8, 9/8, 16/8 og 23/8. Vinpræmier

og bronzepoint. Tilmelding ikke nødvendig,

men mød op 15 min. før. Kr.45,- inkl. kaffe/te.

ODENSE BRIDGEKLUB – Barometerturnering i Bridgehuset,

Bogensevej 27, onsdag kl.19.00 fra 10/5 til 30/8.

Tilm. 2682 2140 eller odensebridgeklub@hotmail.com

senest kl.16.00. Bronzepoint. Indskud 50 kr. Følg resultaterne

på www.bridge.dk/4554

OTTERUP BRIDGEKLUB, Bryggerivej 20 (Plejehjemmet).

„Kvickly’s SommerCup“, hver tirsdag kl.18.53 i maj, juni,

juli og august. Stor gratis invit.turnering søndag d. 3/9.

Tilmelding: Senest kl.15.00 på spilledagen: 6482 4200.

SVENDBORG BRIDGEKLUB, Abildvej 1A. Mandag kl.19

fra 1.maj til 28.august (÷2.pinsedag). Pris kr.50,- inkl.

kaffe m/brød, vinpræmier og bronzepoint. Parvis tilmelding

ved fremmøde senest kl.18.50.

ÆRØ BRIDGEKLUB: Hver onsdag fra kl.19 startende

den 8.juni indtil den 30.august i Ærøskøbing Medborgerhus,

„Mamrelund“, Pilebækken 30, Ærøskøbing. Kom

gerne 10 min. før. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint.

Kaffe, øl, vin, vand etc. kan købes.

VESTs hænder til Tvekampen

(Østs hænder findes på side 40)

1. V / Alle.

# E K 7 ¤ E K 8 > K 10 4 < E K 10 2

2. V / Ø-V. Nord melder hjerter billigst

muligt.

# E K D 9 7 6 ¤ _ > K 10 9 7 6 < D 5

3. Ø / Ingen.

# E K 7 ¤ 7 > B 10 < K B 9 8 6 4 3

4. Ø / Alle. Syd melder 1¤ om muligt.

# E K B 10 6 4 2 ¤ 5 > 7 < E K 8 5

5. V / Alle. Nord melder 2< om muligt.

# E D 7 4 ¤ E D 3 > E D B 9 2 < 5

6. Ø / Ø-V.

# K D 7 6 3 ¤ 8 > K 9 7 5 < B 10 5


Afgørelse i disciplinærsag

Danmarks Bridgeforbunds bridgenævn

har den 16.marts 2006 afsagt kendelse i

sagen om Sorin Lupans appel af Danmarks

Bridgeforbunds hovedbestyrelses kendelse

af 10.oktober 2005.

Efter anmodning fra Bridgenævnet har

Danmarks Bridgeforbund offentliggjort

kendelsen i delvist anonymiseret udgave.

Offentliggørelsen er sket på forbundets

hjemmeside, www.bridge.dk, hvor kendelsen

kan læses i sin helhed, ligesom der er

gengivet et resumé.

Bridgenævnet har ændret Hovedbestyrelsens

kendelse af 10.oktober 2005 om

eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks

Bridgeforbund og truffet følgende afgørelse:

„Danmarks Bridgeforbunds hovedbestyrelses

kendelse af 10.oktober 2005 om

eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks

Bridgeforbund stadfæstes med de ændringer,

at Sorin Lupan frifindes for overtrædelse

af vedtægternes §13, stk.2, litra b og

c, for så vidt angår udtalelserne om

NN, fremsat på internetdiskussionsbasen

www.netbridge.dk den 30.september

2005, kl.03.14, kl.03.52 og

kl.03.58,

at Sorin Lupan indtil den 13.oktober

2012 er udelukket fra at deltage i noget

arrangement under Danmarks

Bridgeforbund, herunder deltage i nogen

bridgeturnering arrangeret af forbundet

eller nogen kreds eller distrikt

under forbundet,

at Sorin Lupan indtil den 13.oktober

2012 er udelukket fra at spille i nogen

bridgeklub, der er medlem af Danmarks

Bridgeforbund,

at Sorin Lupan indtil den 13.oktober 2012

er udelukket fra internationalt at repræsentere

Danmarks Bridgeforbund,

og

at Hovedbestyrelsens udtalelse i kendelsen

om, at Bridgenævnet er kompetent

til at behandle en afgørelse, som Hovedbestyrelsen

på et senere tidspunkt

måtte træffe om fortsat eksklusion eller

ændringer i øvrigt af afgørelsen,

ophæves“.

Sagen angår 12 nærmere angivne indlæg,

der i tidsrummet mellem 26.september

2005 og den 30.september 2005 er skrevet

på internetdiskussionsbaserne www.netbridge.dk

og www.young-sharks.dk.

Efter en grundig analyse af de 12 indlæg

anser Bridgenævnet det for godtgjort,

at de er skrevet af Sorin Lupan.

Indlæggene er skrevet i tilslutning til

Hecht Cup, der blev afviklet den 24. og

25.september 2005.

Indlæggene vedrører en række fremsatte

beskyldninger mod to norske par om snyderi.

Beskyldningerne finder Bridgenævnet

på overbevisende måde påvist at måtte

betegne som åbenbart grundløse.

Endvidere er der fremsat ringeagtsytringer

over for en af deltagerne i den debat,

som Sorin Lupans indlæg gav anledning

til. Sorin Lupan frifindes for dette forhold.

Ved sanktionsfastsættelsen har Bridgenævnet

taget hensyn til, at Sorin Lupan i

1998, 2000 og 2004 er straffet med tidsbegrænsede

udelukkelser fra Danmarks

Bridgeforbund for fremsættelse af groft

fornærmende og ærekrænkende ytringer.

Bridgenævnet har dog ikke fundet betingelserne

for at ekskludere Sorin Lupan

fra Danmarks Bridgeforbund opfyldt og

har fastsat straffen for Sorin Lupans _ i

gentagelsestilfælde _ fremsatte utilbørlige

og stærkt ærekrænkende udtalelser til en

tidsbestemt udelukkelse fra Danmarks

Bridgeforbund i 7 år.

MAJ 2006 61


Foråret sprang ud med en flot buket af spillere,

der har opnået ny mp-titel. Blandt

disse har fru Fortuna efter lodtrækning

sendt en bridgebog til Ellen Madsen, Bettina

Kalkerups BK / Syd-Vest, Ulla Karleby,

Blakset-Klubberne, og Jon Foldøy,

Slotsbridge - Hillerød Firmasport.

1* Forbundsmester

Finn Thunbo Christensen, Ahornets BC m.fl. ................. 314

Forbundsmester

Jens Schultz-Møller, Bridge 83, Slagelse / Ringsted BK 233

Hanne Møller Hansen, Lyngby BK ................................. 185

2* Kredsmester

Arne Steen Sørensen, Holstebro BK / Struer BK ........... 238

Lis Grubov, Elsebeths BK / Vordingborg BK af 1974 ..... 185

Ellen Madsen, Bettina Kalkerups BK / Syd-Vest ............ 150

Ole Bækgaard, Rødovre BK ............................................ 150

Jørgen Poulsen, Storeslemmen ........................................ 150

1* Kredsmester

Birthe Jost Jensen, Forbrugsf. / Kbh. Røgfri / Ruder Syv 146

Kurt Sejerø Nielsen, Lejre BK ........................................ 112

Per Dyring Hansen, Ærø BK ........................................... 108

Hans Chr. Marcussen, BK af 1975/ Grindsted BK ......... 102

Ib Rasmussen, Islev BK .................................................. 102

Peter Würtz, Lejre BK ..................................................... 102

Mogens Dahl, Ribe BK ................................................... 101

Sven Erik Dettmer, Greve Strands BK / H. Tåstrup BK . 100

Leif Hansen, Billund BK ................................................. 100

Ingelise Gustafsson, Roskilde Røgfri BK, Spar To ......... 100

Aase Hansen-Nord, Jyderup BK / Svinninge BK ........... 100

Thomas Egedgaard, BK af 1936, Odense / Odense BK .. 100

Kredsmester

Erik Meyer, BK Fæstningen / Fredericia BK .................... 72

Lauge Olesen, Bridge 80 / Klør 5 / Læseforeningens BK . 69

Nina Hattel, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................. 68

Anne M. Hansen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ........ 68

Max Haugaard Nielsen, Ruder 10 / Spar Knægt ............... 68

Christine Aagesen, Aabenraa Bridge Center ..................... 67

Stig Bjørnsen, Havdrup BK / Islev BK ............................. 67

Grethe Rasmussen, Nyborg BK ........................................ 66

Kirsten Resen, Gentofte BK .............................................. 65

Arne Pedersen, Hvalsø BK / Lejre BK .............................. 65

Hanne Christensen, Klubben, Næstved ............................. 65

Birthe Haugaard Nielsen, Ruder 10 / Spar Knægt ............ 64

Poul Christensen, Maribo BK / Rødby BK ....................... 62

Knud Erik Lorenzen, Østsjællands BC ............................. 62

Frede Laursen, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 61

Kirsten Hansen, Aabenraa Bridge Center .......................... 57

Lone Overby, Klubben af 1979 ......................................... 53

Anna Clemmensen, Morsø BK ......................................... 52

Jan Nimb, Islev BK ........................................................... 52

Distriktsmester

Ib Petersen, Grindsted BK ................................................. 45

Anne Stets, Gentofte BK ................................................... 42

Merethe Væver Petersen, Hørsholm BK ........................... 32

Anni Ahlfeldt, Culbertson Clubben, Kbh .......................... 31

Maiken Mannstaedt, Culbertson Clubben m.fl. ................ 31

Peder Vestergaard, Ribe BK ............................................... 31

62

DANSK BRIDGE

Nyt om mesterpoint

Rigmor Justesen, Lejre BK ............................................... 30

Jørgen Bruun, Sæby BK .................................................... 30

Sonja Rasmussen, Høng BK / Jyderup BK ....................... 30

Iris Karlsson, Bridge 82 ..................................................... 30

Kirsten Nielsen, Fredericia Golf Bridge ............................ 30

Zylva Halkier, Korsør Bridge 51 ....................................... 30

Niels Malta Rousing, Storeslemmen ................................. 30

Torben Rode, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............... 30

John Kraack, Holstebro BK / Struer BK ........................... 30

Annie Varming, Lille Klør ................................................. 30

Ole Bredlund, BK af 1967, Helsingør / Bridgelogen ........ 30

Ida Larsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................... 30

Lisa Pedersen, Jokeren / Roskilde BK .............................. 30

Ellen M Vestergaard, Toftlund BK / Vojens BK ................ 30

Aase Damm, Byens Bridge ............................................... 30

Hanne Reumert, Søborg BK ............................................. 30

Bente Holst, Fredericia Golf Bridge .................................. 30

Aase Lundmark Jensen, BC Nordsjælland ........................ 30

Bent Hansen, Brande BK / Uhre BK ................................ 30

Else Petersen, Nykøbing S. BK ......................................... 30

Lone Teglkamp, Nykøbing F. BK ...................................... 30

Inga Nielsen, KFIU’s Bridgeafdeling / Søborg BK ........... 30

Inge Lind Sørensen, Bridge 83, Slagelse .......................... 27

Mona Fast, Bridge 83, Slagelse / Sorø BK ........................ 26

Henny Simonsen, Nykøbing F. BK ................................... 26

Anne Marie Basnov, Tuse Næs BK ................................... 21

Gurli Dyhr Christensen, Ringsted BK ............................... 21

Verner Poulsen, Grindsted BK .......................................... 20

Torben Riedel, Ruder 10 - Ishøj BK .................................. 17

2* Klubmester

Bodil Langgård Larsen, Ruder Es, Hvidovre .................... 29

Aage Ansø, Brønderslev BK ............................................. 25

Lis Juul Hansen, Lyngby Røgfri BK ................................. 25

Jørgen Jørgensen, Lejre BK .............................................. 25

Jørgen Pedersen, Otterup BK ............................................ 24

Truels Hjort Hansen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ... 23

Bjarne Bjarnesen, BK 90 Varde ........................................ 23

Betty Kraack, Struer BK ................................................... 23

Susanne Petersen, Elsebeths BK / Vordingborg BK .......... 23

Gitte Spiegelhauer, Ringsted BK ....................................... 23

Lone Schwerdtfeger, Ruder Es, Hvidovre ......................... 23

Bolette Johansen, Aabenraa Bridge Center ....................... 23

Sys Madsen, Bridge 83, Slagelse ...................................... 23

Verner Jensen, Hals BK / Hjallerup BK ............................ 23

Allan Thomsen, Vedbæk BK ............................................. 22

Svend Kofoed, Østerlars/Østermarie BK ........................... 22

Henrik Hansen, Søborg BK ............................................... 22

Bodil Høj, Gentofte BK .................................................... 22

Knud Olesen, Otterup BK ................................................. 22

Annette Melander, Blakset-Klubberne .............................. 22

Lis Andersen, Islev BK ..................................................... 21

Guddie Poulsen, Islev BK ................................................. 21

Inger Jensen, Blakset-Klubberne / Gentofte BK ............... 21

Hanne Matthiesen, Blakset-Klubberne ............................. 21

Elin Ryssel Jørgensen, Spar Knægt / Trumferne ............... 21

Søs Jannerup, Bridge 83, Slagelse .................................... 21

Vilhelm Nielsen, Viborg Esserne ....................................... 21

Birte Hertz, Viborg Esserne ............................................... 21

Heidi Eirdorf, Aabenraa Bridge Center ............................. 21

Aksel Jensen, Bridge 83 / Skælskør og Omegns BK ........ 21

Jytte Koch, Klubben, Næstved .......................................... 21

Christian Overgård, BC Nordsjælland ............................... 21

Gorm Kraft, Byens Bridge ................................................ 20

Hans Skogstad, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............ 20


Isa Jensen, Sorø BK .......................................................... 20

Anne-Lise Bentsen, Klubben, Næstved ............................ 20

Lena Rasmussen, Rungsted BK ........................................ 20

Kirsten Mygind, Høng BK ................................................ 20

Steen Aksel Storm, Blakset / BC Nordsjælland ................ 20

Niels Jørgen Hansen, Skovlunde BK ................................ 20

Jens Fjeldgaard Pedersen, BK Fæstningen ........................ 20

Leo Vogel, Bridge 82 ......................................................... 20

Lotte Sørensen, BC Nordsjælland ..................................... 20

Susanne Højberg, Skovlunde BK ...................................... 20

Aage Lauridsen, Give BK ................................................. 20

Thomas Andreasen, Bridgedammen / Storeslemmen ........ 20

Inga Dalgaard, Bridgedammen / Storeslemmen ................ 20

1* Klubmester

Ketty Füchsel, Nyborg BK ................................................ 22

Lasse Gerlings, Studenterforeningens BC ......................... 21

Inge Haaning, Haderslev BK ............................................. 14

Ruth Aaby, Skovlunde BK ................................................. 12

Knud Christensen, Lærernes BK ...................................... 13

Sune Groes, Haderslev BK ................................................ 10

Gerda Friedrich, Viborg Ny BK .......................................... 9

Ulrik Rath, Ærø BK ............................................................ 8

Rudolph Olsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .............. 8

Carsten Nielsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............ 7

Elvar Thomsen, Vordingborg BK af 1974 ........................... 7

Anny Lang, Sæby BK ......................................................... 7

Ulla Nielsen, Ruder 10 - Ishøj BK ...................................... 7

Dina Donde, Spar Knægt .................................................... 6

Asta Knutsson, Bridgedammen ........................................... 6

Jytte Termøhlen, Ringsted BK ............................................. 6

Henrik Carstens Laursen, Søborg BK ................................. 6

Bodil Gjøderum, Sæby BK ................................................. 6

Erik Svendsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............... 6

Laurids Christoffersen, Frederiksværk BK / Islev BK ........ 6

Kirsten Graae, Lejre BK ...................................................... 6

Jette Sørensen, Hobro BK ................................................... 6

Lars Grunnet, Stafetten ........................................................ 6

Svend Hansen-, Ribe BK .................................................... 6

Peter Hermansen, BK Spar 2 / Vejen BK ............................ 6

Henrik Johansen, Svendborg BCclub .................................. 6

Niels Galsgaard, Nykøbing F. BK ....................................... 6

Peter Schmidt, Bramming BK ............................................. 6

Svend Aage Larsen, Blakset-Klubberne .............................. 5

Anne-Lise Sloth Nielsen, Reinholdt Bridge ........................ 5

Magnus Kaasgaard, Hals BK .............................................. 5

Hardy Hollerup Mikkelsen, Faxe BK / Haslev BK ............. 5

Ove Beck-Nielsen, Læseforeningens BK ............................ 5

Asta Mølgaard, BC Nordsjælland ....................................... 5

Jytte Hansen, Bridgedammen .............................................. 5

Vagn Carlsen, Østerlars/Østermarie BK .............................. 5

Torben Theil, Nakskov BK / Sakskøbing BK ..................... 5

Vibeke Liebeck, BC Nordsjælland ...................................... 5

Birte Fausing, Nakskov BK ................................................. 5

Inge Böck, Blakset-Klubberne ............................................ 5

Margrethe Becker Rasmussen, Hjerter Es i Skagen ............ 5

Karen Sandvej, Lille Klør .................................................... 5

Anny Kehlet, Hedensted BK ............................................... 5

Erik Vinter Rasmussen, BK 2000, Holbæk ......................... 5

Aase Hansen, BC Nordsjælland .......................................... 5

Gudrun Skov, Bridgedammen ............................................. 5

Niels Brændstrup, Bridgedammen ...................................... 5

Søren Hansen, Ribe BK ...................................................... 5

Kirsten Plindstrup, Korsør Bridge 51 .................................. 5

Otto Christoffersen, Bramming BK .................................... 5

Kathrine Thøgersen, Vedbæk BK ........................................ 5

Kirsten Valgreen, Culbertson Clubben, Kbh ....................... 5

Helle Bæklund, Vedbæk BK ................................................ 5

Ulla Dyring Larsen, BK 80, Hørsholm / Blakset ................ 5

Hans Jørgen Nielsen, Ruder Es, Horsens ............................ 5

Marie Holm, BK af 1972, Vejle ........................................... 5

Ulla Bykær, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................... 5

Jytte Nielsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................. 5

Kirsten Korskilde, Sorø BK ................................................ 5

Niels Karup, Sorø BK ......................................................... 5

Hanne Jul Nielsen, Sorø BK ............................................... 5

Preben Niby, Spar-2, Rønne ................................................ 5

Gertie Lund, Blakset-Klubberne ......................................... 5

Astrid Harkes, Frederikssund BK ....................................... 5

Jesper Knudsen, BC Nordsjælland / Vedbæk BK .............. 5

Ketty Møller, Skælskør og Omegns BK .............................. 5

Tage Frisk Larsen, Sorø BK ................................................ 5

Else Larsen, Klubben, Næstved .......................................... 5

Ulla Danielsen, Søborg BK ................................................. 5

Birtha Knudsen, BC Nordsjælland ...................................... 5

Jane Nebeling, Hørsholm BK ............................................. 5

Eyvind Olesen, Hørsholm BK ............................................. 5

Lis Jacobsen, BK af 1941 .................................................... 5

Sanne Lissau, Helsingør BK ............................................... 5

Mette Bömler, Nykøbing F. BK .......................................... 5

Svend Hansen, Nykøbing F. BK .......................................... 5

Birgit Leick Lampe, Maribo BK ......................................... 5

Klaus Lampe, Maribo BK ................................................... 5

Inger M Krogh, BC Nordsjælland ....................................... 5

Penny Røssberg, BC Nordsjælland ..................................... 5

Jens Skole, Vodskov BK ...................................................... 5

Finn Jacobsen, Morud Bridge Club .................................... 5

Winnie Kringelum, Fredericia Golf Bridge ......................... 5

Karin Tokeland, Odder BK .................................................. 5

Ulla Jensen, BC „Skallen“ / Svendborg BCclub ................. 5

Vibeke Hougaard, Bridge 82 ............................................... 5

Rasmus Garne, Viborg Esserne / Viborg Ny BK ................ 5

Ulla Larsen, Uhre BK .......................................................... 5

Birthe Müllertz, Blakset-Klubberne .................................... 5

Birthe M. Sørensen, Viborg Esserne ................................... 5

Jessie Duus, Bridgedammen / Canapé ................................ 5

Hanne Borland, Blakset-Klubberne ..................................... 5

Thomas Nielsen, Haslev BK ............................................... 5

Annelise Wille Jensen, Blakset-Klubberne ......................... 5

Hans Peder Runge Sørensen, BK 90 Varde / Varde BK ...... 5

Christine Wennerberg, Maribo BK / Rødby BK ................. 5

Hanne Larsen, Nykøbing F. BK .......................................... 5

Sonja Haaning, Morsø BK .................................................. 5

Mette Grove, Sorø BK ......................................................... 5

Hilda Birkholm, Sorø BK .................................................... 5

Preben Kjellerup, Ruder 10 - Ishøj BK ............................... 5

Palle Herbst, Ruder 10 - Ishøj BK ....................................... 5

Erik Rolver, Læseforeningens BK ....................................... 5

Betty Andersen, Kibæk BK ................................................. 5

Inga Jensen, Bridge 83, Slagelse ......................................... 5

Ole Stæhr Hansen, Bramming BK ...................................... 5

Gert Bligaard, Skive BK ...................................................... 5

Poul Henning Knudsen, BC Nordsjælland .......................... 5

Niels Starbæk, Haslev BK ................................................... 5

Morten Jacobsen, Skive BK ................................................ 5

Martha Pedersen, Hals BK .................................................. 5

Aase Slot, Sæby BK ............................................................ 5

Mette Mathiesen, Blakset-Klubberne .................................. 5

Preben Mathiasen, Lejre BK ............................................... 5

Lilli Carstensen, BC Nordsjælland ...................................... 5

Svend-Aage Laxager, Danske Bank Bridge ........................ 5

Aase Andersen, Ruder 10 - Ishøj BK .................................. 5

Tyge Schmidt-Jensen, Lejre BK .......................................... 5

Henrik Dyring Hansen, Ærø BK ......................................... 5

Gerda Lagoni, Ribe BK ....................................................... 5

Kaj Hansen, Ruder Es, Horsens .......................................... 5

Conny Stokbæk, Bramming BK ......................................... 5

Kim Darville, Søborg BK .................................................... 5

Christian Kofoed, Bridgelogen Roskilde ............................. 5

Preben Buchwaldt, BK i Herlev af 1971 ............................. 5

Jørgen Warming, Blakset-Klubberne / Holte BK ................ 5

Esther Skytte Jørgensen, Aabenraa Bridge Center .............. 5

Bente Koch, Hjallerup BK .................................................. 5

Lis Lau-Jensen, BC Nordsjælland ....................................... 5

Helga Lind Nielsen, Haslev BK .......................................... 5

Søren Nielsen, Østsjællands BC .......................................... 5

Lars Johansen, Storeslemmen ............................................. 5

MAJ 2006 63


Klubmester

Birgit Stahl, Vestkysten ........................................................ 4

Lis Ingvordsen, Kibæk BK .................................................. 4

Ruth Jensen, Bridgedammen ............................................... 3

Knud M. Johansen, Kibæk BK ........................................... 3

Søren Høj, Culbertson Clubben, Kbh ................................. 2

Svend Erik Jacobsen, Spar Knægt ....................................... 2

Peder Sillasen, Vejen BK ..................................................... 2

Flemming Kraglund, Bettina Kalkerups BK ....................... 2

Ella Kramer, Onsdagsbridgeklubben af 1972 ...................... 2

Inger Horup, Aabenraa Bridge Center ................................. 2

Kirsten Eriksen, Søborg BK ................................................ 2

Oluf Iversen, Aabenraa Bridge Center ................................ 2

Gudrun Christensen, Søborg BK ......................................... 2

Frode Bock, Hjallerup BK / Vodskov BK ........................... 2

Bente Maria Herluf, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ....... 2

Bente Toftager, Bridgedammen ........................................... 2

Sonja Janussen, Aarhus Bridge Center ................................ 2

Jette Engelbrecht, Lejre BK ................................................ 2

Jonna Dalsjø-Kristensen, Vestkysten ................................... 2

Inga Scherbe, Vedbæk BK ................................................... 2

Lis Fjellerup, BC Nordsjælland ........................................... 2

Jette Paludan, BC Nordsjælland .......................................... 2

Mie Moltesen, BC Nordsjælland ......................................... 2

Peter Moltesen, BC Nordsjælland ....................................... 2

Kaj Grøn, Spar-2, Rønne ..................................................... 2

Frida Jensen, BC Nordsjælland ........................................... 2

Wilhelm Tiedemann, BC Nordsjælland ............................... 2

Kirsten Bech, Spar Knægt ................................................... 2

Erik Sachs, Vedbæk BK ...................................................... 2

Per Rasmussen, Aarhus Bridge Center ................................ 2

Jon Foldøy, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .................... 2

Hanne Damsgaard, Hjallerup BK ........................................ 2

Izeta Hjorth, Blakset / Gentofte BK / Lyngby Røgfri BK ... 2

Lilian Nyhegn, BC Nordsjælland ........................................ 2

Ninna Iversen, Vodskov BK ................................................ 2

Grethe Søndergaard, Herning BK ....................................... 2

Peter Basse, Blakset-Klubberne .......................................... 2

Helle Basse, Blakset-Klubberne .......................................... 2

Marianne Nielsen, Lejre BK ............................................... 2

Kirsten Feld, Roskilde BK ................................................... 2

Leif Jørgensen, BC „ Skallen „ ........................................... 2

Lizzie Nielsen, Nykøbing F. BK ......................................... 2

Ella Thomsen, Blakset-Klubberne ....................................... 2

Emma Michelsen, BC Nordsjælland ................................... 2

Bodil Rasmussen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .......... 2

Inger Gadeberg, Ruder Es, Horsens .................................... 2

Torben Nordbæk, BC Nordsjælland .................................... 2

Ester Mortensen, Sorø BK .................................................. 2

Doris Sørensen, Kibæk BK ................................................. 2

Anders Klæng Kallestrup, Slotsbridge - Hill. Firmasport ... 2

Paul Erik Pedersen, Islev BK ............................................... 2

Gerda Bjerrum, Danske Bank Bridge ................................. 2

Henrik Bjerrum, Danske Bank Bridge ................................ 2

Birthe Sørensen, Høng BK .................................................. 2

Venche Sørensen, Høng BK ................................................ 2

Elly M Jensen, Bramming BK ............................................ 2

Hanne Blomberg, Læseforeningens BK .............................. 2

Inge Møller, Vestkysten ....................................................... 2

Eva Nielsen, Skive BK ........................................................ 2

Søren Bjerregaard, Hedensted BK ...................................... 2

Merethe Pedersen, Herstedernes BK / Reinholdt Bridge .... 2

Peter S. Ward, BC Nordsjælland .......................................... 2

Erling Christensen, BK i Herlev af 1971 ............................. 2

Birthe Christensen, BK i Herlev af 1971 ............................ 2

Ruth Preisler Hansen, Blakset-Klubberne ........................... 2

Gitte Sonberg, Blakset-Klubberne ....................................... 2

Ane Ipsen, Østsjællands BC ................................................ 2

Bodil Holm, Ribe BK .......................................................... 2

Ella Mai, Sæby BK .............................................................. 2

Birgit Langerhuus, Vestkysten ............................................. 2

Elna Dam, BC Nordsjælland ............................................... 2

Birthe Pedersen, Byens Bridge ............................................ 2

Nancy Gammelby, Gentofte BK .......................................... 2

Nan Hoppensach, BC Nordsjælland ................................... 2

Birgit de Fontenay, Spar-2, Rønne ....................................... 2

Benny Malmros, Århus BK ................................................. 2

64

DANSK BRIDGE

Per Ringmacher, Østsjællands BC ....................................... 2

Klaus Norman Hemp, Danske Bank Bridge ....................... 2

Jørgen Hansen, Asnæs BK .................................................. 2

Helge Bruun, Onsdagsbridgeklubben af 1972 .................... 2

Ruth Thøgersen, Skive BK .................................................. 2

Ruth Jacobsen, Bramming BK ............................................ 2

Hanne Lauridsen, Bramming BK ........................................ 2

Erling Nielsen, Bridgedammen ........................................... 2

Arne Egedal, Bridgedammen .............................................. 2

Else Egedal, Bridgedammen ............................................... 2

Jørn Christoffersen, BC Nordsjælland ................................ 2

Niels Konge, Århus BK ...................................................... 2

Else Marquardsen, Bridge 82 .............................................. 2

Peder Thygesen, Blakset-Klubberne .................................... 2

Hellen Dalsgaard, Blakset-Klubberne ................................. 2

Jim Pedersen, Morsø BK ..................................................... 2

Per Bjørn-Christensen, Hals BK ......................................... 2

Agner Møller Sørensen, Ruder 10 - Ishøj BK ..................... 2

Bent Jensen, Ruder 10 - Ishøj BK ....................................... 2

Svend Fischer, Ruder 10 - Ishøj BK .................................... 2

Svend Aage Jensen, Ribe BK .............................................. 2

Hanne Evensen, Gilleleje og omegns BK ........................... 2

Niels Jensen, Brønderslev BK ............................................. 2

Ulla Karleby, Blakset-Klubberne ........................................ 2

Lone Schultz-Lorentzen, Blakset-Klubberne ...................... 2

Susann van Hauen, Blakset-Klubberne ............................... 2

Solveig Alstrup, Bettina Kalkerups BK .............................. 2

Peter Rasmussen, Søborg BK .............................................. 2

Niels Thøgersen, Bridgedammen ........................................ 2

Poul Boie Pedersen, Bridgedammen ................................... 2

Peter Brunbjerg, Storeslemmen ........................................... 2

Niels Christensen, Hjallerup BK ......................................... 2

Lis Andreasen, Hjallerup BK .............................................. 2

Vidar Pedersen, Hjallerup BK ............................................. 2

Brita Nymark, Hjerter Es i Skagen ...................................... 2

Alf Gregersen, Bridge 82 .................................................... 2

Bente Lilleøre Nielsen, Vestkysten ...................................... 2

Jytte Gotfredsen, BC Nordsjælland ..................................... 2

Ove Haugsted, BC Nordsjælland ........................................ 2

Merete Seersholm, Haslev BK ............................................ 2

Arne Kofoed, Østerlars/Østermarie BK .............................. 2

Egon Mathiasen, Kibæk BK ............................................... 2

Erna Mathiasen, Kibæk BK ................................................ 2

Ragnhild Thygesen, Herning BK / Kibæk BK .................... 2

Jane Antonsen, Blakset-Klubberne ..................................... 2

Peter Johansen, Søborg BK ................................................. 2

Jørgen Ottzen, Søborg BK ................................................... 2

Pia Jellinggaard, Islev BK ................................................... 2

Rikke Halland, Islev BK ...................................................... 2

Grethe Tue Hansen, Spar-2, Rønne ..................................... 2

Bente Madsen, Spar-2, Rønne ............................................. 2

Preben Mørk, Ruder 10 - Ishøj BK ..................................... 2

Kirsten Schaumburg, BC Nordsjælland .............................. 2

Per Brønner, Haslev BK ...................................................... 2

Else Skivesen, Horsens BK af 1931 .................................... 2

John Rasmussen, BK af 1972, Vejle .................................... 2

Bjørn Pedersen, BK af 1972, Vejle ...................................... 2

Gert Theill, Lillerød BK ...................................................... 2

Ove Nielsen, Brønderslev BK ............................................. 2

Susanne Hvitved, Bridge 82 ................................................ 2

Michael Boie Claussen, Blakset-Klubberne ........................ 2

Jørgen T. Mortensen, Ribe BK ............................................ 2

Anne Tørslev Jensen, Bramming BK .................................. 2

Jette Blands, Hørsholm BK ................................................. 2

Egon Pedersen, Grindsted BK ............................................. 2

Mikkel Madsen, Odder BK ................................................. 2

Dorte Skov, Vedbæk BK ...................................................... 2

Jette Andersen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................... 2

Inga Petersen, Nykøbing F. BK ........................................... 2

Dan Petersen, Middelfart BK .............................................. 2

Tove Aakjær Jakobsen, Høng BK ....................................... 2

Jørgen Samsing, Vestkysten ................................................. 2

Per Mikkelsen, Røgfri Fyn .................................................. 2

Maj Schiøtz, Aarhus Bridge Center ..................................... 2

Oluf Schiøtz, Aarhus Bridge Center .................................... 2

Kirsten Petersen, BC „Skallen“ / Svendborg BK ................ 2

Hans Jelert, Ribe BK ........................................................... 2


MAJ 2006 65


66

Turneringsnyt

Spil med på landsholdet 2006

Mandag N-S (32 klubber/656 par)

1. Knud Møller Jepsen_Verner Poulsen, Grindsted BK .. 156

Marianne & Carl Ejnar Ulrich, Ruder 7, Odense ........ 156

3. Birgitte Jørgensen_Thomas Svendsen, Hvidovre BK . 141

Mandag Ø-V

1. Jytte Kaagaard_Eva Christiansen, B Kalkerups BK ... 159

2. Karen Bøgesø_Jørgen Stilling, Klubben Næstved ...... 148

3. Ingolf H Clausen_Lone Holm Clausen, Center NT .... 137

Tirsdag N-S (27 klubber/536 par)

1. Kurt Sejerø Nielsen_Peder Hansen, Lejre BK ............ 117

2. Erik Rasmussen_Jens Skovmøller, Køge BK ............. 100

3. Henning Balslev_Poul Balslev, Hundested BK ............. 96

Tirsdag Ø-V

1. Tove Grögerchen_Benny Brok, Holstebro BK ........... 135

2. Leif Viborg_Jørgen Nielsen, Islev BK ........................ 113

3. Otto Poulsen_Johnny Thylin, Islev BK ....................... 111

Onsdag N-S (18 klubber/352 par)

1. Lasse Larsen_Sv Aage Skyggebjerg, Valby BC .......... 128

2. Tonni Stoklund_Lis Jensen, Lejre BK ........................ 124

3. Inger & Helge Christensen, Haslev BK ...................... 122

Onsdag Ø-V

1. Inge Rasmussen_Ruth Pedersen, Københavns Røgfri .. 94

2. Anette Møller_Ole Olsen, Trumferne ........................... 89

3. Lis Stoustrup_Christian Beier, Hjerter Dame ............... 87

Torsdag N-S (17 Klubber/362par)

1. Jens Overgaard_Niels Skytte Høj, Skive BK .............. 110

2. Yvonne Løvschall_Jytte Jensen, Grindsted BK ........... 96

3. Lisbet Mortensen_Jens Mortensen, Skive BK .............. 85

Torsdag Ø-V

1. Tove Keijsen_Henny Hellegård, Køge BK .................. 123

2. Anne Friberg_Preben Goth, Hjerter To ....................... 121

3. Rigmor B Andersen_Reidun Gade, Uhre BK ............. 117

Netbridge Cup, runde 6

Benny Marquart_Anders Hagen .............................. 63 _ 86

Morten Dam Mortensen_Flemming Dahl ............... 55 _ 110

Niels Foged_Svend Brassøe ........................................ ?

Torben Rosell over Kim Jonassen ............................... v.u.k

Georg Aatorp_Flemming Bøgh-Sørensen ............. 150 _ 92

Heine Lytsen_Claus Pedersen ..................................... ?

Søren Fritzbøger_Asger Bruhn ............................... 99 _ 117

Finn Hansen_Claus Lund ........................................ 81 _ 104

Svan Jørgensen_Eivind Sveinbjørnsson .................. 75 _ 76

Mikkel Porse Rasmussen_Lars Underbjerg ................ ?

Søren Larsen_Torben Andersen ............................ 122 _ 89

Hans Jørgen Mortensen_Henrik Iversen ................. 25 _ 89

Anders Andersen_Kim Bensby ............................... 63 _ 121

Ejler Ejlersen_Peter Hecht-Johansen ....................... 54 _ 92

Michael Ankersen_John Ohmeyer .......................... 11 _ 123

Tage Hansen over Kristen Klausen .............................. v.u.k

Flemming Haag_Karsten Jensen ............................. 63 _ 114

Christian Larsen_Sigurd Lauge Pedersen ................ 85 _ 99

Peter Haff_Erik Lund .............................................. 59 _ 86

Joel Hermansen_Freddy Christiansen ..................... 35 _ 106

Flemming Boesgaard_Jan Nimb ................................. ?

Nordsjælland, veteranpar

1. Steen Jacobsen_Klavs Kierulff ...................................... 95

2. Inge Keith Hansen_Ib Lundby ...................................... 94

3. Eva Bjerg_Steen Ankjær ............................................... 55

DANSK BRIDGE

Østsjælland, veteranpar

1. Eivind Sveinbjørnsson_Bjørn Jespersen, Rødovre ...... 130

2. Kaj Druedal Jensen_Olaf Ries, Greve Strand ............. 109

3. Karen og Søren Fischer, Greve Strand .......................... 88

Østsjælland, Inter-distriktsfinale for klubspillere

1. Helga Lind Nielsen_Jacob Petersen, Haslev ............... 103

2. Vivi Kobyleci_Lene Førgaard, Rødovre ........................ 94

3. Gurli Dyhr Christensen_Per Bach Jensen, Ringsted ..... 70

Østsjælland, damepar

1. Lisbeth Bentsen_Anne Nimb, Greve/Islev .................... 66

2. Lene Scheibel_Pia Rasmussen, Rødovre ...................... 50

3. Tenna Rasmussen_Kirsten Struve, Havdrup ................ 40

Østsjælland, holdturneringen

1. Allan Christensen, Ruder 10 ........................................ 193

2. Kell Krogh, Reinholdt Bridge ..................................... 168

3. Per Egelund, Østsjællands BC ..................................... 148

Vestjylland, veteranpar

1. Jørgen Priess_Vagn Søndergaard ................................... 95

2. Arne Christensen_Johannes Christensen ....................... 87

3. Sven Rittig_Bent Johansen ............................................ 84

Fyn, veteranpar

1. Inge og Jørgen Raaen .................................................... 79

2. Hanne Munk Petersen_Preben Mohr ............................ 52

3. Svend Novrup_Jens Otto Pedersen ................................ 50

Bridgehjørnet

Annoncepris 250 kr. inkl. moms pr. påbegyndte

4 linjer. Billetmærke 50 kr. (svar

via post eller til dbf@bridge.dk). Forudbetal

på check, giro 604 7521 eller bankkto 3544

3544 234 234, mærket „Bridgehjørnet“.

En hyggelig bridgeklub? Prøv Spar Knægt

på Frederiksberg. Undervisning ved Morten

Andersen. Besøg www.fairwaybridge.dk.

Program på 3314 0266 / duck@mail.tele.dk

Spillekort med monogram eller navn til

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,

tryk og æske: 2 spil 190 kr. plus porto. Der

ydes rabat ved flere spil. 4824 8067.

It-beregning. Mitchell/Howell. Score eller

Matchpoints. Resultat til print eller WWW.

Fælles navnekartotek. Ring tlf. 8617 5805.

http://nautical-data.homepage.dk

Golf-ferie i sommerhus med egen 6-hullers

golfbane (par 3 og 4) i et privat midtjysk

naturområde. Fra: 1500,- pr. weekend og

2000,- pr. uge. Ring og hør mere 9716 4626.


Korsika – 9.–16. eller 16.–23.september.

Super ½-pension og flot hotel ved vandet.

Pris: kr.6700,-. Reinholdt Bridge: 4345

9854 – 2099 9854.

Sommermakker K ikke-ryger søges. Område:

Nordsjælland/Helsinge. System DBS.

B-række-spiller. Henv. tlf. 2684 8423 eller

lvw@frederikssund-kom.dk

Makker M/K søges af M 65. Er kredsmester

(A/B-spiller). Basis at svinge/hygge efter

fælles system, også til eksterne turneringer.

4466 1080 eller bbbsoft@mail.danbbs.dk

Vesterhavsweekend 1.–3.sept. på Vesterhavshotellet,

Vedersø Klit. Priser fra 1450

alt inkl. Info: Poul Bo Madsen, 9786 5204

eller email poul.bo@vip.cybercity.dk.

Rom & Toscana – 9 dage på **** hoteller

3.–11.oktober. Delvis ½-pension. Flere

udflugter. Pris: kr.6900,-. Reinholdt Bridge:

4345 9854 – 2099 9854.

Bridgeklubben af 1941 i Herlev har plads

til flere medlemmer mandag aften. Kontakt

Villy Sørensen, tlf. 44 84 15 28; e-mail

windflower@tele2adsl.dk

Ferielejlighed v/Vestkysten. 60 m 2 på gård

med fantastisk natur nær Tornby ved Hirtshals.

Mulighed for golf, bridge, ridning mv.

Tlf. 6569 889, poul.green@mail.tele.dk

K 64 Rutineret klubspiller søger makker til

sommerens åbne huse i nord Helsingør-

Hillerød-Hornbæk-Gilleleje. hapa@mail.dk

– tlf. 4014 4807.

Makker efterlyses af K/60. Sted: Klub ved

Rådhuspladsen, Kbh. Dag/tid: Tirsdag aften.

System: DBS/Centersystemet. Styrke: A-/Brække.

Henv.: vic@privat.tele.dk

Tisvilde Højskole i pinsen 2.–5.juni med

Christian Reinholdt. Helpension, kulturudflugt,

kaffe/kage, bridge og undervisning.

Pris: kr.2395,-. 4345 9854 – 2099 9854.

Danish Bridge Festival afholdes i uge 28 i

Vingsted. Se annoncen i dette nummer.

Valdemars Slot og **** Hotel Svendborg i

Kr. himmelfart 26.–28 maj. Præmier, ½pension

og undervisning. Reinholdt Bridge:

20 99 98 54. www.reinholdt-bridge.dk

Annoncer i Dansk Bridge behøver ikke være

større end denne for at blive læst, så hvorfor

ofre en helside til 7500 kr., hvis der er plads

til dit budskab på fire linjer til kun 250 kr.?

Men husk, at annoncering i rubrikken skal

forudbetales.

DANSK BRIDGE

udgives af Danmarks Bridgeforbund

Redaktion: Ib Lundby

Dansk Bridge, Asminderødgade 53,

3480 Fredensborg

Telefon: 4847 5213 (hverdage kl.9–16)

Telefax: 4847 6213

E-mail: dansk@bridge.dk

Hjemmeside: www.bridge.dk

Postgiro: DK: 604 7521

N: 7877 08 07637

S: 2500 96-5

Bank: 3544 - 3544 234 234

ISSN 0011-6238

Udgivelsesdatoer:

10 gange årligt omkring den første

i hver måned undt. i juni og august.

Nettooplag (kontrolleret af FMK):

21.888 ekspl. (1/7 2003–30/6 2004)

Abonnement 1/10–1/9 inkl.moms:

Danmark 250 DKK; Finland, Færøerne og

Island 280 DKK; Sverige 360 SEK; Norge

320 NOK. Grønland/øvr.udland: 350 DKK.

Annoncepriser ekskl. moms (1/10 2005):

1/1 side 6000 kr. 1/2 side 3400 kr.

1/4 side 1800 kr. (annoncer om guld- og

sølvturneringer i standardopsætn.: 900 kr.).

Øvrige formater: 24,00 kr. pr. spaltemm.

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.

30% rabat på DBF-klub-annoncer

(klubnavn i annoncen – regning til klubben

– klubbens arrangement).

Tryk: Schweitzer A/S

Danmarks

Bridgeforbund

Bridgeforlaget / Sekretariatet

Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg

Telefon: 4847 5213 – Telefax: 4847 6213

E-post: forlag@bridge.dk og dbf@bridge.dk

Åbningstider: Hverdage kl.9–16

MAJ 2006 67


68

DANSK BRIDGE

More magazines by this user
Similar magazines