29.07.2013 Views

Dansk Bridge nr. 648 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 648 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 648 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Der var tronskifte i DM<br />

åben hold, og juniorerne<br />

fulgte trop, da Dennis<br />

Bilde henviste Martin<br />

Schaltz til 2.-pladsen.<br />

Flot af Maria, Dennis,<br />

Emil og Niclas.<br />

Kristen Klausen døde<br />

i marts efter en tragisk<br />

trafikulykkke. Et stort og<br />

smerteligt tab for os alle.<br />

Med alle i zonen åbnes der foran dig<br />

<strong>med</strong> 3♥. Hvad melder du?<br />

(Se side 18).<br />

Inde i bladet:<br />

Nr. <strong>648</strong> Maj 2006<br />

65.årgang <strong>nr</strong>.8<br />

Hyggeligt juniorsamvær<br />

Nye bridgebøger<br />

Slutspillet, sidste sektion<br />

DM i skolebridge<br />

Dame- og juniorhold<br />

<strong>Bridge</strong> <strong>med</strong> Olle<br />

Kristen Klausen død<br />

Computerbridge<br />

Tænkepauser mv.<br />

MAJ 2006 1


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

µ<br />

Vest / Alle / Hold. Du er Vest:<br />

# E 9 5 # K 10 6 2<br />

¤ E 3 ¤ K 8 6 5 2<br />

> E K B 9 6 4 2 >3<br />

< 10 < B 7 2<br />

Kontrakt: Vest 5>. Udspil: ¤D.<br />

Fjen<strong>den</strong> har ikke meldt ind, så der er ikke<br />

meget at gå efter. Din spilleplan?<br />

(Spillet er drejet 90 grader _ se side 12)<br />

2<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2<br />

Kort sagt ......................................... 3<br />

Kristen Klausen død ....................... 5<br />

Tak for din dåd ............................... 6<br />

Lysholdt tog guldet ......................... 8<br />

DM-slutspillets sidste sektion ........ 14<br />

Nye bridgebøger .......................... 20<br />

Danish <strong>Bridge</strong> Festival .................. 22<br />

Bildes bjergbestigning .................. 24<br />

Lige ud ad bridgelandevejen ........ 31<br />

Skolebridge: Favoritternes dag ...... 40<br />

Østs hænder til Tvekampen .......... 40<br />

Hyggeligt juniorsamvær ............... 42<br />

Distriktsnyt ................................... 43<br />

Charles spiller op ......................... 44<br />

<strong>Bridge</strong> <strong>med</strong> Olle ........................... 45<br />

Tænkepauser mv. ......................... 46<br />

Computerbridge ........................... 49<br />

<strong>Bridge</strong>blanding ............................ 50<br />

<strong>Bridge</strong>odds ................................... 52<br />

Tvekampen .................................. 54<br />

Sommerens Åbne Huse ................ 58<br />

Vests hænder til Tvekampen ........ 60<br />

Nyt fra Danmarks <strong>Bridge</strong>forbund .. 61<br />

Nyt om mesterpoint ..................... 62<br />

Turneringsnyt ............................... 66<br />

<strong>Bridge</strong>hjørnet ............................... 66<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

Øst / Ø-V / Hold. Du er Vest:<br />

# E 10 8 5 3 # K 9 4 2<br />

¤ _ ¤ E B 4 3<br />

> E 10 9 4 2 > K D 8 3<br />


DANSK BRIDGE<br />

NR.<strong>648</strong>, MAJ 2006, 65.ÅRGANG NR.8<br />

KORT SAGT ...<br />

KRISTEN KLAUSEN er død. <strong>Dansk</strong> bridge har mistet en ildsjæl, vi er mange,<br />

der har mistet en god ven, men værst er tabet for Jeanette og familien, <strong>med</strong><br />

hvem Kristen havde set frem til at nyde sit otium i de kommende mange år. Læs<br />

nekrologen side 5, og tag afsked <strong>med</strong> Kristen i glimt på side 6 og 7. Tak for alt,<br />

gamle dreng!<br />

DENNIS BILDE stod for et tronskifte på toppen af dansk<br />

juniorbridge, da hans hold fejede al modstand til side og som<br />

det yngste nogensinde nu kan smykke sig <strong>med</strong> juniortitlerne.<br />

Ud over Bilde er det Emil Jepsen, Maria Dam Mortensen og<br />

Niclas Raulund Ege. Det er en kvartet, hvis udvikling du her<br />

i bladet allerede har kunnet følge i nogle år, og <strong>med</strong> garanti<br />

er det navne, du vil falde over for efterti<strong>den</strong> _ også når de har<br />

passeret aldersgrænsen for juniorer. Referat fra side 24.<br />

TEAM LYSHOLDT CONSULTING<br />

klarede sig bedst i <strong>den</strong> sidste af de tre<br />

dameweekender. Det blev til tre sejre i<br />

de indbyrdes kampe mod de øvrige tophold<br />

(22_8, 19_11 og 17_13), og det var<br />

nok til DM-guldet <strong>med</strong> pæn afstand til<br />

konkurrenterne. Vor ekspert udi damer<br />

(Charles) var <strong>med</strong> ved ringside, og det<br />

fortæller han om på side 8 og frem.<br />

SKOLE-DM i Slangerup havde ret skuffende kun deltagelse<br />

af 12 par, og blandt dem kunne forhåndsudpeges tre favoritpar,<br />

så det alene lignede et spørgsmål om, hvordan metallet<br />

skulle fordeles. Lars Tofte og Matias Rohrberg (fotoet) trak<br />

det længste strå og vandt guld, Niclas Raulund Ege_Maria<br />

Dam Mortensen tog sølv, og Dennis Bilde_Toke Nilsson fik<br />

bronze<strong>med</strong>aljer. Det er nødvendigt <strong>med</strong> en kraftig salgsindsats<br />

næste år, hvis turneringen skal fortsætte, men måske<br />

skal turneringsformen revurderes _ de penge, arrangementet<br />

koster, kan sikkert anvendes bedre. Se side 40.<br />

☞<br />

MAJ 2006 3


KASPER KONOWS SEJR i slutspillet er ikke mere<br />

en nyhed, selvom jeg stadig mærker vibrationerne på<br />

skærmen efter <strong>den</strong> måde, det skete på. Et sølle stik til<br />

forskel, og så finalens absolut sidste! I april afbrød vi<br />

finalekampen efter 3 af de 4 sektioner. Som du kan<br />

se, sidder Sus Vang og <strong>den</strong> øvrige flok flinke<br />

SWAN-folk klar <strong>med</strong> de sidste 16 spæn<strong>den</strong>de spil på<br />

rama, og vi fløjter kampen i gang igen på side 14.<br />

NÆSTE NUMMER får du formentlig lidt før <strong>den</strong> 1.juli (annoncer<br />

senest <strong>den</strong> 5.juni) _ lidt upræcist, men det er desværre vilkårene<br />

<strong>med</strong> det postrytteri, vi for ti<strong>den</strong> har ansat. Vil du have noget mere<br />

præcist, så kik på klokken natten til torsdag <strong>den</strong> 4.maj. Når <strong>den</strong> er<br />

præcis 2 minutter og 3 sekunder over 1, ser det således ud digitalt:<br />

01:02:03 04/05/06. Det er <strong>den</strong> eneste gang i dit liv, du vil opleve<br />

så smuk en talrække _ der går 100 år, før det sker igen! IL<br />

4<br />

DANSK BRIDGE<br />

DANISH BRIDGE FESTIVAL lokkede sidste år<br />

seks veninder fra <strong>Bridge</strong> 83 i Slagelse til at bruge<br />

lidt af ferien i Vingsted, hvor de lejede en hytte og<br />

spillede kort fra tidlig morgen til sen aften. Undervejs<br />

kunne en af pigerne fejre sin 75 års fødselsdag.<br />

Der kom rødvin på bordet, og familien lagde<br />

vejen forbi for at ønske tillykke! Se side 22.<br />

MESTERPOINT-SYSTEMET har på det seneste desværre reddet<br />

sig en forårsforkølelse, der betød, at nogle spillere fik fordoblet deres<br />

guld-, sølv- og bronzepoint og som sådan fik tildelt forkerte mp-titler.<br />

Edb-fejlen lå i klubsystemet „<strong>Bridge</strong>Central“ samt udvekslingen af<br />

data mellem klubberne og DBF’s sekretariat, men <strong>den</strong> er nu rettet, så<br />

systemet igen viser det rigtige antal mesterpoint og de rigtige titler.<br />

CAVENDISH spilles i år i Las Vegas <strong>den</strong> 10._14.maj, og vi er fint repræsenteret<br />

ved Mathias Bruun_Peter Fredin, men feltet består af lutter elitespillere fra hele<br />

ver<strong>den</strong>, og der skal tages masser af stik ...<br />

SOMMERFERIEN behøver ikke være bridgeløs: Tag listen<br />

over Åbne Huse / Drop In <strong>med</strong> på ferie (side 58), læg vejen<br />

forbi Vingstedcentret ved Vejle <strong>den</strong> 8._16.juli, hvor Danish<br />

<strong>Bridge</strong> Festival afvikles for an<strong>den</strong> gang (side 22), spil Copenhagen<br />

Open 13._20.august (side 19), eller _ hvis du er junior _<br />

tag på juniorcamp eller måske til VM for juniorpar i Slovakiet<br />

30.juni_ 11.august (side 42). Det var blot nogle ideer _ der er<br />

flere i annoncerne i dette nummer. God bridgeferie!


Kristen Klausen<br />

Kristen er ikke hos os mere. Det var det<br />

chokerende budskab, jeg fik fra Jeanette,<br />

Kristens enke, som aftenen før havde fået<br />

overbragt <strong>den</strong> barske <strong>med</strong>delelse af to politibetjente.<br />

Kristen var omkommet ved en<br />

trafikulykke. Han kørte galt som følge af<br />

en kraftig hjerneblødning, han fik, mens<br />

han var på vej hjem fra besøg i Jylland.<br />

Heldigvis kom ingen andre til skade ved<br />

ulykken. Ikke fysisk i hvert fald, for vi er<br />

mange, der har fået et alvorligt chok og<br />

bliver efterladt <strong>med</strong> et kæmpe savn.<br />

Kristen var et unikum. Han viede en stor<br />

del af sit liv til bridgen. På <strong>den</strong> sportslige<br />

side har han deltaget i DM-finaler i såvel<br />

åben som mixed par. I år havde han også<br />

kvalificeret sig til åben par i Vingsted.<br />

I hold har jeg haft fornøjelsen at spille på<br />

hold <strong>med</strong> Jeanette og Kristen i mange år.<br />

Vi rykkede sidste sæson op i <strong>den</strong> sjællandske<br />

mellemrække 1, der desværre så skulle<br />

blive endestationen.<br />

Som spiller var Kristen utroligt opfindsom<br />

og altid høflig over for sine modstandere,<br />

og der var god plads til både en hyggelig<br />

sludder og en kvik bemærkning, når<br />

man spillede mod ham. Han var en god<br />

holdkammerat, som altid fokuserede mere<br />

på, hvad han selv kunne have gjort bedre,<br />

end på de fejl, holdkammeraterne lavede.<br />

Kristens største bedrift in<strong>den</strong> for bridgen<br />

ligger imidlertid på det organisatoriske<br />

område. Kristen var <strong>med</strong>lem af Distrikt<br />

Nordsjællands bestyrelse i 1982_99, først<br />

som sekretær og fra 1991 som formand.<br />

Fra 1999 til 2002 var han formand for Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund. Han trak sig tilbage<br />

fra <strong>den</strong>ne post for at varetage jobbet som<br />

generalsekretær _ et job, forbundet havde<br />

svært ved at få besat efter Ib Lundbys tilbagetræ<strong>den</strong>.<br />

Da det i flere forsøg ikke var<br />

lykkedes at få besat <strong>den</strong>ne vigtige post,<br />

var det typisk for Kristen, at han forlod<br />

formandsjobbet for først på deltid og til<br />

sidst 100% at kvitte sit job hos Nilfisk for<br />

at blive forbundets generalsekretær.<br />

Kristens organisatoriske virke på såvel<br />

distrikts- som forbundsniveau var præget<br />

af en kæmpe arbejdsindsats, store ambitioner<br />

og talrige initiativer. Han blev blandt<br />

os andre ofte kaldt „Kræmmer Klausen“,<br />

fordi han var fantastisk dygtig til at forhandle<br />

særpriser i land for Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund til glæde for os alle sammen.<br />

Det er således ikke mindst hans fortjeneste,<br />

at <strong>Bridge</strong>forlaget har fundet en<br />

samarbejdspartner i Kina, hvorfra vi får<br />

leveret materialer til <strong>Bridge</strong>Partner, som<br />

han i øvrigt har skaffet os eneforhandlingsretten<br />

på i Nor<strong>den</strong>. Disse aftaler <strong>med</strong>virker<br />

til, at DBF’s økonomi har det bedre<br />

end nogensinde tidligere.<br />

Det var yderst velfortjent, at Kristen i<br />

forbindelse <strong>med</strong> sin fratræ<strong>den</strong> fra sekretariatet<br />

i oktober sidste år efter mere end<br />

25 års virke på højt organisatorisk niveau<br />

blev udnævnt til Danmarks <strong>Bridge</strong>forbunds<br />

syvende æres<strong>med</strong>lem.<br />

Det var så meningen, at Kristen skulle<br />

trække sig tilbage, men vi, der kendte Kristen,<br />

vidste godt, at han var alt for aktiv<br />

en person til, at han kunne læne sig tilbage<br />

i stolen. Han var stadig engageret i <strong>den</strong><br />

kommende bridgefestival i Vingsted, han<br />

underviste på FOF, han var involveret i<br />

bestræbelsen på at få optaget Ældre Sagen<br />

i DBF, og sekretariatet kunne stadig trække<br />

på ham. Betegnende for Kristens utrolige<br />

formåen kan jeg nævne, at han for nylig<br />

(efter sin fratræ<strong>den</strong>) kom hjem fra rejse til<br />

Kina. Efter en flyvetur på ca. 23 timer landede<br />

han lørdag kl.8 i Kastrup, skulle<br />

spille 2 kampe (64 spil) i mellemrækken i<br />

Køge kl.13 og dagen efter 56 spil i åben<br />

par i Hornbæk.<br />

Vi er mange, der vil savne dette fantastiske<br />

menneske <strong>med</strong> de mange gode sider.<br />

Tankerne går ikke mindst til Jeanette<br />

og resten af hans familie, som han holdt<br />

så meget af. Kristen blev kun 65 år.<br />

Æret være hans minde.<br />

Ole Vinberg Larsen<br />

MAJ 2006 5


6<br />

I <strong>Bridge</strong>forlagets<br />

udsalg under<br />

EM i Malmø<br />

En ørn <strong>med</strong> kort<br />

i hån<strong>den</strong><br />

Udnævnt til<br />

æres<strong>med</strong>lem<br />

af forbundet<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tak for din dåd<br />

Præsentation<br />

af <strong>den</strong> nye<br />

<strong>Bridge</strong>Timer<br />

Til møde i Oslo<br />

<strong>med</strong> Nordisk<br />

<strong>Bridge</strong> Union<br />

Med sin afløser,<br />

Henning Jensen


Fødselsdagsgave<br />

fra svenskerne<br />

Godt nytår<br />

til alle<br />

<strong>med</strong>lemmer<br />

Udnævnelse af<br />

Karsten Munch<br />

til æres<strong>med</strong>lem<br />

Med Bent Hæstrup til<br />

„æres<strong>med</strong>lemsmøde“<br />

Med Lars Blakset<br />

og Prins He<strong>nr</strong>iks Trofæ<br />

Med DBF’s<br />

personale i<br />

Asminderød<br />

MAJ 2006 7


Da<strong>med</strong>ivisionen:<br />

Lysholdt tog guldet<br />

8<br />

DANSK BRIDGE<br />

Slutstillingen<br />

1.division<br />

1. Team Lysholdt Consulting (Rahelt)180<br />

2. Lotte Skaanning-Norris ................. 172<br />

3. Team Dr. Nielsen, Århus (Kirstan) 171<br />

4. Lene Scheibel ................................ 156<br />

5. Helle Rasmussen ........................... 141<br />

6. Gerda Holm ................................... 136<br />

7. Pernille Jakobsen ........................... 107<br />

8. Anne-Marie Frøhlich ....................... 98<br />

9. Bente Aagaard ................................. 92<br />

10. Jette Tremmer .................................. 84<br />

2.division<br />

1. Tine Agerskov ................................ 164<br />

2. Birte Eriksen .................................. 158 ½<br />

3. Anne Grete Svare .......................... 156<br />

4. Bente Rosenlund ........................... 151<br />

5. Signe Rasmussen ........................... 127<br />

6. Hanne Svansø ................................ 126<br />

7. Karin Risom .................................. 125<br />

8. Nell Rindahl .................................. 120 ½<br />

9. Thordis Skjernaa ........................... 110<br />

10. Rita Raun ....................................... 105 ½<br />

af Charles<br />

Afslutningen på damernes 1.division blev<br />

afviklet i de dejlige lokaler i Østsjællands<br />

<strong>Bridge</strong>center i Køge.<br />

Der var på forhånd spænding om, hvorvidt<br />

Team Dr.Nielsen fra Århus kunne forsvare<br />

forspringet på 17 kp, når tophol<strong>den</strong>e<br />

tørnede sammen i direkte dueller. Allerede<br />

i første kamp satte holdet næsten hele forspringet<br />

over styr <strong>med</strong> et nederlag på 9_21<br />

til velspillende Lene Scheibel.<br />

Team Lysholdt Consulting vandt det<br />

efterhån<strong>den</strong> klassiske opgør mod Lotte<br />

Skaanning-Norris 22_8, så der var lagt op<br />

til en afgørelse, da Dr.Nielsen og Lysholdt<br />

tørnede sammen i næstsidste runde. Lysholdt<br />

vandt 19_11, hvorefter guldet reelt<br />

var placeret. Dr.Nielsen mistede endda akkurat<br />

sølvet til Lotte Skaanning, der vandt<br />

det indbyrdes opgør i sidste runde 18_12,<br />

mens Lysholdt sejlede guldet i land efter<br />

17_13 over Scheibel.<br />

Paul Lysholdt Rasmussen<br />

<strong>med</strong> sin vinderkvartet


På Dr.Nielsens hold havde ellers suverænt<br />

spillende Marlene Kirstan og Camilla Krefeld<br />

ingen prangende weekend, hvorimod<br />

Rikke Christiansen og Ellis Dragenberg,<br />

som jeg uglede i et par halvlege, spillede<br />

glimrende.<br />

Team Lysholdt gentog sejren fra forrige<br />

sæson, og holdet er således regerende danske<br />

og nordiske mestre. Stort tillykke til<br />

Maria Rahelt, Stense Farholt, Ulla Koch,<br />

Anita Jensen og sponsor Paul Lysholdt<br />

Rasmussen.<br />

De tidligere 1.divisions-hold, Tine Agerskov,<br />

Skive, og Birte Eriksen, Århus, levede<br />

op til favoritværdighe<strong>den</strong> ved at besætte<br />

de to oprykningspladser fra 2.division.<br />

Birte Eriksen sluttede ellers <strong>med</strong> beskedne<br />

31 kp i sidste weekend, men det rakte til<br />

2.-pladsen, da holdet var godt polstret i<br />

forvejen. Vindere blev Tine Agerskov (Elisabeth<br />

Jensen, Lise og Kirsten Reimann).<br />

Flere veje til 3ut<br />

Ulla og Anita fandt en alternativ rute til<br />

<strong>den</strong> normale 3ut.<br />

Vest / Ø-V<br />

# 10 8 6 3<br />

¤ E K 9 8 6<br />

>B 5<br />

10 4 µ > K D 8 7 3 2<br />

< B 8 4 < 10 9<br />

#K 7<br />

¤5 2<br />

>E 9 6<br />

< E K 7 6 5 2<br />

Team Lysholdt versus Skaanning-Norris<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Christina Anita Tina Ulla<br />

Klemmensen Jensen Ege Koch<br />

pas pas pas 1ut 1<br />

pas 2< 2 pas 2> 3<br />

pas 2¤ 4 pas 3<<br />

pas 3ut pas pas<br />

pas<br />

1. 11_14.<br />

2. Løbe-Stayman.<br />

3. Ingen majorfirfarve.<br />

4. For at stå i 2¤ eller 2#.<br />

Udspil: ¤D.<br />

Anita ville af på totrinnet i major, men<br />

3< fik hende på andre tanker. E<br />

og spillede ¤K og hjerter igen, så det endte<br />

<strong>med</strong>, at hun også fik stik for #K. 10 stik.<br />

Begrænset valg<br />

Christina Klemmensen og Tina Ege havde<br />

træk i <strong>den</strong> mod Lysholdt i sidste sæson,<br />

men i år drejede vindretningen: ☞<br />

Frederiksberg <strong>Bridge</strong>center, Trumferne<br />

ÅBENT HUS: Hver onsdag kl.19 i maj, juni, juli og august.<br />

I maj: Lørdag d. 13. og 27. kl.13 (Sølvpointsturnering: 6. og 20. kl.13).<br />

Rabatordning – flaskepræmier – bronzepoint – rygebegrænsning.<br />

Tilmelding senest 2 timer før start på 3887 0076. Pris: 50 kr.<br />

Godthåbsvej 26B, 1., 2000 F. – Bus 2A, 4A, 18<br />

MAJ 2006 9


µ<br />

Nord / N-S<br />

# K 9 4 2<br />

¤ E B 4 3<br />

> K D 8 3<br />

7 6 >B 5<br />

< E B 10 6 < K 9 7 5 3<br />

# E 10 8 5 3<br />

¤_<br />

> E 10 9 4 2<br />

1¤ 1#<br />

2ut 1 4# pas 6#<br />

pas pas pas<br />

1. Mindst invit <strong>med</strong> hjerterstøtte.<br />

Udspil: ¤10.<br />

Syd tog ¤E <strong>med</strong> klørafkast fra hån<strong>den</strong><br />

og spillede klør til D B 10 9<br />

< 3 2<br />

# E 10 9 8 4<br />

¤ 10 5<br />

>5<br />

< D 9 7 5 4<br />

< K B 10 8 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Ellis Stense Rikke Maria<br />

Dragenberg Farholt Christiansen Rahelt<br />

pas 2# 1<br />

pas 3¤ pas 4¤<br />

pas pas pas<br />

1. Svag toåbning.<br />

Udspil: >D.<br />

Stense kunne trumfe to ruder på bordet<br />

og kaste en på


Rikke Christiansen lægger kortene på bordet<br />

µ<br />

Den generende ¤10<br />

Rikke fik gamesvinget tilbage i dette spil:<br />

Vest / Ø-V<br />

# B 9 6 3<br />

¤D 10<br />

>D 2<br />

< K B 10 6 3<br />

# E 10 # K 7 4 2<br />

¤ K B 6 5 4 3<br />

> K B 10<br />

¤ E 9<br />

> 9 8 7 6<br />

< D 9<br />

#D 8 5<br />

¤8 7 2<br />

> E 5 4 3<br />


Smagte egen <strong>med</strong>icin<br />

Jytte Dahl, der trådte ind som substitut på<br />

Karin Risoms hold i 2.division, kom i fokus<br />

i disse to spil fra kampen mod Birte<br />

Eriksen, Århus:<br />

Syd / Alle<br />

# K 10 6 2<br />

¤ K 8 6 5 2<br />

>3<br />

D 7 µ > 10 8 5<br />

< K 6 4 3 < E D 9 8 5<br />

#E 9 5<br />

¤E 3<br />

> E K B 9 6 4 2<br />

i syd (Jytte Dahl).<br />

Udspil: ¤D.<br />

Ved det andet bord stak Syd i samme<br />

kontrakt <strong>med</strong> ¤K på bordet og valgte <strong>den</strong><br />

normale trumfbehandling <strong>med</strong> ruder til<br />

>B, og så måtte Syd aflevere to sorte stik.<br />

Én ned.<br />

Jytte Dahl valgte at kombinere chancerne<br />

og stak udspillet <strong>med</strong> ¤E fulgt af<br />

>EK. Da >D dukkede op, var der ikke<br />

flere problemer i spillet, men sker det ikke,<br />

kan Syd trække ¤K og trumfe en hjerter,<br />

således at hun vinder, hvis hjerterne sidder<br />

3_3.<br />

Det spil blev der talt en del om i halvlegen<br />

på Birtes hold, og i 2.halvleg dukkede<br />

dette spil op:<br />

12<br />

Fynsk frokost<br />

DANSK BRIDGE<br />

Grete Voldsgaard fik hævn<br />

Vest / Ingen<br />

# 8 7 6 5<br />

¤9 8<br />

>5<br />

< D 10 6 5 4 2<br />

# E B 9 4 3 # 10 2<br />

¤ E B 10 3 ¤ K D 7 6 5 2<br />

>D 9 µ > 10 8 3<br />

EK og fik hævn. Spillet bidrog til<br />

<strong>den</strong> gode stemning ved bordet.<br />

Præmieoverrækkelsen<br />

DBF’s næstformand, Søren Fischer, indledte<br />

<strong>med</strong> <strong>den</strong> triste nyhed om Kristen<br />

Klausens død, og der blev holdt et minuts<br />

stilhed til ære for Kristen. Herpå blev der<br />

overrakt <strong>med</strong>aljer, og Maria Rahelt takkede<br />

på vindernes vegne for årets turnering.


Aalborg Sportshøjskole<br />

Hør Hører Hør er du du til til dem, dem, dem, der der er er fasciner fascineret fasciner fasciner et af af både både både golf golf og og og bridge, bridge, bridge, og og vil vil du du du gerne gerne gerne udvikle udvikle udvikle dit dit<br />

dit<br />

golf- golf- golf- og og og bridgepotentiale?<br />

bridgepotentiale?<br />

Eller Eller er er du du bridgespiller bridgespiller og og gerne gerne vil vil lær lær lære lær lær e at at spille spille spille golf golf. golf golf<br />

Så Så er er chancen chancen der der nu! nu! T TTag<br />

TT<br />

ag ag en en uges uges ophold ophold i i et et spæn<strong>den</strong>de spæn<strong>den</strong>de og og lær lærerigt lær erigt højskolemiljø?<br />

højskolemiljø?<br />

<strong>Bridge</strong>/golf delen.<br />

<strong>Bridge</strong> - Golf<br />

· Mandag, Mandag, tirsdag tirsdag og og torsdag torsdag golfinstruktion golfinstruktion og og match match fr fra fr a10.0010.00- 10.00-18.00<br />

10.0010.00- 18.00 18.00<br />

· Afsluttende Afsluttende match match match fr fredag fr edag - - enten enten enten i i golf golf eller eller golf/bridge.<br />

golf/bridge.<br />

· For or handicap-r handicap-registr<br />

handicap-r egistr egistrer egistr er erede er ede golfspiller golfspillere golfspiller e - - spil spil spil på på 4 4 4 forskellige forskellige baner baner i i Nor Nordjylland.<br />

Nor djylland.<br />

· Førstegangsgolfer<br />

Førstegangsgolfere Førstegangsgolfer<br />

Førstegangsgolfere<br />

e bliver bliver tilbudt tilbudt tilbudt special special undervisning undervisning og og spil.<br />

spil.<br />

· Der Der er er mulighed mulighed for for at at leje leje golfudstyr golfudstyr golfudstyr på på skolen<br />

skolen<br />

· <strong>Bridge</strong>undervisningen <strong>Bridge</strong>undervisningen delt delt op op i i to to grupper grupper, grupper , en en for for erfarne erfarne spiller spiller spillere spiller e og og en en for<br />

for<br />

mindr mindre mindr e erfarne.<br />

erfarne.<br />

· <strong>Bridge</strong>turnering <strong>Bridge</strong>turnering onsdag onsdag aften.<br />

aften.<br />

Højskoledelen.<br />

Uge 29 (16-22 juli) eller uge 32 (6-12 august)<br />

Vedkommende edkommende og og indholdsrige indholdsrige oplevelser oplevelser <strong>med</strong> <strong>med</strong> de de tr traditionelle tr tr aditionelle højskolefag højskolefag som som f ff.eks.<br />

f .eks.<br />

sang, sang, sang, for foredr for edr edrag, edr ag, socialt socialt samvær samvær, samvær , deltagelse deltagelse i i debatter debatter, debatter , og og kr kreativ kr eativ udfoldelse.<br />

udfoldelse.<br />

Onsdag Onsdag er er der der heldagsudf heldagsudflugt heldagsudf lugt i i det det nor nordjyske. nor djyske.<br />

Undervisere.<br />

I I golf golf bliver bliver du du du undervist undervist af af Pr Pro’en Pr o’en på på på <strong>den</strong> <strong>den</strong> bane bane du du du besøger besøger. besøger<br />

I I bridge bridge underviser underviser mangeårige mangeårige førstedivisionsspiller førstedivisionsspiller førstedivisionsspiller Jes Jes Bank Bank Bank de de vider viderekomne, vider ekomne, og<br />

og<br />

skolens skolens lær lærer lær er og og og mangeårige mangeårige bridgeunderviser bridgeunderviser Jør Jørgen Jør gen S SSvendsen<br />

S vendsen de de mindr mindr mindre mindr mindr e erfarne.<br />

erfarne.<br />

I I højskoledelen højskoledelen er er det det det skolens skolens lær lærer lær er ere er e og og eksterne eksterne eksterne for foredr for edr edragsholder<br />

edr agsholder agsholdere.<br />

agsholder e.<br />

Pris.<br />

3.995,<br />

3.995,<br />

3.995,- - for for en en uge uge incl. incl. gr greenfee gr greenfee<br />

eenfee og og og bridgeturneringer<br />

bridgeturneringer.<br />

bridgeturneringer<br />

Rekvirer brochure eller tilmelding hos:<br />

Aalborg Sportshøjskole 98-13 13 11 eller sph@sportshojskolen.dk<br />

se mere på:<br />

WWW.SPORTSHOJSKOLEN.DK<br />

MAJ 2006 13


DM-slutspillet:<br />

Slutspillets sidste sektion<br />

14<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Ib Lundby – Fotos: Charles og Villy Dam<br />

I aprilnummeret forlod vi så skammeligt<br />

årets slutspilsfinale, hvor det var allermest<br />

spæn<strong>den</strong>de, men „papiret slap op“, skrev<br />

<strong>den</strong> gamle redacteur. Den undskyldning<br />

er næsten lige så dårlig som forklaringen<br />

på, at der kun var ganske få spil gengivet<br />

fra finalens 3.sektion: Hans vovse ville i<br />

skoven!<br />

Utroligt, hvad du som læser må lægge<br />

ryg til, men ikke mere u<strong>den</strong>omssnak. Spillerne<br />

venter utålmodigt på at komme i gang.<br />

Stillingen er 128_121 til Konow, som oven<br />

i købet har mulighed for at vinde en appel<br />

<strong>med</strong> ekstra 16 imp på højkant. MAK (<strong>den</strong><br />

mundtlige appelkomite, som udgøres af<br />

SPILLEKORT<br />

Repræsentant for Danmark:<br />

ERIK W BRUUN<br />

Østerbrogade 45<br />

2100 København Ø<br />

Kampen er fløjtet i<br />

gang igen – her i<br />

åbent rum <strong>med</strong><br />

Konow–Gjaldbæk<br />

som Nord-Syd mod<br />

Mønsted–Hammelev.<br />

ramakommentatorerne) har afvist appellen<br />

og stadfæstet turneringslederens kendelse.<br />

Den afgørelse har Konow ikke uventet<br />

appelleret til DBF’s appelkomite, og der<br />

arbejdes på højtryk, idet vi gerne vil have<br />

en afgørelse, før sidste spil lægges tilbage<br />

i mappen. Hvad skal vi ellers stille op ved<br />

præmieoverrækkelsen?<br />

Ramasalen er tætpakket, og stemningen<br />

er i top. Kommentatorerne <strong>med</strong> Hans Werge<br />

i spidsen er i hopla. Måske en ekstra tak,<br />

fordi de ved, at deres udgydelser også går<br />

i æteren til de mange, der via SWAN følger<br />

spillet på nettet.<br />

Spillene hedder 17_32. Vi starter i åbent<br />

rum <strong>med</strong> spil 31 og 32, mens lukket tager<br />

spil 17. Årsagen er, at vi så efter de to spil<br />

på ramaskærmen hele ti<strong>den</strong> har resultatet<br />

fra lukket rum at sammenligne <strong>med</strong>, efterhån<strong>den</strong><br />

som spillene ruller over skærmen.<br />

I spil 31 står Mohr i 4#, der på papiret<br />

kan sættes <strong>med</strong> ruder ud, men får klør ud.<br />

Kontrakten går dog ned alligevel _ trumffarven,<br />

der skal spilles til kun én taber, ser<br />

således ud:


# B 8 7 2<br />

# 3<br />

| # D 10 9 5<br />

µ<br />

# E K 6 4<br />

Det problem kan kun løses <strong>med</strong> åbne kort.<br />

Med lukkede trækker Mohr to gang skarpt<br />

og går sin bet i møde som en mand. Spillet<br />

viser sig senere at gå lige op, men det<br />

andet „skuffespil“ er der mere liv i:<br />

Vest / Ø-V<br />

#B 4<br />

¤ 7 6 4 3 2<br />

> 10 6 2<br />

K 9 >B 7 4<br />

< E 10 8 7 4 3 2<br />

# E 9 8 6 2<br />

¤K D 5<br />

> E D 8 5 3<br />

<br />

3< pas 3ut! pas<br />

pas<br />

pas<br />

Udspil: >5.<br />

D pas pas<br />

Et par udråbstegn ved Mønsteds meldinger.<br />

Først passer han en 13 hp væk i tredje<br />

hånd (1ut i z. viser 12_14 efter systemet),<br />

og si<strong>den</strong> opdager han tilsynela<strong>den</strong>de sin<br />

fejltagelse (eller var det en lurpas?) og kan<br />

så 3ut efter makkers frivillige 3


Øst / N-S<br />

#E K 9<br />

¤ E K 4 3<br />

>K D 5<br />

E 3 2 µ > B 9 8 7 4<br />

< 2 < 10 7 6 5 3<br />

# 10 5<br />

¤ B 10 9 7 6<br />

> 10 6<br />

< K D 9 8<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Jesper Tom Rico Arne<br />

Thomsen Nørgaard Hemberg Mohr<br />

pas pas<br />

2# 1 D pas 3¤ 2<br />

pas 3# 3 pas 4< 3<br />

pas 4ut 4 pas 5> 5<br />

pas 6¤ pas pas<br />

pas<br />

1. 8_10, seksfarve.<br />

2. Lebensohl (svagere hånd var gået via 2ut).<br />

3. Cuebid.<br />

4. RKCB-1430.<br />

5. 0 eller 3 esser.<br />

Udspil: >E.<br />

Da ¤D falder ud første gang, er der ikke<br />

mere at rafle om _ 1430 til Mønsted.<br />

Ved det andet bord hærger multien:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Johan Kasper Nils Kåre<br />

Hammelev Konow Mønsted Gjaldbæk<br />

pas pas<br />

2> 1 D 2¤ 2 pas<br />

2# 3ut pas pas<br />

pas<br />

1. Multi (svag 2 i major, Acol 2> eller 22_24 ut).<br />

2. Pas eller korriger til 2#.<br />

Et eller andet kiksede i forsvaret, men 720<br />

er kun godt halvdelen af 1430 _ 12 imp til<br />

Mønsted, som der<strong>med</strong> tager føringen <strong>med</strong><br />

133_129. Spæn<strong>den</strong>de, ikke?<br />

I spil 19 er der præcis 9 stik i 3¤ hos<br />

Øst-Vest _ Hammelev får 9, men Jesper<br />

Thomsen tager 11. 2 imp til Konow.<br />

Spil 20 er en 3ut <strong>med</strong> 9 stik ved begge<br />

borde, og så kommer spil 21 og 22, som<br />

Werge skrev om allerede i april. Først er<br />

16<br />

DANSK BRIDGE<br />

Jamen, Møller ... nu blokerer klørene søreme!<br />

3ut dødfødt <strong>med</strong> fem klørstik ude, men<br />

det lykkes for Konow_Gjaldbæk at blokere<br />

farven:<br />


ved begge borde. Er sandet ved at rinde<br />

ud i Konows timeglas?<br />

I spil 27 har Nord <strong>den</strong>ne hånd:<br />

# K B 7 ¤ D 10 9 8 7 > 9 3 2 < E 8<br />

og melderiet indledes på samme måde ved<br />

de to borde:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Hammelev Konow Mønsted Gjaldbæk<br />

Thomsen Nørgaard Hemberg Mohr<br />

1<<br />

pas 1¤ pas 1#<br />

pas ?<br />

Konow melder nu 1ut og tager de syv stik,<br />

der ligger og venter. Nørgaard støtter til<br />

2#, der også kan vinde, men Mohr prøver<br />

at trække trumf i stedet for at lægge an til<br />

krydstrumfning, og <strong>den</strong> går ikke, da trumferne<br />

sidder 5_1 imod. 4 imp til Konow<br />

og stillingen 144_135 til Mønsted. Spil 28<br />

er en streg i regnskabet.<br />

På rama mangler kun to spil, så Konow<br />

har brug for brændstof i spil 32, hvis han<br />

ikke skal satse på, at appelkomiteen agerer<br />

reservetank. Spil 29 blæser imidlertid <strong>den</strong><br />

gale vej set gennem Konows briller: ☞<br />

Mønsted fik rynker i pan<strong>den</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

MAJ 2006 17


µ<br />

Nord / Alle<br />

# 7 5 4<br />

#3<br />

¤ E D B 10 8 7 6<br />

>8 7 6<br />

D B > E 10 9 5<br />

< E K D 6 < 10 5 4 3<br />

# K B 10 2<br />

¤9 3<br />

> K 4 3 2<br />

D gå rundt. Syd kommer ind og spiller<br />

sig fri i hjerter (spiller han i stedet klør<br />

til trumf nordpå, har du spillet en oplagt<br />

kontrakt ned). Den trumfes, og nu bruger<br />

du først ruderne og si<strong>den</strong> klørene som<br />

reservetrumf. Syd må trumfe i tredjesidste<br />

stik og skal spille op i spargaflen.<br />

Men sådan gik det altså ikke. I stedet<br />

kridtede Mønsted 7 imp for 200 ved det<br />

ene bord og 100 ved det andet. Tælleværket<br />

viser 151_135 i Mønsteds favør.<br />

Pludselig justeres scoren til 151_150.<br />

Lukket rum har spillet spil 32, og det er<br />

<strong>med</strong>regnet. Konow mangler kun 1 imp, og<br />

det tager han i spil 30, hvor Gjaldbæk vinder<br />

12 stik i 4¤, mens Mohr kun tager 11<br />

_ det spil fik du allerede i aprilnummeret.<br />

Efterskrift<br />

For seks år si<strong>den</strong> tabte Mønsted <strong>med</strong> ½ imp<br />

til Schou i slutspilsfinalen, hvor Schou vel<br />

at mærke kun var foran én gang i kampen,<br />

nemlig efter allersidste spil!<br />

Nederlaget i år var derfor en bitter pille<br />

at sluge for jyderne. Omvendt synes jeg,<br />

at der er god grund til at glæde sig over, at<br />

appelafgørelsen, der synes diskutabel, ikke<br />

gjorde udslaget. Der har været en heftig<br />

debat på Netbridge’s diskussionsbase, og<br />

der kan siges både for og imod dommen _<br />

hvilket også er blevet gjort!<br />

I øvrigt ros til en lynhurtig appelkomite.<br />

Knud-Aage Boesgaard kunne allerede ved<br />

præmieoverrækkelsen fortælle, at komiteen<br />

stadfæstede MAK’s afgørelse.


www.activesearch.dk<br />

Copenhagen Open 2006<br />

<strong>den</strong> 13.–20.august<br />

i Blaksets <strong>Bridge</strong>center<br />

Turneringen for både hygge- og turneringsspillere!<br />

Søndag 13/8 kl.10–18: Åbningspar<br />

Mandag 14/8 kl.17–23: Mixed par, kvalifikation<br />

Tirsdag 15/8 kl.17–23: Mixed par, styrkeinddelte finaler<br />

Onsdag 16/8 kl.17–23.15: Hold, kvalifikation<br />

Torsdag 17/8 kl.17–23.15: Hold, kvalifikation/finaler<br />

Fredag 18/8 kl.17–23.15: Hold, styrkeinddelte finaler<br />

Lørdag 19/8 kl.13–21: Åben par, kvalifikation<br />

Søndag 20/8 kl.10–18: Åben par, styrkeinddelte finaler<br />

Kontantpræmier for mindst 40.000 kr. samt naturaliepræmier i form af vin fra<br />

vores præmiesponsor, Vignoble, eller bridgeartikler. Sølvpoint.<br />

Indskud (uændret fra sidste år):<br />

Åbningspar kr.250 pr.par – Mixed par kr.500 pr.par<br />

Hold kr.1500 pr.hold – Åben par kr.600 pr.par<br />

Juniorer halv pris.<br />

Tværgående „Grand Prix“ for deltagere i alle fire turneringer!<br />

Salg af diverse mad og drikkevarer. Centret har åbent fra kl.15.00 hver dag –<br />

kom og nyd vejret på tagterrassen og snak om gårsdagens spil!<br />

Tilmelding/yderligere oplysninger:<br />

Blaksets <strong>Bridge</strong>center<br />

tlf. 3929 0126<br />

mail: bridge@blakset.dk<br />

eller via hjemmesi<strong>den</strong>: www.blakset.dk<br />

MAJ 2006 19


Sabine Auken:<br />

I Love This Game<br />

Master Point Press<br />

207 s., engelsk, hft., 180 kr.<br />

20<br />

Uge 26: 26.juni til 2.juli<br />

DANSK BRIDGE<br />

At Sabine Auken er<br />

vild <strong>med</strong> sin hobby,<br />

overrasker ikke. På<br />

<strong>den</strong> internationale<br />

rangliste er Sabine<br />

placeret som ver<strong>den</strong>s<br />

bedste kvindelige<br />

bridgespiller.<br />

For mange år si<strong>den</strong><br />

blev hun gift <strong>med</strong><br />

Jens Auken og flyttede<br />

teltpælene til<br />

Spil bridge på<br />

Egå Ungdoms-Højskole<br />

Kursus for begyndere såvel som erfarne<br />

spillere i uge 26, 26/6 til 2/7 <strong>med</strong> H.C.<br />

Nielsen, K.-A.Boesgaard, Leif Thomsen,<br />

Jacob Røn og H.K.Sørensen.<br />

Undervisning, turneringer, foredrag,<br />

morgensamling, festmiddag, sangaften<br />

og udflugter <strong>med</strong> skolens lærere.<br />

Seniorer: 3200 kr. Juniorer: 2200 kr.<br />

Kun 18 pladser tilbage!<br />

Kontakt Mariane Sørensen på skolen:<br />

8622 0126 hverdage kl.11–12, eller<br />

klik ind på www.euh.dk<br />

Nye bridgebøger<br />

Danmark. Parret er nu skilt, men Sabine<br />

bor her stadig på grund af det eneste, der<br />

for hende betyder mere end bridgen, hendes<br />

to skønne drenge. Den ene (Jens Christian)<br />

er allerede i gang <strong>med</strong> at løfte arven<br />

efter sine berømte forældre, og <strong>den</strong> an<strong>den</strong><br />

skal nok følge trop.<br />

Sabine spiller fortsat på det tyske damelandshold,<br />

<strong>med</strong> hvilket hun har fejret store<br />

triumfer. Holdet vandt bl.a. Venice Cup i<br />

Paris 2001 _ VM for damehold. In<strong>den</strong> de<br />

sidste 16 spil førte Frankrig <strong>med</strong> 47 imp,<br />

men så lavede de tyske piger en scorestribe,<br />

der vendte billedet: De vandt de 16 spil<br />

<strong>med</strong> 51_2 og der<strong>med</strong> VM <strong>med</strong> 2 imp!<br />

Netop disse 16 spæn<strong>den</strong>de spil danner<br />

rygra<strong>den</strong> i bogen, men skal man bruge 207<br />

sider på at fortælle om 16 spil? Nej, de 16<br />

spil er bogens røde tråd og indledning til<br />

hver sit kapitel, men som festtaleren, der<br />

ikke holder sig til emnet, bruges spillene<br />

til at lokke os ind i Sabines elskede bridgever<strong>den</strong>.<br />

Hun sludrer, belærer, inspirerer og<br />

fortæller historier fra det grønne bord, så<br />

det er en sand fornøjelse _ på en og samme<br />

tid spæn<strong>den</strong>de læsning, fin underholdning<br />

og spandevis af gode ideer til, hvordan<br />

man teknisk og psykisk kan ruste sig til<br />

bedre præstationer.<br />

Bogen indeholder masser af andre spil,<br />

der bruges som illustration til de ideer,<br />

Sabine fører i marken, før hun atter fører<br />

sin læser tilbage på sporet til VM-kampen<br />

mod Frankrig.<br />

Spillene må du have til gode, men som<br />

eksempel på, hvor langt ud i krogene man<br />

bliver drevet, får du her Sabines opskrift<br />

på, hvor langt man kan nå <strong>med</strong> Lavinthalkaldet.<br />

Med makkeren, Daniela von Arnim, har<br />

hun <strong>den</strong>ne aftale om, i hvilken rækkefølge<br />

kortene skal lægges. I 3ut er hjerterfarven<br />

fordelt således:


¤5 4 3<br />

¤ E K B 9 | ¤ 8 7 6 2<br />

¤ D 10<br />

Til ¤E lægger du som standard <strong>den</strong> næstlaveste,<br />

¤6. Makker fortsætter <strong>med</strong> ¤K<br />

og endnu to hjerterstik, men i hvilken rækkefølge<br />

lægger du dine tre øvrige hjerter?<br />

Klør er udelukket, da bordet har en langfarve,<br />

men om makker efter hjerterne skal<br />

skifte til spar eller ruder, får hun besked<br />

på via rækkefølgen, Øst lægger sine kort i:<br />

2 7 8: Normal rækkefølge. „Jeg har ikke<br />

meget at sige om de andre farver.<br />

Gør, hvad du finder bedst.“<br />

8 7 2: En ordre: „Jeg er vild <strong>med</strong> spar!“<br />

8 2 7: En invitation: „Det er formentlig<br />

en god ide at spille spar.“<br />

7 2 8: En ordre: „Jeg er vild <strong>med</strong> ruder!“<br />

7 8 2: En invitation: „Det er formentlig<br />

en god ide at spille ruder.“<br />

8 dage på Korsika –<br />

skønhe<strong>den</strong>s ø<br />

Historisk Hotel Napoleon Bonaparte, flot strand og<br />

gastronomi i særklasse, krydret <strong>med</strong> bridge,<br />

undervisning og præmier.<br />

Pris kr. 6795,-<br />

9.–16.sept.: 2 værelser. 16.–23.sept.: 20 værelser.<br />

Få værelser <strong>med</strong> havudsigt.<br />

9 dage Rom & Toscana på **** hoteller<br />

3.–11.oktober<br />

5 dage i Toscana og 4 dage i Rom. Spæn<strong>den</strong>de udflugter og delvis<br />

halvpension. <strong>Bridge</strong>, undervisning og præmier.<br />

Pris: kr. 6900,-<br />

Reinholdt Reinholdt <strong>Bridge</strong><br />

<strong>Bridge</strong><br />

2 8 7: „Med kniven på struben vedgår jeg,<br />

at jeg foretrækker spar frem for<br />

ruder.“<br />

Det er vist kun de allerfærreste, der <strong>med</strong><br />

deres makker har aftaler a la <strong>den</strong>ne, men<br />

det fortæller lidt om, hvor langt man kan<br />

gå i bestræbelserne på at blive bedre til<br />

bridge, og Sabine har bevist, at det virker!<br />

Indrømmet, for mange vil det være en<br />

hæmsko, at bogen er på engelsk, men <strong>den</strong><br />

er rent sprogligt let at gå til, så det bør ikke<br />

afskrække.<br />

Jeg plejer ikke at ofre så megen spalteplads<br />

på en engelsksproget bog, men her<br />

er grund til en undtagelse. Det er en bog,<br />

du må læse _ det er ganske enkelt en gave<br />

til dig, hvis du befinder dig på et rimeligt<br />

niveau og gerne vil videre. Men det er også<br />

en gave til dig, hvis du blot vil underholdes<br />

eller have løftet sløret for, hvad der foregår<br />

på det absolutte eliteniveau i bridge.<br />

Ib Lundby<br />

... sans for oplevelser<br />

Tlf. 4345 9854 / 2099 9854 eller www.reinholdt-bridge.dk<br />

Medlem af rejsegarantifon<strong>den</strong> <strong>nr</strong>. 1562<br />

MAJ 2006 21


Danish <strong>Bridge</strong> Festival:<br />

<strong>Bridge</strong> til cikadernes sang<br />

„En sviptur til Danish <strong>Bridge</strong> Festival skaber<br />

sammenhold“, siger Inger Jespersen<br />

fra Slagelseklubben <strong>Bridge</strong> 83. Sidste år<br />

drog hun sammen <strong>med</strong> fem veninder til<br />

Vingsted for at nyde tilværelsen og deltage<br />

i nogle af de mange turneringer.<br />

De seks veninder havde lejet en af de<br />

hytter, der ligger ved centret.<br />

„Vi tager ofte på bridgerejser og har bl.a.<br />

været i Holland, Tyskland, Ungarn og Tjekkiet<br />

for at spille bridge“, fortæller Inger<br />

Jespersen begejstret og fortsætter: „Ja, jeg<br />

har sågar spillet i Thailand under cikadernes<br />

sang og <strong>med</strong> <strong>den</strong> flotteste solnedgang<br />

som baggrund“.<br />

<strong>Bridge</strong> bygger bro mellem mennesker<br />

Inger og de fem friske veninder holder til<br />

i <strong>Bridge</strong> 83. „<strong>Bridge</strong>n holder dig i gang<br />

og er en vidunderlig beskæftigelse at bruge<br />

tid på. Især enlige finder her et fællesskab,<br />

der er uundværligt“, forklarer Inger Jespersen<br />

og roser samtidig klubben for at<br />

gøre alt for at skabe de rigtige <strong>ramme</strong>r og<br />

der<strong>med</strong> gøre spillestedet til et hyggeligt<br />

mødested.<br />

Turen går til …<br />

Til trods for, at alderen svinger mellem 68<br />

og 80, afholder det dem ikke fra at søge<br />

bridgeoplevelser andetsteds end i klubben.<br />

„I år har vi planlagt en bridgeferie til<br />

Faaborg, og måske når vi også en smuttur<br />

til Sønderjylland“, siger Inger Jespersen.<br />

Der skal tydeligvis ske noget, og bridge<br />

fungerer altid som udgangspunktet.<br />

Godt _ men ikke godt nok!<br />

Sidste års bridgefestival var forbundets<br />

første af slagsen. Mange følte, at det var<br />

en spæn<strong>den</strong>de nyskabelse på kalenderen,<br />

men som <strong>med</strong> så mange opstartsprojekter<br />

22<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Lars Schmidt<br />

er der også plads til forbedringer. Inger og<br />

veninderne er moderat gode bridgespillere,<br />

men at skulle dyste mod eliten i bronzepointturneringer<br />

er ikke o.k. „Vi følte os<br />

ikke helt trygge ved at dyste mod elitespillerne.<br />

Der er behov for en bedre opdeling<br />

mellem elite, øvede og mindre øvede“,<br />

uddyber Inger Jespersen.<br />

Det bliver der rådet bod på i årets festival.<br />

Som et tilbud til alle bridgespillere<br />

arrangeres en åben holdturnering, Vignoble<br />

Open, og B-turneringer i bronzerækkerne,<br />

hvor eliten er forment adgang.<br />

75 års fødselsdag i Vingsted<br />

At bridge betyder noget for Inger og veninderne,<br />

kan der ikke herske tvivl om. Sidste<br />

års 3-dages tur til Vingsted faldt sammen<br />

<strong>med</strong> Ingers 75 års fødselsdag. Ikke<br />

desto mindre valgte de at tage af sted og<br />

spille bridge fra tidlig morgen til sen aften.<br />

Familien havde dog ikke glemt Inger<br />

og overraskede hende på dagen. Lad os<br />

håbe, at mange følger Inger og venindernes<br />

gode eksempel og kigger forbi Vingsted _<br />

en dag, to dage eller måske hele ugen!<br />

Fødselsdagsgæster (børn, svigerbørn og børnebørn)


Tag på bridgeferie<br />

8.-16.juli i Vingstedcentret!<br />

♥<br />

♠<br />

♦<br />

♣<br />

♥<br />

♣<br />

♠<br />

♦<br />

DANISH BRIDGE<br />

FESTIVAL<br />

DM-finaler i fire rækker - International Danish Open<br />

Tre daglige styrkeopdelte drop-in-turneringer<br />

Derudover arrangeres en <strong>Bridge</strong>/Golf-turnering og en række sjove<br />

u<strong>den</strong>omsaktiviteter. Vi var 5.000 sidste år. Vi bliver flere i år!<br />

Information og tilmelding:<br />

www.bridgefestival.dk eller 48 47 52 13<br />

Danmarks <strong>Bridge</strong>forbund<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

♣<br />

♠<br />

♥<br />

MAJ 2006 23


SparInvest Juniorhold:<br />

Bildes bjergbestigning<br />

Som det fremgår af slutstillingen, vandt<br />

Dennis Bilde en overlegen sejr i årets DMfinale,<br />

hvor der ellers på forhånd var lagt<br />

op til en lige kamp mellem de tre hold, der<br />

ganske vist som forventet endte <strong>med</strong> at<br />

indtage <strong>med</strong>aljepladserne, men dog <strong>med</strong><br />

lidt større indbyrdes afstand, end man på<br />

forhånd havde troet.<br />

Bag Bildes overbevisende antal kamppoint<br />

gemmer sig imidlertid historien om<br />

en intenst spæn<strong>den</strong>de weekend, der efterlod<br />

fodboldkampen FC København mod<br />

Brøndby som en ubetydelig detalje og kulminerede<br />

i et rent finaleopgør, hvor de to<br />

førende hold lå side om side før første stik<br />

i femte og sidste kamp.<br />

Weeken<strong>den</strong> startede ellers <strong>med</strong> grundig<br />

introduktion til feltet fra <strong>den</strong> turneringsansvarlige<br />

arbejdsbi, Mads Krogsgaard, og<br />

forin<strong>den</strong> blev der holdt et minuts stilhed i<br />

mindet om og til ære for Kristen Klausen,<br />

der så tragisk døde forin<strong>den</strong>.<br />

24<br />

Guldvinderne gør<br />

sidste runde op<br />

(ved pokerbordet)<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Hen9ng Kruse<br />

Resultater<br />

A-finalen<br />

1. Dennis Bilde .................................. 116<br />

2. Martin Schaltz ................................. 94<br />

3. Matias Rohrberg .............................. 75<br />

4. Anne Mette Schaltz ......................... 68<br />

5. Ninna Schultz .................................. 46<br />

6. Randi Bjørneboe ............................. 44<br />

B-finalen<br />

1. Michael Gundersen ....................... 101<br />

2. Kasper Binder .................................. 98<br />

3. Jacob Ejlertsen ................................ 74<br />

4. Amalie Koch Palmund .................... 68<br />

5. Thomas Fokdal ................................ 59<br />

6. Emil Thomsen ................................. 48<br />

Sønderjysk stormvejr<br />

De 12 hold var opdelt i A- og B-række og<br />

spillede alle mod alle over 20 spil <strong>med</strong><br />

sidebyt halvvejs. Bilde startede <strong>med</strong> 23_7<br />

over Ninna Schultz, men undervejs blev<br />

Niclas Raulund, nærmest ud af ingenting,<br />

fanget i en fjendtlig krydstrumfning:


µ<br />

Øst / Alle<br />

# 5 3<br />

# B 10 9 7 6<br />

¤ E 9 8 7<br />

>B 7 2<br />

D 9 8 3 > E K 6 5 4<br />

< E 7 4 3<br />

#D 4<br />

¤ D 6 5 3<br />

>10<br />

< 10 2<br />

< K D B 9 8 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Sidsel Maria Dam Anne Juhl<br />

Gotherman Mortensen Sørensen<br />

Niclas<br />

Raulund<br />

1> 2<<br />

2> D 1 pas 2¤<br />

3> pas pas 3¤<br />

pas pas D pas<br />

pas pas<br />

1. Majorfarverne.<br />

Udspil: >3.<br />

Konkurrencedoblingen var trods de fine<br />

mellemkort i <strong>den</strong> hårde ende. Den konkurrerende<br />

3¤ virkede helt naturlig, efter<br />

at Øst-Vest var stoppet i 3> _ men så faldt<br />

dobler-øksen tungt.<br />

Spilfører trumfede <strong>den</strong> an<strong>den</strong> ruder fulgt<br />

af


Swan igen_igen<br />

De talentfulde pigers modspil _ Anne og<br />

Sidsel endte i øvrigt på en fornem 5.-plads<br />

i multiholdberegningen _ kunne man som<br />

resten af kampen følge på swanbridge.dk,<br />

der for andet år i træk (ganske vist havde<br />

en bridgeredaktør, hvis navn jeg ikke skal<br />

nævne her, annonceret det som en førstegangsbegivenhed)<br />

havde online-transmission<br />

hele weeken<strong>den</strong>. Kommentatorerne<br />

serverede på skærmen seriøse analyser<br />

suppleret <strong>med</strong> muntre finter, og efterretningerne<br />

går på, at de relativt mange nettilskuere<br />

flere gange undervejs var ved at<br />

tabe ansigtet ned i tastaturet af grin.<br />

I samme runde kom Matias Rohrberg<br />

flot fra land <strong>med</strong> en stor halvlegsføring<br />

mod Martin Schaltz, men blev godt og vel<br />

hentet til Schaltz-sejr 16_14, bl.a. ved at<br />

Martin efter det uforstyrrede meldeforløb<br />

1ut - 2ut, 3ut doblede på mistanke og lidt<br />

skæv fordeling. Kontrakten var ret oplagt,<br />

men spilfører så syner pga. doblingen og<br />

gik derfor ned.<br />

Blød landing i B-rækken<br />

Vi hopper en tur i B-rækken, hvor Michael<br />

Gundesen efter meget tæt opløb sluttede<br />

foran Kasper Binder. Fra kampen mod<br />

Jacob Ejlertsen (18_12) skal vi se <strong>den</strong>ne<br />

heldige landing:<br />

26<br />

Michael Gundesen safespillede trumferne<br />

DANSK BRIDGE<br />

Øst / Ingen<br />

#E K 2<br />

¤E<br />

> E 9 4 3<br />

< E 8 6 5 2<br />

#B 10 #9 5 4<br />

¤ K 5 4 ¤ D 9 3<br />

> D B 10 8 7 µ >K 5 2<br />

< K D 4 < B 9 7 3<br />

# D 8 7 6 3<br />

¤ B 10 8 7 6 2<br />

>6<br />

2< pas 2¤<br />

pas 3ut pas 4> 1<br />

pas 5< D 5¤ 2<br />

pas pas D pas<br />

pas pas<br />

1. „Vælg i major“, men opfattet som „Vælg game“.<br />

2. Så vælger jeg selv!<br />

Udspil: #B.<br />

Meldingerne kan diskuteres, hvad de<br />

også i al fredsommelighed blev af Michael<br />

og Thomas. Sidstnævnte påpegede selv, at<br />

han burde have oplysningsdoblet i stedet<br />

for at melde 2


Troels <strong>med</strong> DM’s maskotter, Amalie og Christa<br />

Tsunami over O<strong>den</strong>se<br />

Tilbage til A-rækken, hvor Bilde-holdet<br />

lørdagen igennem fortsatte i overbevisende<br />

stil <strong>med</strong> 22_8 og 25_1. Schaltz fulgte<br />

nogenlunde trop, mens Rohrberg til dels<br />

mistede pusten. Topstillingen var efter 3<br />

af de 5 kampe således: Bilde 70, Schaltz<br />

60, Rohrberg 50.<br />

Herefter gik man jf. traditionen over til<br />

nattehygge, hvor Mads Krogsgaard søndag<br />

morgen kom farende og fortalte, at han<br />

ca. kl.01 havde udført sit livs mest ekvilibristiske<br />

skvis i ca. fire farver. Desværre<br />

havde han glemt at notere <strong>den</strong> eksakte fordeling<br />

ned, så spillet kan desværre ikke<br />

komme i avisen!<br />

I formiddagskampen søndag var det<br />

Rohrbergs sidste chance for at blande sig<br />

i <strong>den</strong> absolutte topstrid, men holdet blev<br />

ramt af en Bilde-tsunami. Exit Rohrberg<br />

efter 5_25, og da lillebror slog storesøster,<br />

Martin Schaltz_Anne Mette Schaltz 25_4,<br />

var der linet op til <strong>den</strong> store show.<br />

Hvad er et gamesving mellem venner<br />

Spændingsniveauet var intenst under frokosten.<br />

Hvor meget skal Martin vinde?<br />

Beregninger fløj igennem luften, og hvordan<br />

var det <strong>med</strong> reglerne ved ligestilling?<br />

Jo, det var sådan, at Schaltz´ knusende<br />

25_3 over Bilde fra <strong>den</strong> indle<strong>den</strong>de runde<br />

ud over en klar psykologisk fordel gav retten<br />

til at <strong>med</strong>bringe 20% af imp-forskellen<br />

(65_7). Schaltz var derfor foran 12_0<br />

i imp, men bagud i stillingen, og skulle<br />

samlet vinde <strong>med</strong>, hvad der svarede til et<br />

gamesving.<br />

Hvad er det blandt juniorer?<br />

Aktiv eller passiv<br />

Finalen blev naturligvis live-transmitteret,<br />

og dette spil viser dels betydningen af<br />

spærremeldinger på højt niveau, dels omhandler<br />

det temaet „aktiv eller passiv risiko“.<br />

Øst / N-S<br />

# K B 9 7 3<br />

¤8 5 3<br />

>B<br />

< E 9 7 4<br />

# E 10 6 5 4 # 2<br />

¤K 9 ¤B 6<br />

>K µ > E 10 9 8 6 5 4 3<br />

< K D 6 3 2 < 10 5<br />

#D 8<br />

¤ E D 10 7 4 2<br />

>D 7 2<br />

pas<br />

5> pas pas pas<br />

Emil Jepsen afgav efter de obligatoriske<br />

10 sekunders pause en fredelig pas. Christian<br />

Brøndum gik i tænkeboks og endte<br />

<strong>med</strong> at hæve _ det er jo hold. Om Nord<br />

ville have holdt åbent (D eller 4#), vides<br />

af gode grunde ikke, og <strong>med</strong> modspillets<br />

automatiske trumfstik og to esser var der<br />

en bet.<br />

Spillet var dog allerede tabt i meldingerne,<br />

selvom det blev dyrere end som så,<br />

for ved det andet bord stak Lars K. Nielsen<br />

hovedet i en ung løves (Niclas er<br />

FCK’er, hvis du skulle være i tvivl) doblergab:<br />

☞<br />

MAJ 2006 27


VEST NORD ØST SYD<br />

Niclas Jonas Maria Dam Lars K.<br />

Raulund Houmøller Mortensen Nielsen<br />

4> 4¤<br />

D pas pas pas<br />

Aktiv risiko, så det ville noget … men man<br />

var jo også et sving bagud. Det var man<br />

ikke efter dette spil _ derimod sakket<br />

endnu længere agterud, for Lars måtte æde<br />

to beter.<br />

11 imp og igen et gamesving til Bilde.<br />

Vest / Ø-V<br />

# D 10 3<br />

¤E D 3<br />

>7 4<br />

< E 9 8 7 5<br />

# 8 7 6 5 4 2 # _<br />

¤ 7 ¤ 10 8 4 2<br />

>K B 6 µ > E D 9 5 2<br />

< 10 4 3 < K B 6 2<br />

# E K B 9<br />

¤ K B 9 6 5<br />

> 10 8 3<br />

1<br />

pas 2ut pas 3¤ 2<br />

pas 4¤ 3 pas pas<br />

pas<br />

1. Twoway Stayman (gamekrav, majorsøgemelding).<br />

2. 5 + hjerter.<br />

3. Hjerterstøtte og minimum.<br />

Udspil: #5!<br />

Maria ramte dels makkers renonce, dels<br />

spilfører mellem øjnene. Øst trumfede fornøjet<br />

og returnerede lille ruder til >B fulgt<br />

af endnu en spartrumfning. Niclas kunne<br />

nu have spillet makker ind på >K til endnu<br />

en trumfning, men tog <strong>den</strong> sikre bet på >E.<br />

Ved det andet bord gik det anderledes:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Martin Emil Christjan Dennis<br />

Schaltz Jepsen Brøndum Bilde<br />

pas 1< 1> 1¤<br />

1# 2¤ pas 4¤<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >6.<br />

28<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lars K. gik ned efter fjendtlige trumfninger<br />

Øst stak op på >E og svingede til trumf,<br />

der gik til ¤D fulgt af ruder til >B. Så kom<br />

spartrumfningen, men for sent _ Øst fortsatte<br />

i trumf stukket <strong>med</strong> ¤K, og rudertaberen<br />

kunne trumfes på bordet <strong>med</strong> ¤E<br />

til 10 stik. Endnu et gamesving til Bilde.<br />

Det er nemt og bekvemt at være bagklog,<br />

men en afvigelse fra de sædvanlige<br />

udspilsregler havde virket her. Hvis Martin<br />

server <strong>med</strong> >K, kan makker måske<br />

stikke over og skifte eller som her _ nævnt<br />

helt tilfældigt _ give et lavinthal-signal til<br />

spar <strong>med</strong> >D og på <strong>den</strong> måde opnå at få<br />

spartrumfninger <strong>med</strong> efterfølgende indgang<br />

til Vest på >B.<br />

Forløsningen<br />

Da redaktøren af uforklarlige årsager fastholder,<br />

at juniorreportager skal holdes på<br />

mindre end minimum, skal herefter blot<br />

konstateres, at uanset kampen nu syntes<br />

afgjort, gik et par spillere fra Bildeholdet<br />

noget uroligt rundt under halvlegsopgørelsen<br />

og in<strong>den</strong> 2.halvlegs start. Et par<br />

andre gik hvileløst rundt, og Deres udsendte<br />

følte sig foranlediget til at give en<br />

beroligende indsprøjtning af verbal karakter<br />

til <strong>den</strong> mest udsatte, og hvor vurderin-


gen blandt mange var, at „mon Schaltz<br />

trods alt alligevel ender <strong>med</strong> at hente <strong>den</strong><br />

hjem på rutinen?“, og „kan nerverne holde<br />

hos de meget unge mennesker?“.<br />

Bildeholdet omsatte imidlertid nervøsiteten<br />

konstruktivt. Det hjalp også, at Martin<br />

Schaltz i første spil gentog spøgen fra<br />

Rohrberg-kampen <strong>med</strong> en dobling af 3ut<br />

på en halvskæv hånd, men Niclas tog sine<br />

9 stik; så var der ligesom ro.<br />

Bildes tropper udnyttede under de sidste<br />

10 spil, at Schaltz skulle satse, og forspringet<br />

blev tydeligvis konsolideret, idet<br />

Jonas Houmøller, da der kun manglede to<br />

spil, lænede sig ind over bordet og <strong>med</strong>delte<br />

Lars K., at „vi skal have 2 x 1700 for<br />

bare at have en chance“.<br />

Det fik Jonas ikke _ derimod vandt Bilde<br />

kampen 21_9, hvorefter bjerget _ og de<br />

yderst velfortjente guld<strong>med</strong>aljer _ definitivt<br />

kunne bestiges til lange og larmende<br />

ovationer!<br />

Efterskrift<br />

„Som i et eventyr ... hvad er det, der sker?“<br />

sang Sebastian i referentens juniortid.<br />

At opleve, hvordan fire engagerede og<br />

imødekommende 16_17 årige _ og læg<br />

venligst mærke til, at aldrig før har et så<br />

ungt hold vundet DM for juniorhold _ <strong>med</strong><br />

gejst og gensidig opbakning gennemførte<br />

de 3 weekender på et tårnhøjt niveau (et<br />

Kønne planter i forhallen (det er Fie til <strong>venstre</strong>)<br />

gennemsnit på over 23 kp pr.kamp), var<br />

ganske enkelt imponerende. Det giver løfter<br />

for fremti<strong>den</strong>.<br />

Det endte som en overlegen sejr præget<br />

af det lange, solide, seje træk. De unge DMvindere<br />

kan skam sagtens udføre såvel en<br />

skvis som et elegant slutspil, men de kan<br />

først og fremmest holde antallet af fejl<br />

længere nede end de øvrige, hvad der er<br />

vin<strong>den</strong>de taktik i det lange bridgeløb. At<br />

de alle fire lægger stor vægt på at holde et<br />

højt etisk niveau ved bordet, understreger<br />

kun <strong>den</strong> velfortjente triumf.<br />

Tilslutningen? Ideelt set kunne det være<br />

kvantitativt bedre, men det skal ses i sammenhæng<br />

<strong>med</strong> de orgier af tilbud, der er<br />

for ti<strong>den</strong>. Den nedadgående kurve, der truede<br />

„arvefølgen“, synes effektivt stoppet,<br />

og <strong>den</strong> dynamiske indsats <strong>med</strong> bl.a. undervisningsweekenderne<br />

og <strong>den</strong> perspektivrige<br />

sponsoraftale vil sikre, at der fortsat<br />

udklækkes stærke juniortalenter og i det<br />

hele taget unge, engagerede bridgespillere.<br />

Ny røgfri spilledag<br />

hos Reinholdt <strong>Bridge</strong><br />

Den 1.september åbnes en ny bridgeklub i<br />

Reinholdts lokaler, bestyret på onsdage<br />

(efterm. og aften) af He<strong>nr</strong>ik Lahrmann.<br />

Christian Reinholdt har stadigvæk klub<br />

mandag eftermiddag og aften.<br />

Spillestart for klubber 12.00/18.30.<br />

Hold for begyndere mandage kl.14.00–<br />

17.00 og onsdage kl.18.30–21.30 samt<br />

for letøvede onsdag kl. 18.30–21.30.<br />

Altid en ½ times undervisning i forbindelse<br />

<strong>med</strong> en spilleflade.<br />

Gode parkeringsforhold.<br />

Reinholdt Reinholdt <strong>Bridge</strong><br />

<strong>Bridge</strong><br />

Sydvestvej 110, Glostrup<br />

4346 1600<br />

e-mail: reinholdtbridge@gmail.com<br />

I perio<strong>den</strong> juni–august holdes Åbent Hus<br />

på onsdage kl.12.30 og kl.18.30. Der er<br />

gratis undervisning kl.12.00/18.00<br />

MAJ 2006 29


30<br />

DANSK BRIDGE<br />

Spil bedre 2<br />

af Villy Dam<br />

For gennemsnitsspilleren. Sværhedsgra<strong>den</strong> er hævet lidt ift. Spil bedre 1<br />

Et program, der især højner din teknik i spilføring og modspil<br />

Du testes i meldinger, spil og modspil <strong>med</strong> fokus på de to sidste discipliner<br />

Meldesystemet er <strong>Bridge</strong>vejen – men alle kan deltage<br />

165 spil: Deltag i fem turneringer – eller vælg tema<br />

„Spil bedre 2“ gør dig uundgåeligt til en bedre bridgespiller<br />

Spilføringstemaer Modspilstemaer<br />

1. Afblokering 8. Lavt i an<strong>den</strong> hånd?<br />

2. Safespil 9. Knib bordet ud<br />

3. Bedste chance 10. Honnører i tredje hånd<br />

4. Kombinér chancerne 11. Tredje hånds tilbagespil<br />

5. Trumfninger 12. Forfremmelse<br />

6. Læs honnørerne 13. Læs honnørerne<br />

7. Læs fordelingen 14. Læs fordelingen<br />

Overraskende løsninger –<br />

Villy Dams fantasi, pædagogik og logiske sans fornægter sig ikke<br />

Andre produkter: Vi har mange andre cd’er i forskellig sværhedsgrad,<br />

hvor du træner meldinger, spilføring og modspil. F.eks. „Spil bedre 1“<br />

(Villy Dam), „<strong>Bridge</strong> for alle 1“ (Lars Blakset), „<strong>Bridge</strong>vejen 1“ (Villy Dam),<br />

„<strong>Bridge</strong>vejen 1–2“, „<strong>Bridge</strong>vejen 2“ (Villy Dam), „<strong>Bridge</strong>vejen 3“ og<br />

„<strong>Bridge</strong>vejen 4“ (Villy Dam).<br />

Demoversioner kan downloades fra www.dabrisoft.dk, hvor du<br />

også kan se en beskrivelse af alle vore cd’er<br />

Priser: Cd’er <strong>med</strong> „<strong>Bridge</strong>vejen“, „<strong>Bridge</strong> for alle“, „Spil bedre“: 350 kr. pr. stk.<br />

Øvrige: 300 kr. pr. stk.<br />

DaBriSoft Ebbe B. Christensen, Hybenvej 7, 9610 Nørager<br />

Tlf. 9856 9260 E-mail: ebbe@dabrisoft.dk<br />

DBFs Forlag Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg.<br />

Tlf. 4847 5213 E-mail: forlag@bridge.dk


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Eneste chance<br />

af Villy Dam<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Du overværer som Øst disse meldinger:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1#<br />

pas 2< pas 2#<br />

pas 3> pas 3#<br />

pas<br />

pas<br />

4# pas pas<br />

Hvilke tanker gør du dig om Syds styrke<br />

og fordeling?<br />

Syd er allerede efter <strong>den</strong> an<strong>den</strong> sparmelding<br />

under mistanke for at have en 6-farve<br />

i spar, og efter tredje sparmelding kan du<br />

roligt sætte ham til mindst en god 6-farve.<br />

Nord har to gange krævet en fortsættelse<br />

af „samtalen“ ved at melde ny farve, hvorefter<br />

Syd har holdt lav profil ved at melde<br />

lavt, så Syd har i omegnen af de 12 hp,<br />

han lovede <strong>med</strong> sin åbningsmelding.<br />

Hvad ved du om Nord?<br />

Nord, der har presset meldingerne i udgang,<br />

har også en åbningshånd og er stærk<br />

i minorfarverne.<br />

Derimod tyder meldingerne ikke på<br />

hjerterstyrke hverken hos Syd eller hos<br />

Nord, og din makker lægger da også ud<br />

<strong>med</strong> ¤3. Ofte er angreb i <strong>den</strong> umeldte<br />

farve bedste udspilsvalg.<br />

Du ser:<br />

# 10 5<br />

¤D 4 2<br />

> E K 6 2<br />

< E K B 6<br />

#7 6<br />

¤ E B 9 5<br />

µ > B 10 4<br />

< 10 9 8 4<br />

Spilfører forlanger en lille hjerter fra bordet.<br />

Hvad har din makker i farven?<br />

Du kan se, at ¤3 er makkers laveste hjerter;<br />

altså er det en invitation, der lover et<br />

„godt“ kort, som kun kan være kongen<br />

(udspillet kan ikke være en singleton, for<br />

så skulle Syd have fem hjerter u<strong>den</strong> at have<br />

meldt dem).<br />

Hvad spiller du?<br />

¤B er stor nok!<br />

Hvor mange hjerter har Vest?<br />

Fra ¤K3 ville Vest have spillet <strong>den</strong> højeste,<br />

kongen _ han har derfor mindst ¤Kxx.<br />

Typisk har man fire eller flere kort i invitationsfarven,<br />

men her var hjerter <strong>den</strong> eneste<br />

umeldte kulør, så Kxx er ikke umuligt.<br />

Hvor mange hjerterstik kan der i bedste<br />

fald blive til modspillet?<br />

Hvis Vest kun har Kxx, har spilfører hele<br />

tre hjertertabere, så det må du håbe på.<br />

Hvem skal gerne være inde efter Ø-V’s<br />

tre hjerterstik?<br />

☞<br />

MAJ 2006 31


Du selv. Hvorfor, vil du se om et øjeblik.<br />

Du returnerer altså i stik 2 ¤5 til makkers<br />

konge og får spillets tredje stik på ¤E.<br />

Det var det. Spilfører skal have rest.<br />

Kan du gøre noget fra eller til? Din fortsættelse?<br />

Syd har lovet seks spar og vist tre hjerter,<br />

så han har højst fire kort i minorfarverne.<br />

Da Syds tabere i klør og ruder dækkes af<br />

bordet, kan du kun håbe på beten i trumf.<br />

Hele fordelingen:<br />

# 10 5<br />

¤D 4 2<br />

> E K 6 2<br />

< E K B 6<br />

#B 3 2 #7 6<br />

¤ K 6 3 ¤ E B 9 5<br />

> 8 7 5 3 µ > B 10 4<br />

< D 3 2 < 10 9 8 4<br />

# E K D 9 8 4<br />

¤ 10 8 7<br />

>D 9<br />

E D B 6 5<br />

4 3 µ > K 8 7 2<br />

< D 10 7 6 4 3 < 8 5<br />

# K B 10 9 3 2<br />

¤D 2<br />

> 10 9<br />

K i<br />

baghån<strong>den</strong> i forhold til esset. Og hold dig<br />

fra hjerterudspil til dobbeltrenonce: Syd<br />

vil kaste en ruder og trumfe på bordet. Han<br />

vil så blot sidde tilbage <strong>med</strong> én ruder, der<br />

dækkes af bordets es, og det sidste modspilsstik<br />

bliver trumf es.<br />

Her er udspil til dobbeltrenonce en gave<br />

til spilfører. I første spil skulle du kun gøre<br />

det, fordi de andre muligheder var udtømte.<br />

Hvis du efter ¤EK spiller neutralt, får<br />

du såvel #E som >K: en ned.<br />

Vi vender tilbage til artiklens første spil:<br />

Kunne N-S have vundet udgang?<br />

Ja, 3ut. Men Nord var bange for, at hjerterholdet<br />

ikke var godt nok. Han frygtede for<br />

at finde Syd <strong>med</strong> kun en eller to små hjerter,<br />

og at Ø-V kunne tage fem stik i farven.<br />

Bemærk i øvrigt, at Syds hånd i kraft af<br />

<strong>den</strong> stærke 6-farve er klart åbningsberettiget<br />

trods kun 11 hp.<br />

• Løste du problemet i stik 1? Fint.<br />

• Løste du problemet i stik 2? Fornemt.<br />

• Løste du også problemet i stik 4?<br />

Jeg spår dig en stor bridgefremtid.<br />

• Held og lykke, til vi ses igen!


Modspillet 3:<br />

Find farven – mod trumf<br />

af Frederik Bjerregaard<br />

Denne gang skal vi lægge en strategi for<br />

udspil mod fjen<strong>den</strong>s trumfkontrakter. Vore<br />

regler fra de to sidste artikler gælder stadig,<br />

men der er dog enkelte væsentlige<br />

ændringer. Mod sanskontrakter foretages<br />

udspil fra doubleton/singleton kun, hvis vi<br />

<strong>med</strong> sikkerhed ved, at makker har farven.<br />

Mod trumfkontrakter er udspil fra en kort<br />

farve langt mere attraktivt, da der nu er<br />

mulighed for trumfninger.<br />

Vores prioritering bliver derfor lidt anderledes:<br />

1. Honnørsekvenser<br />

2. Singleton / Invitation<br />

3. Doubleton / Toppen af ingenting<br />

Udspil af en singleton må klart foretrækkes<br />

frem for udspil fra en doubleton. Årsagen<br />

er ganske enkelt, at udspil af en singleton<br />

for at være vellykket kræver væsentligt<br />

mindre hos din makker end udspil fra en<br />

doubleton.<br />

Ved singletonudspil kan vi umiddelbart<br />

opnå en trumfning, hvis makker har esset<br />

i singletonfarven. Til tider er kongen også<br />

godt nok, hvis spilfører tager en knibning<br />

i første stik, og hvis begge disse muligheder<br />

kikser, kan et indkomstkort i trumffarven<br />

eller en helt tredje farve måske stadig<br />

redde en trumfning hjem.<br />

Ved udspil fra en doubleton er det bedst,<br />

hvis makker har to honnører, allerhelst EK,<br />

for ellers kan spilfører oftest nå at trække<br />

vore trumfer, in<strong>den</strong> vi bliver renonce, og<br />

u<strong>den</strong> trumfer er en renonce knap så spæn<strong>den</strong>de.<br />

En af ver<strong>den</strong>s bedste gennem tiderne,<br />

<strong>den</strong> berømte italiener Benito Garozzo, har<br />

en meget klar holdning til udspil og kortfarver:<br />

„Hvis du har en singleton, så spil <strong>den</strong><br />

ud!“ er hans parole. Med tanke på hans<br />

utallige sejre i OL, VM og EM er der nok<br />

noget om snakken. Men ingen regel u<strong>den</strong><br />

undtagelse, for trumfninger er jo ikke altid<br />

lige attraktive. Lad os antage, at fjen<strong>den</strong><br />

har meldt 1# - 3#, 4#, og vi skal<br />

spille ud fra hhv.:<br />

a) b) c)<br />

# 9 7 4 # K D B # 8<br />

¤ D 7 4 2 ¤ B 10 9 3 ¤ D B 9 6 2<br />

> 5 > 5 > 5 3<br />

< D 8 5 4 2 < D 9 7 4 3 < D 9 7 5 4<br />

I a) kan et udspil af >5 måske skabe<br />

stik på de små trumfer. Hvis makker har<br />

>E (eller #E), kan han returnere ruder ved<br />

først givne lejlighed, og der<strong>med</strong> får vi stik<br />

på en lille trumf. Er vi så heldige, at makker<br />

har både >E og et andet es, kan vi opnå<br />

to trumfninger, og så er kontrakten på vej<br />

ned. Et godt salgsargument for singletonudspillet.<br />

I b) giver vores KDB altid to trumfstik,<br />

så det skaber ikke ekstra stik at spille singletonen<br />

ud. Desu<strong>den</strong> kan de store trumfer<br />

måske <strong>med</strong> fordel benyttes til at trække<br />

fjen<strong>den</strong>s trumfer <strong>med</strong>. Hvis man ikke ønsker<br />

trumfninger, skal man undlade at<br />

spille sin singleton ud! #K eller ¤B er<br />

mere fornuftige udspil.<br />

I c) vil et udspil fra doubletonen i ruder<br />

være alt for optimistisk. Hvis ikke makker<br />

har >EK, er vores trumf trukket, før<br />

makker kan spille tredje runde ruder. Spil<br />

i stedet ¤D i håb om at kunne rejse et<br />

hjerterstik. For at opnå trumfninger skal<br />

man helst have nogle trumfer!<br />

Den generelle farveprioritering af udspil<br />

i trumfkontrakter er (heldigvis) som i<br />

sans. Den så således ud:<br />

1. Makkers farve<br />

2. Umeldt farve<br />

3. Bordets farve<br />

4. Spilførers farve<br />

Næste skridt er så at kombinere alle disse<br />

regler <strong>med</strong> de oplysninger, man kan hente<br />

ud af meldeforløbet.<br />

Prøv kræfter <strong>med</strong> disse opgaver, hvor<br />

du er Vest og skal spille ud efter det viste<br />

meldeforløb: ☞<br />

MAJ 2006 33


VEST NORD ØST SYD<br />

1> 1¤ 1#<br />

2¤ 2# pas 4#<br />

pas pas pas<br />

d) e) f)<br />

# E 8 2 # D 8 3 # 9 5<br />

¤ B 9 3 2 ¤ 8 6 3 2 ¤ K 7 4 2<br />

> 9 > 6 3 > 8 4<br />

< B 8 7 6 3 < K D B 9 < K B 8 6 2<br />

d) >9. Selv om makker ikke har >E, er<br />

der en chance mere. Når vi om lidt kommer<br />

ind på #E, kan vi spille en hjerter over<br />

til makker, som så forhåbentlig husker<br />

vores åbningsudspil. Vælger man ikke at<br />

spille ud i makkers farve, må der være tale<br />

om en singleton eller en solid sekvens. Og<br />

her var det ikke en sekvens ...<br />

e) 1¤<br />

pas 3¤ pas 4¤<br />

pas pas pas<br />

g) h) i)<br />

# D 9 7 4 # D 8 6 4 2 # B 8 5 3 2<br />

¤ 8 6 4 ¤ 9 5 2 ¤ 9 6 3<br />

> K 5 > 8 7 5 2 > D 5 2<br />

< B 10 8 4 < 9 < 8 5<br />

g) >K. Makkers farve, og husk at spille<br />

<strong>den</strong> højeste fra en doubleton.<br />

h) 2. Hvis vi spiller damen ud, så tror<br />

makker, vi har DB eller doubleton. Derfor<br />

må vi invitere <strong>med</strong> toeren. Når man<br />

inviterer, lover det en honnør i farven,<br />

<strong>med</strong>mindre det da lige er en singleton.<br />

34<br />

DANSK BRIDGE<br />

Udspil i fjen<strong>den</strong>s trumffarve forekommer<br />

nok lidt specielt, men er et undervurderet<br />

udspil, der kan være aldeles dræbende. Der<br />

kan stilles nogle standardsituationer op,<br />

hvor det er „oplagt“ at spille trumf ud.<br />

a/ Når fjen<strong>den</strong> standser i spilførers an<strong>den</strong><br />

meldte farve.<br />

Fx. 1¤ - 1#, 2< - pas. Da svarer ikke<br />

præfererer til hjerter, har han sandsynligvis<br />

singleton i <strong>den</strong> farve. Han har typisk<br />

3_4 klør, og spilleplanen er klar. Spilfører<br />

vil trumfe hjerter på bordet (trumfninger<br />

på <strong>den</strong> korte hånd!). Det må forhindres.<br />

For hver runde trumf, der spilles, får spilfører<br />

en trumfning mindre på bordet. Trumf<br />

ud og trumf igen, når vi kommer ind.<br />

b/ Når man har styrke i spilførers an<strong>den</strong><br />

meldte farve.<br />

Fx 1¤ - 1#, 2> - 3¤, 4¤ - pas. Vores<br />

kort er:<br />

# B 10 9 ¤ 8 6 3 > E D 10 8 < 6 4 2<br />

Spilfører har meldt ruder, så >KB sidder<br />

sandsynligvis foran vores >ED10. Vi får<br />

derfor tre eller fire ruderstik, <strong>med</strong>mindre<br />

spilfører kan få trumfet ruderne på bordet.<br />

Spiller vi trumf, hver gang det er vores<br />

tur, kan vi måske fjerne bordets tre trumfer,<br />

før bordet er renonce i ruder, og på<br />

<strong>den</strong> måde redde vores ruderstik. Trumf ud<br />

og trumf igen, når vi kommer ind.<br />

c/ Mod storeslemmer.<br />

Når man spiller ud mod storeslem, er<br />

der meget på spil. Hvis man <strong>med</strong> et aktivt<br />

udspil forærer blot et enkelt stik væk <strong>med</strong><br />

sit udspil, kan det være stik <strong>nr</strong>.13. Når fjen<strong>den</strong><br />

melder storeslem, er der normalt fuldstændigt<br />

styr på trumffarven. Derfor vil<br />

et trumfudspil næppe forære noget væk.<br />

d/ Hvis alle andre udspil ser farlige ud.<br />

Fjen<strong>den</strong> har meldt 4¤. Spil ud fra:<br />

# E B 4 2 ¤ 8 4 2 > K B 4 < D 10 3<br />

Udspil i spar, ruder eller klør ser nærmest<br />

ud til at hjælpe fjen<strong>den</strong>, og det har vi ikke<br />

lyst til. Her kan man vælge trumf ud.<br />

Lær reglerne u<strong>den</strong>ad, og lyt til meldingerne<br />

_ så finder du det dræbende udspil.


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

klubspillere<br />

Sikker bridge<br />

af Ib Axelsen<br />

Du har åbnet <strong>med</strong> 1ut (15_17), og efter en<br />

Stayman 2< fra din makker er du kommet<br />

i 4#.<br />

Din modstander til <strong>venstre</strong>, Nord, starter<br />

<strong>med</strong> ¤E, og du kan overskue disse tropper:<br />

# K 7 4 3 # E 10 5 2<br />

¤ 9 4 ¤ B 7 5<br />

>E D 5 µ >K 8 6<br />

< E D 7 4 < K B 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut pas 2< pas<br />

2# pas 4# pas<br />

pas pas<br />

Udspil: ¤E.<br />

Nogle vil mene, at man <strong>med</strong> Østs helt<br />

jævne fordeling bare skal gå i 3ut, men<br />

mit råd er: Undersøg altid, som her, en<br />

eventuel 4_4-tilpasning i major.<br />

Til ¤E kalder Syd <strong>med</strong> ¤2, så Nord indkasserer<br />

også ¤K og fortsætter <strong>med</strong> hjerter<br />

til ¤D, som du trumfer. Og så skal du i<br />

gang <strong>med</strong> trumf.<br />

Du tager #K og fortsætter <strong>med</strong> spar mod<br />

bordet, idet Nord har bekendt <strong>med</strong> #6 og<br />

#8 og Syd <strong>med</strong> #9.<br />

Hvad sætter du på fra bordet?<br />

Du skal sætte tieren på for at sikre, at du<br />

kun kommer af <strong>med</strong> et enkelt stik i trumf<br />

_ spil „safe“. Hvis du går op på esset, får<br />

Nord to trumfstik, for hele fordelingen var<br />

således:<br />

# D B 8 6<br />

¤E K 6<br />

> 10 7 2<br />

E D 5 µ >K 8 6<br />

< E D 7 4 < K B 3<br />

#9<br />

¤ D 10 8 3 2<br />

> B 9 4 3<br />

< 10 8 5<br />

Ofte koster et sikringsspil et stik, hvis farven<br />

sidder godt, men sådan er det ikke her.<br />

Selvom Syd stikker <strong>med</strong> damen eller bon<strong>den</strong>,<br />

kommer du kun af <strong>med</strong> et enkelt stik<br />

i trumf, og du kan ikke undgå en trumftaber.<br />

Derfor skal du også safespille farven<br />

i parturnering.<br />

Var det forkert af Nord ikke at gå imellem<br />

<strong>med</strong> damen eller bon<strong>den</strong>?<br />

Nej, så får du slet ikke problemet, idet du<br />

så stikker <strong>med</strong> esset, går hjem på hån<strong>den</strong> i<br />

en an<strong>den</strong> farve og spiller op imod bordets<br />

#105. Men hvis Nord har en hjerter mere,<br />

skal han gå imellem, for så sætter en hjerter<br />

mere fra Nord kontrakten.<br />

Nu er du blevet udstyret <strong>med</strong> <strong>den</strong>ne svarhånd,<br />

hvor makker åbner <strong>med</strong> 1ut (15_17):<br />

# E D 8 6 5 2<br />

¤K 6<br />

>K 9 µ<br />


µ<br />

kvantitativ 4ut (opfordring til 6ut). Derfor<br />

melder du først 3#. Efter makkers 4#<br />

spørger du om esser <strong>med</strong> 4ut og kommer<br />

i 6#:<br />

# E D 8 6 5 2 # 7 4 3<br />

¤ K 6<br />

>K 9<br />

¤ E D 7<br />

> E 7 6 2<br />

< K D 2 < E B 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut pas<br />

3# pas 4# pas<br />

4ut pas 5# pas<br />

6#<br />

Udspil: ¤B.<br />

pas pas pas<br />

Du tager stikket på hån<strong>den</strong> <strong>med</strong> kongen.<br />

Eneste problem er så sikkert som muligt<br />

at spille <strong>den</strong>ne trumffarve til højst en enkelt<br />

taber.<br />

Hvordan håndterer du sparfarven?<br />

Du skal tage højde for #K blank hos Nord<br />

ved først at indkassere #E. Hvis kongen<br />

falder hos Nord eller Syd, kan du også tage<br />

for damen, hvorefter du kommer af <strong>med</strong><br />

et trumfstik og vinder din kontrakt.<br />

Hvis kongen ikke falder, går du på bordet<br />

i en an<strong>den</strong> farve og spiller spar op imod<br />

#D.<br />

Hvis det er parturnering, skal du ikke<br />

safespille sparene. Knib <strong>med</strong> damen i håb<br />

om at få alle 13 stik <strong>med</strong> #Kx i plads hos<br />

Syd.<br />

Vi slutter af <strong>med</strong> en „uheldig“ safespiller,<br />

der sad <strong>med</strong> <strong>den</strong>ne hånd:<br />

#E D<br />

¤ E D 7 4 3<br />

>K 3 2 µ<br />


Pas er også en melding<br />

af Mads Krøjgaard<br />

Når fjen<strong>den</strong> blander sig, er der mange, som<br />

glemmer, at pas kan være en god og ganske<br />

beskrivende melding.<br />

Du får tildelt <strong>den</strong>ne hånd som Vest:<br />

# 8 7 6 ¤ D 7 > K D 10 7 2 < E B 2<br />

Du åbner <strong>med</strong> 1>, og det udvikler sig:<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> pas 1¤ 1#<br />

?<br />

Hvad nu?<br />

Jeg mener, at pas er <strong>den</strong> bedste melding.<br />

1ut bør love hold i spar. 2> bør være en<br />

6-farve, når <strong>den</strong> meldes frivilligt. Husk,<br />

at efter pas fra dig har makker jo stadig<br />

mulighed for at melde i baghån<strong>den</strong>. Det<br />

er nu rart <strong>med</strong> en makker ... af og til.<br />

Samme hånd, men et nyt meldeforløb:<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> pas 1¤ 2<<br />

?<br />

Meld pas.<br />

Nu har du hold i fjen<strong>den</strong>s farve, men<br />

må end ikke overveje 2ut. Makker har jo<br />

kun lovet 6 hp. 2ut viser faktisk 18_19.<br />

Med 15_17 og jævn fordeling ville man<br />

åbne <strong>med</strong> 1ut. 2> bør være en 6-farve;<br />

makker har jo mulighed for at vise en sekundær<br />

ruderstøtte i baghån<strong>den</strong>.<br />

Nu får du en ny vesthånd:<br />

# D 6 2 ¤ K B 8 6 3 > K B 5 < K 10<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ pas 2< 2><br />

?<br />

Nu er det i or<strong>den</strong> <strong>med</strong> 2ut. Du har godt<br />

ruderhold, og makker har jo lovet mindst<br />

10 hp, da han gik på 2-trinnet.<br />

Nogle opgaver<br />

Meldeforløb:<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1< pas 1¤ 1#<br />

?<br />

1. # E B 9 ¤ 7 2 > K B 9 6 < K B 9 4<br />

2. # 9 6 2 ¤ B 5 > E B 4 < E D 6 4 2<br />

3. # 4 ¤ K B 3 2 > D 5 4 < E D 5 4 3<br />

4. # E 3 ¤ 7 6 > K 4 2 < E B 10 7 5 3<br />

Nyt meldeforløb:<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> pas 1# 2<<br />

?<br />

5. # 7 3 ¤ K B 6 > E 10 9 6 4 < K D 6<br />

6. # K D 6 ¤ D 5 4 2 > E B 10 7 4 < 5<br />

7. # E 5 ¤ K D 6 > E B 10 6 5 < K B 7<br />

8. # K 5 ¤ 10 9 > K B 10 8 5 4 < E 5 4<br />

9. # 10 ¤ E K 5 > E B 9 8 6 < E B 9 7<br />

10. # 10 7 6 ¤ K 7 > E B 8 7 5 < E 10 8<br />

Negative doblinger og næsekravpas<br />

Nu får du som Øst tildelt følgende hånd:<br />

# 5 4 3 ¤ D 9 7 5 > E 6 < D 8 7 6<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> 1# ?<br />

Pas er lidt fejt, når vi sidder på mindst halvdelen<br />

af honnørstyrken.<br />

1ut er fint styrkemæssigt, men dur selvfølgelig<br />

ikke u<strong>den</strong> sparhold.<br />

2 på en doubleton er overdreven makkertillid.<br />

Løsningen er <strong>den</strong> negative dobling, som<br />

i <strong>den</strong>ne situation lover hjerter. Du spiller<br />

måske allerede <strong>med</strong> <strong>den</strong> negative dobling<br />

eller har i hvert fald kendskab til <strong>den</strong>.<br />

Et problem vil så opstå, når svarhån<strong>den</strong><br />

sidder <strong>med</strong> en god gammeldags strafdobling,<br />

og her kommer „næsekravpassen“<br />

ind i billedet: ☞<br />

MAJ 2006 37


38<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 2> ?<br />

hvor Øst måske sidder <strong>med</strong>:<br />

# E 9 8 ¤ 7 2 > K B 9 7 5 < B 10 9<br />

Øst kan ikke doble, for det ville jo være<br />

en negativ dobling, der lover en sparfarve.<br />

Næsekravpassen viser: a) en svag hånd<br />

eller b) en strafdobling.<br />

Hvorfor kaldes det en næsekravpas?<br />

Jo, åbner skal bruge sin næse ... har makker<br />

mon aktuelt en strafdobling, eller har<br />

han en svag hånd?<br />

Med korthed i <strong>den</strong> indmeldte farve dobler<br />

åbner i an<strong>den</strong> runde. Der er en rimelig<br />

chance for, at makker har strafdoblingen,<br />

og sidder han <strong>med</strong> <strong>den</strong> svage hånd, vil der<br />

i det mindste være god mulighed for fit.<br />

Med længde/styrke i indmeldte farve<br />

passer åbner i an<strong>den</strong> runde. Da åbner gerne<br />

må passe, er svarers pas således ikke krav,<br />

men „kun“ en næsekravpas.<br />

Nogle opgaver vil belyse situationen:<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 2> ?<br />

11. # D B 10 ¤ 7 2 > E D 10 8 < B 6 4 2<br />

12. # D 9 8 7 ¤ 7 2 > K 6 5 < E 6 5 4<br />

13. # 7 6 5 ¤ 6 5 4 > 8 7 6 < D 5 4 3<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 2> pas pas<br />

?<br />

14. # E B 7 6 ¤ K D 7 6 5 > 6 < K 7 4<br />

15. # K 5 ¤ E B 7 6 5 > K B 4 < B 5 4<br />

16. # 5 2 ¤ K D B 10 7 2 > 2 < K B 9 6<br />

V / Ingen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 2> pas pas<br />

D pas ?<br />

17. # E 4 2 ¤ 8 3 > D 10 8 5 4 < D B 10<br />

18. # D 7 6 4 2 ¤ 5 4 > B 8 7 6 < 4 3<br />

19. # D 6 5 ¤ 5 4 3 > 10 9 8 6 < 5 4 2<br />

20. # D B 10 ¤ 7 3 > E D 10 8 < B 6 4 2<br />

DANSK BRIDGE<br />

Løsninger<br />

1. 1ut. 12_14, jævn fordeling og hold i<br />

fjen<strong>den</strong>s farve<br />

2. Pas. Du mangler sparhold.<br />

3. 2¤. Støtte viser 13_15 inkl. støttepoint.<br />

4. 2. Frivillig genmelding lover 6-farve.<br />

9. Dbl. Straf. Med 6 modspilsstik skal<br />

vi efter indmelder.<br />

10. Pas. Minimum og intet nyt at fortælle.<br />

11. Pas. Dobling lover spar, så du må<br />

passe og håbe på, at makker dobler.<br />

12. Dbl. En negativ dobling. På to-trinnet<br />

viser <strong>den</strong> normalt mindst 8 hp.<br />

13. Pas. En svag hånd.<br />

14. Dbl. Oplagt <strong>med</strong> korthed. Makker<br />

kan nemt have en strafdobling. Har han<br />

ikke det, finder I en tilpasning.<br />

15. Pas. Med >KB4 hos dig har makker<br />

næppe en strafdobling _ han er svag.<br />

Dobler du, får I problemer.<br />

16. 2¤/Dbl. Makker har sikkert en strafdobling,<br />

men du har ikke meget modspil.<br />

Derfor foretrækkes 2¤ frem for dobling.<br />

17. Pas. Det er gået, som du håbede. Du<br />

afgav en næsekravpas, og makker doblede.<br />

18. 2#. Du har jo ikke en strafdobling<br />

og er derfor nødt til at melde.<br />

19. 2¤. Igen har du en svag hånd og må<br />

vælge at støtte makkers hjerter, men vær<br />

ikke bange for, at han melder til _ du kunne<br />

jo end ikke støtte til 2¤ første gang.<br />

20. Pas. Efter planen.<br />

Båring Højskole 6–12/8<br />

Udflugter, foredrag, morgensamlinger,<br />

overdådigt frokostbord. Turnering og<br />

undervisning ved Arne Mohr, Niels og<br />

Mads Krøjgaard. Nybegyndere, let øvede<br />

og viderekomne. Pris: 2975,-.<br />

www.baaringhoejskole.dk, tlf. 6448 1108.


MAJ 2006<br />

39


DM i Skolebridge:<br />

Favoritternes dag<br />

af Ib Lundby – fotos: Lars Andersen og H.K.Sørensen<br />

Forhåndsfavoritterne havde<br />

frit spil, da _ desværre kun<br />

_ 12 par mødtes på Kingoskolen<br />

i Slangerup for at<br />

kæmpe om sæsonens skoletitel.<br />

Der blev spillet alle<br />

mod alle <strong>med</strong> dobbelt gennemløb,<br />

og Dennis Bilde_<br />

Toke Nilsson kom bedst fra<br />

start <strong>med</strong> føring i de første<br />

fire runder. Så tog Maria<br />

Dam Mortensen og Niclas<br />

Raulund Ege over og lå på<br />

1.-pladsen i runderne 5_13,<br />

men søndag formiddag trak<br />

det senere vinderpar, Lars<br />

Tofte_Matias Rohrberg, de<br />

gule førertrøjer på og blev<br />

på toppen af barometeret i<br />

resten af turneringen.<br />

Barometerstan<strong>den</strong> var således, da løbet<br />

blev skudt af:<br />

ØSTs hænder til Tvekampen<br />

(Vests hænder findes på side 60)<br />

1. V / Alle.<br />

# D B 10 9 2 ¤ 10 9 6 5 4 > D 9 2 < _<br />

2. V / Ø-V. Nord melder hjerter billigst<br />

muligt.<br />

# 8 ¤ 10 9 4 3 > E D 4 < E K 8 7 3<br />

3. Ø / Ingen.<br />

# 8 2 ¤ E D 9 8 4 3 > K 9 < E 10 2<br />

4. Ø / Alle. Syd melder 1¤ om muligt.<br />

# 9 ¤ E 4 3 > E K D 3 < D B 9 7 2<br />

5. V / Alle. Nord melder 2< om muligt.<br />

# B 10 8 5 ¤ K B 10 8 > 10 7 3 < D 7<br />

6. Ø / Ø-V.<br />

# B 9 ¤ E K B 9 6 3 > E < D 8 6 3<br />

40<br />

DANSK BRIDGE<br />

Maria og Niclas (sølv), Matias og Lars (guld), Dennis og Toke (bronze)<br />

Slutresultat<br />

1. Matias Rohrberg_Lars Tofte ..................................... 127<br />

2. Maria Dam Mortensen_Niclas Raulund Ege .............. 91<br />

3. Dennis Bilde_Toke Nilsson ........................................ 47<br />

4. Philip Hulgaard_Kristian Frimer ................................ 36<br />

5. Peter Jepsen_Emil Jepsen ........................................... 19<br />

6. Karin Martini_Line Aagaard ..................................... ÷19<br />

7. Amalie Koch-Palmund_Anna Christa Raulund Ege ÷20<br />

8. Anders Hagemann_Kamilla Kierulff ........................ ÷22<br />

9. Frederik Skovly_Emil Thomsen ............................... ÷44<br />

10. Julie Hald Nielsen_Signe Lærke Buus ..................... ÷54<br />

11. Majka Bilde_Klara Kubiak ....................................... ÷74<br />

12. Jens Christian Auken_Mark Jackson ........................ ÷87<br />

DM blev afviklet på Kingoskolens bibliotek


µ<br />

Vin<strong>den</strong>de genåbning<br />

At genåbne, når fjen<strong>den</strong> har fundet fit, er<br />

en formssag, men hvis de melder 1x - 1ut<br />

og går i stå der ... skal, skal ikke?<br />

Øst / N-S<br />

# 9 5 4 3<br />

¤E B<br />

>8 6 4<br />

< K D 8 6<br />

#E K B<br />

¤ 10 9 8 5 3<br />

#8 6<br />

¤ K D 7<br />

>E D > K 9 5 3 2<br />

< 10 5 4<br />

# D 10 7 2<br />

¤6 4 2<br />

> B 10 7<br />

E K 8<br />

9 7 5 µ >6 4 3<br />

< D 7 4 3 < B 10 9 5<br />

# K 10 9 7 3<br />

¤K 5<br />

> D B 10 2<br />

7.<br />

Maria så hurtigt, at der var 11 eller 12<br />

stik i 4# spillet nordfra, afhængigt af, om<br />

der kom hjerter ud, og om ¤E var i plads.<br />

Hun gik efter 12 i sans _ man er vel en<br />

lille pardjævel?<br />

Efter udspillet tog hun fire ruderstik og<br />

fem sparstik, hvor Øst letsindigt kastede<br />

to klør. Vest var derfor pludselig alene om<br />

at holde klørene og måtte derfor blanke<br />

¤E, men det gennemskuede Maria. Hun<br />

spillede elegant en lille fra ¤K og fik således<br />

sine 12 stik og en fortjent topscore i<br />

regnskabet.<br />

MAJ 2006 41


Juniorcamp + VM juniorpar:<br />

Hyggeligt juniorsamvær<br />

Hyggeligt juniorsamvær, fest, sjov og en<br />

hel masse bridge ... lyder det som noget<br />

for dig, så er det ved at være sidste udkald.<br />

Skynd dig derfor at læse videre!<br />

Selvom bridgesæsonen synger på sidste<br />

vers, betyder det jo ikke, at du ikke kan<br />

komme til at spille bridge i sommerferien.<br />

Junior-VM for par<br />

Den 30.juni_2.juli afholdes junior-VM for<br />

par i Slovakiet. Der spilles i to grupper:<br />

junior (op til 25 år, født efter 31/12 1980)<br />

og skole (op til 20 år, født efter 31/12 1985).<br />

Juniorcamp<br />

For 17_23 årige (vejle<strong>den</strong>de, dog maks.<br />

25 år) afholdes juniorcamp <strong>den</strong> 3._11.juli.<br />

Det er ikke et krav, at man spiller bridge<br />

på topniveau, eller at man har spillet bridge<br />

i mange år. Eneste forudsætning er, at man<br />

har lyst til at spille en masse bridge og have<br />

det forrygende sjovt sammen <strong>med</strong> andre<br />

unge fra hele ver<strong>den</strong>.<br />

I hver af juniorcampens turneringer bliver<br />

du sat til at spille <strong>med</strong> en ny makker<br />

fra udlandet.<br />

Der er heldigvis også tid til andre aktiviteter,<br />

fx sport, bridgeundervisning <strong>med</strong><br />

dygtige lærere og på flere niveauer og<br />

(mindst) en udflugt.<br />

42<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Troels Kristensen – foto: Charles<br />

Hvad koster det?<br />

Under VM er prisen ca. 300 kr. pr. person<br />

pr. nat inkl. 3 daglige måltider.<br />

Deltagelse i juniorcampen koster inkl.<br />

fortæring ca. 2000 kr. for 8 dage.<br />

Indskud VM: 200 EUR pr. par. *)<br />

Indskud camp: 100 EUR pr. person. *)<br />

*) Spiller du i en DBF-klub, kan du søge<br />

tilskud fra juniorfon<strong>den</strong>. Send en mail til<br />

dbf@bridge.dk (<strong>med</strong>lems<strong>nr</strong>. og navn).<br />

Tilmelding og yderligere oplysninger<br />

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen<br />

til at kontakte Troels Kristensen på:<br />

kristensentroels@hotmail.com, tlf. 2170<br />

1007, eller Steffen Holm Pedersen, DBF:<br />

steffen@bridge.dk, 4847 5213 (kl.9_13).<br />

Lyder det som noget for dig, og vil du<br />

være <strong>med</strong> til at gøre turen til en uforglemmelig<br />

oplevelse, så meld dig til via WBF’s<br />

hjemmeside: www.worldbridge.org<br />

Tilmeldingsfrister til alle arrangementerne:<br />

Vil du være sikker på at komme <strong>med</strong>,<br />

er det klogt at melde dig til hurtigt, men<br />

<strong>den</strong> officielle frist er 15.juni. Teoretisk set<br />

kan det lade sig gøre senere, hvis man er<br />

heldig, og hvis det er teknisk muligt.<br />

Oplysning om transport mv. og links på<br />

www.juniorbridge.dk _ juniorforum.<br />

Troels Kristensen


Distriktsnyt<br />

Distriktsnyt er en fast rubrik <strong>med</strong> nyheder af enhver art fra DBF’s<br />

distrikter _ primært oplysninger, som ikke i forvejen kan findes i<br />

<strong>Bridge</strong>almanakken eller i distriktets udsendte program.<br />

Distrikt Østsjælland:<br />

Holdturneringen<br />

Distriktets holdturnering blev afsluttet<br />

<strong>med</strong> to spæn<strong>den</strong>de kampe <strong>den</strong> 11.marts.<br />

Holdet fra Ruder10, Allan Christensen,<br />

havde lagt sig i spidsen, og kun et enkelt<br />

point adskilte <strong>nr</strong>.2 og 3, der så igen var<br />

skarpt forfulgt af <strong>nr</strong>.4, kun 5 point efter.<br />

Ruder10 bevarede føringen og vandt turneringen<br />

overbevisende <strong>med</strong> 25 point foran<br />

<strong>nr</strong>.2 og skal der<strong>med</strong> fra næste sæson spille<br />

i Mellemrækken.<br />

Nr.2 i turneringen blev Kell Krogh fra<br />

Reinholdt <strong>Bridge</strong> foran Per Egelund fra<br />

Østsjællands <strong>Bridge</strong>center.<br />

Vi ønsker Ruder10 tillykke <strong>med</strong> det fornemme<br />

resultat, samtidig <strong>med</strong> at vi ønsker<br />

held og lykke i Mellemrækken.<br />

Interdistrikts-finale<br />

Alle klubspillere i distrikterne Østsjælland,<br />

Vestsjælland og Storstrøm har været inviteret<br />

til at deltage i en fælles distriktsturnering.<br />

Klubspillere er i <strong>den</strong>ne forbindelse<br />

alle spillere, der ved tilmeldingen<br />

ikke havde opnået et antal mesterpoint, der<br />

svarer til distriktsmester.<br />

Turneringen har været tilrettelagt som kvalifikationsturnering<br />

i de enkelte distrikter,<br />

afsluttet <strong>med</strong> en interdistrikts-finale <strong>den</strong><br />

12.marts i distrikt Østsjælland.<br />

Der deltog 22 par i finalen, der blev afviklet<br />

som en utrolig velspillet og veldisciplineret<br />

turnering, og som det sig hør<br />

og bør <strong>med</strong> en finale, der var spæn<strong>den</strong>de<br />

til det sidste. Resultatet:<br />

1. Helga Lind Nielsen & Jacob Petersen, Haslev BK<br />

2. Lene Førgaard & Vivi Kobyleci, Rødovre BK<br />

3. Gurli Dyhr Christensen & Per Bach Jensen, Ringsted BK<br />

Der var blandt de deltagende spillere enighed<br />

om, at det havde været en god turnering,<br />

hvor spillere på samme niveau kunne<br />

møde hinan<strong>den</strong>. Flere af spillerne fik så<br />

meget „blod på tan<strong>den</strong>“, at de nu vil melde<br />

sig til andre af distrikternes turneringer.<br />

RHODOS – IXIAS<br />

SOLGUDENS Ø<br />

Den 1.–8.oktober på internationalt hotel (Tjæreborgs topscorer) tæt på<br />

strand og centrum, halvpension, fine faciliteter og elegante lejligheder.<br />

Fly Kastrup/Billund.<br />

Pris inkl. halvpension, afgifter mv.: kr.5798,-<br />

Ring efter program (bedst 17.30–18.30):<br />

Ingerlise – 8618 9609 / 8628 5950<br />

MAJ 2006 43


Charles spiller op:<br />

For år tilbage tog Erik<br />

Olsen fra Blaa Klub Ejby<br />

initiativ til en turnering<br />

for fynske klubspillere,<br />

der på <strong>den</strong> måde fik lejlighed til at snuse<br />

til turneringsbridge. I en årrække blev turneringen<br />

afviklet fire fredage <strong>med</strong> skiftende<br />

par fra de fynske klubber.<br />

Klubben blev døbt Blå Klubturnering, i<br />

folkemunde kaldet „Blå kludder“, og <strong>den</strong><br />

har gennem ti<strong>den</strong> været ledet af Erik Olsen<br />

og Knud Just.<br />

I <strong>den</strong>ne sæson blev turneringen afviklet<br />

som en barometerturnering på en søndag<br />

eftermiddag, og <strong>den</strong> blev domineret af de<br />

østfynske par.<br />

Erik Olsen har trukket sig tilbage som<br />

leder, men han kan godt stadigvæk holde<br />

på kortene, hvad han fik lejlighed til at<br />

demonstrere i dette spil fra årets turnering.<br />

44<br />

Sansglade Erik Ejby Olsen<br />

DANSK BRIDGE<br />

Blå kludder<br />

af Charles<br />

Det var i øvrigt imponerende at se de fynske<br />

klubspillere diske op <strong>med</strong> indtil flere<br />

spilføringer og modspil i ekspertklassen.<br />

Syd / N-S<br />

#K 3<br />

¤ E K B 6 5 4 3<br />

>5<br />

D 4 µ > E K 10 9 6 3<br />

< E D 5 4 3 2 < K 10<br />

# E D 9 8 4 2<br />

¤7<br />

> B 8 7 2<br />

D.<br />

Der kom glimrende >D ud, hvor Øst<br />

lagde >3 (Lavinthal), så Sejten skiftede<br />

til


<strong>Bridge</strong> <strong>med</strong> Olle (4)<br />

Dyrlægens kvælerkup<br />

af Styrvolten<br />

Dyrlægen, der sidst havde glimret <strong>med</strong> sit<br />

fravær, fordi han skulle tage del i en lykkelig<br />

begivenhed, var første mand på pletten,<br />

da vore venner <strong>den</strong> følgende torsdag<br />

skulle samles hos Olle. Ja, faktisk ankom<br />

han et helt kvarter før resten af selskabet,<br />

hvilket Ollefruen var ret mopset over, men<br />

Olle bød dyrlægen en lænestol og et stykke<br />

papir <strong>med</strong> fordelingen til det spil, hvor Elskov<br />

vandt 6# via et fjendtligt dobbeltstik<br />

i stik 13 (DANSK BRIDGE, februar, s. 38).<br />

Olle fortsatte så sin dont <strong>med</strong> middagsopvasken,<br />

men måtte skyndsomst gå ind i<br />

stuen igen efter et brøl fra dyrlægen:<br />

„Jamen, der er dæleme et kvælerkup!“<br />

Nu vrimler det reverenter talt <strong>med</strong> gode<br />

spil, når vore venner samles til deres hyggelige<br />

torsdagsbridge, men lad os i ti<strong>den</strong>s<br />

ånd gå ind for et gedigent genbrug.<br />

Kortene var fordelt således:<br />

Syd / Alle<br />

#E 7 2<br />

¤E D<br />

> E K 8 2<br />

< E 10 7 5<br />

# K 5 4 3 # 9<br />

¤ 10 8 7 ¤ 9 6 5 4 3<br />

> B 10 4 3 µ >D 9 5<br />

< 9 4 < D B 6 2<br />

# D B 10 8 6<br />

¤K B 2<br />

>7 6<br />

B.<br />

El-skov vandt sin kontrakt ved at kridte<br />

12 stik og overlade stik 13 til Øst-Vest, der<br />

begge gjorde krav på det _ Øst på E, går hjem på K og trumfer ruder<br />

hjem til <strong>den</strong>ne stilling:<br />

#E<br />

¤_<br />

>8<br />

10 µ >_<br />


De internationale love:<br />

Tænkepauser mv.<br />

Et evigt tilbageven<strong>den</strong>de problem for spillere<br />

og turneringsledere er ubeføjede oplysninger.<br />

Sådanne oplysninger forekommer<br />

oftest som følge af tænkepauser, eller<br />

når en spiller afgiver en forklaring, som<br />

er uventet for hans makker.<br />

Vi ser <strong>den</strong>ne gang på et spil, som <strong>med</strong><br />

en lille modifikation stammer fra 5.runde<br />

af Netbridge Cup. Her førte en tænkepause<br />

til et problem.<br />

Nord / Ingen<br />

#6 3 2<br />

¤D<br />

> K D 8 7 4 2<br />

E B 3 µ > 10 9 6<br />

pas 2<<br />

pas 2> pas 3< 1<br />

pas 4< pas 5<<br />

pas pas pas<br />

1. Efter ca. 30 sekunders tænkepause.<br />

Udspil: #7.<br />

Efter Syds tænkepause sad Nord i det<br />

sædvanlige dilemma _ han skal undgå at<br />

drage fordel af <strong>den</strong> ubeføjede oplysning.<br />

Han valgte at invitere på <strong>den</strong> uventet gode<br />

klørstøtte, og Syd tog imod.<br />

Det var en oplagt situation for en „tøvesag“,<br />

og Vest spurgte derfor in<strong>den</strong> åbningsudspillet,<br />

om Nord-Syd var enige i, at der<br />

var en længere pause in<strong>den</strong> 3


Har lovbruddet <strong>med</strong>ført skade?<br />

Generelt gælder, at hvis der har været et<br />

lovbrud, gives justeret score, hvis modparten<br />

var skadet af lovbruddet. Hvis Nord<br />

havde fulgt reglerne og passet til 3


B. Som et eksempel antager vi, at hold B<br />

vandt de øvrige 39 spil <strong>med</strong> 89_87, og at<br />

Nord-Syd ved det andet bord havde taget<br />

10 stik i 3< til +130.<br />

Princippet er, at vi gør det op som to<br />

kampe og herefter tildeler hol<strong>den</strong>e det<br />

antal kamppoint, de fik i „deres“ kamp.<br />

Først gøres kampen op for hold A’s vedkommende.<br />

De har +150 ved dette bord<br />

og får således 1 imp. Samlet nederlag på<br />

88_89, hvilket jf. kp-tabellen giver resultatet<br />

15_15. Hold A får altså 15 kp.<br />

Hold B kommer <strong>med</strong> +130 fra det andet<br />

bord, hvilket gøres op <strong>med</strong> ÷400 ved dette<br />

bord. Det koster 7 imp, og de taber således<br />

89_94, hvilket normalt er et nederlag<br />

på 14_16, så hold B får 14 kp.<br />

Kampens samlede resultat er derfor, at<br />

hold A vinder <strong>med</strong> 15_14!<br />

Men hvis det er en pokalkamp? Begge<br />

hold har tabt i imp, så er begge slået ud?<br />

Nej, i dette tilfælde går det hold videre,<br />

som så at sige har lidt det mindste nederlag.<br />

Her er det hold A, der går videre, mens<br />

vore modspilshelte fra hold B kan supplere<br />

ovennævnte udregninger <strong>med</strong> det hypotetiske<br />

resultat, der ville være kommet ud af<br />

at vinde 5 imp for en bet i 5


E E<br />

B<br />

E<br />

D<br />

D<br />

E<br />

D<br />

B B<br />

D<br />

bridge<br />

B computer-<br />

Villy Dam:<br />

Spil bedre 2<br />

DaBriSoft, 165 spil på cd, 350 kr.<br />

Man kan købe sig fattig<br />

i bridgespil til sin<br />

pc, hvis man har lyst<br />

til at træne og holde sig<br />

varm til <strong>den</strong> ugentlige<br />

bridge, men det meste<br />

er lavet på engelsk. Det<br />

er derfor rart, at to af<br />

de bedste til at udvikle<br />

edb-software, nemlig<br />

ED<strong>Bridge</strong> og DaBriSoft, arbejder på dansk<br />

og fokuserer på systemer og meldeteknik,<br />

som vi kender. Og begges produkter er udført<br />

i en glimrende grafik og har en god<br />

brugerflade.<br />

DaBriSofts seneste udspil er „Spil bedre<br />

2“, der i alt omfatter 165 spil i fem turneringer,<br />

men man kan vælge et tema in<strong>den</strong><br />

for spilføring eller modspil, hvis man ikke<br />

har lyst til at lade tilfældet råde. Det sidste<br />

anbefaler jeg dog, hvis det skal være sværest<br />

muligt og ligne <strong>den</strong> opgave, vi får stillet<br />

ved bridgebordet.<br />

Man tager sin hånd op, melder melding<br />

for melding, hvor man sættes på plads af<br />

<strong>Bridge</strong>vejen, hvis man ikke melder efter<br />

bogen, og kan så stik for stik spille eller<br />

modspille, som tilfældet nu er.<br />

Efter spillet giver forfatteren sit besyv<br />

<strong>med</strong> i form af vejledning og ros eller kritik,<br />

og man er klar til nye udfordringer i<br />

næste spil.<br />

Et eksempel: Du sidder Øst (jeg har drejet<br />

spillet 90 grader) og har valgt temaet<br />

„3.-hånds tilbagespil“. Her får du hele fordelingen<br />

_ det kan man også vælge i „Spil<br />

bedre 2“, men man får dog at vide, at det<br />

er snyd! ☺<br />

Nord / N-S<br />

#4 3<br />

¤E 5 4<br />

> E 8 6 4 3<br />

B 9 7 2 µ > K 10 5<br />

< 9 6 < B 10 5 4<br />

# E D 10 9 5<br />

¤D B 7<br />

>D<br />

< E K 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas pas 1#<br />

pas 2> pas 3<<br />

pas 3¤ pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤6.<br />

Her var det ikke svært at melde rigtigt _<br />

Øst-Vest passer naturligvis hele ti<strong>den</strong> _<br />

men man får forklaring på Nords 3¤, så<br />

der er alligevel noget at lære (fjerde farve,<br />

hvor Syd efterfølgende <strong>med</strong> 3ut viser hold<br />

i hjerter).<br />

Makkers ¤6 illustrerer glimrende fordelen<br />

ved de attitudeagtige udspil (kun invitation<br />

<strong>med</strong> et lille kort, når man har en<br />

honnør).<br />

Syd kan redde sig ved straks at stikke<br />

<strong>med</strong> ¤E på bordet og gå på sparfarven,<br />

men han falder fra i håb om, at udspillet<br />

er fra ¤K, og så tager Øst over <strong>med</strong> chancen<br />

for at blive dagens helt. Han stikker<br />

<strong>med</strong> ¤K og skal finde skiftet til >K, spillets<br />

pointe. I meldingerne viste Syd ni sorte<br />

kort og havde dertil hjerterhold, så han må<br />

være kort i ruder. For at tage højde for en<br />

blank dame skifter Øst elegant til >K, og<br />

det giver pote. En ned.<br />

Fin og lærerig underholdning!<br />

Ib Lundby<br />

MAJ 2006 49


Set i bakspejlet - 1<br />

I referatet fra Icelandair Open i april viste<br />

jeg et spil, hvor Lars Blakset gik galt i<br />

byen. Prøv det som problem:<br />

Syd / Alle<br />

#E 10<br />

¤ K D 7 6<br />

> K 10 2<br />

< K 10 6 4<br />

50<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

#D 3<br />

¤ E B 10 5<br />

>E 9 8<br />

< E D 9 7<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Peter Lars<br />

Fredin Blakset<br />

1ut<br />

pas 2< pas 2¤<br />

pas 3# 1 D pas<br />

pas RD 2 pas 4< 3<br />

pas 4> 3 pas 4ut 4<br />

pas 5# 5 pas 6¤<br />

pas pas pas<br />

1. Sleminvit i hjerter u<strong>den</strong> singleton i minor.<br />

2. #E.<br />

3. Cuebid.<br />

4. RKCB-1430.<br />

5. To af fem esser plus trumf dame.<br />

Udspil: #4.<br />

Der kom spar ud til #E, tre gange trumf<br />

og fire gange klør. Nu blev Øst sat ind på<br />

#K og spillede sig fri <strong>med</strong> >B, og du har<br />

problemet:<br />

Er det fra Bx(x) eller DB(x)?<br />

Løsning på næste side<br />

af Ib Lundby<br />

Man kan lære meget af sine fejltagelser,<br />

men det er billigere at lære af andres.<br />

Otto Ludwig.<br />

<strong>Bridge</strong>blanding<br />

µ<br />

D 10 6 2<br />

< E 5<br />

# D B 9 3 2<br />

¤8<br />

>B 9 8<br />

< B 8 7 2<br />

< D 10 9 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Christian<br />

Brøndum<br />

Lars<br />

Tofte<br />

Martin<br />

Schaltz<br />

Matias<br />

Rohrberg<br />

1¤ pas 2< pas<br />

2> pas 3> pas<br />

3# D!? RD 4#<br />

D<br />

Udspil: >E.<br />

pas pas pas<br />

Ø-V konstaterede, at der manglede sparhold,<br />

og havde sikkert parkeret i 4>, men<br />

Syd tog over og fik en hilsen <strong>med</strong> på vejen.<br />

Vest indkasserede to ruderstik og skiftede<br />

til en fræk


Vest / N-S<br />

# E B 7 4<br />

¤ 9 8 5 2<br />

>D 5<br />

< D 10 4<br />

# K D 6 2 # 10 9 8 5<br />

¤ E 10 7 6 4 3 ¤ D B<br />

>6 4 µ > K 10 7<br />

< 5 < K 9 8 6<br />

#3<br />

¤K<br />

> E B 9 8 3 2<br />

< E B 7 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Emil Lars Dennis Matias<br />

Jepsen Tofte Bilde Rohrberg<br />

pas pas pas 1><br />

2> 1 D 3# 4<<br />

pas 5< pas pas<br />

pas<br />

1. Begge majorfarver.<br />

Udspil: #K.<br />

Efter #E fulgte K 10 9<br />

> D B x<br />

| > D x x<br />

> B x x<br />

skal han altid spille en honnør for at give<br />

spilfører problemer. Men så ved spilfører<br />

også, at der er odds 2 mod 1 for, at det er<br />

fra Hxx, begrænset valg! Så skal spilfører<br />

gå op på esset og knibe gennem Vest.<br />

Når Øst aktuelt ser på >K102 på bordet:<br />

> K 10 2<br />

> D B x<br />

| > D x x<br />

> B x x<br />

er han <strong>med</strong> >DBx nødt til at spille en honnør.<br />

Men <strong>med</strong> >Dxx eller >Bxx forærer<br />

det kontrakten, hvis Syd ikke har >9.<br />

Altså skal spilfører i <strong>den</strong> aktuelle situation<br />

gå ud fra, at Øst har spillet en honnør<br />

ud fra DBx.“<br />

Kan du stikke <strong>den</strong>, Lars?<br />

MAJ 2006 51


<strong>Bridge</strong>odds (2):<br />

Odds-vurderinger<br />

En bestemt jævn fordeling hos modspillerne,<br />

fx 2_2, er mere sandsynlig end en<br />

bestemt lidt mere skæv fordeling, 3_1. For<br />

et lige antal kort er det rundt regnet 52%<br />

imod 48%.<br />

En berømt situation er fire kort <strong>med</strong> damen<br />

hos modspillerne, fx<br />

contra<br />

52<br />

¤ D 4 2 | ¤ 3<br />

¤ 4 2 | ¤ D 3<br />

Vi kan forestille os, at kortgivningen er<br />

startet <strong>med</strong> ¤42 til Vest og ¤3 til Øst. Da<br />

¤D dernæst blev givet til en af dem, havde<br />

Vest 11 pladser imod 12 hos Øst.<br />

Den nederste jævne fordeling har derfor<br />

odds 12:11 i forhold til <strong>den</strong> øverste.<br />

Denne kendsgerning har givet anledning<br />

til et berømt mundheld i <strong>den</strong>ne situation:<br />

¤ K B 10 9 6 5<br />

|<br />

¤ E 8 7<br />

hvor spilfører har ni kort tilsammen på de<br />

to hænder.<br />

Spilfører tager esset og spiller op imod<br />

bordet, idet Vest har bekendt <strong>med</strong> ¤42 og<br />

Øst <strong>med</strong> ¤3. Knibe eller toppe?<br />

På engelsk lyder mundheldet „Nine<br />

never, eight ever“. Det går på, om du skal<br />

knibe eller ej. Med ni kort som her skal<br />

du altså aldrig knibe. Som vi så ovenfor,<br />

er der odds 12 imod 11 for <strong>den</strong> nederste<br />

fordeling, så der er odds for at toppe. Men<br />

det er jo ret lige odds, så der skal ikke så<br />

meget til, før der skal knibes i stedet.<br />

„Nine never“ er i høj grad en sandhed <strong>med</strong><br />

DANSK BRIDGE<br />

af Ib Axelsen<br />

modifikationer!<br />

Det er imidlertid ikke altid, man skal<br />

sammenligne en bestemt helt jævn fordeling<br />

<strong>med</strong> en bestemt lidt skævere, fx<br />

# E 8 6 3 # K<br />

¤ E K 7 ¤ 9 6 3<br />

>6 3 µ > E K D 7 2<br />

< E 7 6 2 < 8 5 4 3<br />

Kontrakt: Vest 3ut. Udspil: #D.<br />

Efter åbning <strong>med</strong> 1ut fra dig som Vest<br />

har din makker meldt 3ut, så du skal spille<br />

3ut, og der kommer #D ud fra Nord. Det<br />

er parturnering, så det er ærgerligt, at din<br />

indkomst til bordet på #K er slået væk.<br />

Hvis #K er bevaret, kan du u<strong>den</strong> problemer<br />

undersøge ruderne fra top og give<br />

modspillerne et ruderstik, hvis ruderne<br />

sidder 4_2. Med imp-opgørelse er der ikke<br />

de store problemer <strong>med</strong>, at #K er slået<br />

væk, for så afgiver du selvfølgelig et ruderstik<br />

for at bevare forbindelsen til bordets<br />

ruder. Det er overvejende sandsynligt, at<br />

du får 9 stik i form af 2 spar-, 2 hjerter-, 4<br />

ruder- og 1 klørstik.<br />

I parturnering er det imidlertid katastrofalt<br />

kun at få 9 stik, hvis de fleste andre<br />

<strong>med</strong> ruderne 3_3 imod får 10 stik. Er der<br />

odds for 3_3 eller for 4_2?<br />

Nu er det ikke et spørgsmål om en bestemt<br />

3_3-fordeling contra en bestemt<br />

4_2-fordeling, men om samtlige 3_3-fordelinger<br />

contra samtlige 4_2-fordelinger.<br />

Hver enkelt 3_3-fordeling har odds 11:10<br />

i forhold til <strong>den</strong> enkelte 4_2-fordeling,<br />

men hvor mange er der af hver slags?<br />

Matematikerne har naturligvis formler<br />

til hurtig udregning af antallene, men det<br />

er såmænd ikke uoverkommeligt at skrive<br />

samtlige op. Det ender <strong>med</strong> i alt 30 4_2fordelinger<br />

og kun 20 3_3-fordelinger.<br />

Man kan godt fornemme, at der er mange


flere 4_2-fordelinger, idet en 4_2-fordeling<br />

<strong>den</strong> an<strong>den</strong> vej er en ny 4_2-fordeling,<br />

mens en 3_3-fordeling, hvor kortene er<br />

byttet om, igen er en 3_3-fordeling.<br />

Odds 11 og 10 skal altså ganges <strong>med</strong> hhv.<br />

20 og 30, så alt i alt er der odds 220:300.<br />

Hvis vi dividerer ned, får vi 15:11 for 4_2fordeling,<br />

så ligesom i holdturnering starter<br />

vi <strong>med</strong> at dykke en ruder.<br />

Det kan se ud til, at vi har været lidt uheldige<br />

<strong>med</strong> at få fjernet #K i første stik. Men<br />

der vil nok tit komme spar ud, og i øvrigt<br />

gør det ikke nogen forskel i vurderingen.<br />

Hvis en spilfører ikke har fået udspil i spar,<br />

kan han u<strong>den</strong> problemer undersøge, om<br />

ruderne sidder 3_3. Men det betyder<br />

„bare“, at du højst kan spille lige op <strong>med</strong><br />

ham. Du skal imidlertid alligevel sørge for,<br />

at chancen for at spille lige op <strong>med</strong> ham<br />

er så stor som mulig.<br />

Ved hjælp af tomme pladser som ovenfor<br />

kan man finde odds for en bestemt 4_2fordeling<br />

contra en bestemt 5_1-fordeling,<br />

12:9, og en bestemt 5_1-fordeling contra<br />

en bestemt 6_0-fordeling. Når alle fordelingerne<br />

så puttes i <strong>den</strong> store gryde, bliver<br />

det samlede resultat afrundet:<br />

3_3: 35,5%<br />

4_2: 48,5%<br />

5_1: 14,5%<br />

6_0: 1,5%<br />

Disse procenter er gode at lære u<strong>den</strong>ad,<br />

idet der tit er brug for dem i praktisk spil.<br />

Især de to første er gode at huske; forholdet<br />

mellem dem svarer naturligvis (bortset<br />

fra afrunding) til odds 11:15, som vi<br />

fandt ovenfor. Mange, der har lært procenterne<br />

u<strong>den</strong>ad, husker på 36 og 48.<br />

Vi ser nu på en 6ut-kontrakt, hvor modspillerne<br />

spiller ubehageligt godt imod:<br />

# K 10 7 # E D B<br />

¤ E B 5 ¤ K 8 4<br />

> E D 10 µ > K B 9 6<br />

< 9 4 3 2 < K D B<br />

Efter en svag 1ut-åbning i vest er du kommet<br />

i 6ut og får spar ud.<br />

Du går i gang <strong>med</strong> at presse


54<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Steen Schou–H.C.Nielsen<br />

mod<br />

Gregers Bjarnarson–Michael Askgaard<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

Velkommen til sæsonens sidste tvekamp.<br />

De regerende mestre er Steen Schou og<br />

H.C.Nielsen, der erobrede tronen efter sejr<br />

over de nykårede danmarksmestre i hold,<br />

Kasper Konow og Kåre Gjaldbæk. Jyderne<br />

fik der<strong>med</strong> revanche for nederlaget i DMsemifinalen,<br />

og nu byder en ny mulighed<br />

sig, idet de nye udfordrere er Konows og<br />

Gjaldbæks holdkammerater, Michael Askgaard<br />

og Gregers Bjarnarson.<br />

Begge par er netop blevet udtaget til det<br />

danske EM-landshold <strong>med</strong> Schaltz’erne,<br />

så det er også en dyst mellem holdmakkere,<br />

vi skal se, men først en kort præsentation<br />

af de københavnske udfordrere.<br />

Bjarnarson og Askgaard blev makkere i<br />

1999, og si<strong>den</strong> er det gået pænt. Et udpluk<br />

af meritlisten: guld ved DM-juniorhold<br />

2000, bronze ved VM-juniorhold 2001,<br />

guld ved Universitets-VM 2002, pokalguld<br />

i 2003, pokalsølv i 2005, guld ved<br />

DM-hold 2006 og landsholdudtagelse.<br />

Sommerturnering<br />

Sølvpoint<br />

Arrangør: Frederikssund <strong>Bridge</strong>klub.<br />

Åbjergskolen kl.19.00<br />

torsdagene:<br />

1.juni, 8.juni og 10.august: Kvalifikation<br />

17., 24. og 31.august: Finale<br />

Vinpræmier hver aften plus samlet.<br />

Pris for alle 6 aftener kr.150,-<br />

Tilmelding in<strong>den</strong> 24/5:<br />

Lita og Knud Christensen<br />

Tlf. 4731 5476<br />

Askgaard og Bjarnarson spiller Relæpræcision,<br />

som bygger på en stærk kløråbning<br />

og en række relæmeldinger, hvilket<br />

vi nok skal få eksempler på. Oven på<br />

1< viser svarer sin styrke, og åbner kan<br />

nu fortsætte naturligt eller udforske makkers<br />

hånd <strong>med</strong> relæmeldinger. Samme<br />

princip bruges efter en majoråbning og<br />

svaret 1ut, som er udgangskrav.<br />

Åbningen 1ut viser 12_14 hp, og på<br />

totrinnet er 2< naturlig <strong>med</strong> en begrænset<br />

åbningshånd, 2> er svag <strong>med</strong> hjerter eller<br />

begge minor, 2¤ er svag <strong>med</strong> begge major<br />

og 2# enfarvet svag. 2ut viser en usund<br />

spærremelding i minor, hvorved 3< og 3><br />

bliver konstruktive spærreåbninger. Skal<br />

slemchancerne undersøges, bruger udfordrerne<br />

„gammeldags“ Roman Key Card<br />

(0314) og cuebids. Er der fundet majorfit,<br />

bruges i særlige tilfælde Unserious 3ut og<br />

Fairway Splinter.<br />

Vi må se, om jyderne får revanche, eller<br />

københavnerne hævner holdmakkerne,<br />

men in<strong>den</strong> da siger jeg tak til kontrollanten<br />

i København, He<strong>nr</strong>ik Fry<strong>den</strong>lund, og<br />

tak for spillene til Alfred Hajek, Tyskland<br />

(spil 1), Palle Larsen, København Ø (spil<br />

2 og 3), Keld Dybkjær, Ballerup (spil 4),<br />

Thordis Skjernaa, Hammel (spil 5), og<br />

Arne Høgsvig, Amager (spil 6).<br />

Fortsæt endelig <strong>med</strong> at sende instruktive,<br />

drilagtige eller pudsige hænder til:<br />

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed<br />

S<strong>med</strong>erupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk<br />

Jens Kofoed


1. Vest / Alle.<br />

# E K 7 # D B 10 9 2<br />

¤ E K 8 ¤ 10 9 6 5 4<br />

> K 10 4 µ >D 9 2<br />

< E K 10 2 < _<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard<br />

2> 2¤ 1< 1><br />

2ut 4< 1¤ 1ut<br />

4¤ 6< 2< 2¤<br />

6¤ pas 2# 3><br />

3¤ 4><br />

6¤ pas<br />

Schou lægger for <strong>med</strong> en Multi 2>, der<br />

bl.a. omfatter en 23_24 sans. H.C. melder<br />

nu kun 2¤ <strong>med</strong> en svag hånd <strong>med</strong> 5_5<br />

i major _ det var ikke sket ved bordet. Oven<br />

på 2ut viser 4< 5_5 i major, og 4¤ er ren<br />

præference, der intet specielt viser om tilpasning<br />

eller interesse for slem. 6< er et<br />

renoncecuebid, som åbner mulighed for<br />

storeslem, hvis makker har idealværdier<br />

som fx<br />

# E K x ¤ E K D x > E K x < x x x<br />

Jeg tror, at et cuebid i 5< fører frem i læng<strong>den</strong>,<br />

for det lugter lidt af en renonce, når<br />

man ikke bruger Blackwood. Aktuelt vil<br />

man nok stå i 5¤, og det er en tand bedre<br />

end <strong>den</strong> svære lilleslem i hjerter, som er<br />

resultatet af mestrenes anstrengelser.<br />

Hos udfordrerne er 1< stærk, 1> viser<br />

0_7 hp, 1¤ beretter om 19 + hp, og 1ut viser<br />

5_7 hp <strong>med</strong> femfarve i major. Nu relæmelder<br />

Vest tre gange og finder frem til<br />

5530-fordeling hos makker. Bjarnarson<br />

har herefter kun mulighed for at tjekke esser<br />

og konger, men det gør ham næppe klogere.<br />

Han har brug for at finde to af de tre<br />

nøglekort #D, ¤D og >E hos makker.<br />

Han vælger at satse på 6¤, og spillet ender<br />

lige.<br />

Score<br />

4¤, 4#, 4ut ................................. 10<br />

5¤, 5#, 5ut ................................. 8<br />

6¤, 6#, 6ut ................................. 3<br />

Stillingen: Schou_Nielsen 3,<br />

Bjarnarson_Askgaard 3.<br />

µ<br />

2. Vest / Ø-V. Nord melder hjerter billigst<br />

muligt.<br />

# E K D 9 7 6 # 8<br />

¤ _ ¤ 10 9 4 3<br />

> K 10 9 7 6 >E D 4<br />

< D 5 < E K 8 7 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard<br />

1# (2¤) 3< 1# (2¤) 3<<br />

3> 3¤ 3> 3¤<br />

4¤ 5¤ 3# 3ut<br />

6# pas 4¤ 5#<br />

6¤<br />

pas<br />

7#<br />

Schou åbner naturligt <strong>med</strong> 1#, Nord melder<br />

2¤ ind, og H.C. kræver til udgang <strong>med</strong><br />

3 overmelder Øst <strong>med</strong> 3¤,<br />

og så er Vest fanget i et dilemma. Han har<br />

en ekstra spar, en ekstra ruder, sekundær<br />

klørtilpasning og renonce i modpartens<br />

farve. Et overflødighedshorn af muligheder,<br />

hvor melding af alle fire farver kan<br />

være rigtigt. Schou forsøger at få vist mest<br />

muligt <strong>med</strong> 4¤. H.C. fanger budskabet og<br />

overlader <strong>med</strong> sin 5¤-melding kollegialt<br />

til makker at vælge slem. Da sparfarven<br />

er mest solid, satser Schou på <strong>den</strong>.<br />

Udfordrernes meldeforløb indledes på<br />

tilsvarende vis, men her vælger Vest at vise<br />

ekstralæng<strong>den</strong> i spar først. 3ut er et forsigtigt<br />

forslag, men 4¤ er der ikke enighed<br />

om. Bjarnarson beder makker vælge<br />

en farve, mens Askgaard tolker <strong>den</strong> som<br />

en god sparfarve, da Vest ellers kan melde<br />

4< eller 4> naturlig. 5# er naturligt, 6¤<br />

renonce, og så giver Askgaard fuld gas.<br />

Score<br />

7> ................................................ 10<br />

6# ................................................ 9<br />

6> ................................................ 8<br />

4#, 5> ......................................... 6<br />

5# ................................................ 5<br />

5< ................................................ 4<br />

6< ................................................ 3<br />

7


µ<br />

3. Øst / Ingen.<br />

#E K 7 #8 2<br />

¤ 7 ¤ E D 9 8 4 3<br />

>B 10 >K 9<br />

< K B 9 8 6 4 3 < E 10 2<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard<br />

1¤ 1¤<br />

2< 2¤ 2< 2><br />

2# 2ut 3< 3><br />

3< 4> 3ut<br />

4# 4ut<br />

5¤<br />

pas<br />

6<<br />

Mestrene indleder naturligt til 2¤, hvorefter<br />

Schou søger yderligere oplysninger<br />

fra makker <strong>med</strong> en halvnaturlig 2#. H.C.<br />

vælger at melde 2ut <strong>med</strong> ruderholdet, hvor<br />

en sekundær støtte af klørene ellers ligger<br />

lige for. Schou fisker videre efter klørstøtte<br />

<strong>med</strong> 3 <strong>med</strong> supermaksimum. Et cuebid og<br />

Blackwood fører nu til en fair 6< _ om<br />

end <strong>den</strong> havde ligget lidt bedre hos Øst.<br />

Udfordrerne griber tingene anderledes<br />

an. 1¤ viser 10_15 hp i vanlig stil, 2< er<br />

overføring enten for at spille 2> eller for<br />

at invitere <strong>med</strong> en minorhånd. 2> er for<br />

at spille over for <strong>den</strong> svage variant, og 3<<br />

er enfarvet invit. Bemærk, at Bjarnarson<br />

trods styrken kun inviterer til udgang, hvilket<br />

selvfølgelig er en konsekvens af størrelsen<br />

på en åbningshånd, 10_15 hp.<br />

Askgaard viser sit ruderhold <strong>med</strong> 3>,<br />

hvorefter Bjarnarson kan melde 3ut <strong>med</strong><br />

godt styr på sparfarven. 3ut ender således<br />

på <strong>den</strong> gale hånd _ i øvrigt ligesom 67 > E K D 3<br />

< E K 8 5 < D B 9 7 2<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard<br />

1< (1¤) 1< (1¤)<br />

1# 2> 1# 1ut<br />

4< 4ut 2< 2><br />

5# 5ut 2ut 3<<br />

6# 7< 3> 3¤<br />

pas 4¤ 4ut<br />

5¤ 5ut<br />

6¤<br />

pas<br />

7<<br />

H.C. åbner <strong>med</strong> 1, der samtidig<br />

indikerer femfarve i klør. Resten er let for<br />

Schou, der fastlægger klør som trumf <strong>med</strong><br />

4< i <strong>den</strong> hensigt at tjekke nøglekortene i<br />

næste melderunde, men her kommer H.C.<br />

ham i forkøbet. 4ut spørger, 5# viser tre<br />

esser <strong>med</strong> klør som trumf, 5ut storeslemsopfordrer,<br />

og Vest holder nu mulighe<strong>den</strong><br />

åben for 7ut, hvis makker har #D. Han<br />

melder 6#, der fisker efter netop dette kort<br />

hos makker, men H.C. må slå af i 7


5. Vest / Alle. Nord melder 2< om muligt.<br />

# E D 7 4 # B 10 8 5<br />

¤ E D 3 ¤ K B 10 8<br />

> E D B 9 2 µ > 10 7 3<br />

, og efter<br />

indmeldingen finder H.C. kræfter til en<br />

negativ dobling. Vest har kæmpekort og<br />

vælger at vise det via en overmelding i<br />

fjen<strong>den</strong>s farve fulgt af 3#, der er krav til<br />

udgang. Et pip fra Øst vil bringe mestrene<br />

mod slem, men H.C. har _ som sædvanligt<br />

_ for længst meldt kortene helt ud, og<br />

han står af i udgang.<br />

Bjarnarson er på banen <strong>med</strong> <strong>den</strong> stærke<br />

klør, og passen fra Askgaard viser 0_7 hp.<br />

Doblingen er oplysende, og 3< viser maksimum<br />

<strong>med</strong> majorfarverne. 4< er et „come<br />

on, partner“-bud, der fulgt af 4# viser<br />

sleminteresse. Selv om der er maksimum,<br />

er hån<strong>den</strong> ikke slemegnet, og Askgaard<br />

passer fornuftigt.<br />

Score<br />

4# ................................................ 10<br />

5> ................................................ 8<br />

5#, 4¤ ......................................... 7<br />

4>, 3# ......................................... 6<br />

2¤ ................................................ 5<br />

3¤ ................................................ 4<br />

6> ................................................ 2<br />

6# ................................................ 1<br />

Stillingen: Schou_Nielsen 41,<br />

Bjarnarson_Askgaard 31.<br />

6. Øst / Ø-V.<br />

# K D 7 6 3 # B 9<br />

¤ 8 ¤ E K B 9 6 3<br />

> K 9 7 5 µ >E<br />

< B 10 5 < D 8 6 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schou H.C. Bjarnarson Askgaard<br />

1¤ 1¤<br />

1# 2< 1# 2<<br />

2¤ 3¤ pas<br />

pas<br />

„Ved jor<strong>den</strong> at blive, det tjener dig bedst“.<br />

Vi slutter, som vi startede, nemlig <strong>med</strong> et<br />

spil, hvor det er bedst at stå så lavt som<br />

muligt. Farven er ikke så vigtig som niveauet.<br />

Hvornår lugter tvekæmperne misfitten?<br />

Schou løber ind i spillets killpoint i an<strong>den</strong><br />

runde efter H.C.s 2


Sommerens Åbne Huse / Drop in<br />

KØBENHAVN<br />

BLAKSETS BRIDGECENTER, Dessaus Blvd. 44 B. Tirsd,<br />

torsd, fred kl.19 og torsdag/søndag kl.13 i maj, juni, juli<br />

og aug (maj ej tirsdag). Tirsd undervisn. kl.18–19. Røgfrit<br />

bortset fra tor/fre aften. 70 kr., 10-turskort 600 kr. Tilm.<br />

til 2 timer før start: 3929 0126, bridge@blakset.dk<br />

BRIDGE-SALONEN, Østerbrogade 228, st. Maj, juli, aug.<br />

Tirsdag og onsdag kl.13 og 19. Onsdag kl.13 er røgfri.<br />

Præmie til 1 og 2 i hver række. Bronzepoint. 50 kr. Rabatkort<br />

4 gange 180 kr. Bus 1A-14+alle tog <strong>med</strong> stop på<br />

Svanemøllen. Tilm. senest 2 timer før start. 3927 1577.<br />

BYENS BRIDGE, Sankt Gjertruds Stræde 5, 1129 Kbh.<br />

K (ved Kultorvet). Maj og august tirsdag kl.13.00 og<br />

torsdag kl.19.00. Røgfrit spillelokale. Rygerum<br />

forefindes. Bronzepoint og vinpræmier. Tlf. 3332 5057.<br />

TRUMFERNE, Godthåbsvej 26B, hver onsdag kl.19 – i<br />

maj også lørdage kl.13. Indskud 50 kr. Rabatordning.<br />

Tilmelding senest 2 timer før: Tlf. 3887 0076. Rygebegrænsning.<br />

Bronzepoint og flaskepræmier.<br />

VALBY BRIDGECENTER, Valby Langgade 77. Søndag,<br />

mandag og torsdag kl.13. Mandag, tirsdag, torsdag og<br />

fredag kl.19. Pris kr.60,-/70,- (10-turskort kr.500/600).<br />

Bronzepoint og vinpræmier. Tilmelding senest 2 timer<br />

før: 3645 0300 – Michael og Peter.<br />

NORDSJÆLLAND<br />

BALLERUP BC, alle tirsdage i maj (÷2/5), juni og august<br />

kl.19. Tapeten, Magleparken 5, Ballerup. Edb-givne kort.<br />

40 kr. inkl. kaffe m. brød. Sæsonkort 200 kr. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Tilmelding senest spilledagen kl.15 på<br />

4494 5210 eller ballerupbridge@hotmail.com<br />

BIRKERØD BRIDGEKLUB, Sognegaar<strong>den</strong> (v/Birkerød<br />

Kirke). Tirsdag kl.19 i maj, juni, juli og august. Tilmelding<br />

ikke nødvendig – bare mød op parvis. Rygeforbud i<br />

spillelokalet. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Tlf.<br />

Eigil Storm 4582 0026 eller Vibeke Kolbe 4581 6051.<br />

BRIDGECENTER NORDSJÆLLAND, Hovedga<strong>den</strong> 2–4,<br />

Birkerød. Mandag og onsdag kl.19 i maj, juni, juli og<br />

august (ikke 5.juni). Indskud 70 kr. 10 gange for 600 kr.<br />

Præmier og mesterpoint. Tilmelding indtil spilledagen<br />

kl.17: Tlf. 4581 5384.<br />

FREDERIKSVÆRK BRIDGEKLUB. Multisalen i Fritidscenteret,<br />

Jernbanegade. Tirsdage kl.19.00 i perio<strong>den</strong> 6.juni–<br />

29.august. 30 kr. pr.spiller. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding senest dagen før kl.12.00: 4011 5770 eller<br />

mail: bridge@nielsen.mail.dk<br />

GENTOFTE BRIDGEKLUB, Ordrup Sognegård. Åbent<br />

hus mandage i maj og august. Start kl.18.45, røgfrit lokale,<br />

vinpræmier, 50 kr. Tilm. senest kl.14 på 3965 6535.<br />

HELSINGE BRIDGEKLUB, Kulturhuset, Skolegade 43,<br />

Helsinge. Røgfrit spillelokale. Hver onsdag kl.19.00 fra<br />

3/5 til 30/8. 30 kr. pr.spiller, vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilm. senest tirsdag kl.14.00 på 4772 0448 eller e-mail<br />

helga.eskild@webspeed.dk.<br />

HELSINGØR: Åbent hus på Hamlet, Kronborgvej 1, Helsingør<br />

hver tirsdag 6/6–22/8. 45 kr. inkl. kaffe/småkager.<br />

Bronzepoint og vinpræmier. Rabatordning. Tilmelding<br />

senest dagen før kl.20: 4919 4997, Sussie Rasmussen.<br />

58<br />

DANSK BRIDGE<br />

SLOTSBRIDGE – HILLERØD. Åbent hus på Skovledet 100,<br />

Hillerød. Mandage kl.19.00 i maj, juni og august. Meld<br />

til senest på dagen kl.14 via www.slotsbridge.dk eller<br />

2042 5990. 50 kr. pr. spiller inkl. kaffe. Øl og vand købes<br />

i automat. Røgfrit lokale. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

SØBORG BRIDGEKLUB, åbent hus hele maj, juni og<br />

august – tirsdag aften kl.19.00 i Aktivcentret, Telefonvej<br />

8 samt fredag kl.10.30–ca.14 i Borgernes Hus. Tilmelding<br />

tlf. 3967 1371 tirsdag senest kl.12.00, fredag senest<br />

torsdag kl.20.00.<br />

ØSTSJÆLLAND<br />

HAVDRUP BRIDGEKLUB, Sognehuset, Bistrupvang 33.<br />

Onsdage kl.19.00 fra 17/5 til 30/8. Øl, vand, kaffe kan<br />

købes. Bronzepoint og flaskepræmier. Pris 30 kr. "6 tourskort".<br />

Tilmelding senest kl.17 på dagen, tlf. 4618 6063<br />

(evt. tlf.svarer).<br />

LEJRE BRIDGEKLUB. Hver mandag kl.19.00 fra 8.maj<br />

til 28.august, dog ikke 5.juni. Præmie til 1 og 2 i hver<br />

række samt spurtpræmie og bronzepoint. Indskud 30 kr.<br />

10-turskort 250 kr. Spillested: Se klubbens hjemmeside<br />

www.bridge.dk/2252 eller 4641 0266. Ingen tilmelding.<br />

REINHOLDT BRIDGE, Sydvestvej 110, Glostrup. Onsdage<br />

i juni, juli og august kl.12.30 og kl.18.30. Tilmelding<br />

2 timer før start. Gratis undervisning kl.12 og 18.<br />

Pris 30 kr. Mesterpoint og vinpræmier. Tlf. 4346 1600.<br />

ØSTSJÆLLANDS BRIDGECENTER, Tigervej 12–14, Køge.<br />

Mandag, torsdag og fredag kl.19.00. Onsdag og torsdag<br />

kl.13.00. Fra 1/5 til 1/9. Flaskepræmier, bronzepoint og<br />

fordelinger. Pris 50 kr. Rabatkort pr.gang, ugevis og hele<br />

sommeren. Tilm. senest 2 timer før start på 5665 8054.<br />

VESTSJÆLLAND<br />

HØNG BRIDGEKLUB, Fuglere<strong>den</strong>, Ingesvej 35. Tirsdag<br />

kl.19 flg. datoer: 16-23-30/5, 6-13-20-27/6, 4-11-18-25/7,<br />

1-8-15-22/8. 30 kr. inkl. kaffe/te/kakao. Øl og vand kan<br />

købes. Præmier til 1, 2 og 3 + bronzepoint. Tilm. spilledagen<br />

10–12: 5885 3104, 5886 9410 eller 5885 2167.<br />

KALUNDBORG: Skolen på Herredsåsen. Røgfrit spillelokale.<br />

Mandag kl.19.00 i maj, juni, juli og august (1/5–<br />

21/8). Pris 30 kr. Bronzepoint, flaskepræmier. Der kan<br />

købes øl, vand og kaffe i pausen. Tilmelding nødvendig<br />

mandag kl.9–12 til Margit Zume 5950 8747.<br />

NYKØBING SJÆLLAND BRIDGEKLUB, Sognegår<strong>den</strong>,<br />

Søndervangsvej 43, Rørvig. Mandage kl.19 i perio<strong>den</strong><br />

12/6–28/8. Bronzepoint, vinpræmier. 40 kr. inkl. kaffe<br />

<strong>med</strong> brød. Begrænset rygning. Tilmelding mandag kl.10–<br />

12: Else Petersen, 5991 0378.<br />

SKÆLSKØR og Omegns BK. Hver mandag 1/5– 28/8<br />

(ikke 5/6) kl.19 i Logen, Havnevej 46, Skælskør. Pris 40<br />

kr. for bronzepoint, kaffe/te/brød og vinpræmier – øl/vand<br />

kan købes. Tilm. spilledagen 8–10: Carl Ernst Hansen,<br />

5816 1240 eller e-mail: kmce@mail1.stofanet.dk<br />

SLAGELSE BRIDGECENTER, Korsørvej 18. Tirsdag og<br />

torsdag kl.19, pris kr.25, spil og præmier, tirsdag: maj,<br />

juni, juli og august, 1.gang 2.maj, torsdag: juni, juli og<br />

august, 1.gang 1.juni. Tilm. senest spilledagen kl.11:<br />

5852 4498 – 5852 7315 – 5852 3754 – 5826 7141.


TUSE NÆS BRIDGEKLUB spiller hver torsdag kl.19 i<br />

NB!! Hørby Færge kro fra 1/6 til 31/8. Bronzepoint og<br />

vinpræmier. Indskud 40 kr. inkl. kaffe. Øl og vand kan<br />

købes. Tilmelding senest onsdag kl.20 til Lone Clarke,<br />

tlf. 2274 7732.<br />

STORSTRØM<br />

FAXE BRIDGEKLUB, Æblehaven, Nygade 5, Faxe. Hver<br />

tirsdag kl.18.45 fra 16/5 til og <strong>med</strong> 22/8. 30 kr. pr. spiller.<br />

Flaskepræmier og bronzepoint. Øl, vand, kaffe, kage<br />

kan købes. Røgfrit spillelokale. Tilmelding senest mandag<br />

kl.18 til Kirsten Kjærsdam, tlf. 5639 8625.<br />

FEMØ – Vestervig bridge hver onsdag og weekend <strong>med</strong><br />

og u<strong>den</strong> overnatning fra <strong>den</strong> 1.juni. Færge fra Kragenæs.<br />

Du bliver hentet på havnen. Vi har sommercafé og<br />

bed and breakfast. Ring 5556 3114.<br />

HASLEV BRIDGEKLUB, Bråbyvej 45. Onsdag kl.19 i maj<br />

og august, mandag kl.13.30 i maj samt fra 1.september.<br />

Pris 25 kr. inkl. kaffe, præmier, bronzepoint. Fra 1.sept.<br />

20 kr. inkl. præmier og bronzepoint. Mød parvis 5 min.<br />

før. Evt. nærmere på 5631 3528 / 5631 1570.<br />

KLUBBEN, NÆSTVED, Ærøvej 7C. Tirsdag kl.19 fra 6/6<br />

til 29/8. Tilmelding på dagen kl.15.30–17 til Hans Nielsen,<br />

tlf. 5572 2345. Torsdag kl.9.30 fra 8/6 til 31/8. Tilmelding<br />

onsdagen før kl.15–17 til Leo Pedersen, tlf. 5573<br />

6706. 30 kr. inkl. kaffe, te, vin og bronzepoint.<br />

NORDJYLLAND<br />

FREDERIKSHAVN BRIDGEKLUB. Damsgaards Cafeteria<br />

v. havnen, indgang fra P-plads. Torsdage kl.19 i april,<br />

maj, juni og august. Start 20/4. Pris 50 kr. inkl. kaffe,<br />

brød, vinpræmier og bronzepoint. Parvis tilmelding<br />

samme dag in<strong>den</strong> kl.13 på 9842 6901 eller 3177 6901.<br />

HIRTSHALS BRIDGEKLUB afholder bridgeturnering hver<br />

onsdag kl.19.00 på Hotel Hirtshals fra <strong>den</strong> 10/5 til 16/8.<br />

Pris 50 kr. inkl. kaffe og brød. Fine vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding på spilledagen kl.9.00–12.00 på tlf.<br />

9894 2484.<br />

HJALLERUP BRIDGEKLUB, Hjallerup Kulturhus. Sommerbridge<br />

hver mandag kl.19 til udgangen af august.<br />

Vinpræmie og bronzepoint. Pris 50 kr. Holdturnering <strong>den</strong><br />

10/5, 24/5, 7/6, 21/6 og 2/8. Tilmelding mandag kl.9–12:<br />

tlf. 9828 1600.<br />

PANDRUP BRIDGEKLUB – hver tirsdag kl.19.00 i Jetsmarkhallen<br />

fra 16/5 til 29/8 – ferie i ugerne 26, 27 og 28.<br />

Indskud inkl. præmier og bronzepoint kr.35. Tilmelding<br />

samme dag in<strong>den</strong> kl.12 på tlf. 9824 7304 eller 9824 7822.<br />

SKAGEN – HJERTER ES i Virkelyst, Drejerstien 9. Hver<br />

tirsdag kl.19.00 i perio<strong>den</strong> juni til september. Præmier<br />

og bronzepoint. Pris 50 kr. Tilmelding senest spilledagen<br />

kl.12, tlf.9844 1250 eller 9844 3472. Tirsdag 25/7: Sølvpointturnering,<br />

pris 85 kr.<br />

AALBORG BRIDGEKLUB afholder sommerbridge i<br />

<strong>Bridge</strong>huset, Revlingebakken 33, Aalborg, hver mandag<br />

kl.19.00 fra <strong>den</strong> 1/5–28/8, undtagen 5/6. Pris 50 kr. inkl.<br />

kaffe/te. Mange præmier og bronzepoint. Tilmelding<br />

mandag kl.9–11 på tlf. 9826 8235 (Kirsten Aundal).<br />

AARS BRIDGEKLUB. Sommerbridge tirsdage d. 15/8,<br />

22/8 og 29/8 kl.19.00 på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Øl og sodavand kan<br />

købes. Indskud 30 kr. Tilm. senest kl.20.00 dagen før:<br />

tlf. 9862 5586.<br />

ØSTJYLLAND<br />

GRENAA - BRIDGE 82, Erhvervsparken, Kattegatvej 3.<br />

Tirsdag 2/5, 9/5, 16/5 + i perio<strong>den</strong> 30/5–29/8 kl.19.00.<br />

Tilm. spilledagen senest kl.15.30 tlf. 8632 0542 / e-mail:<br />

bridge82@ bridge82.dk Pris kr.30 inkl. kaffe, vinpræmier,<br />

edb-givne kort, bronzepoint. Øl/ vand kan købes.<br />

HAMMEL BRIDGEKLUB holder åbent hus alle mandage<br />

i maj, juni og august kl.18.45 i InSide, Dalvej 1, Hammel.<br />

Ingen tilmelding, mød <strong>med</strong> makker 10 minutter før<br />

start. Pris 25 kr. pr.spiller. Vinpræmier. Øl, vand og kaffe<br />

kan købes (må ikke <strong>med</strong>bringes).<br />

HORSENS BRIDGE-CENTER, Absalonsgade 9. Vi spiller<br />

mandage og torsdage fra 1.maj til 28.august (undt.<br />

helligdage). Mødetid kl.18.50. Pris 35 kr. inkl. kaffe/te.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Ingen tilmelding. Mød <strong>med</strong><br />

makker. Øl og vand kan købes.<br />

ODDER BRIDGEKLUB – Ålykkecentret. Hver onsdag<br />

kl.19.00 i juni, juli og august. Mød op <strong>med</strong> makker senest<br />

kl.18.50. Vinpræmier og bronzepoint. Pris 35 kr.<br />

inkl. kaffe eller te. Øl og vand kan købes.<br />

RY BRIDGEKLUB, Restaurant Sønder Ege torsdag kl.19<br />

flg. datoer: 1-8-15-22-29/6. Tilmelding ved ankomsten.<br />

25 kr. pr.spiller. Kaffe/te/øl/vand mm. kan købes. Drikkevarer<br />

må ikke <strong>med</strong>bringes. Præmie til min. 1/4 af deltagerne.<br />

Yderligere oplysninger: Jens Zeuthen, 8684 1160.<br />

SILKEBORG BRIDGEHUS, Tværgade 22, 1. Hver tirsdag<br />

kl.19.00 fra 9/5 til 29/8. Mødetid senest kl.18.50.<br />

Opdeling i rækker. 35 kr. inkl. kaffe. Vinpræmier og<br />

bronzepoint. Øl/vand kan købes. Røgfri.<br />

ÅRHUS – ARNE MOHR, Oddervej 56, 8270 Højbjerg.<br />

Tirsdag kl.19.00 i juni, juli og august. Telf. 8627 3061.<br />

Tilmelding unødvendig. Kr.45 inkl. kaffe og fine vinpræmier.<br />

ÅRHUS – BK BELLEVUE. Bellevuehallen i Risskov. 3/5<br />

–30/8 åbent hus onsdage kl.19.00. Pris 40 kr. Røgfrit.<br />

Vi spiller om bronzepoint. Tilmelding ikke nødvendig.<br />

Se desu<strong>den</strong> www.bridge.dk/4207.<br />

ÅRHUS BK, Vanggaardscentret. TL Niels Krøjgaard. Røgfrit.<br />

Ingen tilmelding. Kortfordelinger. Præmier og bronzepoint.<br />

Pris 40 kr. Maj: torsdag kl.19. Juni, juli, august:<br />

man + tors kl.19. Begynderrække torsdage så vidt muligt.<br />

Desu<strong>den</strong> mandage kl.13.15 til 25 kr. inkl. kaffe.<br />

ÅRHUS – ROSENVANG BK. Rosenvang lokalcenter,<br />

Vidtskuevej 4, Viby. Hver mandag kl.19.00 fra 29.maj<br />

til 26.juni samt 31.juli til 28.august. Vinpræmier. Kr.25<br />

inkl. kaffe. Øl og vand kan købes. Mødetid kl.18.50.<br />

VESTJYLLAND<br />

HERNING BRIDGEKLUB, Herning <strong>Bridge</strong>center, Korsørvej<br />

24 A, hver onsdag kl.19 i perio<strong>den</strong> 3/5–30/8. Indskud<br />

30 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Kaffe <strong>med</strong>bringes<br />

– øl/vand købes.<br />

HOLSTEBRO BRIDGEKLUB, Aktivitetscentret, Danmarksgade<br />

13, tirsdage kl.19 2/5 til 29/8, dog ikke i juli. 45 kr.<br />

inkl. vinpræmier, bronzepoint og kaffe <strong>med</strong> brød. Ingen<br />

tilmelding, men kom i god tid. Alle er velkomne parvis.<br />

Styrkeinddelte rækker. Evt. oplysninger: tlf. 9717 5433.<br />

RINGKØBING BRIDGEKLUB, åbent hus alle mandage<br />

i august måned kl.19.00. Vi spiller i Rofi-centret, Kirkevej<br />

26, Ringkøbing. Tilmelding på tlf. 9734 6179 eller<br />

2263 2707 senest kl.17.00 på spilledagen. Kaffe <strong>med</strong>bringes.<br />

Pris 30 kr. ☞<br />

MAJ 2006 59


STRUER BRIDGEKLUB, Bowlingcentret, Bredgade. Mandag<br />

fra 1/5 til 28/8 kl.18.45 (ikke 5/6 og 17., 24., 31/7).<br />

Styrkeopdelte rækker <strong>med</strong> præmie til 3 par i hver række.<br />

55 kr. inkl. kaffe og brød. Ingen tilmelding!<br />

ULFBORG/VEMB BRIDGEKLUB, Aktivcentret, Holmegade<br />

35, Ulfborg, hver onsdag kl.18.45 i maj, juni og<br />

august. 50 kr. inkl. kaffe m/kage. Ingen tilmelding. Alle<br />

onsdage i juli i Thorsminde. Tilmelding 9749 1445 eller<br />

9749 2378. Begge steder vinpræmier og bronzepoint.<br />

VIBORG ESSERNE, <strong>Bridge</strong>huset, Dannebrogsgade 7,<br />

mandag og torsdag kl.19 i perio<strong>den</strong> 1/5 til 24/8, dog<br />

ikke 25/5 og 5/6. Indskud 40 kr. inkl. kaffe. Der spilles<br />

om bronzepoint og vinpræmier.<br />

VIBORG NY BK – <strong>Bridge</strong>huset, Håndværkervej 12, Viborg.<br />

Hver tirsdag kl.19.00 fra 9.maj til 29.august. Indskud<br />

40 kr. inkl. kaffe/te. Præmier/bronzepoint til 25% af<br />

deltagerne. Tilm. ved fremmødet ca. 10 min. før spilletid.<br />

SYDJYLLAND<br />

ESBJERG BRIDGECENTER, Tobakken, Gasværksgade 2.<br />

Tirsdage kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Indskud<br />

kr.30,-. Vinpræmier, bronzepoint. Tilmelding 7545 1596<br />

(tlf.svarer) senest kl.16 på spilledagen. Barometerturnering.<br />

Edb-givne kort <strong>med</strong> kortfordelinger.<br />

GIVE BRIDGEKLUB. Mandage i maj, juni, juli og august<br />

(undt. 5/6 og 10/7) kl.19 i Ikærhallen. Edb-givne kort,<br />

lynhurtige resultater. Seedede rækker, ingen oversidder.<br />

Snaps, vinpræmier og lodtrækning. 35 kr. Kaffe mv. kan<br />

købes. Tilm. senest kl.16 på dagen: 7573 3600 (tlf.svarer).<br />

HADERSLEV BRIDGEKLUB, hver tirsdag 1.maj–31.aug.<br />

i <strong>Bridge</strong>huset, Nørregade 11, 2. Seedede rækker. Tilmelding<br />

unødvendig, men kom 5 min. før start, og tag makker<br />

<strong>med</strong>. Pris 30 kr. inkl. kage, kaffe og te. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Kontakt evt. Mogens Rerup, 2069 1610.<br />

KOLDING. Hver onsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og<br />

august i OK-klubben, Ålegår<strong>den</strong> 3, Kolding. Første spilledag<br />

3.maj. Mød parvis op på spilledagen senest kl.18.45.<br />

Indskud: kr. 40,- pro pers. inkl. kaffe og småkager. Fine<br />

vinpræmier og bronzepoint.<br />

RIBE BRIDGEKLUB, <strong>Bridge</strong>huset, Ørstedsvej 25. Der<br />

spilles hver torsdag kl.19.00 i ti<strong>den</strong> 1/6–31/8. Tilmelding<br />

senest kl.16.00 på spilledagen på tlf. 7538 3842 eller<br />

7542 1445. Indskud kr.40,- inkl. kaffe m. brød.<br />

SØNDERBORG – BK Enighe<strong>den</strong>, Kirke Allé 9. Hver mandag<br />

kl.19.00 fra 8.maj til 28.august. Pris kr. 30,-, 4-turskort<br />

kr.100. Juniorer kr.15,-. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding unødvendig.<br />

TOFTLUND BK. Mandage kl.19.00 i ti<strong>den</strong> 8.maj til<br />

21.august. Spillested: Kulturtorvet, Toftlund. Tilmelding<br />

senest spilledagen kl.17 på tlf. 2122 7270. Indskud 30 kr.<br />

Kaffe <strong>med</strong>bringes.<br />

AABENRAA BRIDGE CENTER, Søndergade 1, 1., hver<br />

mandag og onsdag kl.19.00 i perio<strong>den</strong> 1/5 til 31/8 (ikke<br />

5.juni). Tilmelding unødvendig. Indskud 35 kr. (juniorer<br />

20 kr.) inkl. kaffe/te.<br />

FYN<br />

BOGENSE BRIDGEKLUB. Der er tradition for en hyggelig<br />

bridge på Bogense Hotel hver torsdag kl.19 i juni, juli<br />

og august. Pris 60 kr. inkl. kaffe m/ brød, fine præmier,<br />

bronzepoint. Tilm. spilledagen til kl.16: Tlf. <strong>648</strong>1 1108.<br />

FAABORG BK 51, SuperBrugsen Cup; Tømmergår<strong>den</strong>.<br />

Tirsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Bronzepoint.<br />

40 kr. inkl. kaffe. Gennemgående turnering <strong>med</strong> sølvpointfinale.<br />

Tilm. senest spilledagen kl.17: 2261 1951.<br />

60<br />

DANSK BRIDGE<br />

KERTEMINDE BK, Mouton Cadet Grand Prix mandage<br />

12/6–14/8 inkl. Aktiv-Huset, Vestergade 98 kl.18.30.<br />

Max. 30 par. Indskud 40 kr. Bronzepoint. Tilmelding før<br />

kl.17 til 6532 3183 eller e-mail novrup@post4.tele.dk.<br />

Styrkeopdelte rækker – gerne kursister.<br />

MIDDELFART BRIDGEKLUB. Hver tirsdag kl.19.00 i<br />

maj, juni, juli og august. Første gang d. 16/5, sidste gang<br />

d. 22/8. Fænøsund Ældrecenter, Cafeteriet, Vestre Hougvej<br />

70. Pris 40 kr. Vinpræmier (1., 2., 3. + spurt). Bronzepoint.<br />

Vand, øl mv. kan købes. Tilm. unødvendig.<br />

ODENSE – LÆSEFORENINGENS BK, Gerthasvej 4. Hver<br />

tirsdag og torsdag kl.19.00 i perio<strong>den</strong> 6/6–15/8. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Indskud 40 kr. Røgfri spillelokaler.<br />

Tilmelding senest 1 time før start : 2144 1227.<br />

ODENSE – BK RUDER 7, O<strong>den</strong>se <strong>Bridge</strong>center, Kildemosevej<br />

15, følgende onsdage fra kl.13.00: 10/5, 17/5,<br />

24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 2/8, 9/8, 16/8 og 23/8. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Tilmelding ikke nødvendig,<br />

men mød op 15 min. før. Kr.45,- inkl. kaffe/te.<br />

ODENSE BRIDGEKLUB – Barometerturnering i <strong>Bridge</strong>huset,<br />

Bogensevej 27, onsdag kl.19.00 fra 10/5 til 30/8.<br />

Tilm. 2682 2140 eller o<strong>den</strong>sebridgeklub@hotmail.com<br />

senest kl.16.00. Bronzepoint. Indskud 50 kr. Følg resultaterne<br />

på www.bridge.dk/4554<br />

OTTERUP BRIDGEKLUB, Bryggerivej 20 (Plejehjemmet).<br />

„Kvickly’s SommerCup“, hver tirsdag kl.18.53 i maj, juni,<br />

juli og august. Stor gratis invit.turnering søndag d. 3/9.<br />

Tilmelding: Senest kl.15.00 på spilledagen: <strong>648</strong>2 4200.<br />

SVENDBORG BRIDGEKLUB, Abildvej 1A. Mandag kl.19<br />

fra 1.maj til 28.august (÷2.pinsedag). Pris kr.50,- inkl.<br />

kaffe m/brød, vinpræmier og bronzepoint. Parvis tilmelding<br />

ved fremmøde senest kl.18.50.<br />

ÆRØ BRIDGEKLUB: Hver onsdag fra kl.19 startende<br />

<strong>den</strong> 8.juni indtil <strong>den</strong> 30.august i Ærøskøbing Medborgerhus,<br />

„Mamrelund“, Pilebækken 30, Ærøskøbing. Kom<br />

gerne 10 min. før. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Kaffe, øl, vin, vand etc. kan købes.<br />

VESTs hænder til Tvekampen<br />

(Østs hænder findes på side 40)<br />

1. V / Alle.<br />

# E K 7 ¤ E K 8 > K 10 4 < E K 10 2<br />

2. V / Ø-V. Nord melder hjerter billigst<br />

muligt.<br />

# E K D 9 7 6 ¤ _ > K 10 9 7 6 < D 5<br />

3. Ø / Ingen.<br />

# E K 7 ¤ 7 > B 10 < K B 9 8 6 4 3<br />

4. Ø / Alle. Syd melder 1¤ om muligt.<br />

# E K B 10 6 4 2 ¤ 5 > 7 < E K 8 5<br />

5. V / Alle. Nord melder 2< om muligt.<br />

# E D 7 4 ¤ E D 3 > E D B 9 2 < 5<br />

6. Ø / Ø-V.<br />

# K D 7 6 3 ¤ 8 > K 9 7 5 < B 10 5


Afgørelse i disciplinærsag<br />

Danmarks <strong>Bridge</strong>forbunds bridgenævn<br />

har <strong>den</strong> 16.marts 2006 afsagt kendelse i<br />

sagen om Sorin Lupans appel af Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbunds hovedbestyrelses kendelse<br />

af 10.oktober 2005.<br />

Efter anmodning fra <strong>Bridge</strong>nævnet har<br />

Danmarks <strong>Bridge</strong>forbund offentliggjort<br />

kendelsen i delvist anonymiseret udgave.<br />

Offentliggørelsen er sket på forbundets<br />

hjemmeside, www.bridge.dk, hvor kendelsen<br />

kan læses i sin helhed, ligesom der er<br />

gengivet et resumé.<br />

<strong>Bridge</strong>nævnet har ændret Hovedbestyrelsens<br />

kendelse af 10.oktober 2005 om<br />

eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund og truffet følgende afgørelse:<br />

„Danmarks <strong>Bridge</strong>forbunds hovedbestyrelses<br />

kendelse af 10.oktober 2005 om<br />

eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund stadfæstes <strong>med</strong> de ændringer,<br />

at Sorin Lupan frifindes for overtrædelse<br />

af vedtægternes §13, stk.2, litra b og<br />

c, for så vidt angår udtalelserne om<br />

NN, fremsat på internetdiskussionsbasen<br />

www.netbridge.dk <strong>den</strong> 30.september<br />

2005, kl.03.14, kl.03.52 og<br />

kl.03.58,<br />

at Sorin Lupan indtil <strong>den</strong> 13.oktober<br />

2012 er udelukket fra at deltage i noget<br />

arrangement under Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund, herunder deltage i nogen<br />

bridgeturnering arrangeret af forbundet<br />

eller nogen kreds eller distrikt<br />

under forbundet,<br />

at Sorin Lupan indtil <strong>den</strong> 13.oktober<br />

2012 er udelukket fra at spille i nogen<br />

bridgeklub, der er <strong>med</strong>lem af Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund,<br />

at Sorin Lupan indtil <strong>den</strong> 13.oktober 2012<br />

er udelukket fra internationalt at repræsentere<br />

Danmarks <strong>Bridge</strong>forbund,<br />

og<br />

at Hovedbestyrelsens udtalelse i kendelsen<br />

om, at <strong>Bridge</strong>nævnet er kompetent<br />

til at behandle en afgørelse, som Hovedbestyrelsen<br />

på et senere tidspunkt<br />

måtte træffe om fortsat eksklusion eller<br />

ændringer i øvrigt af afgørelsen,<br />

ophæves“.<br />

Sagen angår 12 nærmere angivne indlæg,<br />

der i tidsrummet mellem 26.september<br />

2005 og <strong>den</strong> 30.september 2005 er skrevet<br />

på internetdiskussionsbaserne www.netbridge.dk<br />

og www.young-sharks.dk.<br />

Efter en grundig analyse af de 12 indlæg<br />

anser <strong>Bridge</strong>nævnet det for godtgjort,<br />

at de er skrevet af Sorin Lupan.<br />

Indlæggene er skrevet i tilslutning til<br />

Hecht Cup, der blev afviklet <strong>den</strong> 24. og<br />

25.september 2005.<br />

Indlæggene vedrører en række fremsatte<br />

beskyldninger mod to norske par om snyderi.<br />

Beskyldningerne finder <strong>Bridge</strong>nævnet<br />

på overbevisende måde påvist at måtte<br />

betegne som åbenbart grundløse.<br />

Endvidere er der fremsat ringeagtsytringer<br />

over for en af deltagerne i <strong>den</strong> debat,<br />

som Sorin Lupans indlæg gav anledning<br />

til. Sorin Lupan frifindes for dette forhold.<br />

Ved sanktionsfastsættelsen har <strong>Bridge</strong>nævnet<br />

taget hensyn til, at Sorin Lupan i<br />

1998, 2000 og 2004 er straffet <strong>med</strong> tidsbegrænsede<br />

udelukkelser fra Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund for fremsættelse af groft<br />

fornærmende og ærekrænkende ytringer.<br />

<strong>Bridge</strong>nævnet har dog ikke fundet betingelserne<br />

for at ekskludere Sorin Lupan<br />

fra Danmarks <strong>Bridge</strong>forbund opfyldt og<br />

har fastsat straffen for Sorin Lupans _ i<br />

gentagelsestilfælde _ fremsatte utilbørlige<br />

og stærkt ærekrænkende udtalelser til en<br />

tidsbestemt udelukkelse fra Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund i 7 år.<br />

MAJ 2006 61


Foråret sprang ud <strong>med</strong> en flot buket af spillere,<br />

der har opnået ny mp-titel. Blandt<br />

disse har fru Fortuna efter lodtrækning<br />

sendt en bridgebog til Ellen Madsen, Bettina<br />

Kalkerups BK / Syd-Vest, Ulla Karleby,<br />

Blakset-Klubberne, og Jon Foldøy,<br />

Slotsbridge - Hillerød Firmasport.<br />

1* Forbundsmester<br />

Finn Thunbo Christensen, Ahornets BC m.fl. ................. 314<br />

Forbundsmester<br />

Jens Schultz-Møller, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse / Ringsted BK 233<br />

Hanne Møller Hansen, Lyngby BK ................................. 185<br />

2* Kredsmester<br />

Arne Steen Sørensen, Holstebro BK / Struer BK ........... 238<br />

Lis Grubov, Elsebeths BK / Vordingborg BK af 1974 ..... 185<br />

Ellen Madsen, Bettina Kalkerups BK / Syd-Vest ............ 150<br />

Ole Bækgaard, Rødovre BK ............................................ 150<br />

Jørgen Poulsen, Storeslemmen ........................................ 150<br />

1* Kredsmester<br />

Birthe Jost Jensen, Forbrugsf. / Kbh. Røgfri / Ruder Syv 146<br />

Kurt Sejerø Nielsen, Lejre BK ........................................ 112<br />

Per Dyring Hansen, Ærø BK ........................................... 108<br />

Hans Chr. Marcussen, BK af 1975/ Grindsted BK ......... 102<br />

Ib Rasmussen, Islev BK .................................................. 102<br />

Peter Würtz, Lejre BK ..................................................... 102<br />

Mogens Dahl, Ribe BK ................................................... 101<br />

Sven Erik Dettmer, Greve Strands BK / H. Tåstrup BK . 100<br />

Leif Hansen, Billund BK ................................................. 100<br />

Ingelise Gustafsson, Roskilde Røgfri BK, Spar To ......... 100<br />

Aase Hansen-Nord, Jyderup BK / Svinninge BK ........... 100<br />

Thomas Egedgaard, BK af 1936, O<strong>den</strong>se / O<strong>den</strong>se BK .. 100<br />

Kredsmester<br />

Erik Meyer, BK Fæstningen / Fredericia BK .................... 72<br />

Lauge Olesen, <strong>Bridge</strong> 80 / Klør 5 / Læseforeningens BK . 69<br />

Nina Hattel, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................. 68<br />

Anne M. Hansen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ........ 68<br />

Max Haugaard Nielsen, Ruder 10 / Spar Knægt ............... 68<br />

Christine Aagesen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ..................... 67<br />

Stig Bjørnsen, Havdrup BK / Islev BK ............................. 67<br />

Grethe Rasmussen, Nyborg BK ........................................ 66<br />

Kirsten Resen, Gentofte BK .............................................. 65<br />

Arne Pedersen, Hvalsø BK / Lejre BK .............................. 65<br />

Hanne Christensen, Klubben, Næstved ............................. 65<br />

Birthe Haugaard Nielsen, Ruder 10 / Spar Knægt ............ 64<br />

Poul Christensen, Maribo BK / Rødby BK ....................... 62<br />

Knud Erik Lorenzen, Østsjællands BC ............................. 62<br />

Frede Laursen, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 61<br />

Kirsten Hansen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center .......................... 57<br />

Lone Overby, Klubben af 1979 ......................................... 53<br />

Anna Clemmensen, Morsø BK ......................................... 52<br />

Jan Nimb, Islev BK ........................................................... 52<br />

Distriktsmester<br />

Ib Petersen, Grindsted BK ................................................. 45<br />

Anne Stets, Gentofte BK ................................................... 42<br />

Merethe Væver Petersen, Hørsholm BK ........................... 32<br />

Anni Ahlfeldt, Culbertson Clubben, Kbh .......................... 31<br />

Maiken Mannstaedt, Culbertson Clubben m.fl. ................ 31<br />

Peder Vestergaard, Ribe BK ............................................... 31<br />

62<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nyt om mesterpoint<br />

Rigmor Justesen, Lejre BK ............................................... 30<br />

Jørgen Bruun, Sæby BK .................................................... 30<br />

Sonja Rasmussen, Høng BK / Jyderup BK ....................... 30<br />

Iris Karlsson, <strong>Bridge</strong> 82 ..................................................... 30<br />

Kirsten Nielsen, Fredericia Golf <strong>Bridge</strong> ............................ 30<br />

Zylva Halkier, Korsør <strong>Bridge</strong> 51 ....................................... 30<br />

Niels Malta Rousing, Storeslemmen ................................. 30<br />

Torben Rode, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............... 30<br />

John Kraack, Holstebro BK / Struer BK ........................... 30<br />

Annie Varming, Lille Klør ................................................. 30<br />

Ole Bredlund, BK af 1967, Helsingør / <strong>Bridge</strong>logen ........ 30<br />

Ida Larsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................... 30<br />

Lisa Pedersen, Jokeren / Roskilde BK .............................. 30<br />

Ellen M Vestergaard, Toftlund BK / Vojens BK ................ 30<br />

Aase Damm, Byens <strong>Bridge</strong> ............................................... 30<br />

Hanne Reumert, Søborg BK ............................................. 30<br />

Bente Holst, Fredericia Golf <strong>Bridge</strong> .................................. 30<br />

Aase Lundmark Jensen, BC Nordsjælland ........................ 30<br />

Bent Hansen, Brande BK / Uhre BK ................................ 30<br />

Else Petersen, Nykøbing S. BK ......................................... 30<br />

Lone Teglkamp, Nykøbing F. BK ...................................... 30<br />

Inga Nielsen, KFIU’s <strong>Bridge</strong>afdeling / Søborg BK ........... 30<br />

Inge Lind Sørensen, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse .......................... 27<br />

Mona Fast, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse / Sorø BK ........................ 26<br />

Henny Simonsen, Nykøbing F. BK ................................... 26<br />

Anne Marie Basnov, Tuse Næs BK ................................... 21<br />

Gurli Dyhr Christensen, Ringsted BK ............................... 21<br />

Verner Poulsen, Grindsted BK .......................................... 20<br />

Torben Riedel, Ruder 10 - Ishøj BK .................................. 17<br />

2* Klubmester<br />

Bodil Langgård Larsen, Ruder Es, Hvidovre .................... 29<br />

Aage Ansø, Brønderslev BK ............................................. 25<br />

Lis Juul Hansen, Lyngby Røgfri BK ................................. 25<br />

Jørgen Jørgensen, Lejre BK .............................................. 25<br />

Jørgen Pedersen, Otterup BK ............................................ 24<br />

Truels Hjort Hansen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ... 23<br />

Bjarne Bjarnesen, BK 90 Varde ........................................ 23<br />

Betty Kraack, Struer BK ................................................... 23<br />

Susanne Petersen, Elsebeths BK / Vordingborg BK .......... 23<br />

Gitte Spiegelhauer, Ringsted BK ....................................... 23<br />

Lone Schwerdtfeger, Ruder Es, Hvidovre ......................... 23<br />

Bolette Johansen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ....................... 23<br />

Sys Madsen, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse ...................................... 23<br />

Verner Jensen, Hals BK / Hjallerup BK ............................ 23<br />

Allan Thomsen, Vedbæk BK ............................................. 22<br />

Svend Kofoed, Østerlars/Østermarie BK ........................... 22<br />

He<strong>nr</strong>ik Hansen, Søborg BK ............................................... 22<br />

Bodil Høj, Gentofte BK .................................................... 22<br />

Knud Olesen, Otterup BK ................................................. 22<br />

Annette Melander, Blakset-Klubberne .............................. 22<br />

Lis Andersen, Islev BK ..................................................... 21<br />

Guddie Poulsen, Islev BK ................................................. 21<br />

Inger Jensen, Blakset-Klubberne / Gentofte BK ............... 21<br />

Hanne Matthiesen, Blakset-Klubberne ............................. 21<br />

Elin Ryssel Jørgensen, Spar Knægt / Trumferne ............... 21<br />

Søs Jannerup, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse .................................... 21<br />

Vilhelm Nielsen, Viborg Esserne ....................................... 21<br />

Birte Hertz, Viborg Esserne ............................................... 21<br />

Heidi Eirdorf, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ............................. 21<br />

Aksel Jensen, <strong>Bridge</strong> 83 / Skælskør og Omegns BK ........ 21<br />

Jytte Koch, Klubben, Næstved .......................................... 21<br />

Christian Overgård, BC Nordsjælland ............................... 21<br />

Gorm Kraft, Byens <strong>Bridge</strong> ................................................ 20<br />

Hans Skogstad, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............ 20


Isa Jensen, Sorø BK .......................................................... 20<br />

Anne-Lise Bentsen, Klubben, Næstved ............................ 20<br />

Lena Rasmussen, Rungsted BK ........................................ 20<br />

Kirsten Mygind, Høng BK ................................................ 20<br />

Steen Aksel Storm, Blakset / BC Nordsjælland ................ 20<br />

Niels Jørgen Hansen, Skovlunde BK ................................ 20<br />

Jens Fjeldgaard Pedersen, BK Fæstningen ........................ 20<br />

Leo Vogel, <strong>Bridge</strong> 82 ......................................................... 20<br />

Lotte Sørensen, BC Nordsjælland ..................................... 20<br />

Susanne Højberg, Skovlunde BK ...................................... 20<br />

Aage Lauridsen, Give BK ................................................. 20<br />

Thomas Andreasen, <strong>Bridge</strong>dammen / Storeslemmen ........ 20<br />

Inga Dalgaard, <strong>Bridge</strong>dammen / Storeslemmen ................ 20<br />

1* Klubmester<br />

Ketty Füchsel, Nyborg BK ................................................ 22<br />

Lasse Gerlings, Stu<strong>den</strong>terforeningens BC ......................... 21<br />

Inge Haaning, Haderslev BK ............................................. 14<br />

Ruth Aaby, Skovlunde BK ................................................. 12<br />

Knud Christensen, Lærernes BK ...................................... 13<br />

Sune Groes, Haderslev BK ................................................ 10<br />

Gerda Friedrich, Viborg Ny BK .......................................... 9<br />

Ulrik Rath, Ærø BK ............................................................ 8<br />

Rudolph Olsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .............. 8<br />

Carsten Nielsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............ 7<br />

Elvar Thomsen, Vordingborg BK af 1974 ........................... 7<br />

Anny Lang, Sæby BK ......................................................... 7<br />

Ulla Nielsen, Ruder 10 - Ishøj BK ...................................... 7<br />

Dina Donde, Spar Knægt .................................................... 6<br />

Asta Knutsson, <strong>Bridge</strong>dammen ........................................... 6<br />

Jytte Termøhlen, Ringsted BK ............................................. 6<br />

He<strong>nr</strong>ik Carstens Laursen, Søborg BK ................................. 6<br />

Bodil Gjøderum, Sæby BK ................................................. 6<br />

Erik Svendsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............... 6<br />

Laurids Christoffersen, Frederiksværk BK / Islev BK ........ 6<br />

Kirsten Graae, Lejre BK ...................................................... 6<br />

Jette Sørensen, Hobro BK ................................................... 6<br />

Lars Grunnet, Stafetten ........................................................ 6<br />

Svend Hansen-, Ribe BK .................................................... 6<br />

Peter Hermansen, BK Spar 2 / Vejen BK ............................ 6<br />

He<strong>nr</strong>ik Johansen, Svendborg BCclub .................................. 6<br />

Niels Galsgaard, Nykøbing F. BK ....................................... 6<br />

Peter Schmidt, Bramming BK ............................................. 6<br />

Svend Aage Larsen, Blakset-Klubberne .............................. 5<br />

Anne-Lise Sloth Nielsen, Reinholdt <strong>Bridge</strong> ........................ 5<br />

Magnus Kaasgaard, Hals BK .............................................. 5<br />

Hardy Hollerup Mikkelsen, Faxe BK / Haslev BK ............. 5<br />

Ove Beck-Nielsen, Læseforeningens BK ............................ 5<br />

Asta Mølgaard, BC Nordsjælland ....................................... 5<br />

Jytte Hansen, <strong>Bridge</strong>dammen .............................................. 5<br />

Vagn Carlsen, Østerlars/Østermarie BK .............................. 5<br />

Torben Theil, Nakskov BK / Sakskøbing BK ..................... 5<br />

Vibeke Liebeck, BC Nordsjælland ...................................... 5<br />

Birte Fausing, Nakskov BK ................................................. 5<br />

Inge Böck, Blakset-Klubberne ............................................ 5<br />

Margrethe Becker Rasmussen, Hjerter Es i Skagen ............ 5<br />

Karen Sandvej, Lille Klør .................................................... 5<br />

Anny Kehlet, He<strong>den</strong>sted BK ............................................... 5<br />

Erik Vinter Rasmussen, BK 2000, Holbæk ......................... 5<br />

Aase Hansen, BC Nordsjælland .......................................... 5<br />

Gudrun Skov, <strong>Bridge</strong>dammen ............................................. 5<br />

Niels Brændstrup, <strong>Bridge</strong>dammen ...................................... 5<br />

Søren Hansen, Ribe BK ...................................................... 5<br />

Kirsten Plindstrup, Korsør <strong>Bridge</strong> 51 .................................. 5<br />

Otto Christoffersen, Bramming BK .................................... 5<br />

Kathrine Thøgersen, Vedbæk BK ........................................ 5<br />

Kirsten Valgreen, Culbertson Clubben, Kbh ....................... 5<br />

Helle Bæklund, Vedbæk BK ................................................ 5<br />

Ulla Dyring Larsen, BK 80, Hørsholm / Blakset ................ 5<br />

Hans Jørgen Nielsen, Ruder Es, Horsens ............................ 5<br />

Marie Holm, BK af 1972, Vejle ........................................... 5<br />

Ulla Bykær, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................... 5<br />

Jytte Nielsen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................. 5<br />

Kirsten Korskilde, Sorø BK ................................................ 5<br />

Niels Karup, Sorø BK ......................................................... 5<br />

Hanne Jul Nielsen, Sorø BK ............................................... 5<br />

Preben Niby, Spar-2, Rønne ................................................ 5<br />

Gertie Lund, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Astrid Harkes, Frederikssund BK ....................................... 5<br />

Jesper Knudsen, BC Nordsjælland / Vedbæk BK .............. 5<br />

Ketty Møller, Skælskør og Omegns BK .............................. 5<br />

Tage Frisk Larsen, Sorø BK ................................................ 5<br />

Else Larsen, Klubben, Næstved .......................................... 5<br />

Ulla Danielsen, Søborg BK ................................................. 5<br />

Birtha Knudsen, BC Nordsjælland ...................................... 5<br />

Jane Nebeling, Hørsholm BK ............................................. 5<br />

Eyvind Olesen, Hørsholm BK ............................................. 5<br />

Lis Jacobsen, BK af 1941 .................................................... 5<br />

Sanne Lissau, Helsingør BK ............................................... 5<br />

Mette Bömler, Nykøbing F. BK .......................................... 5<br />

Svend Hansen, Nykøbing F. BK .......................................... 5<br />

Birgit Leick Lampe, Maribo BK ......................................... 5<br />

Klaus Lampe, Maribo BK ................................................... 5<br />

Inger M Krogh, BC Nordsjælland ....................................... 5<br />

Penny Røssberg, BC Nordsjælland ..................................... 5<br />

Jens Skole, Vodskov BK ...................................................... 5<br />

Finn Jacobsen, Morud <strong>Bridge</strong> Club .................................... 5<br />

Winnie Kringelum, Fredericia Golf <strong>Bridge</strong> ......................... 5<br />

Karin Tokeland, Odder BK .................................................. 5<br />

Ulla Jensen, BC „Skallen“ / Svendborg BCclub ................. 5<br />

Vibeke Hougaard, <strong>Bridge</strong> 82 ............................................... 5<br />

Rasmus Garne, Viborg Esserne / Viborg Ny BK ................ 5<br />

Ulla Larsen, Uhre BK .......................................................... 5<br />

Birthe Müllertz, Blakset-Klubberne .................................... 5<br />

Birthe M. Sørensen, Viborg Esserne ................................... 5<br />

Jessie Duus, <strong>Bridge</strong>dammen / Canapé ................................ 5<br />

Hanne Borland, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Thomas Nielsen, Haslev BK ............................................... 5<br />

Annelise Wille Jensen, Blakset-Klubberne ......................... 5<br />

Hans Peder Runge Sørensen, BK 90 Varde / Varde BK ...... 5<br />

Christine Wennerberg, Maribo BK / Rødby BK ................. 5<br />

Hanne Larsen, Nykøbing F. BK .......................................... 5<br />

Sonja Haaning, Morsø BK .................................................. 5<br />

Mette Grove, Sorø BK ......................................................... 5<br />

Hilda Birkholm, Sorø BK .................................................... 5<br />

Preben Kjellerup, Ruder 10 - Ishøj BK ............................... 5<br />

Palle Herbst, Ruder 10 - Ishøj BK ....................................... 5<br />

Erik Rolver, Læseforeningens BK ....................................... 5<br />

Betty Andersen, Kibæk BK ................................................. 5<br />

Inga Jensen, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse ......................................... 5<br />

Ole Stæhr Hansen, Bramming BK ...................................... 5<br />

Gert Bligaard, Skive BK ...................................................... 5<br />

Poul Henning Knudsen, BC Nordsjælland .......................... 5<br />

Niels Starbæk, Haslev BK ................................................... 5<br />

Morten Jacobsen, Skive BK ................................................ 5<br />

Martha Pedersen, Hals BK .................................................. 5<br />

Aase Slot, Sæby BK ............................................................ 5<br />

Mette Mathiesen, Blakset-Klubberne .................................. 5<br />

Preben Mathiasen, Lejre BK ............................................... 5<br />

Lilli Carstensen, BC Nordsjælland ...................................... 5<br />

Svend-Aage Laxager, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> ........................ 5<br />

Aase Andersen, Ruder 10 - Ishøj BK .................................. 5<br />

Tyge Schmidt-Jensen, Lejre BK .......................................... 5<br />

He<strong>nr</strong>ik Dyring Hansen, Ærø BK ......................................... 5<br />

Gerda Lagoni, Ribe BK ....................................................... 5<br />

Kaj Hansen, Ruder Es, Horsens .......................................... 5<br />

Conny Stokbæk, Bramming BK ......................................... 5<br />

Kim Darville, Søborg BK .................................................... 5<br />

Christian Kofoed, <strong>Bridge</strong>logen Roskilde ............................. 5<br />

Preben Buchwaldt, BK i Herlev af 1971 ............................. 5<br />

Jørgen Warming, Blakset-Klubberne / Holte BK ................ 5<br />

Esther Skytte Jørgensen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center .............. 5<br />

Bente Koch, Hjallerup BK .................................................. 5<br />

Lis Lau-Jensen, BC Nordsjælland ....................................... 5<br />

Helga Lind Nielsen, Haslev BK .......................................... 5<br />

Søren Nielsen, Østsjællands BC .......................................... 5<br />

Lars Johansen, Storeslemmen ............................................. 5<br />

MAJ 2006 63


Klubmester<br />

Birgit Stahl, Vestkysten ........................................................ 4<br />

Lis Ingvordsen, Kibæk BK .................................................. 4<br />

Ruth Jensen, <strong>Bridge</strong>dammen ............................................... 3<br />

Knud M. Johansen, Kibæk BK ........................................... 3<br />

Søren Høj, Culbertson Clubben, Kbh ................................. 2<br />

Svend Erik Jacobsen, Spar Knægt ....................................... 2<br />

Peder Sillasen, Vejen BK ..................................................... 2<br />

Flemming Kraglund, Bettina Kalkerups BK ....................... 2<br />

Ella Kramer, Onsdagsbridgeklubben af 1972 ...................... 2<br />

Inger Horup, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ................................. 2<br />

Kirsten Eriksen, Søborg BK ................................................ 2<br />

Oluf Iversen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ................................ 2<br />

Gudrun Christensen, Søborg BK ......................................... 2<br />

Frode Bock, Hjallerup BK / Vodskov BK ........................... 2<br />

Bente Maria Herluf, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ....... 2<br />

Bente Toftager, <strong>Bridge</strong>dammen ........................................... 2<br />

Sonja Janussen, Aarhus <strong>Bridge</strong> Center ................................ 2<br />

Jette Engelbrecht, Lejre BK ................................................ 2<br />

Jonna Dalsjø-Kristensen, Vestkysten ................................... 2<br />

Inga Scherbe, Vedbæk BK ................................................... 2<br />

Lis Fjellerup, BC Nordsjælland ........................................... 2<br />

Jette Paludan, BC Nordsjælland .......................................... 2<br />

Mie Moltesen, BC Nordsjælland ......................................... 2<br />

Peter Moltesen, BC Nordsjælland ....................................... 2<br />

Kaj Grøn, Spar-2, Rønne ..................................................... 2<br />

Frida Jensen, BC Nordsjælland ........................................... 2<br />

Wilhelm Tiedemann, BC Nordsjælland ............................... 2<br />

Kirsten Bech, Spar Knægt ................................................... 2<br />

Erik Sachs, Vedbæk BK ...................................................... 2<br />

Per Rasmussen, Aarhus <strong>Bridge</strong> Center ................................ 2<br />

Jon Foldøy, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .................... 2<br />

Hanne Damsgaard, Hjallerup BK ........................................ 2<br />

Izeta Hjorth, Blakset / Gentofte BK / Lyngby Røgfri BK ... 2<br />

Lilian Nyhegn, BC Nordsjælland ........................................ 2<br />

Ninna Iversen, Vodskov BK ................................................ 2<br />

Grethe Søndergaard, Herning BK ....................................... 2<br />

Peter Basse, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Helle Basse, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Marianne Nielsen, Lejre BK ............................................... 2<br />

Kirsten Feld, Roskilde BK ................................................... 2<br />

Leif Jørgensen, BC „ Skallen „ ........................................... 2<br />

Lizzie Nielsen, Nykøbing F. BK ......................................... 2<br />

Ella Thomsen, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Emma Michelsen, BC Nordsjælland ................................... 2<br />

Bodil Rasmussen, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .......... 2<br />

Inger Gadeberg, Ruder Es, Horsens .................................... 2<br />

Torben Nordbæk, BC Nordsjælland .................................... 2<br />

Ester Mortensen, Sorø BK .................................................. 2<br />

Doris Sørensen, Kibæk BK ................................................. 2<br />

Anders Klæng Kallestrup, Slotsbridge - Hill. Firmasport ... 2<br />

Paul Erik Pedersen, Islev BK ............................................... 2<br />

Gerda Bjerrum, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> ................................. 2<br />

He<strong>nr</strong>ik Bjerrum, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> ................................ 2<br />

Birthe Sørensen, Høng BK .................................................. 2<br />

Venche Sørensen, Høng BK ................................................ 2<br />

Elly M Jensen, Bramming BK ............................................ 2<br />

Hanne Blomberg, Læseforeningens BK .............................. 2<br />

Inge Møller, Vestkysten ....................................................... 2<br />

Eva Nielsen, Skive BK ........................................................ 2<br />

Søren Bjerregaard, He<strong>den</strong>sted BK ...................................... 2<br />

Merethe Pedersen, Herstedernes BK / Reinholdt <strong>Bridge</strong> .... 2<br />

Peter S. Ward, BC Nordsjælland .......................................... 2<br />

Erling Christensen, BK i Herlev af 1971 ............................. 2<br />

Birthe Christensen, BK i Herlev af 1971 ............................ 2<br />

Ruth Preisler Hansen, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Gitte Sonberg, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Ane Ipsen, Østsjællands BC ................................................ 2<br />

Bodil Holm, Ribe BK .......................................................... 2<br />

Ella Mai, Sæby BK .............................................................. 2<br />

Birgit Langerhuus, Vestkysten ............................................. 2<br />

Elna Dam, BC Nordsjælland ............................................... 2<br />

Birthe Pedersen, Byens <strong>Bridge</strong> ............................................ 2<br />

Nancy Gammelby, Gentofte BK .......................................... 2<br />

Nan Hoppensach, BC Nordsjælland ................................... 2<br />

Birgit de Fontenay, Spar-2, Rønne ....................................... 2<br />

Benny Malmros, Århus BK ................................................. 2<br />

64<br />

DANSK BRIDGE<br />

Per Ringmacher, Østsjællands BC ....................................... 2<br />

Klaus Norman Hemp, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> ....................... 2<br />

Jørgen Hansen, Asnæs BK .................................................. 2<br />

Helge Bruun, Onsdagsbridgeklubben af 1972 .................... 2<br />

Ruth Thøgersen, Skive BK .................................................. 2<br />

Ruth Jacobsen, Bramming BK ............................................ 2<br />

Hanne Lauridsen, Bramming BK ........................................ 2<br />

Erling Nielsen, <strong>Bridge</strong>dammen ........................................... 2<br />

Arne Egedal, <strong>Bridge</strong>dammen .............................................. 2<br />

Else Egedal, <strong>Bridge</strong>dammen ............................................... 2<br />

Jørn Christoffersen, BC Nordsjælland ................................ 2<br />

Niels Konge, Århus BK ...................................................... 2<br />

Else Marquardsen, <strong>Bridge</strong> 82 .............................................. 2<br />

Peder Thygesen, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Hellen Dalsgaard, Blakset-Klubberne ................................. 2<br />

Jim Pedersen, Morsø BK ..................................................... 2<br />

Per Bjørn-Christensen, Hals BK ......................................... 2<br />

Agner Møller Sørensen, Ruder 10 - Ishøj BK ..................... 2<br />

Bent Jensen, Ruder 10 - Ishøj BK ....................................... 2<br />

Svend Fischer, Ruder 10 - Ishøj BK .................................... 2<br />

Svend Aage Jensen, Ribe BK .............................................. 2<br />

Hanne Evensen, Gilleleje og omegns BK ........................... 2<br />

Niels Jensen, Brønderslev BK ............................................. 2<br />

Ulla Karleby, Blakset-Klubberne ........................................ 2<br />

Lone Schultz-Lorentzen, Blakset-Klubberne ...................... 2<br />

Susann van Hauen, Blakset-Klubberne ............................... 2<br />

Solveig Alstrup, Bettina Kalkerups BK .............................. 2<br />

Peter Rasmussen, Søborg BK .............................................. 2<br />

Niels Thøgersen, <strong>Bridge</strong>dammen ........................................ 2<br />

Poul Boie Pedersen, <strong>Bridge</strong>dammen ................................... 2<br />

Peter Brunbjerg, Storeslemmen ........................................... 2<br />

Niels Christensen, Hjallerup BK ......................................... 2<br />

Lis Andreasen, Hjallerup BK .............................................. 2<br />

Vidar Pedersen, Hjallerup BK ............................................. 2<br />

Brita Nymark, Hjerter Es i Skagen ...................................... 2<br />

Alf Gregersen, <strong>Bridge</strong> 82 .................................................... 2<br />

Bente Lilleøre Nielsen, Vestkysten ...................................... 2<br />

Jytte Gotfredsen, BC Nordsjælland ..................................... 2<br />

Ove Haugsted, BC Nordsjælland ........................................ 2<br />

Merete Seersholm, Haslev BK ............................................ 2<br />

Arne Kofoed, Østerlars/Østermarie BK .............................. 2<br />

Egon Mathiasen, Kibæk BK ............................................... 2<br />

Erna Mathiasen, Kibæk BK ................................................ 2<br />

Ragnhild Thygesen, Herning BK / Kibæk BK .................... 2<br />

Jane Antonsen, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Peter Johansen, Søborg BK ................................................. 2<br />

Jørgen Ottzen, Søborg BK ................................................... 2<br />

Pia Jellinggaard, Islev BK ................................................... 2<br />

Rikke Halland, Islev BK ...................................................... 2<br />

Grethe Tue Hansen, Spar-2, Rønne ..................................... 2<br />

Bente Madsen, Spar-2, Rønne ............................................. 2<br />

Preben Mørk, Ruder 10 - Ishøj BK ..................................... 2<br />

Kirsten Schaumburg, BC Nordsjælland .............................. 2<br />

Per Brønner, Haslev BK ...................................................... 2<br />

Else Skivesen, Horsens BK af 1931 .................................... 2<br />

John Rasmussen, BK af 1972, Vejle .................................... 2<br />

Bjørn Pedersen, BK af 1972, Vejle ...................................... 2<br />

Gert Theill, Lillerød BK ...................................................... 2<br />

Ove Nielsen, Brønderslev BK ............................................. 2<br />

Susanne Hvitved, <strong>Bridge</strong> 82 ................................................ 2<br />

Michael Boie Claussen, Blakset-Klubberne ........................ 2<br />

Jørgen T. Mortensen, Ribe BK ............................................ 2<br />

Anne Tørslev Jensen, Bramming BK .................................. 2<br />

Jette Blands, Hørsholm BK ................................................. 2<br />

Egon Pedersen, Grindsted BK ............................................. 2<br />

Mikkel Madsen, Odder BK ................................................. 2<br />

Dorte Skov, Vedbæk BK ...................................................... 2<br />

Jette Andersen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................... 2<br />

Inga Petersen, Nykøbing F. BK ........................................... 2<br />

Dan Petersen, Middelfart BK .............................................. 2<br />

Tove Aakjær Jakobsen, Høng BK ....................................... 2<br />

Jørgen Samsing, Vestkysten ................................................. 2<br />

Per Mikkelsen, Røgfri Fyn .................................................. 2<br />

Maj Schiøtz, Aarhus <strong>Bridge</strong> Center ..................................... 2<br />

Oluf Schiøtz, Aarhus <strong>Bridge</strong> Center .................................... 2<br />

Kirsten Petersen, BC „Skallen“ / Svendborg BK ................ 2<br />

Hans Jelert, Ribe BK ........................................................... 2


MAJ 2006 65


66<br />

Turneringsnyt<br />

Spil <strong>med</strong> på landsholdet 2006<br />

Mandag N-S (32 klubber/656 par)<br />

1. Knud Møller Jepsen_Verner Poulsen, Grindsted BK .. 156<br />

Marianne & Carl Ejnar Ulrich, Ruder 7, O<strong>den</strong>se ........ 156<br />

3. Birgitte Jørgensen_Thomas Svendsen, Hvidovre BK . 141<br />

Mandag Ø-V<br />

1. Jytte Kaagaard_Eva Christiansen, B Kalkerups BK ... 159<br />

2. Karen Bøgesø_Jørgen Stilling, Klubben Næstved ...... 148<br />

3. Ingolf H Clausen_Lone Holm Clausen, Center NT .... 137<br />

Tirsdag N-S (27 klubber/536 par)<br />

1. Kurt Sejerø Nielsen_Peder Hansen, Lejre BK ............ 117<br />

2. Erik Rasmussen_Jens Skovmøller, Køge BK ............. 100<br />

3. Henning Balslev_Poul Balslev, Hundested BK ............. 96<br />

Tirsdag Ø-V<br />

1. Tove Grögerchen_Benny Brok, Holstebro BK ........... 135<br />

2. Leif Viborg_Jørgen Nielsen, Islev BK ........................ 113<br />

3. Otto Poulsen_Johnny Thylin, Islev BK ....................... 111<br />

Onsdag N-S (18 klubber/352 par)<br />

1. Lasse Larsen_Sv Aage Skyggebjerg, Valby BC .......... 128<br />

2. Tonni Stoklund_Lis Jensen, Lejre BK ........................ 124<br />

3. Inger & Helge Christensen, Haslev BK ...................... 122<br />

Onsdag Ø-V<br />

1. Inge Rasmussen_Ruth Pedersen, Københavns Røgfri .. 94<br />

2. Anette Møller_Ole Olsen, Trumferne ........................... 89<br />

3. Lis Stoustrup_Christian Beier, Hjerter Dame ............... 87<br />

Torsdag N-S (17 Klubber/362par)<br />

1. Jens Overgaard_Niels Skytte Høj, Skive BK .............. 110<br />

2. Yvonne Løvschall_Jytte Jensen, Grindsted BK ........... 96<br />

3. Lisbet Mortensen_Jens Mortensen, Skive BK .............. 85<br />

Torsdag Ø-V<br />

1. Tove Keijsen_Henny Hellegård, Køge BK .................. 123<br />

2. Anne Friberg_Preben Goth, Hjerter To ....................... 121<br />

3. Rigmor B Andersen_Reidun Gade, Uhre BK ............. 117<br />

Netbridge Cup, runde 6<br />

Benny Marquart_Anders Hagen .............................. 63 _ 86<br />

Morten Dam Mortensen_Flemming Dahl ............... 55 _ 110<br />

Niels Foged_Svend Brassøe ........................................ ?<br />

Torben Rosell over Kim Jonassen ............................... v.u.k<br />

Georg Aatorp_Flemming Bøgh-Sørensen ............. 150 _ 92<br />

Heine Lytsen_Claus Pedersen ..................................... ?<br />

Søren Fritzbøger_Asger Bruhn ............................... 99 _ 117<br />

Finn Hansen_Claus Lund ........................................ 81 _ 104<br />

Svan Jørgensen_Eivind Sveinbjørnsson .................. 75 _ 76<br />

Mikkel Porse Rasmussen_Lars Underbjerg ................ ?<br />

Søren Larsen_Torben Andersen ............................ 122 _ 89<br />

Hans Jørgen Mortensen_He<strong>nr</strong>ik Iversen ................. 25 _ 89<br />

Anders Andersen_Kim Bensby ............................... 63 _ 121<br />

Ejler Ejlersen_Peter Hecht-Johansen ....................... 54 _ 92<br />

Michael Ankersen_John Ohmeyer .......................... 11 _ 123<br />

Tage Hansen over Kristen Klausen .............................. v.u.k<br />

Flemming Haag_Karsten Jensen ............................. 63 _ 114<br />

Christian Larsen_Sigurd Lauge Pedersen ................ 85 _ 99<br />

Peter Haff_Erik Lund .............................................. 59 _ 86<br />

Joel Hermansen_Freddy Christiansen ..................... 35 _ 106<br />

Flemming Boesgaard_Jan Nimb ................................. ?<br />

Nordsjælland, veteranpar<br />

1. Steen Jacobsen_Klavs Kierulff ...................................... 95<br />

2. Inge Keith Hansen_Ib Lundby ...................................... 94<br />

3. Eva Bjerg_Steen Ankjær ............................................... 55<br />

DANSK BRIDGE<br />

Østsjælland, veteranpar<br />

1. Eivind Sveinbjørnsson_Bjørn Jespersen, Rødovre ...... 130<br />

2. Kaj Druedal Jensen_Olaf Ries, Greve Strand ............. 109<br />

3. Karen og Søren Fischer, Greve Strand .......................... 88<br />

Østsjælland, Inter-distriktsfinale for klubspillere<br />

1. Helga Lind Nielsen_Jacob Petersen, Haslev ............... 103<br />

2. Vivi Kobyleci_Lene Førgaard, Rødovre ........................ 94<br />

3. Gurli Dyhr Christensen_Per Bach Jensen, Ringsted ..... 70<br />

Østsjælland, damepar<br />

1. Lisbeth Bentsen_Anne Nimb, Greve/Islev .................... 66<br />

2. Lene Scheibel_Pia Rasmussen, Rødovre ...................... 50<br />

3. Tenna Rasmussen_Kirsten Struve, Havdrup ................ 40<br />

Østsjælland, holdturneringen<br />

1. Allan Christensen, Ruder 10 ........................................ 193<br />

2. Kell Krogh, Reinholdt <strong>Bridge</strong> ..................................... 168<br />

3. Per Egelund, Østsjællands BC ..................................... 148<br />

Vestjylland, veteranpar<br />

1. Jørgen Priess_Vagn Søndergaard ................................... 95<br />

2. Arne Christensen_Johannes Christensen ....................... 87<br />

3. Sven Rittig_Bent Johansen ............................................ 84<br />

Fyn, veteranpar<br />

1. Inge og Jørgen Raaen .................................................... 79<br />

2. Hanne Munk Petersen_Preben Mohr ............................ 52<br />

3. Svend Novrup_Jens Otto Pedersen ................................ 50<br />

<strong>Bridge</strong>hjørnet<br />

Annoncepris 250 kr. inkl. moms pr. påbegyndte<br />

4 linjer. Billetmærke 50 kr. (svar<br />

via post eller til dbf@bridge.dk). Forudbetal<br />

på check, giro 604 7521 eller bankkto 3544<br />

3544 234 234, mærket „<strong>Bridge</strong>hjørnet“.<br />

En hyggelig bridgeklub? Prøv Spar Knægt<br />

på Frederiksberg. Undervisning ved Morten<br />

Andersen. Besøg www.fairwaybridge.dk.<br />

Program på 3314 0266 / duck@mail.tele.dk<br />

Spillekort <strong>med</strong> monogram eller navn til<br />

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,<br />

tryk og æske: 2 spil 190 kr. plus porto. Der<br />

ydes rabat ved flere spil. 4824 8067.<br />

It-beregning. Mitchell/Howell. Score eller<br />

Matchpoints. Resultat til print eller WWW.<br />

Fælles navnekartotek. Ring tlf. 8617 5805.<br />

http://nautical-data.homepage.dk<br />

Golf-ferie i sommerhus <strong>med</strong> egen 6-hullers<br />

golfbane (par 3 og 4) i et privat midtjysk<br />

naturområde. Fra: 1500,- pr. weekend og<br />

2000,- pr. uge. Ring og hør mere 9716 4626.


Korsika – 9.–16. eller 16.–23.september.<br />

Super ½-pension og flot hotel ved vandet.<br />

Pris: kr.6700,-. Reinholdt <strong>Bridge</strong>: 4345<br />

9854 – 2099 9854.<br />

Sommermakker K ikke-ryger søges. Område:<br />

Nordsjælland/Helsinge. System DBS.<br />

B-række-spiller. Henv. tlf. 2684 8423 eller<br />

lvw@frederikssund-kom.dk<br />

Makker M/K søges af M 65. Er kredsmester<br />

(A/B-spiller). Basis at svinge/hygge efter<br />

fælles system, også til eksterne turneringer.<br />

4466 1080 eller bbbsoft@mail.danbbs.dk<br />

Vesterhavsweekend 1.–3.sept. på Vesterhavshotellet,<br />

Vedersø Klit. Priser fra 1450<br />

alt inkl. Info: Poul Bo Madsen, 9786 5204<br />

eller email poul.bo@vip.cybercity.dk.<br />

Rom & Toscana – 9 dage på **** hoteller<br />

3.–11.oktober. Delvis ½-pension. Flere<br />

udflugter. Pris: kr.6900,-. Reinholdt <strong>Bridge</strong>:<br />

4345 9854 – 2099 9854.<br />

<strong>Bridge</strong>klubben af 1941 i Herlev har plads<br />

til flere <strong>med</strong>lemmer mandag aften. Kontakt<br />

Villy Sørensen, tlf. 44 84 15 28; e-mail<br />

windflower@tele2adsl.dk<br />

Ferielejlighed v/Vestkysten. 60 m 2 på gård<br />

<strong>med</strong> fantastisk natur nær Tornby ved Hirtshals.<br />

Mulighed for golf, bridge, ridning mv.<br />

Tlf. 6569 889, poul.green@mail.tele.dk<br />

K 64 Rutineret klubspiller søger makker til<br />

sommerens åbne huse i nord Helsingør-<br />

Hillerød-Hornbæk-Gilleleje. hapa@mail.dk<br />

– tlf. 4014 4807.<br />

Makker efterlyses af K/60. Sted: Klub ved<br />

Rådhuspladsen, Kbh. Dag/tid: Tirsdag aften.<br />

System: DBS/Centersystemet. Styrke: A-/Brække.<br />

Henv.: vic@privat.tele.dk<br />

Tisvilde Højskole i pinsen 2.–5.juni <strong>med</strong><br />

Christian Reinholdt. Helpension, kulturudflugt,<br />

kaffe/kage, bridge og undervisning.<br />

Pris: kr.2395,-. 4345 9854 – 2099 9854.<br />

Danish <strong>Bridge</strong> Festival afholdes i uge 28 i<br />

Vingsted. Se annoncen i dette nummer.<br />

Valdemars Slot og **** Hotel Svendborg i<br />

Kr. himmelfart 26.–28 maj. Præmier, ½pension<br />

og undervisning. Reinholdt <strong>Bridge</strong>:<br />

20 99 98 54. www.reinholdt-bridge.dk<br />

Annoncer i <strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong> behøver ikke være<br />

større end <strong>den</strong>ne for at blive læst, så hvorfor<br />

ofre en helside til 7500 kr., hvis der er plads<br />

til dit budskab på fire linjer til kun 250 kr.?<br />

Men husk, at annoncering i rubrikken skal<br />

forudbetales.<br />

DANSK BRIDGE<br />

udgives af Danmarks <strong>Bridge</strong>forbund<br />

Redaktion: Ib Lundby<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong>, Asminderødgade 53,<br />

3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon: 4847 5213 (hverdage kl.9–16)<br />

Telefax: 4847 6213<br />

E-mail: dansk@bridge.dk<br />

Hjemmeside: www.bridge.dk<br />

Postgiro: DK: 604 7521<br />

N: 7877 08 07637<br />

S: 2500 96-5<br />

Bank: 3544 - 3544 234 234<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring <strong>den</strong> første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Nettooplag (kontrolleret af FMK):<br />

21.888 ekspl. (1/7 2003–30/6 2004)<br />

Abonnement 1/10–1/9 inkl.moms:<br />

Danmark 250 DKK; Finland, Færøerne og<br />

Island 280 DKK; Sverige 360 SEK; Norge<br />

320 NOK. Grønland/øvr.udland: 350 DKK.<br />

Annoncepriser ekskl. moms (1/10 2005):<br />

1/1 side 6000 kr. 1/2 side 3400 kr.<br />

1/4 side 1800 kr. (annoncer om guld- og<br />

sølvturneringer i standardopsætn.: 900 kr.).<br />

Øvrige formater: 24,00 kr. pr. spaltemm.<br />

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.<br />

30% rabat på DBF-klub-annoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Tryk: Schweitzer A/S<br />

Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund<br />

<strong>Bridge</strong>forlaget / Sekretariatet<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon: 4847 5213 – Telefax: 4847 6213<br />

E-post: forlag@bridge.dk og dbf@bridge.dk<br />

Åbningstider: Hverdage kl.9–16<br />

MAJ 2006 67


68<br />

DANSK BRIDGE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!