Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

Trige

Ølsted

Spørring

Treklang

Nr. 63 · oktober 2012 · 11. årgang

Generalforsamling i

Trige Søndergård

side 4

Biavl er en dejlig, spændende

og nyttig hobby

side 14

treklang · Oktober 2012, nummer 63 1


2 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Nu Falmer

SkoveN

TrINdT om laNd

Kamal Ahmane, redaktør

Så kom efteråret og lige om hjørnet ligger vinteren. Det er

utroligt som tiden flyver af sted.

I denne udgave af Treklang kan du bl.a. læse om Grete

Messel fra Spørring og hendes fine kniplinger, Jan Sørensens

hobby som biavler, Skovvangs Ridecenter, som er det eneste

Ridecenter i Aarhus kommune der tilbyder handicapridning

og Bakkegårdskolens elever, som dystede mod andre skoler i et

byggeprojekt.

Derudover er der en solstrålehistorie om Dansk Solar

Teknik i Trige - et firma der blev etableret for halvandet år

siden - og blev et af landets førende indenfor solcelleområdet.

Som vanligt er det også en fornøjelse at læse præstens

spændende og tankevækkende klumme. Denne gang handler

den om ”kønsneutralitet”.

Fra Spørring har vi fået et indlæg om det tilbagevendende

sponsorløb. Det blev også en succes i år.

Fra ST70 har vi desværre ikke fået noget indlæg den her

gang. Men vi bringer nogle billeder fra sæsonstart i fodbold.

Deadline for stof til december nummeret er den 1.

november 2012.

Treklang er talerør for foreninger

og institutioner i trige, Ølsted og

Spørring. Her kan I berette om aktiviteter,

om nye idéer og initiativer

gratis. redaktionen forbeholder sig

dog ret til at afvise indlæg.

Treklang udgives af trige-Ølsted

Fællesråd 6 gange om året og

omdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Dette nummer OmDeleS

3. OktOber 2012.

Web: www.trige.dk.

redaktion

kamal ahmane (ansvarshavende),

Helle lykke Jørgensen, brindusa b.

teodoridis, Henny Hansen

og Peter koberg.

Tekst til Treklang, kontakt

kamal ahmane, tlf.: 41 81 82 27,

e-mail: treklang@yahoo.dk.

aktivitetskalender, kontakt

Henny Hansen, tlf.: 86 23 12 99,

e-mail: heh@privat.tele.dk.

annoncer, kontakt

Peter koberg, tlf.: 42 50 17 04,

e-mail: epost@peterkoberg.dk

tryk: Svendborg tryk.

Oplag: 2.200

Næste nummer af treklang

udkommer 5. december 2012.

dead-line for tekst og

annoncer 1. november 2012.

INdhold

Nyt fra Trige-Ølsted

Fællesråd

4 Generalforsamling i

S.I. Trige Søndergård

5 Gadekæret

5 Fællesrådets repræsentantskabsmøde

5 Trafik og veje

5 Trige Søndergård

5 Lokalhistorisk arkiv

Boldklubben ST70

16 Adresseliste

17 Fodbold

Trigeparken

20 Adresseliste

21 Café Spisestuen

22 Nyt fra afd. 20

23 Åbent hus med

sundhedsplejersken

Treklang produ ceres i

henhold til Svanemærkets

miljøkrav.

Forsidefoto:

Søren Nellemannfacefoto.dk

Vuggestuebørn,

dagplejebørn og

børnehavebørn sang

i skolegården på

Bakkegårdsskolen

25 Trige Billard Klub i

Herning

25 Julemarked i Oasen

25 Mad med mere

for mænd

27 Kalender for helhedsplanen

Set og sket, løst

og fast

3 Redaktøren skriver

7 Det sker på biblioteket

7 Nyttige oplysninger

8 Grete Messel fra Spørring

10 En solstrålehistorie

12 Handicapridning på

Skovvang Ridecenter

14 Biavl er en dejlig,

spændende og nyttig

hobby

32 8380 Spotlight

31 Peters klumme

32 Lokalcenter Bjørnshøj

34 Plakatsøjlen

treklang · Oktober 2012, nummer 63 3


Nyt fra

TrigeØlsted

Fællesråd

www.trige.dk

Formand

Henny Hansen

bjørnshøjvej 18

trige

tlf.: 86 23 12 99

Næstformand

Steen edeling

bærmosevej 1

trige

tlf.:86 23 26 26

Udvalgsmedlem

thorsten ericson

trige Centervej 50

trige

tlf.: 86 23 20 23

Udvalgsmedlem

Peer F. Pedersen

Hjulby Hegn 96

Spørring

tlf.: 86 98 90 74

4 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Generalforsamling i

S.I. Trige Søndergård

Alle med interesse for Søndergård indbydes til at deltage i den årlige generalforsamling

mandag den 12.november 2012 kl. 19.00

i Fællesrådets mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Valg til bestyrelsen

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Følgende er lejere/brugere på Søndergård:

Ungdomsklubben,

Fritidsklubben,

Dagplejen,

Spejdere,

Fællesrådet,

ST 70 fodbold og gymnastik,

Aarhus kommune,

Trige Senior Forening.

Mød op den 12.november og vær med til at bestemme, hvad Trige Søndergård skal bruges til.

Måske har du ideer til nye tiltag,der kan komme flere af områdets børn og unge til gavn.

Vi glæder os til at se rigtig mange

Med venlig opfordring

Bestyrelsen på Søndergård

Hørt i Genbrugsen

” Tiden er en mærkelig størrelse

Den behøver slet ingen smørelse”

Gadekæret

Der er kommet hele 2 reaktioner på

vores indlæg om gadekæret. Dejligt at

nogen vil være med.

Desværre mangler vi stadig noget

”maskinkraft”, men vi har ikke givet op

endnu.

Fællesrådets

repræsentantskabsmøde

afholdes torsdag den 29. november 2012

Invitation udsendes til medlemmer 5

uger før.

Er du medlem i en grundejerforening

kan du bede jeres repræsentant tage

emner med til drøftelse på repræsentantskabsmødet.

Hvis du som borger i Trige sidder

med ting du synes Fællesrådet skal tage

sig af, så giv os et praj på

heh@privat.tele.dk eller ring

86 23 12 99.

lokalhistorisk arkiv

Efter ændringen af åbningstiden på

biblioteket har vi besluttet at flytte arbejdsgruppens

træffetid.

Vi tror, at flere vil benytte sig af

arkivet på tidspunkter, hvor også bibliotekets

personale er til stede.

Derfor bliver vores fremtidige træffetid

1. torsdag i måneden fra 15.00 til

16.30.

Trige Søndergård

Det er bestyrelsens ambition, til stadighed

at forbedre forholdene for brugere

og lejere på Søndergård. Med den placering

den har i byen betyder det også

noget, at den tager sig godt ud. Det

Trafik og veje

Den 19. oktober skal Fællesrådet til det

årlige møde med Trafik og Veje. Vi kan

rose dem for, at vi har fået nyt asfalt på

flere af vore veje og den hurtige reaktion,

når vi melder om huller der trænger

til en lap.

Vores opgave er nu, som det har

været de seneste år, at påpege nødvendigheden

af at få anlagt en cykel/gangsti

fra Smedebroen til Parallelvej. Vi vil

også drøfte problemet med udkørsel fra

henholdsvis Lergravvej og Pannerupvej

til Randersvej.

koster og derfor tager det tid. Der er

kommet ny hoveddør og nye vinduer i

stuehuset hvilket har bragt det tilbage

til det oprindelige udseende. Det fremgår

af billedet fra 1964.

Udsigten fra Trige Centervej dengang

og nu er også markant bedre.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 5


Gratis olieskift til nye kunder!!

Du betaler kun for olie og filter.

Udskiftning af de fleste mekaniske dele, dækskift og afbalancering, samt

meget mere. Service og reparation af klassiske biler tager vi os også af.

Giv os et ring, eller send en sms for tidsbestilling

Mic’s Bar

Pool · Dart

Butikscentret

Smedebroen 17

8380 Trige · Tlf.: 86 23 05 53

6 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Michael Vendelbo

Parallelvej 60, 8380 Trige

Telefon: 40 45 65 85

Mail: info@qbikauto.dk

FØRST MED DET SIDSTE

– moderne klippe-teknik

til herrer og damer

FRISØRHUSET

v. Pia

LUKKET MANDAG

Hjulgårdsvej 12, Trige · tlf.: 86 23 13 77

det sker på biblioteket

9. oktober kl. 16.00 – 19.00

STrIkkeworkSHoP

Kom og få inspiration til efterårets og

vinterens strikketøj. Vi får besøg af Annette

Danielsen, der gennem flere år har

udgivet i alt 10 strikkebøger.

Annette fortæller om den sjove og

kringlede proces, der ligger bag tilblivelsen

af en strikkebog, og hvad det er, der

til stadighed driver hende. Der bliver

også god mulighed for selv at prøve kræfter

med nogle af de teknikker Annette

arbejder med, så husk strikkepinde nr. 3.

Billetter á 50 kr. (som inkluderer garn til

strikkeprøver) skal købes i forvejen. Se

mere på bibliotekets hjemmeside: http://

www.aakb.dk/biblioteker/trige

11. oktober kl. 10 -12

INTerNeTkurSuS

Kurset er en introduktion til de basale

funktioner på Internettet: Hvordan

finder man rundt på nettet og hvad er et

link? Kurset giver også en kort introduktion

til søgemaskinen Google.

Der vil blive vekslet mellem oplæg og

øvelser.

Kurset kræver ingen forudsætninger,

men det er en fordel at have kendskab

til mus og tastatur.

Tilmelding er nødvendig – fra den 8.

oktober.

25. oktober kl. 18.30-20

HalloweeN - for børn i 1., 2.

og 3. klasse med forældre

Halloween(u)hygge på biblioteket.

Kom og vær med til at udhule og ud-

skære dit eget flotte græskarhoved. Vi

slutter aftenen af med at høre en rigtig

uhyggelig historie i det mørklagte bibliotek.

Tør du være med?

Tilmelding på biblioteket - senest

den 8. oktober.

29. oktober kl. 10

HISTorIer Fra ”deN kæmPe-

STore BoG” for de 3-4-årige

Kom og vær med til at afsløre den store

bogs hemmeligheder.

Vi har købt en KÆMPESTOR bog,

der gemmer på en masse sjove og gode

historier. Du kan komme og være med

til at åbne bogen, og bestemme hvad vi

skal læse højt.

Bogen er næsten 2 meter høj, så der

er plads til rigtig mange gode historier

i den. Bibliotekar Anne Marie Jensen

har fundet nogle af dem frem, som hun

læser højt for de 3-4-årige.

5. november kl. 10

CIrkuS mINImuS for de

3-6-årige

Biblioteket får besøg af det ganske lille

cirkus. Teltet står klar, men cirkusdirektøren

er frygtelig ked af det. Alle

artisterne er rejst fordi pengekassen er

tom. Enden er nær for Cirkus Minimus,

men så får cirkusdirektøren en rigtig god

idé ...

Kom og se en hyggelig cirkusforestilling

og måske kan du være heldig at få

en rolle i manegen.

Tilmelding nødvendig.

alarm 112

Politi 114

lægevagt

region midt 70 11 31 31

elforsyning

nrgI, døgnvagt 87 39 04 04

varmeforsyning

ÅkV, døgnvagt 89 40 15 00

vandforsyning

ÅkV, døgnvagt 89 40 18 00

19. november kl. 10-12

maIlkurSuS For BeGyNdere

Hold kontakten med venner fra nær og

fjern på en nem måde – få dig en e-mail.

På kurset opretter du din egen gratis email

og lærer, hvordan du bruger den til

at sende, modtage og besvare mails.

Der vil blive vekslet mellem oplæg

og øvelser.

Forudsætninger: Du skal være vant

til at bruge en pc, samt bruge de grundlæggende

funktioner på internettet.

Tilmelding nødvendig – senest torsdag

den 15. nov.

29. november

Sy Selv juleGaver I FIlT for

de 8-10-årige

Kom og sy ugler eller andre dyr i filt.

Dyrene kan bruges til fx ophængning,

til puder eller nøgleringe – kun fantasien

sætter grænser. Elever fra Egå

Produktionshøjskole kommer med filt

og tråd i mange farver og en masse gode

ideer. Filt er et meget nemt materiale

at arbejde med og der kan hurtigt laves

nogle fine ting – også selvom du ikke er

så vant til at lave

håndarbejde.

Det er gratis at deltage men tilmelding

er nødvendig – fra den 15. november.

Posthus

i Dagli’brugsen

mandag – Fredag 14.00 – 17.00

lørdag lukket

Søndag lukket

Trige kombi-Bibliotek

Smedebroen 21, tlf. 87 13 63 13

mandag 13 – 16 og torsdag 15 – 18.

Selvbetjeningsåbent:

Søndag – torsdag 07.00 – 22.00

Fredag og lørdag 07.00 – 17.00

treklang · Oktober 2012, nummer 63 7


FRIVILLIG PÅ FULD TID

Grete messel fra

Spørring

Af Brindusa Brindusoiu Teodoridis

At Spørring er en dejlig by, hvor folk

kender og hilser på hinanden og involverer

sig i byens liv, er ikke et tilfælde.

Der er mange i byen, der bruger meget

af deres fritid på at få tingerne til at

fungere.

aktiv alle vegne

En af Spørrings ildsjæle er Grete Messel,

en meget energisk dame, der altid

er i godt humør. Hun bor i Spørring i et

smukt lille hus og snakker meget livligt

om alle de aktiviteter, hun er med til i

lokalområdet:

• næstformand i Aktivitetsklubben,

en meget gammel klub i Spørring, hvor

der hver torsdag kommer kvinder, der

har lyst til at lave deres hobby

• medlem i Festudvalget, der står bag

Spørring byfest, som holdes hvert år og

strækker sig over flere dage i juni måned

og som kræver meget forarbejde

• frivillig i køkkenet hver mandag på

Lokalcentret Bjørnshøj

• frivillig i Brugerådet på Lokalcentret

frivillig i mandag-tirsdag-gruppen på

Lokalcentret, hvor der er plads til snak,

hygge, kaffe, kage og bankospil

• initiativtager til modeshowet på Lokalcentret,

der holdes fire gange om året,

og hvor Bjørnshøjs kaffelokale forvandles

til udstilling af mærketøj og sko,

som man kan købe til rimmelige priser

Hjem med Puk

Puk er hendes kæledyr. Puk er en hund,

som Grete fik som bryllupsgave fra sin

mand. Puk sidder altid på skødet og

elsker at blive forkælet. Det er rart med

liv i huset, når man er alene, hvilket

8 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Grete har været siden hendes mand

døde, for 10 år siden.

Sammen med deres fire børn har

Grete og hendes mand rejst ud med

campingvogn utallige gange på ferie.

Deres yndlingssted var Fjellerup. De

boede i et hus i Skovby, hvor deres børn

er opvokset, og hvor de altid har haft

hunde. Da børnene blev voksne og flyttede

hjemmefra, solgte Grete og hendes

mand huset og flyttede til Spørring. for

ca. 12 år siden. De vil ikke bo i en stor

by. Også når de rejste på ferie i udlandet,

har de altid valgt små byer, hvor de

kunne opleve naturen, varmen og solen.

Tenerife er et sted, hvor de har rejst

mange gange.

ude er godt - men hjem er bedst

Gretes mand var skibsmaskinschef og

har været til søs rundt omkring i Danmark

eller arbejdet i udlandet. Hun

fortæller om de mange gange, hvor hun

også har fulgt med ham, fx til Færøerne,

hvor hun beskæftigede sig med at lave

smørrebrød. Hun har dog altid længtes

tilbage til Danmark.

En af de storste hobbyer hun har, er

at kniple - en gammel dansk tradition.

Hjemme hos Grete hænger der mange

af Gretes kniplinger. Hun er ikke så

meget til computer, fjernsyn og alt der

har med teknologien at gøre. Knipling

er det hun elsker mest i de stille stunder,

når hun vender hjem, efter en dag med

mange mennesker og aktiviteter. "Med

knipling glemmer jeg alt om tid og sted"

fortæller Grete, og hun deltager altid til

kniplingsfestival i Tønder.

At kniple er Gretes hobby og at

mødes med mennesker, at deltage i samfundets

liv, at inddrage i fællesskabet er

hendes livstil.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 9


DANSK SOLAR TEKNIK

en solstrålehistorie

Tekst og foto af Kamal Ahmane

For blot halvandet år siden etablerede

Lars Folkmann Dansk Solar Teknik, som

sidenhen er blevet et af landets førende

firmaer på solcelleområdet. Ideen blev

fostret, da han talte med en af sine gode

kammerater, som fik installeret et solcelleanlæg

på taget af sit hus.

10 treklang · Oktober 2012, nummer 63

„Jeg har en stor interesse for vedvarende

og grøn energi, så der var ikke

langt fra tanke til handling. Jeg var i forvejen

fascineret af solcelleteknologien“,

fortæller den 36-årige unge iværksætter

fra Trige. Lars har været selvstændig

siden han var 24. Han har i 12 år drevet

virksomheden LF Audio, før den blev

solgt sidste år.

Stor fremgang

Firmaet består af ni mænd - tre på kontoret

og to hold der kører og monterer.

Det har fået en forrygende start, og siden

foråret 2011 er antallet af opgaver steget

markant. „Vi får rigtig mange henvendelser

fortrinsvis fra private husejere,

der ønsker at få installeret et solcelleandlæg.

Fremgangen er et resultat af,

at prisen på solceller er faldet de seneste

år, hvilket gør at investeringen bliver

mere attraktiv. Man sparer mange penge

ved at opsætte solceller i sit eget hus,“

forklarer Lars Folkmann.

Lars har boet hele sit liv i Trige.

Han gik på Bakkegårdskolen og blev

uddannet som værktøjsmager. Hans

kompetencer bliver i dag brugt flittigt

i firmaet; den håndværksmæssige baggrund

giver sig blandt andet udslag i, at

Dansk Solar Teknik producerer sit eget

montageudstyr. Ligeledes har firmaet

udviklet DST-Regnfang - en særlig form

for tagrende, som monteret på solcellen

løser problemet mht. til vandopsamling

og sikrer en større tagudnyttelse.

man sparer på sin elregning

Der er masser af fordele i at producere

sin egen strøm. Anlægget tjener sig ind

de første syv år, men anlæggets levetid

er på cirka femogtredive år. Efter tilbagebetalingstiden

er de næste otteogtyve

år ren profit.

Gode anmeldelser

Dansk Solar Teknik bugner med gode

anmeldelser på Trustpilot. Firmaets

mange private kunder fremhæver, at

både kommunikation, kvalitet, professionel

service og prisen går op i en

højere enhed. De er yderst tilfredse med

montørernes kompetencer, hjælpsomhed

og imødekommenhed.

Hvis du vil vide mere om Dansk

Solar Teknik, så kan du besøge deres

hjemmeside www.dansksolarteknik.dk

treklang · Oktober 2012, nummer 63 11


Handicapridning

starter op igen

på Skovvang ridecenter

Tekst og foto af Kamal Ahmane

Efter konkurs og nedlagt aktivitet i

ca. et år, har Skovvang Ridecenter på

Østermøllevej 17 omsider fået ny ejer.

Centret ligger i naturskønne omgivelser

og tilbyder handicapridning hver mandag,

tirsdag og onsdag.

12 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Sarah på 8, Carla på 7 og Eva på 5 år

lyser op, mens de venter på deres rolige

og venlige heste. De rider hver onsdag

eftermiddag på samme hold, og de er

blevet meget gladere siden de startede

på handicapridning. Hesten hjælper

dem med at træne deres motorik og

balance. ”Carla og Evas humør bliver

bedre efter en ridetur på hesteryg, og

det kan tydeligt ses, da de begge fortæller

om deres oplevelser med hesten på

hjemturen og derhjemme, ” siger deres

forældre.

Sarah har gået til ridning i et par

år, fordi hun er svært hjerneskadet og

spastisk. Men efter hendes to hofteoperationer

blev hun nødt til at holde en

lang pause. Hun er begyndt med at ride

igen. Anette Kuhr, der er ridefysioterapeut

er bagrytter. Sarah kommunikerer

mest med ansigtsudtryk og øjnene. Det

er ikke noget tvivl om, at hun nyder ridningen

i fulde drag. Hun kommer nemlig

med mange smil under rideturen. Hestens

bevægelser hjælper både på Sarahs

spasticitet, hendes balance samt hendes

vejrtrækning. Samtidig giver nærheden

med hesten hende en indre ro.

eneste godkendte ridecenter for

handicappede i Århus

„Ridefysioterapi er ideel for handicappede,

og vores center er det eneste

godkendte Ridecenter for handicappede

i Århus kommune”, fortæller Annette

Kuhr. Hun mener, at ridningen er en

fremragende træning for mange handicappede.

Hendes erfaring er, at mennesker

gennem tæt kontakt med rolige

heste, natur og under betryggende forhold

oplever, at de trods deres handicap

kan gøre fremskridt, som de ikke troede

muligt.

Ridning har netop den gavnlige

effekt at styrke kroppens muskulatur,

forbedre lungefunktioner, kredsløb, kondition

og fordøjelsen.

Har du lyst til at få mere at vide,

kan du på centrets hjemmeside www.

skovvangridecenter.dk finde yderligere

informationer om dets faciliteter, aktiviteter

og priser.

V/ Minna og Per Rasmussen

Tåstrupvej 60

Grundfør

8382 Hinnerup

Tlf.: 86 91 18 08

stort udvalg af

hjemmedyrkede

grøntsager

www.gaardbiksen.dk

ENTREPRENØRFIRMAET

Eberhard & Jørgensen A/S

Aut. kloakmester

Pannerupvej 21 · 8520 Lystrup

Tlf.: 86 23 12 46 · 40 29 40 41 · 40 29 40 42

Fax: 86 23 12 53

Alt i jord- og anlægsarbejder udføres

treklang · Oktober 2012, nummer 63 13


JAN SØRENSEN

“Biavl er en dejlig, spændende og nyttig hobby”

Tekst og fotos af Kamal Ahmane

Da 56-årige Jan Sørensen fra Trige

star tede som biavler med en enkelt

bifamilie i 2010, fik han slynget syv kg.

honning. Men i dag har han tre bistader

i sin have. Bierne er fredelige, rolige og

giver en masse god og velsmagende honning.

Jan har allerede slynget de første

60 kg honning, og regner med at høste

mellem 100 og 120 kg honning i år.

Treklang kiggede forbi den glade

hobbybiavler en skøn tirsdag aften i

slutningen af juni måned. Vi behøvede

ikke tage dragter på, og vi kunne stikke

næsen meget tæt på bierne uden frygt

for at blive stukket. „Du kan sagtens

komme endnu tættere for at tage gode

billeder. Blot du går stille og roligt,“

lyder det fra biavleren. Vi bevægede os

rundt i haven og mellem bistaderne,

hvorefter vi indtog et par kolde øl ved

havebordet. Jan fortalte om sin passion

for bierne, deres forunderlige og fascinerende

verden samt måden deres samfund

fungerer på.

14 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Nemt at komme i gang

”Heldigvis behøver man ikke ret meget

for at komme i gang, og selv i mindre

haver er der altid plads til et par

bistader”, fortæller Jan Sørensen, der i

starten fik hjælp af hans mentor og gode

kammerat Karl Erik Hvid, en garvet

biavler, som driver ti bistader.

Jan fornøjer sig med at passe sine

bier og slapper af, når han arbejder med

dem. Han mener, at det er en meget

spændende hobby, der giver ham stor

glæde. ”Jeg følger med i bisamfundets liv

hele året. Jeg får et indblik, i cyklussen

- forår, sommer og vinter, og selvfølgelig

når honningen kommer ind. Der er ikke

meget arbejde med bierne, jeg kigger

hver 14. dag i ca. en halv times tid. Jeg

bliver også glad, når jeg forærer honning

væk, og det er faktisk mere værd end

det andet“, fortæller han.

Jan er uddannet biolog, og udover

sit arbejde som sælger til bioteknologisk

forskning er han et naturmenneske. Han

er jæger og hundetræner. Han føler sig

ikke opslugt af sin nye hobby, og han

kan stadigvæk spille fodbold med ST70

Oldboys hver onsdag samt Badminton i

vintersæsonen.

Hvad koster det?

Jan mener ikke, at det koster meget at

have et bistade i haven. Man har brug

for sukker for ca. 150 kr. og selvom man

er amatør, eller det går dårligt kan man

ikke undgå at slynge 10 kg honning. Der

er altid en vis form for overskud ved at

have et bistade.

Det bedste tidspunkt for at starte

er vel om foråret fordi det er nemt at få

fat i en familie. Hvis man vil starte til

august så skal man få fat i en som kan

hjælpe med at indvintre sin bifamilie.

En bifamile med stade koster under

2000 kr, og et bistade giver gennemsnit

mellem 30 og 50 kg honning om året.

Hvis man tænker på at ville starte som

biavler, kan man altid regne med at få

hjælp og vejledning fra erfarne biavlere.

Har du lyst til at høre mere om en

spændende hobby som biavler, så kan

du kontakte Jan på tlf.: 24 27 71 72 eller

gennem Danmarks Biavlforening.

Fortæl naboen!

Hvis man beslutter sig for at holde bier,

så er det vigtigt, at man har talt med

naboerne om planen. Fortæl dem at

bierne ikke er aggressive og holder sig

udelukkende til planternes nektar og

blomsternes pollen.

Tag lige en snak med dine naboer

om risikoen ved at have det hvide

vasketøj ude at hænge den første

lune forårsdag, Bierne har nemlig en

forkærlighed for hvidt tøj, og da de ikke

tømmer deres tarm i vinterperioden,

så flyver de ud og gør det på den første

forårsdag, hvor temperaturen kommer

over 10 grader. Der kommer små gule

biklatter på det hele.

de stikker ikke!

Bier er fredelige. Jan demonstrerede ved

at åbne et bistade og tage en af tavlerne

op. På tavlen er der flere hundrede bier,

som kravler rundt mellem honningfyldte

celler. Det værd at vide, at der er omkring

50.000 bier i en familie/ et bistade

- Bierne bliver ikke forstyrret i deres

arbejdsproces. De koncentrerer sig udelukkende

om deres honningprojekt og

lader sig ikke distrahere. Tavlen bliver

sat på plads, og både Jan, og sågar hans

to hunde, forlader roligt bistaderne.

”Bier stikker ikke. De har alt for

travlt med at opsøge blomsterne. De

stikker kun, hvis de bliver provokeret,

fx. hvis man klemmer dem eller træder

på dem, og de ved, at hvis de stikker en

enkelt gang, så dør de”, siger han.

Men hvepse stikker gerne flere gange

og gør det tit uden provokation. Det

er dem der generer folk på terrassen i

sensommeren. Bier interesserer sig ikke

for syltetøj, sodavand, grillmad, is og

marmelade, hvorimod hvepse går efter

disse ting.

uden bier, ingen frugt og bær

Ifølge Jan Sørensen er interessen for at

holde bier i private haver stigende. „Det

er rigtig godt fordi bierne medvirker til

bestøvningen af bærbuske, frugttræer og

mange andre planter i vores haver og i

naturen generelt. Som haveejer bør man

glæde sig over besøg af honningbierne,

for uden bier og andre bestøvende insekter,

ingen frugt og bær.

Derfor er der en god grund til at

hjælpe bierne, og den bedste måde at

skaffe sig masser af disse små og søde dyr

på, er selvfølgelig at sætte et bistade i

haven.

Biavl er for alle, uanset alder, og det

er en hobby for hele familien. Et par

glas honning fra eget bistade er en unik

gave, som du kan glæde familie, venner

og naboer med.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 15


Bestyrelsesmedlemmer i ST70

Hovedbestyrelsen

Henrik nielsen, formand 23 74 07 67 trige møllevej 40, 8380 trige formand@st70.dk

bjarne Pedersen, kasserer 86 23 24 42 erbækvej 2, 8380 trige bjp@ats.dk

lykke Hansen, sekretær 20 26 55 64 lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykkeh@gmail.com

Søren kopp Vester, medlem 40 87 11 22 lergravvænget 19, 8380 trige sorenkopp@hotmail.com

Fodbold

Peter larsen, Formand 42 77 00 22 gartnerparken, 8380 trige peterwestergaardlarsen@privat.dk

morten larsen, kasserer 29 86 11 79 Peter Vilkensvej 7, 8380 trige petervilkensvej@dlgtele.dk

Pia Jensen, trænerkontakt 51 95 45 66 piahjollund@sol.dk

Per Hansen, materialer 30 57 15 43 trige møllevej 216, 8380 trige ph216@privat.dk

keld Østergård 22 25 41 15 Højgårdsparken 32, 8380 trige info@sporringgruppen.dk

Ole Carstensen, sekretær 22 15 62 00 bærmosehøjen 4, 8380 trige olecarstensen71@gmail.com

Håndbold

tinna lauritsen, formand 86 23 15 01 trige møllevej 52, 8380 trige tinnakim@mail.dk

Caspar elkjær, kasserer 60 18 15 46 trige møllevej 20, 8380 trige cep@post11.tele.dk

Dorte Prang Olesen, turn.leder 31 66 72 43 lergravvænget 36, 8380 trige dorte-olesen@hotmail.com

Helle Ibh, medlem 40 76 70 41 tværvej 1, 8382 Hinnerup helleibh@live.dk

Jette mejer, kiosk 22 39 60 44 trige Centervej 54, st., 8380 trige jette.mejer@gmail.com

lars bunch, materialer 25 31 83 80 Vestermøllevej 278, 8380 trige lars@4esser.dk

Badminton

klaus Jensen, formand 26 16 09 40 Vestermøllevej 266, 8380 trige

Inge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 trige

Christian Skonning, senior 32 12 17 81 gl. landevej 67, 8380 trige

Hans andersen, ungdom 86 23 13 15 trige møllevej 24, 8380 trige

Gymnastik

lykke Hansen, formand 20 26 55 64 lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten gymnastik@st70.dk

ane Juul Svendsen 30 29 54 30 trige Centervej 62, 2. th. 8380 trige anejs@ofir.dk

max bonde Johnsen 21 16 40 20 lystruplund 80, 8520 lystrup maxbjohnsen@live.dk

Bankospil

bjarne Sørensen 86 23 15 84 gartnerparken 8, 8380 trige

Bakkegårdsskolen

bjørnshøjvej 1 87 13 63 00 Skolens pedel: lars 87 13 63 11

bak@mbu.aarhus.dk træffes på skolen mandag – fredag

16 treklang · Oktober 2012, nummer 63

BaNkoSPIl

i Trige Forsamlingshus

hver onsdag kl. 19

efterårssæsonen startede

10. august i flot vejr

treklang · Oktober 2012, nummer 63 17


• VVS-arbejde

• Fjernvarme

• Badeværelser

• Solvarme

FLEMMING SØRENSEN A /S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

18 treklang · Oktober 2012, nummer 63

• Gas-installationer

• Blikkenslagerarbejde

• Døgnservice

KLOAKSERVICE

Trige Maskinstation

v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Mobil tlf.: 20 27 33 20

Julefrokost

og juledans

i Trige Forsamlingshus

lørdag den 1. december kl. 18.00

Alle er velkommen!

Menu:

Marinerede sild med karrysalat

Fiskefilet med remoulade

Stegte sild i eddike

Tarteletter med høns i asparges

Hamburgerryg med grønlangkål

Sylte med rødbeder og sennep

Blodpølse med sirup

Medisterpølse

Leverpostej med champignon

Flæskesteg med rødkål

Æbleflæsk

Ris à la mande med kirsebærsauce

Trige Tømrer-

og Snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil: 40 37 93 03 · Tlf.: 86 23 21 33

Fax: 86 23 21 03

Køb billetten

til 175,00 kr.

v/Peter · 25 22 90 17

v/Bjarne · 86 23 15 84

Fra 5/11 til 25/11

• Døre og vinduer

efter mål

• Fosikringsskader

• Glasarbejde

• I øvrigt alt

inden for faget

• Fast pris

treklang · Oktober 2012, nummer 63 19


FORRETNINGSUDVALG:

FormaNd aFdeliNG 19

Ib Christensen 86 23 08 01

FormaNd aFdeliNG 20

teddy Weinreich 86 23 03 69

ProjekTleder i TriGeParkeN

Helle lykke Jørgensen 86 23 16 64

ProjekTmedarBejder i TriGeParkeN

Jonas Strandholdt bach 86 23 16 64

KLUBBER OG AKTIVITETER

Billard

Frank richard Hansen 29 20 93 55

dUi - leG oG Virke

Jan madsen 20 97 34 87

lekTiehjælPeN

Projektleder 86 23 16 64

haVeForeNiNGeN “GrøNNe FiNGre”

niels Johansen 60 19 71 04

maNdeNeTVærk

Projektleder 86 23 16 64

oNSdaGSklUBBeN

gitte mouritzen 86 23 07 60

TriGe model jerNBaNe klUB

michael Svejgaard 86 23 02 31

caFé SPiSeSTUeN

bodil nielsen 40 85 50 79

20 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Trigeparken www.trigeparken.dk

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib Christensen, formand trige Centervej 52 ib@trigecentervej.dk 86 23 08 01

ernst Szczurbak trige Centervej 28 77 89 72 46

Ilse thelmark trige Centervej 28 86 23 19 43

Ilse madsen trige Centervej 22 86 23 07 02

lars madsen trige Centervej 36 86 23 01 51

afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

teddy Weinreich, formand trige Parkvej 27 afd20formand@trigeparken.dk 86 23 03 69

annie Svejgaard trige Parkvej 21 anniesvejgaard@hotmail.com 86 23 02 31

louise krarup trige Parkvej 31 krarup.louise@gmail.com 86 29 87 28

bodil nielsen trige Parkvej 5 86 23 06 05

John noer trige Parkvej 25 johnnoer@mail.dk 86 23 20 11

varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)

afd. 19: tonny nielsen trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14

afd. 20: John Højsholt trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30

ARRANGEmENTSUDVALG:

aFdeliNG 19

kirsten Skou 86 23 20 16

aFdeliNG 20

bodil nielsen 86 23 06 05

ProjekTleder i TriGeParkeN

Helle lykke Jørgensen 86 23 16 64

ProjekTmedarBejder i TriGeParkeN

Jonas Strandholdt bach 86 23 16 64

TriGe BokSeklUB

kari Østerø 86 23 16 64

TriGeParkeNS darTklUB

niels-ebbe Helmsby andersen 53 34 27 26

SeNiordaNS

gitte mouritzen 86 23 07 60

PiGeklUB

Projektleder 86 23 16 64

UNGe mødre GrUPPeN

Projektleder 86 23 16 64

kUlTUrklUB

karunahara kadiresan 86 23 20 01

ViSe/VerS

gitte mouritzen 86 23 07 60

kViNdeklUBBeN

Projektleder 86 23 16 64

SUNdhedScaFéeN

Projektleder 86 23 16 64

klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede

i Trige og omegn

4 okt

11 okt

18 okt

25 okt

1 nov

8 nov

Menuplan oktober-december 2012

Torsdage i Beboerhuset Oasen

Trige Centervej 26A

Aften kl. 17:00 - 19:00

Kylling a la Spisestuen

Citronfromage

Frokost kl. 12:00 - 13:30

Braserede kartofler m. spejlæg

Kaffe m. småkager

LUKKET i uge 42 pga efterårsferie

Frokost kl. 12:00 - 13:30

Forårsrulle m. salat

Kaffe og småkager

Aften kl. 17:00 - 19:00

Forloren hare m tyttebær, timian, gulerod

Budding m. saftsovs

Frokost kl. 12:00 - 13:30

Paneret flæsk

Kaffe og småkager

Frokost: 20,-

Aften: 30,-

Café Spisestuen

Café Spisestuen er åben hver torsdag. I ulige uger er der frokost og i lige uger er

der aftensmad. Her kan I spise et billigt måltid med primært dansk traditionel

mad, lavet på dagen i Beboerhuset.

15 nov

22 nov

29 nov

6 dec

Aften kl. 17:00 - 19:00

Boller i karry m. ris

Svesketrifli

Frokost kl. 12:00 - 13:30

Bøf m. spejlæg

Kaffe og småkager

Aften kl. 17:00 - 19:00

Flæskesteg

Ris a la mande

JULEFROKOST

kl. 12:00 - 13:30

Sild

Fiskefilet m. remoulade

Æg, rejer

Ribbensteg

Leverpostej m. bacon

Sylte m. rødbeder

Tarteletter m. skinke og ærter

Ost m kiks

Tilmelding nødvendig:

senest den 3. december

Julefrokost

40,-

Husk tilmelding til aftensmåltidet

i Beboerhuset på tlf. 8623 1664

eller til Bodil på tlf.: 4085 5079

Husk julemarkedet i

Beboerhuset oasen

søndag d. 25. november fra kl. 13.00 – 16.00

treklang · Oktober 2012, nummer 63 21


Nyt fra afdeling 20

Efteråret har så småt meldt sin ankomst og vi kan se tilbage

på en sommer, hvor der ikke er sket de store ting. Dog kan vi

nævne, at vi her i vores afdeling har haft besøg af repræsentanter

for Landsbyggefonden. Det var et besøg, som vi havde

forventet i slutningen af 2011, men som først blev til noget i

år. Afdeling 20 er 7 år yngre end vores naboafdeling, men en

facaderenovering til køkkensiden er temmelig nødvendig. Vi

krydser fingre for et endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden vedrørende

tilskud, så vi kan komme i gang, men intet er afgjort

på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med en mulig renovering har afdelingsbestyrelsen

sammen med Ringgårdens folk været på tur til lignende

byggerier i Sønderjylland for at se, hvad man dér har kunnet få

af ideer. Ved at nytænke spændende muligheder ind i et trist

miljø, er det lykkedes der at få nogle fantastisk flotte resultater.

Det var meget inspirerende at se, og absolut den lange

køretur værd. På vej hjem var vi enige om, at det sandelig

ikke behøver at være trist at bo i et betonbyggeri. Med få men

gennemtænkte ændringer kan vores afdeling måske blive lige

så attraktiv som de to bebyggelser, vi oplevede på turen. Vi har

i hvert fald fået ny optimisme og energi til at arbejde hen imod

vores ”drøm”.

22 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Som nogle af vores beboere måske har bemærket i forbindelse

med afholdelse af afdelingsmødet, er det langt om længe

lykkedes os at få bestyrelses-/mødelokalet gjort i stand. Det var

bestemt ikke af storhed, det blev gjort, men nu kan det så også

holde de næste mange år.

Afdelingsbestyrelsen

Velkommen hos B J Biler på Høgemosevænget

FÅ MINDRE AT BEKYMRE DIG OM

AuTOMEsTER sERVIcERER AllE BIlMæRKER – OG Du BEVARER BIlENs FABRIKsGARANTI

B J Biler tilbyder:

• 4-gasmåling

• 4-hjulsudmåling

• Airconditionservice

• Autoalarmer

• Autoglas

• Autokølere

• Autolakering

• Autoopretning

• Autotaksering

• Bremse- og koblingsservice

• Bremseprøvestand

• Centrallås

• Dæk

• El-anlæg

• Elektronik

• El-ruder

• Fejlkodelæsning

• Gasjustering

• Klargøring til syn

• Klimaanlæg

• Kundebil

• Motorprøvestand

• Motorstyring

• Serviceeftersyn

• Varebiler

Gæster

så er det i

Oasen

vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70

Yderligere oplysning om leje på tlf. 86 23 20 16

Træffes onsdag mellem 17 – 20

B J Biler • v/ Bent Jonassen

Høgemosevænget 6 A • 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 13 • Fax 43 33 59 80 • www.bjbiler-automester.dk

ServiceSikring

Skal vi betale din

værkstedsregning?

ServiceSikring

Løsningen på eventuelle

uforudsete reparationer.

Hør mere på værkstedet

Åbent Hus med

sundhedsplejersken

For nybagte forældre, mødregrupper og andre småbørnsfolk

Første mandag i hver måned er det muligt at træffe den lokale sundhedsplejerske, kirsten

nørgaard, mellem klokken 10.00 – 12.00 i beboerhuset ”Oasen”, trige centervej 26 a.

Der er mulighed for en kort individuel vejledning, vejning af dit barn og snak med andre voksne

med småbørn.

Træffetider:

mandag d. 5. november mandag d. 3. december

Der vil hver gang være kaffe og te på kanden

samt en bid brød.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 23


24 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Trige Billard klub i

Herning og på live Tv

6 spillere fra TBK var med til Herning Veteran Game 2012.

Turen gik ”som det plejer” over alt forventning, og vi fik også

al den regn, som vi normalt får på denne tur!!

I alt var der 47 deltagere i turneringen, og TBK fik

følgende resultat: Kenneth Nr. 13, Per Nr. 18, Frank Nr. 31,

Leif Nr. 34, Kurt Nr. 41 og Theodora Nr. 42.

Højest snitprocent havde Kurt med 125,48 % og Thea med

117,92 % .Godt gået.

Som noget nyt har vi fået kamera over et af vore

billardborde, således at vi i det tilstødende lokale kan

overvære et billard kamp på fladskærm, samt snakke imens.

Hele initiativet kom sig af, at der i nogle kampe er ønske

om meget ro til at koncentrere sig om spillet, og er der en

del tilskuere i lokalet, kan lydniveauet nemt blive lidt højt.

Hvordan det kommer til at fungere i praksis, vil vise sig når

turneringen går i gang først i oktober.

Så er der klar

til live TV fra

kampe i TBK

julemarked

i Beboerhuset oasen

Søndag d. 25. november fra

kl. 13.00 – 16.00

Hvis ikke du allerede har haft gang i strikkepindene eller lignende,

kan du nå det endnu.

Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi tager forskud på

julen.

Der kan købes gløgg og æbleskiver, kaffe og te, og der vil

lyde julemusik live fra husets piano.

Bestilling af en stand på tlf: 86 23 16 64 senest den 22.

november.

Der er plads til 10 stande, så ”først til mølle princippet

gælder”. En stand koster 25,-

Beboerhuset finder du på: Trige Centervej 26A, 8380

Trige.

mad med mere - for

mænd

Det seneste år har vi under helhedsplanen og sundhedscaféen

haft flere arrangementer for mænd og drenge, blandt andet

i forbindelse med Men’s Health Week. Vi fortsætter med at

sætte fokus på mad for mænd i efteråret, hvor vi både i oktober

og november byder ind til fælles madlavning, spisning og

hygge i Beboerhuset Oasen.

Der er indtil videre planlagt to aftener med madlavning og

fællesspisning. Første gang bliver torsdag d.11. oktober, fra kl.

17-20. Har du en god idé til hvad for noget mad vi skal lave,

så kom med et forslag på helhedsplanen eller sundhedscaféens

facebook-side, eller kig forbi Beboerhuset med et forslag.

Anden gang bliver torsdag d.22. november, også fra kl. 17-20.

Denne gang vil vi arbejde med det nye nordiske køkken, som i

øjeblikket er vældig populært i Danmark og resten af verden.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 25


ANLÆGSGARTNER

ERIK KOLD JENSEN A/S

Østermøllevej 3, 8380 Trige

Tlf.: 20 48 25 07

e-mail: erik.kold@email.dk

• Pleje og vedligehold af haver og anlæg

• Nyanlæg

• Omforandring

• Flisebelægning

• Snerydning/saltning

DØGN- OG WEEKENDVAGT

70 22 48 49

Brug fagmanden - det betaler sig

www.aarhus-glarmesteri.dk

Ny hjemmeside?

Amja Webdesign v/René Halskov

Pannerupvej 30 - 8520 Lystrup

26 treklang · Oktober 2012, nummer 63

A –S

Grundlagt 1952

www.amja.dk

Mobil: 20 68 87 17

Kalender fra Sekretariatet for

Helhedsplanen i Trige

Sundhedscaféen og jobCaféen i Trige

Onsdage kl. 13:00 – 15:30

i beboerhuset Oasen

tilbuddet er gratis og fortroligt. Her kan man få en sundhedssamtale

med sygeplejersken, samt måling af blodtryk,

bmI, kropsalder m.m. For dem der bor i trigeparken står

vores jobkonsulent til rådighed med coaching og vejledning

ift. CV, ansøgning m.m. tilmelding ikke nødvendigt.

unge mødre gruppen

trige Centervej 52, kld

tirsdage kl. 10:00 – 12:00, torsdage kl. 12:00 – 14:00

Pigeklubben i Trige

tirsdage og torsdage kl. 17:00 – 19:00

trige Parkvej 13, kælderen

kvindeklubben i Trige

trige Centervej 52, kld

Onsdage kl. 12:00 – 15:00

Stemmer fra Trige

oktober

lokalcentret bjørnshøj

Datoen for arrangementet er ikke helt afgjort. Vi tager

Højskolesangbogen fra hylder og synger sammen fællessange

fra bogen. Derudover synger vi også nogle sange fra

de mange lande, triges beboere kommer fra.

mandenetværk - Fællesspisning

torsdag d. 11. oktober 2012

kl. 17:00 – 20:00. Pris 20 kr.

i beboerhuset Oasen

Fællesspisning til mænd og drenge, hvor vi laver mad sammen,

spiser og få en god snak henover bordet. kom med

et forslag på facebook.com/Helhedsplanen.trige om rigtig

god mandemad. tilmelding i beboerhuset Oasen eller på

tlf. 8623 1664 senest d. 10. oktober

kvinde kend din krop

Onsdag d. 14. november 2012 kl. 17:00-19:30

Pris: 25 kr.

i beboerhuset Oasen

kun for kvinder. Det skal sættes fokus på kvindernes krop

gennem livet. til arrangementet kommer ledende overlæge

og gynecolog Susanne axelsen fra Skejby Sygehus.

mandenetværk – det Nordiske køkken

torsdag d. 22. november 2012

kl. 17:00 – 20:00. Pris 20 kr.

i beboerhuset Oasen

til mænd og drenge. Vi laver vintermad inspireret af Det

nordiske køkken. tilmelding i beboerhuset Oasen eller på

tlf. 8623 1664 senest d. 21. november

julemarked 2012

Søndag d. 25. november 2012

kl. 13:00 – 16:00

beboerhuset Oasen

Det koster 25 kr. at booke et bord, hvor I kan sælge noget,

I selv har lavet eller købt og som passer til Julestemning,

dog ikke brugte varer. Der serveres kaffe, æbleskiver,

gløgg.

Hold øje med opslag, borgerportalen www.8380.dk og

følg med på facebook: Helhedsplanen.trige

treklang · Oktober 2012, nummer 63 27


28 treklang · Oktober 2012, nummer 63

8380spotlight

unge fra Bakkegårdsskolen

bygger ungdomshus

Den 4. og 5. september var 12 elever fra Bakkegårdsskolen i

gang på byggepladsen Det blå Punkt, på Officerspladsen midt i

Aarhus. Her var de unge med til at bygge et ungdomshus, som

de selv i foråret var med til at få idéer til udformningen af.

Det blå Punkt er et projekt startet af

brF kredit, hvor unge fra 3 skoler i

aarhus-området først har været med

til at udtænke forslag til et hus for

unge. Idéerne fra de unge blev givet

videre til en flok arkitektstuderende,

som arbejdede videre med idéerne og

tegnede 5 forslag til, hvordan huset

kunne tage sig ud. Disse for slag er

så blevet vurderet af en dommerkomité

bestående af blandt andre arkitektskolens

rektor og direktør Palle

Jørgensen fra boligforeningen ringgaarden,

som udnævnte anne katrine

arrildt›s projekt til vinder.

I løbet af festugen byggede både

elever fra Søndervangsskolen, bakkegårdsskolen

og tilst Skole på vinderhuset,

udstyret med hamre, skruemaskiner

og malerruller.

energi, gåpåmod og højt humør

De 12 unge fra trige og Spørring

havde arbejdshandskerne på og det

var imponerende at se hvordan huset,

da vi startede (artiklens forfatter

var med som voksen), ikke var andet

end et fundament, til da vi tog hjem

onsdag eftermiddag, hvor der både

var gulv og vægge, med isolering og

maling indvendigt.

nogle malede plader, der skal

bruges til møbler sammen med anne

katrine arrildt, og der blev også lavet

opdateringer på Det blå Punkts

facebookside, hvor man kan finde et

videoklip med aarhus-borgmester Jacob

bundsgaard, der blev interviewet

af de unge fra trige.

De unge gik til opgaven med godt

humør og masser af gå-på-mod, og

blev godt instrueret og hjulpet af

lærlinge og håndværkere fra entreprenørfirmaet

enemærke & Petersen.

Huset blev opført på Officerspladsen

ved siden af ridehuset, hvor

arbejdet fortsatte frem til lørdag d.8

september.

efter lene Hjorth fra brF kredit,

som står bag projektet, Jimmy

gravgaard fra enemærke & Petersen,

og arkitektstuderende anne katrine

arrildt, som har tegnet huset på baggrund

af idéer fra de unge, alle havde

rost de deltagende unge, kunne festugedirektør

Jens Folmer Jepsen afsløre

at huset går til tilst skole. Der var især

blevet lagt vægt på den lokale opbakning

i tilst og selvfølgelig også det

gode arbejde de unge havde udført.

Der kom dog også et islæt fra

trige på scenen, da Oliver bunger fra

bakkegårdsskolen fik lov at indvie huset

ved at knuse en champagneflaske

med en hammer.

Der var også en trøstepræmie i

form af biografbilletter til de unge,

der har været med til at bygge, og

det er fuldt fortjent, for der er blevet

arbejdet godt!

tillykke til tilst Skole med huset!

Jonas Strandholdt Bach

Spørring sponsorløb 2012

Spørring har haft en fantastisk søndag

i selskab med en masse dejlige mennesker.

Spørring SPOnSOrlØb 2012

løb af staben søndag d. 26. august og

var, igen i år, en kæmpe succes. Der

blev løbet, grinet, heppet, drukket

kaffe og spist tonsvis af cupcakes - og

selvfølgelig uddelt en masse fine præmier

i tombolaen.

Der blev samlet ca. kr. 22.500 ind

til fremtidige projekter for børn og

unge i Spørring, og det er bestyrelsen

både stolt og glad for. I løbet af efteråret

inviteres til en slags brainstorming

om fremtidige projekter. Fremtidige

projekter kan være alt lige

fra bålpladser, legeredskaber,

træningsudstyr,

idræt, shelter til

madpakkehus og meget

andet.

til sponsorløbet blev

der løbet intet mindre end

729 imponerende runder

(det svarer til 328,05

km!!). Det er, mod forventning,

flere end de

615 runder der blev løbet

sidste år.

Vinderen for de 0-6

Familiespejder i

Spørring-Trige

Søndag d. 2. september startede familiespejderne.

Der var 5 familier med børn i alderen

3-6 år.

Dagen bød bl.a. på sanseløb, lave

navneskilte og popkorn over bål.

alle havde en super dag og glæder

sig til at mødes igen.

Fakta:

- målgruppen for Familiespejder er

børn i alderen 3-6 år med deres forældre,

søskende er også velkommen.

- mødes den 2. sidste søndag i måneden

ved Vandhullet på erbækvej, se

kort på hjemmesiden.

- Se program m.m. på www.spejdernet.dk/spejdernetrige

Spørgsmål m.m. kan sendes på

e-mail: spejdernetrige@gmail.com

årige: Siv kristensen med 14 runder.

tillykke Siv, og flot løbet.

Vinderen for de 7-14 årige: mathias

bertelsen med intet mindre end

48 runder, det er altså længere end et

halvmaraton, og det er meget flot af

en 9 årig på bare fødder!

Og sidst men ikke mindst, vinderen

af kategorien 15+ blev rasmus

Fugl med 50 runder.

rasmus vandt også sin kategori

sidste år. kæmpe tillykke rasmus fra

alle din fans i Spørring.

arrangørerne takker sponsorer for

deres hjælp og støtte.

der mangler en

kunstner til

Treklangs julekort

Hvert år sender treklang julekort til

annoncører og andre samarbejdspartnere.

Det plejer at være et kort med

et motiv lavet af en lokal kunstner –

amatør eller professionel. en tradition

vi gerne vil fortsætte med, men i år

mangler vi en kunstner.

er du den, vi søger, så kom frem af

busken. Det kan være en akvarel, et

akrylbillede, en collage – ja, hvad som

helst der kan trykkes; kun din kreativitet

sætter grænser, blot vil vi helst

ikke have et fotografi.

Vi har ikke et bundløst budget,

men kan dog udlove 500,- kr. til den

kunstner værk vi benytter.

Har du noget, du mener er egnet,

så send det til Henny Hansen,

bjørnshøjvej 18, 8380 trige. eller send

det som en mail til: heh@privat.tele.

dk. Sidste frist for indsendelse er 15.

november.

Vi glæder os til at se mange bidrag,

så vi har noget at vælge imellem.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 29


86 23 11 01 · 28 70 83 46

Smedebroen 17

Trige

sæsontilBuD

Herreklip 149,-

Dameklip 179,-

Børneklip (0-8) 119,-

Ansigtsbehandling 359,-

Økologiske voksbehandlinger fra 60,kom

ind og hør nærmere

30 treklang · Oktober 2012, nummer 63

v/ Shoka

Åbningstider

Man.-tir. 9.30 - 17.30 tor.-fre. 9.30 - 17.30

Ons. Hjemmebesøg Lør. 9.30 - 14.00

besøg os også på: www.superklip-trige.dk

Jeg vil ikke kønsneutraliseres

Regeringspartierne skal ikke ”kønsneutralisere”

mig med deres vanvittige ideer

om, at mit cpr-nummer ikke må afsløre

mit køn, og at der ikke må stå i mit

pas, at jeg er en mand. I det hele taget

oplever vi i denne tid det ene angreb

efter det andet på vores køn og dermed

også på vores familiestruktur. Det er

som om, at det være mand eller kvinde

nærmest er utidssvarende – noget man

skal skamme sig over. Kirkens folk har

gennem historien forsøgt at tabuisere og

forbyde alt, hvad der har med seksualitet

at gøre. Det er der en grund til, for hvis

man skulle have kontrol over mennesket

sjæl, skulle man først og fremmest

have kontrol over menneskets seksualitet.

Men seksualiteten lader sig ikke

styre, det har kirkens folk for længst

fundet ud af og nu priser vi seksualiteten

som Guds gave. Men så langt er tidens

politikere endnu ikke nået. Seksualiteten

forskrækker dem, fordi de har fundet

ud af, at de ikke kan tæmme seksualiteten

med love. Af ren og skær afmagt

forsøger de så at knægte den uregerlige

seksualitet ved at skabe noget, der hedder

”kønsneutralitet”. Kønsneutrale

ægteskaber, kønsneutrale cpr-numre,

Trigeparkens

Billard

Klub

kønsneutrale pas, kønsneutrale stillingsopslag,

kønsneutrale offentlige toiletter,

hvor alle dog skal sidde ned og kønsneutrale

børnehaver. Jeg fornemmer det

dagligt, det æder sig ind på mig fra alle

sider og hvis jeg ikke passer på, så er

jeg snart selv

kønsneutraliseret.

Snart

er jeg

hverken

mand eller

kvinde. Jeg er alt,

og dermed er jeg

intet.

Det

er ikke

underligt, at

der slet ikke er

nogle kvinder, der gider flirte med mig

længere, når jeg går forbi dem på gaden.

Jeg er neutral. De er neutrale. Vi er

ikke længere defineret som mænd og

kvinder, der er tiltrukket af hinanden.

Vi er neutrale zombier, der blot passerer

hinanden. Kirken vandt aldrig kampen

over menneskets seksualitet, men

politikerne er ved at vinde. De bilder

os ind, at det handler om ligestilling,

men i virkeligheden handler det om, at

få magten over vores sjæle. Vi er skabt

som mand og kvinde, det betyder, at vi

som udgangspunkt ikke er ligestillede i

en hver henseende,

- der er forskel

på at være mand

eller kvinde, -

men til gengæld

er vi lige beretti-

get. Jeg gider

ikke være gift med en

kønsneu- tral ligestillet men

gerne med en på alle måder ligeberettiget

kvinde. I politikernes

øjne er det åbenbart ikke givet

på forhånd, om vi er mænd eller

kvinder, - så lad os begynde at

flirte lidt igen, - gerne med vores

kæreste eller ægtefælle, - og i

det hele taget være stolte af vores

køn, så politikerne ved selvsyn kan

se, at der altså er forskel!

Åbningstider

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 19.00,

torsdag kl. 18.30 (ungdom),

søndag kl.13.00

www.trigeparkensbillardklub.dk

Trige Centervej 64, kld.

treklang · Oktober 2012, nummer 63 31


Trige Auto & Diesel

32 treklang · Oktober 2012, nummer 63

Hos Trige Auto & Diesel arbejder vi professionelt,

og vi udfører alle former for reparationer og service på din bil.

Frit valg af værksted

- også under garantien

Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted

der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de

mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne

ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien

skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af

originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og

med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør

AutoPartner.

Trige Auto & Diesel

Parallelvej 51, 8380 Trige

Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22

kontakt@trigeauto.dk

Fordelene

Vi kontakter dig hvis...

Du bliver altid kontaktet inden uforudsete

reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du

ved, hvad det koster, inden vi går igang.

Uforpligtende tilbud

Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud på

reparationer.

Hvad sker der?

Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,

så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.

Original kvalitet

Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.

svarende til dem bilen er produceret med.

Vi sætter os ind i alle biler

Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

lokalcenter

Bjørnshøj

arrangementer

I aug., SePt. & Okt.

okToBer

tirsdag d. 2. kl. 14.00

Gudstjeneste

Onsdag d. 3. kl. 13.00

Brugerrådsmøde

Onsdag d. 3.

Vacinationsdag – se opslag på

Bjørnshøj

mandag d. 8. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 9. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt tempo

mandag d. 15. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 16. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Underholdning m.m.

mandag d. 22. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 23. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt tempo

mandag d. 29. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 30. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Underholdning m.m.

Hold i øvrigt øje med

opslag i indgangspartierne

på Bjørnshøj

Sundhedsklinikkens åbningstider

Tirsdage og fredage kl. 9.30 – 12.00

desuden træffes sygeplejersken hverdage

kl. 10.00 – 14.30 på tlf. 87 13 89 50

gartnerparken 1 – 5

8380 trige

tlf.: 87 13 29 00

NovemBer

mandag d. 5. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 6. kl. 14.00

Gudstjeneste

Onsdag d. 7. kl. 13.00

Brugerrådsmøde

torsdag d. 8.

Vi fejrer Bjørnshøjs 23 års fødselsdag

se opslag på Bjørnshøj

mandag d. 12. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 13. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt tempo

mandag d. 19. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 20. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Underholdning m.m.

mandag d. 26. kl. 10.00

Mandags Café, børn og brugere

pynter op til jul

tirsdag d. 27. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt tempo

deCemBer

mandag d. 3. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 4. kl. 14.00

Gudstjeneste

Onsdag d. 5. kl. 13.00

Brugerrådsmøde

BlIv FrIvIllIG

Som frivillig kan du:

• hjælpe ved arrangementer

som julemarked, banko, café

osv.

• besøgsven.

• Være vært ved fx. påskefrokost,

julefrokost osv.

• andre aktiviteter efter dine

egne ideer eller ønsker.

Som frivillig får du:

• God introduktion og løbende

vejledning.

• Mulighed for at deltage i arrangementer

og kurser for

frivillige.

• Taknemmelige borgere og

personale.

• Gode oplevelser og nye venskaber.

Hvordan bliver jeg frivillig?

Det er altid muligt at blive frivillig

tilknyttet lokalcentret.

SØNdaGSBaNko

Søndage i lige uger kl.14.00 – 16.30.

kontakt eventuelt tove eriksen

86 99 97 94

(Dørene åbnes kl. 13.00)

deN Gamle BIoGraF

Søndage i ulige uger, se opslag på

centret. kontakt evt. Preben Jensen

53 29 16 06

treklang · Oktober 2012, nummer 63 33


Plakatsøjlen

aktiviteter i trige, Ølsted og Spørring

oktober og november 2012

Dato Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

3. okt. 19.00 Studiekreds, realisme, , Henrik Pontoppidan Trige Sognegård Menighedsrådet

3. okt. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

8. okt. 19.30 Præmiewhist Trige Forsamlingshus Trige Forsamlingshus

10. okt. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

11. okt. 17.00 Mandenetværk, fællesspisning Beboerhuset Oasen Helhedsplanen i Trige

17. okt. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

22. okt. 19.30 Præmiewhist Trige Forsamlingshus Trige Forsamlingshus

24. okt. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

25. okt. 19.30 Sogneaften, „Skæld ud på Gud“ v/Preben Koch Spørring Fælleshus Menighedsrådet

Okt. Stemmer fra Trige, dato og klokkeslæt kommer senere Lokalcenter Bjørnshøj Helhedsplanen i Trige

31. okt. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

5. nov. 19.30 Præmiewhist Trige Forsamlingshus Trige Forsamlingshus

7. nov. 19.00 Studiekreds, realisme, Johannes V. Jensen Trige Sognegård Menighedsrådet

7. nov. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

14. nov. 17.00 Kvinde kend din krop Beboerhuset Oasen Helhedsplanen i Trige

14. nov. 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

19. nov. 19.30 Præmiewhist Trige Forsamlingshus Trige Forsamlingshus

21. nov. 10.00 Højskoleformiddag, Karen Blixen – en spændende kvinde Trige Sognegård Menighedsrådet

v/sognepræst Karin Rank Gorrlieb, Tilst

21. nov 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

22. nov. 17.00 Mandenetværk, fællesspisning Beboerhuset Oasen Helhedsplanen i Trige

22. nov. 19.30 Sogneaften, „Bibelhistorie på en ølkasse“ Trige Sognegård Menighedsrådet

v/sognepræst Flemming Kloster, Sct. Mortens, Randers

25. nov. 13.00 Julemarked 2012 Beboerhuset Oasen Arrangementsudvalget

28. nov 19.00 Bankospil Trige Forsamlingshus ST70

29. nov. 19.30 Repræsentantskabsmøde Trige Forsamlingshus Trige/Ølsted Fællersråd

1. dec. 18.00 Julefrokost Trige Forsamlingshus Trige Forsamlingshus

hUSk du kan få dine arrangementer i aktivitetskalenderen uden beregning.

kontakt henny hansen: heh@privat.tele.dk, eller redaktøren: treklang@yahoo.dk

Har du brug for en

stabil vinduespudser?

(erhverv og privat)

Halv pris første gang

– Få en fast aftale, vi skuffer dig ikke!

MaxiM Vinduespolering

Tlf. 40 57 40 94

34 treklang · Oktober 2012, nummer 63

JTS Tømrer &

Entreprenør Aps

v/Jacob Zinck

TøMrer

Tilbygning

Renovering

Tagrenovering

Kvistfabrikation

Døre/Vinduer

Køkken/Bad

Ring for et uforpligtende tilbud

udlejning lagerpladS

10 m 2 400,- pr. md.

15 m 2 600,- pr. md.

30 m 2 1.300,- pr. md.

50 m 2 1.800,- pr. md.

75 m 2 2.500,- pr. md.

100 m 2 2.800,- pr. md.

Ring for flere størrelser

enTreprenør

Sokkel/Betondæk

Udgravning

Belægning

Støttemure

Omfangsdræn

Alt i gravearbejde

Ring for et uforpligtende tilbud

udlejning MaTeriel

Minigraver 400,- pr. dag

Minilæsser 500,- pr. dag

Flyttetrailer 200,- pr. dag

Motorbør 200,- pr. dag

Rendegraver m/fører

Stilladser 15 meters højde

Ring for andet materiel

RAnDeRSVej 569 · SpøRRing · 8380 TRige

MOBil: 28 59 05 34 · TeleFOn: 86 99 05 04 · FAx: 86 99 05 34

www.jts-tomrer.dk www.jyskopbevaring.dk

jacobzinck@mail.dk

treklang · Oktober 2012, nummer 63 35


36 treklang · Oktober 2012, nummer 63