ukfion

kunstbib.dk

ukfion

6

I. U. Bredsdorff.

J c 8. Jydsk Hedelandskab. Motiv fra Lem.

t ø 9. Aaparti fra Mosgaard Skovmølleaa ved Aarhus. f b

10. Vinterbillede. Motivet fra Kajerød. J~b -

2>0 11. Fra Forum Romanum.

JO 12. Modelstudie. I.

'0 *3-

Modelstudie. II.

U * 14. Modelstudie. III.

•Zo iS-

* 0

P. Busch.

Chr. Clausen.

Nørre Boulevard i Regnvejr.

16. Fra Studieskolen.

•7

I Labyrinthen

18. Landskab.

19. Paa Badetrappen.

20. »Holger Danske«.

2 o 21. Portraitstudie.

3 0 22. Studiehoved. I.

2 3 . Studiehovede. II

24.

25- c\

Modeltegning.

Portraitstudie.

Blyant.

Sortkridt.

OoeJlAdo^.

Urr&oi^'

ZQr

M o t s

N. V. Dorph.