Kirke & Sogn - Velkommen til FALSLEV-VINDBLÆS sogns kirker

falslevvindblaessogn.dk

Kirke & Sogn - Velkommen til FALSLEV-VINDBLÆS sogns kirker

Falslev-Vindblæs Sogn – Nr. 2 – Årgang 51

Juni - Juli – August – September – Oktober 2012

Kirke&Sogn

1


Konfirmandprædiken den

22. april 2012 i Vindblæs kirke

( Johannes evangeliet kap. 10 vers 22-30 )

Vi kender vel alle til at plage, og når man

er rigtig udspekuleret, så begynder man

en lang forklaring, hvor det ene argument

fører til det næste, og vupti er det klargjort,

at selvfølgelig skal man have sit

ønske opfyldt. Jeg blev tidligt klar over, at

der var et ord der var farligt at bruge, som

ikke havde den ønskede effekt. Så lyt til en

erfaren plager, brug aldrig ordet hvis.

– Hvis jeg nu gør sådan og sådan, så skal

jeg også have! Dette ord hvis rummer et

krav, et forbehold, for det vil noget

bestemt, som udelukkende gælder en selv.

Farisæerne sagde til Jesus: ”Hvis du er

Guds søn, så sig os det ligeud.” Se det var

dumt, for Jesus havde talt ligeud.

Problemet var ikke hans, det var farisæerne,

som ikke ville høre. Dette forræderiske

hvis afslørede, at de stadig ikke ville høre

på Jesus, hvor meget han end talte ligeud.

De ville have beviser, hvis de skulle tro. Og

var der noget Jesus nægtede, hvor meget

han end blev plaget, så var det at bevise,

at han var Guds søn. Han ønskede, at de

skulle tro. Han krævede heller ikke beviser

for, at det enkelte menneske han mødte

2

Sognepræst Helle

Myken fotograferet

på færgen til Samsø

på menighedsrådets

studietur til Samsø.

var værd at elske og hjælpe. Ingen skulle

gøre sig fortjente ved at være særligt

gode, for udgangspunktet var et andet:

Det var Jesus som troede på, at ethvert

menneske han mødte, var Guds elskede.

Han og Gud var ét i deres tro på det

enkelte menneskes værd, bare ved at være

menneske. Det eneste der er op til os, er

at tro det er sandt, at den kærlighed er

vores.

Konfirmanderne og jeg har set filmen

Forrest Gump, om et helt særligt menneske,

det andre også vil kalde en særling.

Forrest Gump var nem at gøre til grin og

mobbe, fordi han havde en intelligenskvotient

lavere end det normale, og samtidigt

måtte han gå med benskinner som barn,

fordi hans ryg var skæv. Han var synlig

med sine skavanker, og da en flok mænd

griner af ham fordi hans benskinner låste

foden fast i en kloakrist, bliver moderen

vred over deres hånlige latter, og skælder

dem ud. Bagefter siger hun til Forrest:

”Hvis alle mennesker skulle være ens, så

skulle alle gå med benskinner på. Lad

aldrig nogen fortælle dig, at du er forskellig

fra andre.” Moderen kunne have ynket

ham, og dermed også ynket sig selv, med

det gør hun ikke. Hun tager udgangspunkt

i sin søn, og fortæller ham: Du er

den du skal være, hvis andet skulle være

tilfældet, skulle resten af verden være som

du. Det er kærligheden til sin søn, som

verden beskrives ud fra, og ikke omvendt,


det er ikke hvordan verdenen ser hendes

søn. Sådan var hun hyrde for sin søn, og

gav ham gennem sin røst et antistof mod

andres afvisning og latterliggørelse.

Hvad vil det sige at høre hyrdens røst? En

udlægning kunne være: at blive fortalt.

Altså at blive del af en fortælling, som sætter

et særligt perspektiv på ens liv. Det er

en egenskab en fortælling har, som ikke

kun er forbeholdt den kristne. Forrest

Gumps mor gav ham en fortælling om sig

selv, og med den i bagagen udviklede

hans liv sig som en mirakuløs fortælling.

Han blev hovedrig, ikke fordi han stod

oven på andres hoveder i en kamp om at

til tops, men fordi hans eneste ambition

var at gøre godt. Det hjalp nok også på

formuen, at hans ven investerede i Apple,

hvilket Forrest troede var et frugtkompagni.

Det var Forrest´ grænseløse tillid,

trofasthed og kærlighed som lagde verden

for hans fødder. Alt hvad verden ser som

en svaghed, som at være dum-god, det er

den uhyre kraft Forrest besidder, som

overrumpler andres barrikader og forbehold,

fordi han i sin naivitet forudsætter

det gode i andre mennesker, og derved

skaber han den.

Vi kender også til de negative fortællingers

magt. Får man tit nok at vide, at man er

dum, så føler man det også, og det vil

hæmme livet, fordi man mistror sine evner.

Hvis man møder kulde og foragt, vil man

også føle sig uværdig, og senere have

svært ved at tro sig elsket. Derfor har forældre

så stort et ansvar for at give en fortælling

videre, så deres børn har et positivt

svar på, hvem de er, og ser positivt på det

liv der vil møde dem.

Hvad gør den kristne fortælling så? Den

giver hyrdens røst, så vi alle må høre, at vi

er rummet i hans flok. En hyrde drager

omsorg, passer på sine dyr, og risikerer sig

selv, hvis nogle af fårene forvilder sig. Når

vi forestiller os hyrden og fårene, ser vi

måske et billede af nogle søde hvide uldtotter,

der springer rundt på det grønne

græs. Sådan er kristendommen ikke, det er

ikke romantik. Men den samler og rummer

alle livets nuancer, og ser og kender

den usminkede virkelighed.

Hyrden har sat hegn om vores tilværelse,

så det gode føles, når vi er indenfor kærlighedens

rækkevidde. Det der gør ondt,

findes når vi vender ryggen til og ikke vil

høre kærlighedens mægtige ord. Det er

ikke glansbilledet af de hvide nuttede får,

men det er alle os, en beskidt flok med

forrevne skind. Turen med hyrden er heller

ikke ad lutter grønne enge, men også ad

stenede stier, hvor det kan være svært at

finde føde. Altid er der dog en vej der

fører videre, for det er ikke stilstand og

ensomhed. Vi hører til, og hyrdens omsorg

følger hvert af vore skridt, og hans røst

leder os, så vi ikke forvilder os. Når vi angste

står foran en kløft, siger stemmen:

Frygt ikke, tro kun. Når vi synes alt er

udsigtsløst, at vi er afmægtige og vores liv

pinefuldt, vækker han os til nyt livsmod

gennem håbet og trøstens ord, og heler

sår gennem sin tilgivelse af vore svigt.

Det er broen videre, for horisonten vi er på

vej imod, har det gode som sit facit, og vil

åbenbare, at den endelige sum mellem

godt og ondt er at det ender godt. Livets

fortælling har godheden som livets oprindelse,

og det er ethvert menneskes

udgangspunkt. Når man skulle tro fortællingen

er slut, begynder en ny, hvor god-

3


heden viser sig at være livets tilbagekomst.

Løjtnant Dan spørger vrængende Forrest:

”Har du fundet Jesus?”, hvortil Forrest

svarer: ”Jeg vidste ikke, jeg skulle lede

efter ham.” Det er hyrden der finder sine

får, og ikke omvendt. Det er Guds kærlighed,

som har skabt forudsætningen for

vores. Filmen starter med en hvid fjer, der

daler ned fra himlen, og Forrest lægger

den i sin bog med de fortællinger, hans

mor læste for ham, da han var barn.

Filmen slutter med, at bogen igen åbnes,

og fjeren løftes og svæver op mod himlen.

Forandringer

Falslev-Vindblæs sogn har gennem mange

år været plejet og passet af velkendte

ansigter. Det er trygt at kende folk, men det

kan også være inspirerende med fornyelse.

Ved udgangen af januar måned måtte vi

tage afsked med sognepræst Lise Palstrøm,

der er flyttet til Veng-Mesing og

Hørning sogne.

Der er ikke udpeget en efterfølger for Lise.

I stedet har tidligere domprovst i Viborg

Arndt Jessen Hansen afløst på sognepræst

Helle Mykens ferie- og fridage. Arndt har

allerede været her så meget, at han er blevet

en del af fællesskabet og hører til i

Falslev-Vindblæs.

Ved udgangen af februar måtte menighedsrådet

sige farvel til organist Maren Sturis

4

En fjer fra en engel, som berørte Forrest,

for at svæve videre til os? Ét er givet,

Forrest´ liv blev berørt af en engels vinge,

mirakuløst og uforudsigeligt, og sådan

bærer vi alle en fjer med os, for alles liv

udspringer af Guds kærlighed. Grib fjeren,

også Jeres liv er et mirakel.

(forkortet af pladshensyn)

Helle Myken, sognepræst

Kirkebladets forside viser et af Helle

Mykens malerier til årets konfirmandundervisning:

Opstandelse

Tang, der fratrådte med øjeblikkelig virkning.

Det betød samtidig, at voksenkoret FAVIAS

stoppede og forårskoncerten blev aflyst.

Som afløsere ved orglet spiller fortrinsvis

Poul Holmgreen og Kim Bernt. Menighedsrådet

forventer at ansætte en ny organist

i løbet af sommeren.

Menighedsrådsmødet den 26. april indledte

formanden Oscar Holst Jensen med

at meddele, at han ønskede at træde tilbage

som formand og forlade menighedsrådet.

Den beslutning tog menighedsrådet

til efterretning. Næstformanden Kurt

Bager Johansen overtog straks hvervet

som fungerende formand.

Suppleanten Benny Nielsen, Falslev, er

herefter indtrådt i menighedsrådet som

fuldgyldigt medlem for resten af perioden.


Min yndlingssalme

Den danske salmebog nr. 787

1. Du, som har tændt millioner af stjerner,

tænd i vort mørke en tindrende tro.

Du er vort lys, og du vogter og værner

os, så vi sover i tryghed og ro.

2. Tak for den lysende dag, der er gået,

gaven til os, dine hænder har rakt.

Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,

Tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,

hver gang du gjorde vort liv til en fest.

Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,

Du ved alene, hvad tjener os bedst.

4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte,

når vi fandt vejen besværlig at gå.

Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,

Mød du os selv i de svage og små!

5. Du, som har tændt millioner af stjerner,

mørket i verden vil du byde trods.

Du er vor Far, den, der vogter og værner,

lys i det mørke, som kommer fra os.

Johannes Johansen 1981 og 1982.

Der er mange dejlige salmer, men der

var ingen tvivl hos os, da vi skulle vælge

vores yndlingssalme. ”Du, som har

tændt millioner af stjerner” gav os trøst,

da Ellens søn blev meget syg af cancer

og til sidst døde. Salmens ord ramte

vores følelser og hjalp os i bønnen

”hjælp os at bære hver byrde, hver

smerte” og at finde tro og håb i ordene

”du ved alene, hvad tjener os bedst”.

Sorgen bliver i os, men der melder sig også

en taknemmelighed, som er udtrykt i linien

”tak for de mennesker, som blev vor

støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå”.

Hver gang vi synger salmen, tænker vi på

vores søn med taknemmelighed for at

have kendt ham, og tænker på glæden

over livet, som overvinder døden.

NY HJEMMESIDE

Ellen og Steen Westergaard

Vores sogn har fået ny hjemmeside på www.falslevvindblaessogn.dk.

Hjemmesiden udbygges løbende, men allerede nu kan du finde

mange gode informationer om sognets aktiviteter.

Vi håber alle vil tage godt imod den nye side og bruge den flittigt.

5


Nyt orgel i Assens kirke

Den 17. april 2011 blev Assens kirke genåbnet

ved en festgudstjeneste efter udvidelsen.

Mange har undret sig over den runde udvidelse

mod øst, men den har en forklaring.

Det er her det nye orgel skal stå.

Det gamle orgel over indgangsdøren har

længe været meget slidt, og en udskiftning

tiltrængt. Menighedsrådet besluttede i

august 2010 i forbindelse med byggeriet at

bestille et nyt orgel hos orgelfirmaet Th.

Frobenius & sønner.

6

Et orgel består af mange dele, orgelhus,

piber, manualer, pedaler, bænk m.v. alt specialfremstillet.

Orglet bliver lavet på værkstedet

hos orgelbyggeren og derefter transporteret

til kirken og installeret. Processen tager

1½ - 2 år og prisen er ca. 2 mio. + moms.

Det nye orgel i Assens kirke bliver leveret

og installeret i maj – juni 2012.

Orglet bliver indviet officielt ved en festgudstjeneste

søndag den 19. august 2012

under medvirken af biskoppen. Alle er velkomne

til at deltage.


Brug torsdage på at dele litteratur

og filmoplevelser med andre

Gennem 16 år har læsekredsen ”Litteraturkredsen

Falslev” ædt sig igennem alverdens

romaner og delt glæden over at diskutere

det læste med hinanden. Den 4. oktober kl.

19.30 på ”Mødestedet” i Assens er det:

Filmaftener i Falslev sognegård

Sidste år tog Filmaftener i Falslev sin

begyndelse, og i år fortsætter vi succesen.

De planlagte afteners mødetidspunkt er kl.

18.30, og aftenen indledes med at spise

suppe. Derefter ser vi film af en sådan

kvalitet, at det er muligt at få gode diskussioner

under den efterfølgende kaffe. Den

Indskrivning til

konfirmandundervisning 2012/13

Assens konfirmandhold den 28. august i

Assens kirke kl. 19.00

Vindblæs konfirmandhold den 29. august

i Vindblæs kirke kl. 19.00

Indskrivning af konfirmander til Assens og

Vindblæs konfirmandhold vil blive afholdt i

den kirke som skal være rammen om konfirmationerne

i henholdsvis Assens kirke

”Mindet” af Vibeke Grønfeldt, som er på

programmet, og periodens øvrige litteratur

aftales denne aften. De øvrige mødedatoer

er: 8/11, 6/12, 10/1, 21/2, 14/3

og 11/4.

første film bliver ”Adams æbler”. Hvilke

film der i øvrigt skal ses, er åbent for gode

forslag. Årets film bliver vist på følgende

datoer: 11/10, 1/11, 3/1, 7/2, 7/3 og 4/4

Hvis man ønsker at deltage, eller ønsker at

få løbende informationer, kan man rette

henvendelse til kirkekontoret.

den 14. april 2013 og Vindblæs kirke 7.

april 2013. Aftenen vil rumme en introduktion

til hvordan konfirmandundervisningen

vil foregå, og hvordan konfirmationen vil

forløbe. Alle kommende konfirmander samt

deres forældre skal være velkomne, også

selvom man endnu ikke er sikker i sit valg.

Glæder mig til at se Jer.

Helle Myken

7


Valg til menighedsrådet

Valgperioden for menighedsråd er 4 år og

2012 er valgår.

Falslev og Vindblæs sogne har haft fælles

menighedsråd i denne periode og er

nu lagt sammen til et sogn: Falslev-

Vindblæs sogn.

Der skal vælges 7 medlemmer til det nye

menighedsråd.

Første skridt er orienteringsmødet, der er

fastsat til tirsdag den 11. september 2012

kl. 19.00 i Falslev sognegård.

Alle, der er interesseret i at stille op, eller

overhovedet er interesseret i hvem der

kommer til at sidde i det nye menighedsråd,

opfordres til at møde frem

denne aften.

Hvis det går, som det plejer i Falslev/Assens

og Vindblæs, bliver opstillingen stort set

afgjort på stedet ved dette første møde.

8

Kirkebil

Den videre procedure er nemlig meget

forskellig, afhængigt af om det er ”kampvalg”

eller ”fredsvalg”.

Valg til menighedsråd er for hele landet

fastsat til tirsdag den 13. november 2012.

Her i sognet er der tradition for fredsvalg,

og kandidaterne bliver fundet og ved

afstemning opstillet i prioriteret orden ved

første møde.

Hvis der ikke kommer andre kandidatlister

inden udløbet af fristen for indlevering af

kandidatlister, som er den 2. oktober

2012, bliver selve valghandlingen aflyst.

Det nyvalgte menighedsråds funktionsperiode

begynder 1. søndag i advent, som i

år falder på den 2. december.

Hvis nogen er interesseret i nærmere

oplysning, kan man rette henvendelse til

medlem af menighedsrådets valgudvalg,

Gudrun Laub, tlf. 98 91 11 30 eller e-mail

gudrunlaub@privat.dk

Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester

og arrangementer som menighedsrådet indbyder til.

Kørselen bliver varetaget af:

Fjordens Taxa og Bus og kan bestilles på Tlf: 98 57 57 10


4. maj

Aftenen den 4. maj afholdt tidligere domprovst

Arndt Jessen Hansen stemningsfyldt

andagt til minde om Befrielsen for 67 år

siden. Kirken var udsmykket med levende

lys og bøgegrene, og til anledningen var

der fremskaffet en gammel rejsegrammofon

med håndsving, på hvilken man hørte fri-

hedsbudskabet fra BBC på lakplade. Vi blev

mindet om, hvor dyrebar friheden er, og at

nogle har betalt dyrt for, at vi kan nyde den.

Efter en kop kaffe, afsluttede vi med stående

at synge Altid Frejdig Når Du Går. Det

var en opløftende og autentisk aften i

Assens kirke. Sofie Schmedes

9


"Danmark" lægger til

Nu, da de lange vinteraftner er omme, har

Kaj Meyer, Mariager, endelig lagt sidste

hånd på et mangeårigt værk, nemlig en tro

kopi af det flotte skoleskib ”Danmark”.

Det tager godt 1000 timer at bygge sådan

et skib, fortæller han. De tre træmaster på

det rigtige ”Danmark” måtte skiftes ud

med stålmaster nogle år efter for at kunne

holde riggen. ”Danmark” har selv stålskrog,

men Kaj Meyer har altså lavet det

hele i træ. Kaj har bygget skibet efter originaltegningerne

fra 1932 men har af pladshensyn

valgt at lave det i størrelsesforholdet

1:50. Mange spørger Kaj, hvorfor der

ikke er flag på de skibe, han bygger. Han

har endda været udsat for, at nogen har

eftermonteret flag, men han er af den

Billede venligst udlånt af

Zarah Grothe, Randers Amtsavis

10

mening, at det ser forkert og stift ud med

flag, der ikke kan blafre frit i vinden.

For hen ved tre år siden rettede menighedsrådet

henvendelse til Kaj Meyer med

en forespørgsel om et kirkeskib. Det blev

Kaj selv, der bestemte, hvilken skude det

skulle dreje sig om, og han valgte med

hjertet noget af det flotteste sejlbærende,

vi har herhjemme. Vi vil gerne opfordre

til, at man kommer forbi og ser det, da der

er mange gode detaljer at fordybe sig i.

”Danmark” er udstillet i Sparekassen

Kronjylland i Assens, indtil det bliver sat op

i en af vore kirker.

Sofie Schmedes


Siden sidst…

Døbte:

Vindblæs Kirke:

15.01.12 Ellen Vindberg Nymand Jensen

26.02.12 Andreas Velling

08.04.12 Liam Kræfting Justesen

08.04.12 Regitse Skjødt Revsbæk

08.04.12 Rasmus Andreas Poulsen

Assens kirke:

12.02.12 Malika Skærup Thygesen

29.04.12 Marcus Birger Kiel Nielsen

Falslev Kirke:

20.04.12 Liam Berggren Hart

20.04.12 Isa Marlee Schmedes Vucago

20.04.12 Birk Dorsch Schmedes

20.04.12 Valborg Ane Dorsch Schmedes

Viede:

Assens Kirke:

02.05.12 Søsser Edith Grydell og John

Holger Kristensen

Begravede/bisatte:

Assens Kirke:

29.12.11 Karl Marius Nielsen

03.02.12 Anna Dorthe Olesen

18.02.12 Aage Enggård Kristensen

24.02.12 Mogens Sørensen

28.04.12 Dorthe Bachmann

07.05.12 Iris Severine Støvring

Vindblæs Kirke:

01.02.12 Hilmer Thomsen

23.02.12 Jakob Kristian Nielsen

16.09.11 Ernst Thun Christiansen

Falslev Kirke:

28.03.12 Hjalmar Gustav Pedersen

Begravede/bisatte fra andre kirker:

16.03.12 Anna Nielsen

21.03.12 Villy Nielsen

27.04.12 Ellen Margrethe Johnsen

11.05.12 John Erik Simonsen

Vejviser for Falslev og Vindblæs Sogne

Alle henvendelser vedr. kirkelige handlinger, og hvis der er problemer med levering af kirkebladet

bedes rettet til:

Kirkekontoret: Storegade 25 A, Assens Mandag og Fredag kl. 9.00 – 12.00

Sekretær Vivi Sommer Jensen Onsdag kl. 13.30 – 17.00 tlf. 98 58 30 38

mail: vsj@km.dk

Sognepræst: Helle Myken, Falslev Præstegård, tlf. 21 93 50 71, email: hmch@km.dk

Graver: Jørgen Bager, tlf. 30 29 98 54

Kirkegårdskontor: Assens Kirkegård, Niels Madsens Vej 11, 9550 Mariager,

tlf. 98 58 33 39 (for alle 3 kirkegårde)

Menighedsrådet: Næst.fmd. Kurt Bager Johansen tlf. 98 58 37 99

Kirkebil: Fjordens Taxa og Bus, tlf. 98 57 57 10

Kirke &Sogn: Redaktionsudvalg v/Gudrun Laub (ansv.)

Layout & tryk: Buch´s, Randers, tlf. 86 42 05 99

11


Gudstjenester Falslev Assens Vindblæs Bemærk

JuNi

03. Trinitatis 10.15 Helle Myken

10. 1. s.e Trinitatis 10.15 Knud Erik Lægsgaard

17. 2. s.e Trinitatis Ingen

24. 3. s.e Trinitatis 10.15 Helle Myken

JuLi

01. 4. s.e. Trinitatis 10.15 Arndt Jessen Hansen

08. 5. s.e. Trinitatis 10.15 Arndt Jessen Hansen

15. 6. s.e. Trinitatisg 10.15 Arndt Jessen Hansen

22. 7. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

29. 8. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

AuGuST

05. 9. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

12. 10. s.e. Trinitatis 10.15 Bodil Hindsholm Hansen

19. 11. s.e. Trinitatis 10.15

Helle Myken/biskop Kjeld Holm

Festgudstjeneste, orgel indvielse

26. 12. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

SEPTEMBER

02. 13. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

05. – (onsdag) 19.00 Soldaternes Flagdag Helle Myken

09. 14. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

16. 15. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

23. 16. s.e. Trinitatis 10.15 Arndt Jessen Hansen

30. 17. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

OKTOBER

07. 18. s.e. Trinitatis 10.15 Høstgudstjeneste Helle Myken

14. 19. s.e. Trinitatis 10.15 Helle Myken

21. 20. s.e. Trinitatis 10.15 Arndt Jessen Hansen

28. 21. s.e. Trinitatis 10.15 Arndt Jessen Hansen

12

More magazines by this user
Similar magazines