Ansgars Kirkeblad

ansgarskirke.dk

Ansgars Kirkeblad

Kirkeblad · Ansgars Sogn

Ansgars Kirke

Sdr. Boulevard 1

5000 Odense C

Indhold

At rejse....

side 2

Adresser

side 3

Frivillige søges

side 3

Før og nu...

side 4

Nyt fra Menighedsrådet

side 5

Koncerter

side 6

Oversigtskalender

side 7

Indvielse af Ansgargården

side 8

FDF

side 9

En verden uden sult

side 9

Det sker i Ansgargården

side 10

Fredagscafé

side 11

mArts · APrIl · mAj · 2011

Ansgars Kirkeblad


At rejse er At leve...

London i januar? Nej – man sku’ alligevel

ha’ taget på ferie på Ibiza, ja

man sku’ så. London i januar er tåge,

træk om gadehjørner, paraplyer. London

i januar er alverdens folkeslag,

vrimlende, talende, rejsende, legende,

stoltserende i pelse, krybende i

soveposer. London er travlhed og ensomhed.

Vitalitet og apati. Overflod

og armod. Globalisme. Multikultur.

Hvileløst, døgnet rundt.

Tæt flytrafik krydses i luftrummet højt

over hustagene. Og i undergrundsstationerne

føres man etage efter etage

ned i dybet, for der skal være plads til,

at 12 forskellige linjer - ”tubes” - kan

bringe millionbyens indbyggere kilometervis

rundt med minimal ventetid.

- Så ud på rulletrappen, Karoline,

og af sted gennem rørene dernedad,

hvis du vil ud og se mere end din egen

næse. Her gælder det om at orientere

sig både grundigt og rask: Vil du nord

eller syd? Rødt eller blåt spor? Victoria

Line eller Metropolitan? Vil du med,

så hæng på, som heksen sagde, da

hun for til Bloksbjerg. Jeg hænger på

og snupper en extra køreplan i farten.

Der ér ikke noget så beroligende som

et extra overblik over ruten. Og dette

tog – som kører nu – kører det mon

lige der, hvor jeg nok tror?

Skrumplende på sædet mellem en

mand fra Chile og en lille punkerpige

fra Mars eller nærmeste omegn

åbner jeg det lille tube map for at

forvisse mig om kursen. Men hvad

er det nu for navne, stationerne har

fået? En hedder ”Vigilance” – Årvågenhed.

Derfra kan man rejse til

”Reason” (Fornuft), eller du kan

hoppe på mod ”Envy” (Misundelse)

over ”Brilliance, Belief, Compassion

og Power”, som er Klogskab, Tro,

Medlidenhed og Magt.

Her sad man bare med sine gøremål

og dagen og vejen – og så har man

pludselig en lille britisk underfundighed

i hånden. Et stilfærdigt humoristisk

blink får man dér midt i togets

stress og hast. Du skal jo vælge, hvor

du skal hen, for at arbejde eller handle

eller deltage i et møde, eller hvad

du nu har af vigtige forehavender.

Men du vælger mere end en station

et sted i undergrunden – du vælger

din tilværelse, din fremtid, dine værdier,

muligheder, idealer. Står du af i

”Doubt” (Tvivl) eller i ”Joy” (Glæde)?

Det gør utvivlsomt en afgørende forskel.

Ja,det er måske livet om at gøre,

hvilken af de to du hopper af ved.

Ja, en eller anden person i firmaet

”London Underground” har altså

fået den gemytlige idé at vække os

rejsende til en lille eftertanke. Søren

Kierkegaard ville sikkert have påskønnet

den og citeret sig selv: ”Valget

selv er afgørende for Personlighedens

Indhold”.

Og hvis Apostlen Paulus var med i

denne vogn, ville han sikkert have

foldet sin avis sammen og mumlet:

” så ifør jer da...inderlig barmhjertighed,

godhed, ydmyghed, mildhed

og tålmodighed” (som han skrev til

Kolossenserne) Han kendte nemlig

navnene på de vigtigste stationer; og

han ville helt bestemt vælge at snuppe

turen med Central Line og stå af

i ”Truth”.

Og måske ville han have mødt Kierkegaard

og givet ham ret, når han

sagde: ”Af alle latterlige Ting forekommer

det mig at være det allerlatterligste

at have travlt i Verden”.

Selvfølgelig skal man helst nå toget.

Men det vigtigste er jo at komme det

rigtige sted hen.

Agnete Holm Hvidt

udFlugt

Årets sommerudflugt

1. juni kl. 12.30 - 17.30

I år skal vi besøge den romantiske

have på sanderumgaard.

Her er der rundvisning

med efterfølgende

kaffe og kage.

til sidst skal vi besøge

Fraugde Kirke. For yderligere

information se plakaten

i kirken i maj.

tilmelding og samtidig

betaling af kr. 100 på kirkekontoret

senest torsdag

den 19. maj.

sIde 2


Sognepræst Agnete Holm Hvidt

Falen 29, tlf. 6612 3396, ahh@km.dk

Træffetid: hverdage kl. 12-13 undt. mandag. Lørdag efter aftale.

Sognepræst Bo Haug

Musvågevej 233. bhau@km.dk · tlf. 6613 2436

Kontor: Ansgargården, Sdr. Boulevard 1B.

Træffes efter aftale undt. mandag.

Kirkens hjemmeside: http://www.Ansgarskirke.dk

Sognemedarbejder Henrik Wraa

Guldbergsvej 10, 3. th. tlf. 4240 0036

hwraa@mail.dk · Træffes bedst tirsdag. Mandag fridag.

Kirkens kontor

Sdr. Boulevard 1B, 5000 Odense C,

tlf. 6612 4252, fax. 6612 6690,

ansgars.sognodense@km.dk · Mandag lukket.

Tirsdag-fredag kl. 9.00-13.00, Torsdag tillige kl. 16-18

Kordegn Elsebeth Laursen, Privat tlf. 6610 8155.

Kirketjener Helle Munch Jensen

Sdr. Boulevard 42, tlf. 2647 3774, hellemj@fdf.dk

2. Kirketjener Lene Krogsgaard

Rolf Krakesvej 5, tlf. 22349660

Organist Torben Krebs

Filosofgangen 12, tlf. 6614 4554, torbenkrebs@gmail.com

Organistassistent Jørgen Ellekilde,

Sprogøvej 25, tlf. 2077 0149.

Formand for menighedsrådet Vivian Haenschke

Rugårdsvej 210, 1., tlf. 3156 1992, vivian@ansgarskirke.dk

Kirkeværge Esther Jensen

Vesterbro 68, tlf. 6611 0033, esther@jensen.mail.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådet

Ansvarshavende redaktør: Bo Haug

Korrektur: Hanne Ramsing

Layout og grafik: jemodo

Forsidefoto:

Festgudstjeneste den 28.11.2010, Sv. Aage Jensen

Tryk: OAB-Tryk

Deadline for næste blad: 1. maj 2011

sIde 3

Adresser

Nu er vi kommet godt i gang med

vores nye hus og er nu klar til at få

udbygget vores korps af mennesker,

der har lyst til at involvere sig i

frivilligt arbejde i kirken.

Vi søger foreløbig mennesker til følgende

opgaver:

Praktisk afvikling af kirkens koncerter

Arbejdet består i at byde folk velkommen

ved døren og uddele programmer.

Sørge for koncertcafeén efter koncerten

- kirketjenerne tager sig af

indkøb mv.

Sørge for, at der er ryddet op i kirken

efter koncerten.

Praktisk afvikling af arrangementer

i sognegården

Her har vi følgende opgaver, der

skal løses:

Borddækning - kirketjenerne sørger

for bord- og stoleopstilling.

Servering af kaffe og brød - kirketjenerne

sørger for indkøb mv.

Oprydning/opvask.

Pr. arbejde

Vi søger nogle, der har lyst til at udbrede

kendskabet til vores arrangementer

ved f.eks. at sørge for, at der

bliver hængt plakater op forskellige

steder, udforme pressemeddelelser,

og hvad vi nu ellers kan finde på for

at gøre opmærksom på os selv.

grønne fingre

Planter trives bedst, hvis de får kærlig

pleje, og vi søger derfor folk med

lyst til at passe de planter, vi har i

sognegården og på sigt også udendørs

krukker og planter.

rundvisere

Har du lyst til at sætte dig lidt ind i

vores kirkes historie og i tilblivelsen

af Ansgargården, og har du lyst til

at fortælle andre om det, så er det

dig, vi har brug for som rundviser.

Vores sognegård tiltrækker mange,

og vi vil jo gerne vise den frem, men

uden frivillige kræfter er opgaven

temmelig stor.

Hvis du har lyst til at hjælpe med

nogle af disse ting, så skriv et par

ord til mig på mail vivian@ansgarskirke.dk

eller ring på tlf. 31 56 19

92 bedst efter kl. 18.

Som de fleste nok allerede har

opdaget, har vi fået en ny medarbejder

i kirken. Nu da vi har fået

samlet alt under samme tag, så

har vi fået lov til at ansætte en

kirketjener mere.

Vi fik 50 ansøgninger, da vi slog

stillingen op, og ud af dem valgte

menighedsrådet Lene Krogsgaard

som vores nye 2. kirketjener.

Lene er 42 år, gift og har en fortid

i FDF Ansgar, så hun er godt

bekendt med vores kirke.

Vi byder Lene hjertelig velkommen

i vores kreds, og håber hun

falder godt til hos os.

Menighedsrådet

FrIvIllIge søges velKommen


Før og nu I AnsgArs sogn

Med dette nummer af kirkebladet

tages der fat på et nyt tiltag

med fokus på liv, virke og bebyggelsesrammer

i sognet gennem

tiderne. Serien indledes med et

tilbageblik på middelalderhistorien.

Gennem artikler og beretninger

er det tanken at søge træk af den

stedlige historie skildret, således

som den på mangfoldig måde har

udfoldet sig før og efter sognerammerne

blev etableret. I den

forbindelse skal der lyde en opfordring

til alle med lyst til at dele

viden og personlige erindringer

fra sognet med interesse for en

større kreds. Henvendelse kan ske

til initiativtagerne Per Seesko mob.

6127 5248 eller e-mail: seesko83@

yahoo.com og Niels Aaskov-Hansen

på tlf. 6612 4272, mob. 6083

6742 eller e-mail: n.aaskov@youmail.dk

På forhånd tak!

Kapellet på Heden

Året, vi har lagt bag os, har været

præget af forventninger og af glæden

over vores flotte nye lokaler,

Men jeg er nok ikke den eneste, for

hvem årets byggeaktivitet også har

været en anledning til at tænke over

det, der var engang, og over vores

sogns oprindelse.

Mere end hundrede år er gået, siden

Ansgars Kirke stod klar til brug.

Men faktisk stod allerede for 500 år

siden et lille hus, hvor man kunne

holde gudstjeneste, indenfor sognets

grænser.

Dengang var det område, vi i dag

kender som Ansgars Sogn endnu

ikke opslugt af Odense, men lå hen

som åbent land. Det bærer stednavne

som ”Falen” (dvs. folden) og ”Heden”

også præg af. Og det var netop

på Heden, som vi i dag kender som

navnet på vejen, der løber mellem

sygehuset og Falen, at der allerede i

middelalderen stod et kapel.

Vi ved ikke, hvornår kapellet er blevet

nedbrudt, og det har heller ikke efterladt

sig spor i landskabet. Vi kan altså

ikke gå ud og finde stedet, hvor det

stod. Men til gengæld har det efterladt

sig spor i de skriftlige kilder, nærmere

bestemt i Dronning Christines

såkaldte ”Hofholdningsregnskaber”.

Her kan vi læse, at dronningen den 3.

maj 1506 havde ”ofret 1 mark til det

Hellige Kors’ kapel på Heden”.

Hvem der byggede Helligkors Kapellet,

og hvornår, er et åbent spørgsmål.

Men man kan ikke udelukke en

forbindelse med det Helligkors Alter,

som fandtes i Domkirken. Vi må forestille

os, at det med sin placering ved

den sydvestlige vej ud af byen har været

søgt af rejsende på vej til eller fra

Odense. På den tid kunne det være

farligt at begive sig ud på landevejene.

Måske er man søgt ind her for at

takke for en vel overstået rejse?

Dronning Christine kom i 1478 fra

Sachsen i Tyskland for at gifte sig

med Kong Hans af Danmark. Efter

hans død i 1513 flyttede hun permanent

til Odense, hvor hun ”holdt

hof” på Næsbyhoved Slot og på sin

gård i Klaregade.

I hendes regnskabsbøger fra tiden i

Odense er alle udgifter omhyggeligt

noteret. De viser os, at hun var et

gavmildt menneske, der tog sig godt

af byens fattige. Denne gavmildhed

bundede bl.a. i hendes tro, og det var

ikke ualmindeligt, at hendes almisser

fordeltes via byens kirker og klostre.

Særligt stod franciskaner-brødrene ved

Gråbrødre Kirke hende nær, og det var

også hos dem, hun lod sig selv, Kong

Hans og sønnerne Frans og Christian

(den senere Christian II) begrave. Deres

gravmæle er i dag overført til Domkirken,

i lighed med den smukke altertavle,

Claus Bergs mesterværk, som også

blev til på hendes opfordring.

Det er i lyset af dronningens nære

forbindelser til byens kirker, at vi må

se hendes gave til kapellet på Heden.

Dronningen har nok ønsket, at

pengene skulle være med til at gøre

festen for det hellige kors, som man

fejrede på netop denne dag, den 3.

maj, særligt festlig.

Per Seesko

cand.mag. i historie

Udsnit fra Claus Bergs ALtertavle:

Dronning Christina og dronning Elisabeth

med kurfyrstinde Elisabeth af

Brandenburg. Det er dronning Christina

i midten.

sIde 4


Af menighedsrådsformand

Vivian Haenschke

Menighedsrådsmøder

31/3 2011

28/4 2011

26/5 2011

Møderne holdes i Ansgargården

og starter alle kl.

19.00

Husk der er offentlig adgang.

sIde 5

nyt FrA menIgHedsrÅdet

Siden jeg sidst sad ved tasterne for at

skrive om nyt fra menighedsrådet, er

der sket store ting. Efter en fin indvielsesfest

har vi nu taget Ansgargården

i brug, og allerede nu har rigtig

mange mennesker været til den ene

eller anden aktivitet i sognegården.

Vi har haft lidt startvanskeligheder

med nogle af tingene. Varmesystemet

har været en smule svært at få

rigtig i gang, men efterhånden er

temperaturen blevet korrekt i de fleste

rum. Vores toiletter lagde ud med

at drille, men efter en grundig spuling

af rørene lykkedes det at få dem

taget i brug.

Alt i alt må vi sige, at vi har fået et

fantastisk hus, hvor der er rigtig dejligt

at være. Vi har bla. lagt ud med

en foredragsrække - “Mit Danmark”

- hvor vi til det første foredrag samlede

mere end 60 tilhørere. Ligeså

mange mødte op, da salmedigteren

Lars Busk Sørensen holdt foredrag

om sin digtning. Også de “faste”

aktiviteter så som aftenkirke og fredagscafé

har været meget velbesøgte,

så vi må sige, at vi er kommet

virkelig godt i gang.

De nye forhold har gjort det påkrævet

at få ansat en kirketjener mere,

så den 1. januar 2011 kunne vi byde

velkommen til Lene Krogsgaard i stillingen

som 2. kirketjener.

I midten af januar var menighedsråd

og medarbejdere igen samlet med

ærmerne smøget op - denne gang

skulle vi have tømt de 2 containere,

hvor vi har haft en stor del af vores

ting deponeret, mens vi byggede.

Alle gik til opgaven med stor virkelyst,

så da dagen var omme, havde

de fleste ting fundet deres rette

plads, og resten sat på magasin for

at blive kigget på en anden gang.

Næste opgave er at få hængt noget

op på væggene. Vi har fået nogle

fine billeder i gave ved indvielsen, og

så har vi en masse fra Ansgarsalen.

Der er bestilt opslagstavler til væggen

ved garderoben, hvor vi i skrivende

stund har hængt plakater og meddelelser

op med tape - det hele skal

nok blive rigtig fint, når vi er færdige.

Den 29. januar afholdt vi det årlige syn

af præstegård og kirke. I præstegården

er noget af det mest presserende en ny

hovedtrappe. Den gamle smuldrer og

revner, så der skal indhentes nogle tilbud

på en ny, og så skal vi have fundet

nogle penge til projektet.

I kirken er det mest udbedring af revner,

der står for at skulle laves - specielt

er der en ret stor en henover det nye

orgel.

Som det fremgår andet steds i bladet,

så søger vi frivillige til løsning af

forskellige opgaver.

Vi håber, at mange har lyst til at være

en del af det fællesskab, der opstår,

når man kommer med sådan lidt

“bag kulisserne”, og er med til at få

tingene til at ske.

Nu står foråret for døren, og solens livgivende

stråler får blomster og blade

til at folde sig ud. Det bliver spændende

at se græsset omkring sognegården

spire og vokse, så vi kan se, hvad det

egentlig er, at arkitekten har forestillet

sig, da han bestemte, at der skulle

være græs på alle leder og kanter.

Billedet, der illustrerer denne artikel,

er fra det første menighedsrådsmøde

i Ansgargården.

Det blev holdt den 25. november i 17

gr. varme ... efter 3 timers møde var

vi alle meget kolde.


KvArtAlets sAlme

Se, vi går op til Jerusalem

ved hellige fastetide

at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,

i synderes sted må lide.

Se, vi går op til Jerusalem.

Hvem våger, til dagen bryder,

og smager med Herren den smertens kalk,

vor Fader i Himlen byder?

Se, vi går op til Jerusalem,

til Frelserens kors og pine,

til Lammet, som ofres for verdens skyld,

for dine synder og mine.

Se, vi går op til Jerusalem,

forklarelsens stad, den skære.

Vor frelser har sagt os, at hvor han er,

dér vil han, at vi skal være.

Salme nr. 172 er valgt denne gang som

fast ledsager i fastetiden, som jo er forberedelsen

til påsken , på samme måde

som adventstiden forbereder julen og

tager farve af den. Så megen julefarve

og gavepapir kommer der nemt over

hele december, at man glemmer, at

advent er den glade forventnings tid.

Og enhver ved jo, hvor herligt det er at

glæde sig til noget, man har fuld tillid

til, vil ske. Sådan glæder børnene sig,

fromt og kønt, og hvis vi også kan det,

vil glæden aldrig blive helt væk.

Anderledes er det med fastetiden. De

seks uger mellem fastelavn og palmesøndag

præges forud af påskebegivenhederne

og det dramatiske forløb, som

den uge gennemspiller: Palmesønda-

gens triumf. Skærtorsdagens afskedssorg.

Fortvivlelsen på korset. Døden.

Mørket. Og så Guds sejr over tilintetgørelsen

påskemorgen. Hans kærlighed

og lidelse, hans offer og hans godhed

imod os ved opstandelsens kraft.

Det betyder en anden slags glæde.

Den lille salme fortæller påskens store

historie i blot fire vers. Den er udformet

som en opfordring, som vi giver hinanden

indbyrdes, når vi synger: ”Se, vi

går op til Jerusalem”. I tankerne gør vi

påsken med, som om vi selv var i Jerusalem

– selvom vi sidder nok så tydeligt

på kirkebænken. Salmen er på sin vis

en form for pilgrimssalme. Dem er der

mange af, også i selve Bibelen: ”Lykkelige

de mennesker, der har deres styrke

i dig, de som har i sinde at drage på

valfart”(Davids Salme nr. 84)

Men forholdet til Gud er heldigvis ikke

afgjort ved, om man står eller går, eller

hvor man overhovedet opholder

sig, for: ”Vor frelser har sagt os, at hvor

han er, dér vil han, at vi skal være”

Agnete Holm Hvidt

onsdag den 30. marts kl. 19.30

Odense Musikskoles forårskoncert.

Offentlig koncert med lærere og dygtige

elever fra musikskolen og Musikalsk

grundkursus, som fremfører et

varieret program med både ensembler

og solister.

Gratis adgang og koncertcafé.

torsdag den 14. april kl. 19.30

Ansgars Kirkes forårskoncert 2011.

Medvirkende bl.a. Ansgarkoret og

Odense Domkirkes Amatørkor, som i

fællesskab - under ledelse af Torben

Krebs og Leif Käehne - synger musik

af bl.a. Wolfgang Amadeus Mozart,

John Rutter og Dave Brubeck.

Gratis adgang og koncertcafé.

skærtorsdag den 21. april kl. 15.30

Orgelmusik i den stille uge. En halv times

orgelmusik til Påske og Passion.

Ved orglet: Jørgen Ellekilde.

Gratis adgang.

langfredag den 22. april kl. 19.30

Passionskoncert. ”Stabat Mater” af

G.B. Pergolesi opføres traditionen tro

af sopran Kiki Brandt, mezzosopran

Christina Dahl og organist Torben

Krebs. Gratis adgang.

Påskelørdag den 23. april kl. 15.30

Orgelmusik i den stille uge. En halv times

orgelmusik til Påske og Passion.

Ved orglet: Torben Krebs.

Gratis adgang.

Koncerter I KIrKen

onsdag den 18. maj kl. 19.30

Solokoncert i kirke og sognegård

med en af Europas

førende blokfløjtevirtuoser,

ildsjælen Leif Ramløv Svendsen,

som denne aften vil spille

og fortælle om komponister,

musik og instrumenterne.

Som bekendt er en blokfløjte

ikke ”bare” en blokfløjte....

Gratis adgang.

sIde 6


ABc-legestuen

Kom og vær med i vores

nye legestue

ABC-

(Ansgars Børn i Centrum)

legestuen holder åbent

hver onsdag kl. 10-12 med

følgende program:

1. onsdag i måneden

Musikpædagog

2. onsdag

Mini-andagt i kirken hvor

vi tænder lys og synger salmer

3. onsdag

Musikpædagog

4. onsdag

Legedag

evt. 5. onsdag

Musikpædagog

Det koster kr. 10,00 for kaffe

og te.

sIde 7

marts

Ti 1

On 2

To 3

Fr 4 10.00 Café

Lø 5 10.00 Odense Kirkeskole

Sø 6 10.30 Gudstjeneste

Ma 7

Ti 8

On 9 18.00 Aftenkirke

To 10 19.30 Foredrag

Fr 11 10.00 Café

Lø 12

Sø 13 10.30 Gudstjeneste

13.00 Sogneindsamling

Ma 14

Ti 15

On 16

To 17

Fr 18 10.00 Café

Lø 19

Sø 20 10.30 Familiegudstjeneste

Ma 21

Ti 22

On 23

To 24

Fr 25 10.00 Café

Lø 26

Sø 27 10.30 Gudstjeneste

Ma 28

Ti 29

On 30 19.30 Koncert

To 31 19.00 Menighedsrådsmøde

April

Fr 1 10.00 Café

Lø 2

Sø 3 10.30 Gudstjeneste

Ma 4

Ti 5

On 6

To 7

Fr 8 10.00 Café

Lø 9 10.00 Odense Kirkeskole

Sø 10 10.30 Gudstjeneste

Ma 11

Ti 12 19.30 Debataften

On 13 18.00 Aftenkirke

To 14 19.30 Kirkens Forårskoncert

Fr 15 10.00 Café

Lø 16

Sø 17 10.30 Gudstjeneste

Ma 18

Ti 19

On 20

To 21 10.30 Gudstjeneste

15.30 1/2 times Orgelmusik

18.00 Aftenkirke

Fr 22 10.30 Gudstjeneste

19.30 Stabat Mater

Lø 23 15.30 1/2 times Orgelmusik

Sø 24 10.30 Gudstjeneste

Ma 25 10.00 Konfirmation

Ti 26

On 27

To 28 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 29 10.00 Café

Lø 30

maj

Sø 1 10.00 Konfirmation

Ma 2

Ti 3

On 4

To 5 18.00 Se min yndlingsfilm

Fr 6 10.00 Café

Lø 7

Sø 8 10.30 Gudstjeneste

Ma 9

Ti 10

On 11 18.00 Aftenkirke

To 12

Fr 13 10.00 Café

Lø 14

Sø 15 10.30 Gudstjeneste

Ma 16

Ti 17

On 18 19.30 Solokoncert

To 19

Fr 20 10.30 Gudstjeneste

Lø 21

Sø 22 10.30 Gudstjeneste

Ma 23

Ti 24

On 25

To 26 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 27 10.00 Café

Lø 28

Sø 29 10.30 Gudstjeneste

Ma 30

Ti 31

desuden fast hver uge:

mandag 18.30 - 20.00 FdF

tirsdag 19.00 - 21.30 Ansgarkoret

onsdag 10.00 - 12.00 legestue

oversIgtsKAlender For AnsgArs KIrKe


IndvIelse AF AnsgArgÅrden

Den 28. november 2010 blev en historisk

dag i Ansgars Sogns historie,

for det var dagen, hvor vores nye

sognegård blev indviet.

Dagen startede med en festgudstjeneste,

hvor biskop Kresten Drejergaard

prædikede, og hvor ca. 450

glade og forventningsfulde mennesker

fyldte kirken. Langt hovedparten

fulgte med ned i sognegården til den

officielle indvielse og den efterfølgende

reception.

Biskoppen, bistået af Esther Jensen,

sørgede for, at båndet blev klippet over,

og hermed var sognegården indviet.

Det blev en fantastisk dejlig dag med

masser af gæster, der tog de nye lokaliteter

i nærmere øjensyn.

Ansgarkoret sørgede sammen med

Torben Krebs og Mads Lunde for den

musikalske underholdning, og efter

en række taler kom Ansgar på besøg,

sådan som han har for vane at

komme det, hver gang der sker noget

nyt i vores kirke.

Tusind tak til alle, der kom og var

med til at gøre dagen til noget helt

specielt.

Vivian Haenschke

regnsKAB

sommergosPel

menighedsplejens regnskab 2010

Indestående i bank 01.01.2010 kr. 26.251,88

Kassebeholding 01.01.2010 kr. 1.500,00

Gebyr iflg. bilag kr. 149,91

Kollekt iflg. bilag kr. 4.853,25

Udbetalt julehjælp iflg. bilag kr. 10.000,00

Modtaget gave kr. 3.000,00

kr. 35.605,13 kr. 10.149,91

Indestående i bank 31.12.2010 kr. 22.955,22

Kassebeholdning 31.12.2010 kr. 2.500,00

Balance kr. fortsættes 35.605,13 side 10 kr. 35.605,13

Indsamlinger i 2010 Ialt

Menighedsplejen .......................... kr. 5.594,25

Røde Kors HAITI ............................ kr. 9.554,25

Indre Mission ................................ kr. 175,00

Børnesagens Fællesråd .................. kr. 697,50

Det Danske Bibelselskab ................ kr. 278,00

Folkekirkens Nødhjælp .................. kr. 503,00

De Samvirkende Menighedsplejer . kr. 416,00 kr. 17.218,00

sommergosPel

søndag den 19. juni kl. 16.00

Oplev 120+ gospelsangere fra

koret ”Collage” med professionelt band

under ledelse af Anders Sprotte.

Billetter købes ved indgangen.

Entré 50,00 kr.

Evt. overskud går til velgørende formål.

sIde 8


FDF Odense Ansgar kreds er

et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde,

der prøver at få

kirkens forkyndelse og FDFs

formål: “at møde børn og

unge med evangeliet om Jesus

Kristus…” ind i en meningsfyldt

sammenhæng med den

hverdag, børn og unge oplever

- igennem et spændende og

sjovt indhold i fritiden - indendørs

som udendørs.

Alle børn i alderen 6 år og opefter

er derfor meget velkomne -

hver mandag fra kl. 18.30 -

20.00.

Vi holder til i og omkring Ansgars

kirke og sognegård, Sdr.

Boulevard 1.

Ud over at vi mødes hver mandag,

undtagen i skolernes ferie,

tager vi også på weekendture,

sommerlejre, kanoture, fjeldture

og landslejre.

Flere oplysninger fås hos kredslederen:

Christian Munch Grooten –

tlf.: 30205052

sIde 9

Zambia –

alle har ret til mad...

I 2010 og 2011 sætter FDFs missionsprojekt,

ZAMBIA, fokus på retten til

mad.

Adgang til mad er afgørende for, at

mennesker kan leve et godt liv. Alligevel

er der mange mennesker, som

går sultne i seng hver dag. Zambia er

blandt de ti lande i verden med den

mest underernærede befolkning – og

udviklingen går den forkerte vej.

Sult i Zambia er tæt relateret til en

række andre udfordringer i landet.

Fx kan klimaforandringer få høsten

til at slå fejl, og begrænset adgang

til vand kan gøre det vanskeligt at

dyrke jorden. Andre eksempler er, at

mange hiv-smittede får så ensformig

mad, at deres medicin ikke virker, og

at mange forældreløse børn ofte lever

af meget lidt mad og derfor bliver

underernærede.

Gennem FDFs missionsprojekt får

børn og unge i Danmark viden om de

mange problemer med at sikre retten

til mad i Zambia. Samtidig opfordres

de til at gøre en indsats ved at samle

ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde

med at bekæmpe sult i Zambia.

læs mere om projektet på

www.FdF.dk/zambia

en verden uden sult –

vær med i kampen..

Søndag den 13. marts er det 11.

gang, at Ansgars Kirke sender frivillige

indsamlere på gaden ved den årlige

sogneindsamling.

Det sker i en tid, hvor verdens fattigste

presses hårdt af stigende fødevarepriser.

· 925 mio. mennesker lever i daglig

sult.

· Sult og fejlernæring er verdens

største sundhedsrisiko – større end

hiv/aids, malaria og tuberkulose tilsammen.

· Udviklingslandene i det østlige,

centrale og sydlige Afrika har verdens

højeste procentvise antal sultende

pr. indbygger.

· Tre ud af fire underernærede lever i

fattige landdistrikter.

· Kvinder og børn i de fattige landdistrikter

er dem, der sulter mest.

Helle Munch Jensen

søndag den 13. marts

mellem kl. 13 - 17

Du kan melde dig som indsamler ved at

kontakte indsamlingsleder Helle Munch

Jensen i Ansgars Sogn på telefon:

26473774 eller ved at møde op i Ansgars

sognegård, Sdr. Boulevard 1 den

13. marts mellem kl. 13 - 15 hvor du vil

få udleveret indsamlingsmateriale.

FdF I AnsgAr sogn


det sKer ogsÅ I AnsgArgÅrden

odense Kirkeskole

Lørdag den 5. marts og den 9. april

kl. 10.00 samles Odense Kirkeskole i

Ansgargården.

Nærmere program er lagt frem.

torsdag den 10. marts kl. 19.30

”mit danmark ”

Det tredje foredrag i rækken ”Mit

Danmark” - denne gang ved lektor

Johs. Nørregaard Frandsen, SDU.

Hvad er der egentlig sket i Danmark

inden for mands minde? Hvilke begivenheder

var vigtige, og hvordan

er det danske samfund her og nu?

Hvad er væsentligt i samfundsdebatten,

og hvor går danskerne hen? Og

hvad er kirkens perspektiver?Kom og

lyt – og debatér – og drik en hyggelig

kop.

Kaffe og brød koster kr. 15,00

søndag den 20. marts kl. 10.30

Familiegudstjeneste.

Skt. Knuds Drengekor medvirker

ved gudstjenesten og efterfølgende

samvær i Ansgargården med leg og

underholdning.

Tag de små med i kirke og fortæl

dem om dengang, de blev døbt.

Hør noget andet end du plejer.

Spis grøn mad til din frokost og leg

lidt skørere, end du er vant til.

Afsluttes ca. kl. 14.00

tirsdag den 12. april kl. 19.30 - 21.15

debataften i samarbejde med Folkeuniversitetet:

”Den ny Ateisme – dens rækkevidde

og dens udfordring af kirke og kristendom”

ved forfatter Dennis Nørmark

og sognepræst Sørine Gotfredsen.

Ordstyrer: Universitetspræst Jens

Buchwald Andersen.

Kaffe og brød koster kr. 15,00

Kom og se min

yndlIngsFIlm

Vi starter en ny aktivitet i sognegården,

hvor vi spiser sammen, ser film

og taler om den bagefter. Hver gang

inviteres en gæst til at præsentere

sin yndlingsfilm, hvorefter vi ser den

sammen.

Første gang:

torsdag den 5. maj kl. 18.00.

Seneste tilmelding den 2. maj.

Program:

Kl. 18.00 · Der serveres en lækker

teater-anretning

Kl. 18.45 · Aftenens gæst præsenterer

sin film

Kl. 18.50 · Film

Kl. ca. 20.45 Vi taler om filmen i

mindre grupper og samles til sidst

Første film, der vises, er ”Vores Sensommer”

(originaltitel: ”On Golden

Pond”) fra 1981 med Katharine Hepburn,

Jane og Henry Fonda. Filmen

præsenteres af Niels Aaskov.

Kom og vær med til en aften med

film og fordybelse. Det koster kr. 50

at være med. Tilmelding på hwraa@

mail.dk eller 4240 0036.

Hvis du har lyst til at vise din yndlingsfilm,

så kontakt Lisbeth Josephsen fra

menighedsrådet på lijo@post.tele.dk

eller Henrik Wraa på ovennævnte

adresse. Kriteriet er, at det er film af

almen interesse, og den må helst ikke

vare over to timer.

AFtenAndAgt og FællessPIsnIng

Efter halvandet års

”trængsler”, hvor Aftenkirken

har levet på feltfod,

er det os en stor glæde, at

vi nu kan nyde mulighederne

i vores nye byggeri:

Et herligt velfungerende

køkken og en skøn sal med

magelige stole og masser

af plads til at kunne komme

ind og ud. Køkkenet giver

nu også mulighed for,

at vi kan være flere derude

på en gang. Så hvis du har

lyst til at give en hånd, så

ring til Henrik på 4240

0036 – og helst en uge før,

så jeg har en chance for at

planlægge slagets gang.

Vi serverer i videst muligt

omfang mad tilberedt af

økologiske råvarer, og det

koster kr. 30, børn halv

pris. Vi starter kl. 18 og

slutter kl. 20.

Aktuelle datoer:

9. marts

13. april

21. april (en ekstra gang,

hvor vi skærtorsdag serverer

lam som på Jesu´ tid.

Her slutter vi lidt senere)

11. maj

sIde 10


Fredagscafe

Vi mødes hver fredag kl. 10-12 til

spændende foredrag og hyggeligt

samvær. Det koster kr. 15,00 for kaffe/

te og brød. Alle er velkomne.

4. marts

Sidste del af filmen ”Kald mig Liva”.

11. marts

Fastelavn, hvor vi slår katten af tønden.

Kom gerne iført festlige hatte!

18. marts

Moderne mennesker i et religiøst

univers. Kirsten Aas fortæller om sin

udsmykning af prædikestolen i Sdr.

Næraa Valgmenigheds kirke.

25. marts

Børge Wagner: Et liv i musik.

1. april

1. del af portrætfilm om Buster Larsen.

8. april

Wienerbarn i Danmark. Johannes

Simonsen fortæller om sin mors ophold

i Danmark efter 1. verdenskrig.

15. april

Ønskekoncert med forårets sange.

29. april

Jordløse Gårdmusikanter underholder.

6. maj

2. del af portrætfilm om Buster Larsen.

13. maj

”Alle gode gaver”. Esther Langsted

fortæller om sin barndom på børnehjem.

27. maj

Marie Walther: På rundrejse i Zambia

med FDF-højskolen.

sIde 11

Første Fredagscafé i Ansgargården

Den 4. december 2010 kl. 10.00 holdt

caféen sit indtog i Ansgargården.

Mange gæster havde fundet vej til

den store begivenhed, og de blev da

bestemt heller ikke skuffede.

Chefen for Den Fynske Opera - operasanger

Jesper Buhl - havde sagt ja

tak til invitationen som den første til

at stå for underholdningen. - Et glimrende

valg, da Den Fynske Opera jo er

nærmeste nabo til Ansgars Kirke, og

at Jesper Buhl som ganske ung var

medlem af kirkens kantori.

I højt humør underholdt Jesper Buhl

sit tryllebundne publikum i knap et par

timer med bl.a. information om, hvad

opera står for, sangteknik (med eller

uden stor klangbund!!), pudsige anekdoter

fra sin glorværdige karriere rundt

omkring i verden, en arie fra ”Don

Juan” og Papagenos fuglefænger arie

fra ”Tryllefløjten” manglede heller ikke.

- Og Torben Krebs gjorde sit bedste på pianoet

for at følge Jesper Buhl i hans løjer.

Efter denne fantastiske formiddag

kunne man godt ønske sig et gensyn

med duoen ”Krebs og Buhl!!

Kirsten Mulbjerg

Igen i år afholdt vi julevandring for

børnehaverne i sognet. Børnene møder

op stuevis og starter gennemspilningen

af juleevangeliet i det lille rum

på vej op til tårnet. Her får de mest

modige af børnene mulighed for at

blive en af de hellige tre konger. Herefter

går vi i samlet flok til himmelrummet,

til marken, hvor hyrderne

sidder om bålet, til herberget og endelig

i stalden, der er indrettet ved alteret,

hvor Josef og Maria sidder med

jesusbarnet.

Hovedideen er, at børnene bruger

alle sanser i deres oplevelse af juleevangeliet.

Det foregår som en slags

totalteater, hvor der ikke er publikum

– alle deltager og er klædt ud; også

børnehavens pædagoger.

Børnene lever sig fuldstændigt ind i

fortællingen, og nogle synes, det er

for svært at rumme, f.eks. når vi går

ind i himlen med masser af lys og

stjerner. Så de gemmer sig bag de

voksne og vil ikke klædes ud. Men

som regel kan de overtales til at få et

tørklæde på og en hyrdestav i hånden.

Den største udfordring består

i at finde to fremmelige børn, der

godt tør at blive klædt ud som Josef

og Maria til sidst. Ellers er vi på den!

I år gik det forbilledligt, men tidligere

år har såvel en dreng som en af pædagogerne

måttet træde ind i rollen

som Maria.

Det er en virkelig god aktivitet, idet

børnene går op i det med liv og sjæl,

og det er en fælles aktivitet for kirkens

præster, øvrige medarbejdere,

frivillige og lokale børn.

Til allersidst får børnene en lille glasstage

med fyrfadslys med et billede

af Jesus eller Maria. På den måde

bringer de lidt af kirken med hjem,

og deres forældre får dermed også

en lille hilsen fra kirken.

Henrik Wraa

julevAndrIng


mArts

søndag den 6. marts

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Fastelavn – Matt 3,13-17

onsdag den 9. marts

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

søndag den 13. marts

Kl. 10.30 Bo Haug

1. s. i fasten – Matt 4,1-11

søndag den 20. marts

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

2. s. i fasten – Matt 15,21-28

Familiegudstjeneste

søndag den 27. marts

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

3. s. i fasten – Luk 11,14-28

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er

der “stående” kirkekaffe

nederst i kirken.

APrIl

søndag den 3. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Midfaste – Joh 6,1-15

søndag den 10. april

Kl. 10.30 Bo Haug

Mariæ bebudelses dag –

Luk 1,26-38

onsdag den 13. april

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

søndag den 17. april

Kl. 10.30 Bo Haug

Palmesøndag – Matt 21,1-9

torsdag den 21. april

Kl. 18.00 Bo Haug

Skærtorsdag – Matt 26,17-30

Fællesspisning (tilmelding)

Fredag den 22. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Langfredag – Matt 27,31-56 el.

Mark 15,20-39

søndag den 24. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Påskedag – Mark. 16,1-8

mandag den 25. april

Kl. 10.00 Bo Haug

2. påskedag – Luk. 24,13-35

Konfirmation

mAj

søndag den 1. maj

Kl. 10.00 Agnete Holm Hvidt

1. s. e. påske – Joh 20,19-31

Konfirmation

søndag den 8. maj

Kl. 10.30 Bo Haug

2. s. e. påske – Joh 10,11-16

onsdag den 11. maj

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

søndag den 15. maj

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

3. s. e. påske – Joh 16,16-22

Fredag den 20. maj

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Bededag – Matt 3,1-10

søndag den 22. maj

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

4. s. e. påske – Joh 16,5-15

søndag den 29. maj

Kl. 10.30 Bo Haug

5. s. e. påske – Joh 16,23b-28

gudstjenester I AnsgArs KIrKe

Årets indsamling

“De andre kommer på ferie,

men vi har ikke råd!”

Fordi de fleste af os bliver

rigere, slår den nye fattigdom

ekstra hårdt for de stadig

flere børnefamilier, som

må lide afsavn. Derfor har vi

etableret Folkekirkens Feriehjælp

som et nyt diakonalt

samarbejdsprojekt mellem

sogne, der er medlem af

Samvirkende Menighedsplejer.

I samarbejdet indgår

desuden Arbejdsmarkedets

Feriefond og Folkeferie.

Folkekirkens Feriehjælp har

til formål at tilbyde ferieophold

til fattige og udsatte

børnefamilier, som ellers ingen

feriemulighed har.

Sådan står der skrevet på

Samvirkende Menighedsplejers

hjemmeside, og dette

projekt har menighedsrådet

valgt at samle ind til i kirkeåret

2011.

Vivian Haenschke

More magazines by this user
Similar magazines