denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

9

2. Måling af fiskevelfærd

I den videnskabelige litteratur anvendes mange metoder og parametre til vurdering af

stress og fiskevelfærd, heriblandt ændringer i:

- Adfærd

- Sygdom og dødelighed

- Ernærings- og sundhedstilstand (konditionsfaktor, finnetilstand m.v.)

- Vækst, appetit og foderudnyttelse

- Reproduktionssucces (æg, sæd, befrugtning)

- Fysiologiske stressparametre (iltoptagelse, gælleventilation, stresshormoner,

mælkesyrer, glukose, salt-vandbalance m.v.)

- Immunforsvar

- Molekylære biomarkører

Desuden er der i forbindelse med aflivningsmetoder anvendt målinger af hjerneaktivitet

i kombination med adfærdsobservationer (bl.a. videooptagelser) i vurderingen af

velfærdsaspektre under slagteprocesser (Oehlenslager et al. 1998).

Adfærdsmålinger er i relation til fiskeopdræt, især foretaget i forbindelse med

fodringsforsøg og undersøgelser under forskellige opdrætsforhold, f.eks. fisketæthed.

Adfærd som følge af stresspåvirkning inkluderer undvigelse og at søge skjul, nedsat

fødeaktivitet og dårligere indlæringsevne m.v. Denne adfærd er næsten øjeblikkelig og

har det hovedformål at øge overlevelseschancen og reducere omkostninger til

stofskiftet. Fisk vender tilbage til normaladfærd få minutter til dage eller uger efter

ophør af stresspåvirkning. Den sociale kontakt mellem fiskene giver desuden ofte

anledning til etablering af dominanshierarkier, som forårsager aggression og bid, der

normalt forbindes med negativ effekt af fisks trivsel (Schreck et al. 1997).

Ud over traditionelle visuelle observationsstudier af fisk er en række tekniske metoder

udviklet til vurdering af adfærdsmønstre under opdrætsforhold, f.eks.

- Undervandsvideoteknologi og akustisk telemetri (sonarsystemer) der kan bruges

til overvågning af adfærdsmønstre og den rummelige fordeling i et

opdrætsbassin under forskellige opdrætsbetingelser (ICES 1999; Novotny og

Pennell 1996; Brenton-Davie og Groot 1997).

- Fysiologisk telemetri til hjerteslagsmåling (elektromyogram) kan under

opdrætsforhold på afstand kontinuerligt måle niveauet af fiskens

svømmeaktivitet (Cooke et al. 2000). Fysiologisk telemetri kan med fordel

suppleres med undervandsvideoteknologi (Novotny og Pennell 1996; Chandroo

et al. 1999).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines