denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

værdier mellem >30 og 39°C er anslået som øvre grænse, mens et nedre

temperaturniveau sandsynligvis ligger i nærheden af værdien for regnbueørred. I de

fleste opdrætssituationer vil optimal vandtemperaturer for fiskesundhed og vækst

egentlig være af større interesse end øvre og lavere dødelig grænser.

104

I Soil må vandtemperaturen være mellem 4 og 18°C hos regnbue- og bækørred. Ud over

dette afgrænsede temperaturområde kræves stor påpasselighed og i perioder med høje

vandtemperaturer kan der anvendes ilttilsætning. Certificeringsmyndigheden kan tillade

afvigelser fra disse niveauer for det enkelte fiskeopdræt i overensstemmelse med

lokalitetens specifikke forhold. For laksefiskeyngel op til 5 gram må vandet være

maksimalt 10°C.

I Røde Ø er der krav om at temperaturen skal måles dagligt.

pH

Det pH-interval som fisk kan tolerere, afhænger af flere faktorer således, at skadelige

pH-værdier kan variere i forhold til øvrige opdrætsforhold. Fisk er fra naturens side i

stand til at klare pH-skift i vandet og vil ved opretholdelse af den ny pH tilpasse sig et

nyt pH-interval. Pludselige skift på mere end ca. 1 pH-enhed vurderes at være for stor

for regnbueørreder uden forudgående tilvænning over adskillige timer (f.eks. Murray og

Ziebell 1984). Ved risiko for pH-udsving anbefales vandets alkalinitet øget.

I litteraturen er det optimale pH-område angivet til mellem pH 6,5 og 8,0 for

regnbueørred og pH 6,5 og 9,0 for europæisk ål. De absolutte nedre og øvre anbefalede

grænseværdier er på mellem pH 6 og 9 for regnbueørred og pH

More magazines by this user
Similar magazines