denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

108

13.6 Sygdomme og fiskesundhed

Mødet mellem fisk og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der under naturlige

forhold er harmløse, resulterer ofte i sygdomsproblemer hos opdrætsfisk som følge af

stresspåvirkning ved sortering og transport, ugunstig vandkvalitet eller aggressiv adfærd

mellem fisk. Mange sygdomsproblemer kan således minimeres ved at styre

opdrætsforholdene så fiskenes fysiologiske behov imødekommes, og ved at tilgodese

lav-stress forhold ved fokus på de tre betydende hovedfaktorer, fisk-miljø-patogen

(Wedemeyer 1996a og 1997).

Produktionsrelaterede sygdomme som misdannelser, håndterings- og

vaccinationsskader samt finneslid og -bid er ofte forårsaget af genetiske fejl, dårlig

ernæringstilstand, vandkvalitet eller opdrætsprocedurer, og vil derfor være mulige at

minimere ved god opdrætspraksis.

I Røde Ø udarbejder Fødevaredirektoratet en økologirapport, som fastsætter konkrete

vilkår for de kontrollerede aktiviteter. Økologirapporten skal endvidere indeholde en

plan for omlægning til økologisk produktion og en beskrivelse af aktiviteter og de

anlæg, som benyttes hertil. Den erhvervsdrivende skal udarbejde et

egenkontrolprogram, der optages i økologirapporten, og som sikrer at bestemmelserne i

bekendtgørelsen overholdes, herunder bl.a. regelmæssig sundhedskontrol, vaccination,

anvendelse af lægemidler og udarbejdelse af driftsjournal.

Soil har indført en kvalitetsmanual, der skal udarbejdes på hver enkelt økologisk

opdrætsenhed, med detaljer for generelle managementprocedurer og kontrol mht.:

Processen for omlægning til økologisk drift

Miljøeffekt og praksis mht. vandanvendelse

Fiskevelfærd

Sundhedskontrol. En sundhedsplan skal udvikles, fortrinsvist i forbindelse med den til

opdrættet udpegede veterinærlæge.

Debio har generelle bestemmelser som skal sikre god sundhed og krav om udarbejdelse

af journal indeholdende månedsvise foderoversigter og håndtering af sygdomme.

I Soil anbefales det at desinficere æg med iodophor efter befrugtning og inden

overførsel til klækkeri.

I Debio skal miljøfaktorerne kontrolleres således at misdannelser ved klækning undgås.

I Soil skal design og funktion af opdrætsfaciliteter fremme god sundhed og lavt

stressniveau. Materialer og kemikalier, der anvendes til opdrætsanlæg,

produktionsudstyr og maling, må ikke være skadelige for hverken fisk eller miljø.

Materialer som netburene er fremstillet af, bør være tilstrækkelig glatte til at forhindre

risiko for skade på fisk under stormvejr. Net og flydende udstyr må være forsvarligt

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines