denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

109

fortøjret, korrekt vedligeholdt og skal jævnligt kontrolleres for at sikre at det forbliver

sikker og uskadt.

I Debio skal driften tilrettelægges således, at skader på fiskene undgås.

13.7 Slagtning

I de seneste par årtier er forbrugernes opmærksomhed omkring produktkvalitet øget.

Dette inkluderer også produktion og forarbejdning af dyr under humane forhold

(Oehlenslager et al. 1998), hvorfor industrien konsekvent er på udkik efter alternative

metoder, der forbedrer fiskevelfærd ved slagtning (Lines et al. 2003).

En etisk korrekt slagtning kan defineres som, "hurtig og effektiv aflivning af bevidstløs

fisk således, at slagtningen foregår uden unødig smerte og lidelse" (Gregersen 1998).

Forfatteren mener, at det vigtigste krav er, at fisken skal være bevidstløs, så den ikke

mærker til eventuel smerte. Herved bliver uenigheden mellem forskere om fisks evne til

at føle smerte bliver mindre vigtigt. Målet er således at udvikle slagtemetoder, hvor

fisken er effektiv lammet.

Aflivningsmetoder som ”Bløgning”, ”Nedkøling” eller ”Fisken tages ud af vandet”

eventuel i kombination med afslimning i tør salt har en varighed på flere minutter inden

fisken mister hjernefunktionen og dør. Ved nedsænkning i ”Kuldioxidmættet vand”

udviser ørred stor modstand i mindst 30 sekunder og fysiologisk stressrespons inden en

begyndende bedøvelse indtræder. Hos ål er effektiviteten af kuldioxid langt ringere.

Ved ”Slag mod hovedet” eller anvendelse af ”Elektrisk strøm” kan fisk lammes

øjeblikkelig, hvorfor disse metoder på nuværende tidspunkt skønnes bedst egnede til at

imødekomme krav om fiskevelfærd hos både regnbueørred og europæisk ål.

I Soil anbefales en fasteperiode på 30 graddage (vandtemperatur x døgn) inden

slagtning af regnbue- og bækørred (40 daggrader for atlanterhavslaks). Inden slagtning

bør den maksimale fasteperiode variere med fiskestørrelsen, men perioden må ikke

overskride mere end 7 dage (10 dage for atlanterhavslaks) forudsat, at vejrforholdene

ellers tillader det. Den maksimale fasteperiode inkluderer både transporttid og den tid

fisken er på oparbejdningsstedet inden slagtning.

I Debio må fasteperioden før slagtning ikke overstige 100 graddage.

I Soil skal håndtering af bestanden under udfiskning og slagteoperationer udføres med

minimal forstyrrelse og stress, og med procedurer som er beskrevet i den obligatoriske

kvalitetsmanual og efter aftale med certificeringsmyndigheden. Vandkvaliteten bør

være god fra fastens begyndelse til slagtning.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines