denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

110

I Debio skal al håndtering i forbindelse med slagtning af laksefisk forårsage mindst

mulig lidelse og stress for fisken. Indfangning af laksefisk skal ske vha. vakumpumpe,

not og ruse, mens laksefisk som er fanget med garn og krog ikke kan markedsføres som

økologiske.

I Soil skal den valgte aflivningsmetode gøre fisken øjeblikkelig bevidstløs umiddelbart

efter at den er taget ud af vandet. Aflivning er tilladt ved anvendelse af elektrisk strøm

og ved at lamme fisken ved slag mod hovedet efterfulgt af en overskæring af

gællebuerne. Det er forbudt at anvende is, isvand eller CO2 ved slagtning, eller tage

fisken ud af vandet og lade den dø af kvælning i luften uden forudgående lammelse.

I Røde Ø skal fiskene lammes elektrisk eller ved tilledning af kuldioxid inden de

bløgges, skæres eller renses ved behandling på opskæringsvirksomhed. Ved salg fra

akvakulturbrug til forbruger kan fiskene dog bedøves ved slag mod hovedet straks efter,

at de er taget ud af vandet.

I Debio skal laksefisk være helt bedøvede inden aflivning. Alle fisk som er bedøvede

skal aflives umiddelbart herefter. Til bedøvelse skal anvendes CO2 eller anden metode

godkendt af myndighederne. Slag mod hovedet sidestilles med bedøvelse. Aflivning

skal ske ved afblødning. Fisk må ikke forberedes til slagtning ved vandtemperaturer

over 18ºC.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines