denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

12

2. Modstandsfase. Fysiologiske responssystemer, som ændringer i blodkemi og

hjertekarsystem, kompenserer og tilpasser fisken til den nye situation.

Energiomkostninger til sådanne tilpasninger kan reducere fiskens tilvækst.

3. Udmattelsesfase. Afhængig af varighed eller sværhedsgrad af den stressende situation

kan fiskens tolerancegrænse for akklimering overskrides, så kompensation ikke længere

er mulig. Det kan betyde nedsat overlevelseschance og forringet immunforsvar med

forhøjet risiko for sygdomsudbrud (se fig. 1).

Fig. 1: Effekten af omgivende stress på fiskens sundhed og fysiologisk tilstand under intensiv opdræt.

Som illustreret stiger de negative effekter på fiskens sundhed hurtigt som følge af stress, når grænsen for

fiskens tolerancegrænse nås eller overskrides (Wedemeyer 1996a, omtegnet fra Depledge 1989).

De fysiologiske ændringer der forekommer, når fisk kompenserer for stressende

situationer ligner på mange måder ændringerne hos højere pattedyr. Lige så vigtigt er

det at bemærke, at stressresponsmønstret synes at være det samme, uanset om

stresspåvirkningen er forårsaget af opdrætsprocedurer (indfangning i net, transport,

sygdomsbehandling), ændringer i vandkvalitet (pH, temperatur), eller adfærdsfaktorer

(flugt, dominanshierakier) (Wedemeyer 1996a).

Stort set alle omgivende stressfaktorer, der er undersøgt, har vist sig at influere på

størrelsen af fiskens stressrespons. Fisk reagerer mod stress på en måde som reflekterer

både styrke og varighed af stressfaktoren. Med andre ord, mild forbigående stress

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines