denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Bilag. Projektets fase 2 - Praktiske forsøg

136

Introduktion

Kvaliteten eller tilstanden af finner hos opdrættede regnbueørreder kan være forskellig

afhængig af hvilket opdrætsanlæg fiskene kommer fra. Endvidere kan variationen i

fiskenes finnetilstand være forskellig mellem bassiner internt på et opdrætsanlæg. Dette

erfarede projektgruppen bl.a. hos Danish Aquaculture A/S i Egtved, hvor der opdrættes

regnbueørreder i fuldt recirkulerende anlæg. Da en ringere finnetilstand menes at være

forårsaget af dårligere opdrætsforhold eller -praksis, besluttede projektgruppen at

undersøge sammenhængen mellem fisketæthed, fodringsfrekvens og fiskestørrelse på

vækst og velfærdsparametre, hvor især en vurdering af finnetilstanden indgik i

udviklingen af en metode til vurdering af fiskevelfærd.

Formål

Hovedformålet med projektets fase 2 var at undersøge og afprøve metoder til vurdering

af fiskevelfærd under forskellige opdrætsforhold hos regnbueørred gennem to forsøg,

hhv.

1. forsøgs formål var

- at undersøge tolerancen for hhv. lav og høj tæthed hos to størrelser af

regnbueørred.

- at afprøve metode til vurdering af fiskevelfærd, herunder bl.a. bedømmelse af

finnetilstand.

2. forsøgs formål var

- at undersøge tolerancen for hhv. lav og høj tæthed ved to daglige

fodringsfrekvenser hos regnbueørred.

- at videreudvikle metode til vurdering af fiskevelfærd.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines