denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

137

Forsøgsbeskrivelse

Forsøgene blev gennemført i et recirkulerende forsøgsanlæg hos Danish Aquaculture

A/S, bestående af 12 ståltanke á 300 l pr. tank. Forsøg 1 og 2 blev udført efter hinanden,

og havde hver en varighed af 6 uger i 2003/2004. Set-up af de to forsøg er skitseret

herunder,

Forsøgsgrupper med 3 tanke i hver Start

forsøg

1. forsøg Høj tæthed - Store fisk

Høj tæthed - Små fisk

Lav tæthed - Store fisk

d. 23/9

Lav tæthed - Små fisk

2. forsøg Høj tæthed - 1 daglig udfodring

Høj tæthed - 3 daglige udfodringer

Lav tæthed - 1 daglig udfodring

Lav tæthed - 3 daglige udfodringer

Forsøgenes tidsmæssige forløb:

Indvejning i

forsøgsanlæg

1. forsøg

Dag –7

2. forsøg

Dag –7

Akklimering

Stop

fodring

Dag –1

Dag –1

Start

forsøg

Dag 0

Dag 0

Fodring

m.v.

Stop

fodring

Dag 21

Dag 20

d. 25/11

Midt

måling

Dag 22

Dag 21

Midt

måling

d. 15/10

d. 16/12

Fodring

m.v.

Slut

forsøg

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

d. 5/11

d. 6/1

Stop

fodring

Dag 42

Dag 41

Fiskene blev overført til forsøgsanlægget fra Danish Aquaculture A/S

produktionsanlæg. I 1. forsøg blev de to fiskestørrelser taget fra to forskellige hold,

mens fiskene i 2. forsøg kom fra det samme hold. Fiskene blev indvejet efter optælling

af samme antal fisk og starttætheder i de enkelte grupper. Endvidere blev der i videst

muligt omfang størrelsessorteret, så forskellen mellem individerne i de enkelte grupper

var så lille som mulig. Udfodringen foregik efter en vækstmodel udviklet af Danish

Aquaculture A/S, så fisk af samme størrelse fik tilbudt samme fodermængde af

fodertype DAN-EX 2446 fra Dana Feed A/S. Fiskene blev fodret i

akklimeringsperioden. Antallet af daglige fodringer blev i 2. forsøg gradvist reduceret i

akklimeringsperioden til det antal udfodringer, der blev anvendt under forsøgene (hhv. 1

og 3 gange daglig). Dette blev gjort for at minimere eventuelle adfærdsmæssige

ændringer som følge af skift i foderstrategi.

Slut

forsøg

Dag 43

Dag 42

More magazines by this user
Similar magazines