denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

138

Den daglige fodermængde blev hver morgen udvejet til de enkelte tanke og fyldt i

foderautometer (karrusel), som forestod den primære udfodring. Flere gange dagligt

blev fiskene observeret under automatfodringen og givet supplerende håndfodring for at

undersøge ædelysten. Automatfodringen var programmeret efter flg. tidsskema:

1. forsøg: Fire dgl. fodringer

kl. 09.00

kl. 11.45

kl. 15.00

kl. 20.45

2. forsøg: Én dgl. fodring

kl. 09.00

Tre dgl. fodringer

kl. 09.00

kl. 11.45

kl. 20.45

Bundsug i hvert bassin gjorde det let at følge eventuel foderspild. Der blev kun i ganske

få tilfælde observeret foderspild. Når der var foderspild blev den automatiske udfodring

standset i den berørte tank og overskydende foder fratrukket den daglige fodermængde.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines