denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

medfører et kortvarigt stressrespons, ligesom flere stresspåvirkninger oven i hinanden

kan resultere i et større stressrespons end den enkelte stressfaktor (Barton 1997).

For nogle centrale fysiologiske ændringer er de maksimale niveauer i forhold til

hvileniveauer hos fisk generelt flg.:

Adrenalin 1000x stigning

Kortisol 200x stigning

Plasma-glukose 3x stigning

Na + og Cl - 40x hurtigere diffusionstab og et tilsvarende 35% tab af

kroppens totale NaCl

13

Som hovedregel er disse variable tæt koblet således, at størrelsen af blot en enkelt

parameter indikerer det samlede stressrespons (McDonald og Milligan 1997). Plasmakortisolmålinger

er mere udbredte end adrenalin- eller nor-adrenalinanalyser, som er

vanskeligere og mere kostbare at gennemføre (Wedemeyer 1996a).

Kortisol er ofte betragtet som "havvandshormonet" pga. dets stimulerende effekt på

gællernes saltudskillelse (Wendelaar Bonga 1997). Formålet med et øget kortisolniveau

under stresspåvirkning er sandsynligvis relateret til mobilisering af energi og dets rolle i

at genvinde kroppens salt-vandbalance (Pickering 1993). Et kronisk forhøjet

kortisolniveau er vist at have nogle negative effekter, herunder

- Nedsat vækst som følge af kortisols indvirkning på mobilisering af energi

(Sumpter 1997; Pickering 1993)

- Øget modtagelighed for sygdom idet kortisol svækker immunforsvaret ved at

hæmme dannelse af antistoffer i de hvide blodlegemer (Schreck et al. 2001;

Sumpter 1997; Wendelaar Bonga 1997; Fletcher 1997; Pickering 1993)

- Forringet reproduktionssucces (Sumpter 1997; Pickering 1993)

Typisk øges plasma-kortisolniveauet hurtigt med en faktor 10-100 få minutter efter

udsættelse for akut stress og vender tilbage til normalniveau efter én til flere timer,

afhængig af vandtemperatur m.v. En vedvarende kronisk stresspåvirkning kan forhøje

kortisolniveauet i flere dage til uger til et niveau, der dog ligger pænt under det

maksimale. De basale hvileniveauer er meget lave (

More magazines by this user
Similar magazines