denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

139

Vandkvaliteten

Følgende gennemsnitlige værdier af vandparametre under forsøg 1 (øverst) og forsøg 2.

(nederst) blev målt (standardafvigelsen angivet i parentes) :

Ilt (O2)

mg/l

Niveau

Temperatur

°C

PH 6,0 (0,1)

Total ammonium

mg/l (NH3/NH4 + )

Ammoniak (NH3)

mg/l

Nitrit (NO2 - )

mg/l

Salinitet

%

Nitrat (NO3 - )

mg/l

Kuldioxid (CO2)

mg/l

Alkalinitet

mg/l

Målefrekvens

Kommentar

> 8,0 Kontinuerlig Oxyguard® elektrode i

hver tank og automatisk

ilttilførsel ved < 8,0mg/l

17,7 (1,2)

16,4 (1,0)

Daglig Oxyguard®

Daglig Håndholdt pH meter

6,1 (0,1)

4,1 (4,5)

1,9 (0,7)

< 0,006

< 0,002

1,0 (0,0)

0,9 (1,7)

0,3 (0,2)

0,4 (0,2)

365 (172)

372 (72)

25,7 (9,1)

29,9 (3,9)

0,7 (0,2)

0,7 (0,2)

Daglig Tabelværdi ud fra pH,

temperatur og NH3

Daglig Hach® test kit

Daglig i perioder, Merck® test strips

ellers min. hver

uge

Min. ugentlig Vægtfylde

Daglig Merck® test strips

Daglig LaMOTTE® test kit

Daglig Merck® alkalinity test

Vækst, foderkvotient og dødelighed

Den relative gennemsnitlige tilvækst og foderkvotient (FK) samt dødelighed blev

beregnet i hver tank på flg. måde:

% dgl. tv. (inkl døde)

FK =

Ln(VægtSlut

) - Ln(VægtStart

)

=

× 100%

Antal dage

Spist mængde foder (kg)

Fiskens tilvækst, inkl. døde (kg)

Ved midtvejsmålingen efter 3 uger blev udfodringen justeret efter den beregnede

gennemsnitsvægt.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines