denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

metodeafprøvning ved start og slut blev taget ud af systemet, mens fisk uanvendt til

midtvejsmålingen blev genudsat i de respektive tanke efter opvågning.

Statistik

Der er foretaget tofaktor ANOVA test og undersøgt for interaktionseffekt i tankene

(f.eks. tæthed * størrelse).

Forsøgsresultater

Relevante resultater i nedenstående afsnit er inddraget i rapportens litteraturstudium.

141

Vækst og overlevelse

I forsøg 1 var fiskenes tilvækst, foderkvotient og overlevelse ikke signifikant forskellig

mellem relativ lave (op til 38 - 41 kg/m 3 ) og høje tætheder (op til 75 - 92 kg/m 3 ), hos

hverken store (op til 128 g) og små fisk (op til 64 g) (tab. 16.1). Årsagen til en lidt

lavere gennemsnitlig tilvækst hos gruppen ”Lav - Store” kan forklares med en lidt

mindre samlet udfodring i forsøgsperioden.

I forsøg 2 havde fisk ved højeste tætheder (op til ca. 120 kg/m 3 ) en lavere

gennemsnitlig tilvækst (P

More magazines by this user
Similar magazines