denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Forsøg 1 Vægt Tæthed

Dag 0 g. kg/m 3

Høj - Store 48 1,3 34 1,2

Lav - Store 48 1,6 16 0,4

Høj - Små 18 1,0 21 1,0

Lav - Små 18 1,9 11 1,3

142

Vægt Tæthed Tilvækst Dgl. tilvækst Foderkvotient Dgl. udfodring Overlevelse

Dag 43 g. kg/m 3 g. % % %

Høj - Store 128 2,1 92 2,4 80 2,5 2,35 0,08 0,93 0,00 2,17 0,07 99,8 0,3

Lav - Store 125 5,6 41 0,8 76 4,1 2,25 0,04 0,92 0,03 2,07 0,05 98,9 1,1

Høj - Små 64 5,3 75 6,2 46 4,4 3,03 0,08 0,92 0,09 2,77 0,20 99,1 0,3

Lav - Små 63 5,5 38 4,0 46 3,7 3,06 0,07 0,89 0,08 2,73 0,29 99,6 0,7

Forsøg 2 Vægt Tæthed

Dag 0 g. kg/m 3

Høj - 3 x 52 1,2 54 0,1

Høj - 1 x 51 0,5 54 0,1

Lav – 3 x 54 4,4 18 0,1

Lav – 1 x 51 0,6 18 0,2

Vægt Tæthed Tilvækst Dgl. tilvækst Foderkvotient Dgl. udfodring Overlevelse

Dag 42 g. kg/m 3 g. % % %

Høj - 3 x 120 3,4 124 1,2 69 2,3 2,06 0,02 0,97 0,02 2,00 0,02 99,0 0,3

Høj - 1 x 113 1,5 118 1,8 62 1,6 1,94 0,04 1,04 0,02 2,02 0,02 98,9 0,5

Lav – 3 x 126 3,5 42 2,9 72 1,8 2,08 0,14 0,97 0,10 2,00 0,08 98,9 1,1

Lav – 1 x 126 0,7 45 1,3 75 1,1 2,21 0,04 0,91 0,03 2,00 0,03 99,7 0,6

Tab. 16.1. Vækstresultater for regnbueørreder i forsøg 1 og 2 ved hhv. ind- og udvejning. Hvert tal

repræsenterer gennemsnit af samtlige fisk i tre tanke. Standardafvigelser er vist med lille skrift. Høj, lav,

store og små angiver høj tæthed, lav tæthed, store fisk og små fisk. 1 x angiver én daglig fodring og 3 x

angiver tre daglige fodringer.

Metodeudvikling

Med meget simpelt udstyr er det let at foretage vejning, længdemåling og vurdering af

alle finners tilstand hos bedøvede regnbueørreder, og proceduren tager ca. 1 minut pr.

fisk at gennemføre.

Finnetilstand

Generelt var der ingen større udsving i finnetilstanden i forsøgsperioden indenfor de

undersøgte tætheds- og fodringsgrupper. Mest markant var forskellen mellem de to

fiskestørrelser i forsøg 1, hvor ”Små” havde en signifikant bedre finnetilstand

sammenlignet med ”Store” (P < 0,001), hvilket gjaldt alle finner undtagen ryg- og

fedtfinne. Denne forskel var allerede tydelig ved forsøgsstart.

I begge forsøg var rygfinnen hos en del fisk ved forsøgsstart udsat for en let grad af

erosion med en gennemsnitlig finnekarakter på ca. 2 (tab. 16.2 og 16.3). Denne tilstand

forblev i de fleste grupper uændret i forsøgsperioden. Dog forbedres tilstanden ved høj

tæthed i forsøg 2, så den ved forsøgsafslutning var signifikant bedre (P < 0,001)

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines