denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

143

sammenlignet med de to lavtæthedsgrupper. Dette blev yderligere støttet af resultater

for rygfinneindeks (DFI), hvor lavere tæthed medførte en lavere DFI værdi

sammenlignet med ved højere tæthed. På grund af interaktion mellem tæthed og

foderfrekvens er det dog ikke muligt at tale om en signifikant effekt for DFI resultater

her, der ej heller blev bekræftet af resultater opnået i forsøg 1. Fordelingen af

rygfinnetilstanden på de fire karakterer ændrede sig i løbet af begge forsøg på samme

måde i alle grupper således, at den hyppigste karakter på 2 ved forsøgsstart i løbet af

begge forsøg bevægede sig mod en større hyppighed af 1 og 3 (fig. 16.1).

DFI faldt hos de fleste grupper med øget fiskevækst fra start til slut således, at rygfinnes

vækstrate var mindre end fiskens totale længdevækstrate. Denne naturlige udvikling var

markant ved sammenligning af ”Små” og ”Store” fisk i forsøg 1 (P < 0,05).

Ved forsøgsstart var tilstanden af brystfinner markent ringere hos ”Store” fisk i forsøg 1

sammenlignet med alle andre grupper, hvor ca. 80 % opnåede karakteren 1 (tab. 16.2 og

16.3 samt fig. 16.2). De ”Store” fisks ringere tilstand blev generelt forværret ved både

høj og lav tæthed, hvor karakteren 3 og 4 var hyppigst ved forsøgets afslutning, mens

brystfinnetilstanden hos øvrige grupper (dvs. ”Små” og alle grupper i forsøg 2) forblev

omtrent uændret.

Bugfinnetilstanden blev i forsøg 1 i mindre grad forværret (ikke signifikant), mens den

forblev stort set uændret i forsøg 2 (tab. 16.2 og 16.3).

Allerede ved forsøgsstart i forsøg 1 sås en erosion af gatfinnens tilstand, der var

forbedret en smule ved forsøgets afslutning (ikke signifikant). I forsøg 2 var gatfinnen

stort set upåvirket.

Fedtfinnernes tilstand forblev stort set upåvirket under forsøgene, og blev derfor udeladt

i forsøg 2.

Andre parametre

Vægtforskelle, målt som standardafvigelse mellem individerne, steg i begge

forsøgsperioder med fiskens vækst i forsøgstankene, men standardafvigelsen blev ikke

fundet forskellige mellem lav og høj tæthed eller ved én og tre daglige udfodringer (tab.

16.2 og 16.3).

Konditionsfaktoren (k) steg fra forsøgets start til slut således, at fiskens naturlige

længdevækst aftog med den øgede fiskevægt.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines