denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Forsøg 1 Vægt SD vægt Længde Kond.fakt Rygfinne DFI Rygfinne Halefinne

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

145

V.

Brystfinne

H.

Brystfinne

V.

Bugfinne

H.

Bugfinne Gatfinne Fedtfinne

Dag 0 g. g. mm k mm % 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Høj - Store 46 9,1 144 152 12,3 8,5 2,00 1,87* 2,00 2,20 1,00 1,16 1,93 1,00

Lav - Store 49 11,7 147 151 12,9 8,8 2,09 1,82* 2,11 2,11 1,27 1,36 1,87 1,00

Høj - Små 19 5,4 107 152 10,6 9,9 1,93 1,69* 1,20 1,20 1,02 1,02 1,78 1,00

Lav - Små 19 4,8 107 146 10,9 10,1 1,96 1,87* 1,32 1,29 1,00 1,02 1,78 1,00

Dag 22

Høj - Store 85 21,9 170 169 14,0 8,2 2,02 1,29 2,04 2,07 1,36 1,47 1,89 1,02

Lav - Store 83 16,5 170 168 15,3 9,0 2,04 1,36 2,16 2,18 1,53 1,56 1,87 1,00

Høj - Små 35 11,8 128 160 12,3 9,6 1,64 1,04 1,13 1,24 1,04 1,02 1,82 1,00

Lav - Små 38 16,8 130 162 13,0 10,0 1,69 1,00 1,24 1,22 1,04 1,07 1,71 1,02

Dag 43

Høj - Store 123 28,6 194 166 16,7 8,6 1,87 1,76 2,73 2,84 1,76 1,53 1,64 1,00

Lav - Store 128 32,6 195 166 17,5 9,0 1,91 1,69 2,38 2,53 1,33 1,38 1,40 1,02

Høj - Små 70 21,3 160 165 15,1 9,4 1,84 1,31 1,31 1,18 1,18 1,11 1,24 1,04

Lav – Små 66 18,7 158 162 14,7 9,3 2,20 1,40 1,29 1,13 1,18 1,16 1,18 1,07

Tab. 16.2. Resultater fra metodeafprøvning (forsøg 1). Hvert tal repræsenterer gennemsnitsværdier for 45 fisk (3 tanke x 15 fisk). Fra "Rygfinne 1-4"

og mod højre er der angivet gennemsnitsværdier for fiskene for de tildelte karakterer på en skala fra 1-4.

”SD vægt” er standardvariationen på fiskenes vægt

”DFI” er Rygfinneindeks (”Dorsal Finn Index”)

”V” er venstre og ”H” er højre.

* Er udeladt i den statistiske behandling idet en hvid kant yderst på finnen, som udvikles få minutter efter fiskens død, blev forvekslet med finneerosion.

More magazines by this user
Similar magazines