denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

14

vandudskillelse som følge af øget urinproduktion, medfører et uundgåeligt tab af salte

(blodelektrolytter). Dette giver forstyrrelser i fiskens salt-vandbalance (osmoregulering)

og kan resultere i livstruende kollaps af blodsystemet. Dette spiller en hovedrolle for

den forsinkede dødelighed, som i nogle tilfælde forekommer én til to dage efter

håndtering af fisk og transport. F.eks. hvis blod-kloridniveauet (Cl - ) hos laksefisk falder

til under ca. 90 meq/l, vil den normalt ikke kunne restituere sig igen. Hvis

stresspåvirkningen ligger indenfor den fysiologiske tolerancegrænse, vil Cl - -niveauet

gradvist tilbagereguleres til normalniveauet i løbet af ca. 24 timer efterhånden som

fisken restituerer sig (Wedemeyer 1996a). I havvand er stressede fisk udsat for det

omvendte problem, dvs. salte ophobes i kroppen (Bruno og Ellis 1996).

Fiskens salt-vandbalance kan desuden forstyrres ved hud- og gælleskader, som følge af

håndtering, parasitangreb m.v. (Wedemeyer 1996a).

Mange af de fysiologiske mekanismer, der tillader infektioner at etablere og sprede sig i

stressede fisk, er endnu ukendte, men et reduceret immunforsvar er tilsyneladende en

bieffekt af kortisoludskillelse (Wedemeyer 1997). Af opdrætsforhold, der på negativ vis

kan påvirke immunsystemet, er håndtering, høj tæthed, ugunstige vandkvalitetsforhold

og dårlig ernæring sandsynligvis de mest udbredte (Wedemeyer 1996a).

Blandt de nyeste teknikker anvendes molekylær biologi til måling af fiskesundhed.

Metoden går ud på at overvåge nogle “stress relaterede proteiner”, såkaldte molekylære

biomarkører, som hænger sammen med fiskens "liv" (godt eller dårligt) - og som kan

tjene som indikatorer på fiskesundheden hos opdrætsfisk. Eksempelvis forventes

metoden at kunne afsløre stress som følge af uhensigtsmæssige opdrætsforhold, som

dårlig vandkvalitet. Disse nye molekylære markører sammenlignes med undersøgelser i

såvel laboratoriet som under industrielle opdrætsforhold (Saroglia 2003).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines