denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Procent (%)

Procent (%)

Procent (%)

Procent (%)

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

Forsøg 1: Brystfinne Stor - Høj

1 2 3 4

Karakter

Forsøg 1: Brystfinne Lille - Høj

1 2 3 4

Karakter

Forsøg 2: Brystfinne Høj - 3

1 2 3 4

Karakter

Forsøg 2: Brystfinne Lav - 3

1 2 3 4

Karakter

Start

Midt

Slut

Start

Midt

Slut

Start

Midt

Slut

Start

Midt

Slut

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

149

Procent (%)

Procent (%)

Procent (%)

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

Forsøg 1: Brystfinne Stor - Lav

1 2 3 4

Karakter

Forsøg 1: Brystfinne Lille - Lav

1 2 3 4

Karakter

Forsøg 2: Brystfinne Høj - 1

1 2 3 4

Karakter

Forsøg 2: Brystfinne Lav - 1

1 2 3 4

Karakter

Fig. 16.2. Hyppighed af rygfinnekarakter (1-4) hos grupper af regnbueørred i forsøg 1 og 2 ved hhv. forsøgsstart (Start),

midtvejsmåling efter ca. 3 uger (Midt) og forsøgsafslutning (Slut) efter ca. 6 uger. Hver af disse serier repræsenterer

resultater fra 45 ørreder (= 100%).

Procent (%)

Start

Midt

Slut

Start

Midt

Slut

Start

Midt

Slut

Start

Midt

Slut

More magazines by this user
Similar magazines