denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

17

3.2 Fersk- og saltvand overførsel

Fuldstændig smoltificerede laksefisk kan tolerere direkte overførsel fra ferskvand til

fuldstyrke havvand. Én af de vigtigste årsager til reduceret overlevelse efter overførsel

er en ufuldstændig smoltudvikling. I mange tilfælde er store sølvglinsende og

tilsyneladende sunde opdrætsmolt utilstrækkelig fysiologisk udviklede, og vil ikke være

i stand til at fortsætte normal vækst og udvikling i fuldstyrket havvand. Dette forhold

kan være vanskeligt at registre i ferskvand, da de negative effekter af en ufuldstændig

parr-smolt omdannelse ofte først viser sig efter overførsel til saltvand, hvor der opstår

livstruende saltvandstress, hvis de ikke er tilstrækkeligt fysiologisk udviklede hertil

(Wedemeyer 1996a).

Af opdrætsprocedurer med særlig potentiale for dårlig smoltudvikling skal nævnes

ændringer i fotoperiode (lys-mørkeperiode), forhøjet temperatur, øget bestandstæthed

og forebyggende sygdomsbehandling. Desuden kan en tilsyneladende mindre

vandkvalitetsændring, som ikke har betydning for vækst eller overlevelse i opdræt,

resultere i normalt udseende smolt med hæmmet vandreadfærd og nedsat

havvandstolerance. Forhøjet dødelighed på disse udviklingstrin er dog ikke altid et

simpelt resultat af forringede opdrætsforhold. Immunsystemet er naturligt svækket hos

havgående laksefisk både under parr-smolt omdannelse og hos opstrøms gydevandrende

fisk, hvilket menes at hænge sammen med et naturligt forhøjet plasma-kortisolniveau

(Wedemeyer 1996a). I disse stadier er laksefisk mere følsom overfor håndteringsstress

og er mere modtagelige overfor sygdomme sammenlignet med parr og pre-smolt

(Barton 1996).

Erfaringer har vist, at smolt reagerer nervøst når de udsættes direkte fra ferskvand til

havvand. Dette kan skyldes, at smolt under disse forhold på samme tid er udsat for øget

saltholdighed (osmolegulatorisk stress), nedsat iltindhold i blodet (respiratorisk stress)

og forskellige vandtemperaturer. I forbindelse med respiratorisk stress stiger pH, som

kræver op til 24 timers kompensation for fisken at tilbageregulere (Wedemeyer 1996a

og b). En yderligere supplerende stresspåvirkning eller sygdom kan i denne periode

have fatale følger. Latente infektioner kan komme i udbrud ved overførsel til saltvand,

hvilket. f.eks. er observeret hos smolt af coho laks, der var bærer af en furunkulose-,

vibriose- eller BKD-infektion. Flytning af smolt til havvand inficeret med costia

(Ichthyobodo), medførte forsinket dødelighed på 60-70%, forårsaget af skader på hud

og af gællens kloridceller, som resulterer i osmoregulatoriske problemer for fisken

(Wedemeyer 1996a).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines