denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

19

3.3 Domesticering

Regnbueørred er naturligt hjemmehørende i det vestlige Nordamerika og østlige Asien

og har både etablerede varianter i både floder og søer (ikke-anadrome) samt i havet

(anadrome). Steelhead, den anadrome havgående variant af regnbueørred, har en

kompleks livscyklus med regionale forskelle og skiftende sæsonmæssige perioder i

fersk- og saltvand. Regnbueørreden er tilpasset økologisk bredt og er indført som

opdrætsart i mange lande udenfor dets naturlige leveområder (Groot 1996).

Hos regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) er Walbaum 1792 den stamme, som

europæisk og nordamerikansk opdræt er bygget op omkring (Ellis et al. 2002).

Fiskeopdrættere har videreudviklet regnbueørredstammer, der i adfærd og fysiologi er

forskellige fra de naturlige (Woodward og Strange 1987, Introduction). Ved avl gennem

adskillige generationer er det således muligt, at tilpasse fiskearter til mennesker og nye

omgivelser (Billard et al. 1981) og øge stresstolerancen hos fremavlede stammer, der

udviser forbedrede præstationer for en række karaktertræk såsom tilvækst og tidspunkt

for gydning (Pottinger og Pickering 1997). En sådan udvikling i domesticering er bl.a.

observeret i sammenlignende forsøg mellem grupper af opdrætsfisk og dets oprindelig

vildstamme. F.eks. har forskellen vist sig at være udviklet med en faktor 7 i størrelsen af

kortisol-stressresponset mellem individer af den samme fremavlede

regnbueørredstamme (Pickering 1993). Således bør forsøgsresultater fra specifikke

undersøgelser kun overføres mellem fiskestammer/-grupper efter omhyggelig

overvejelse (Schreck et al. 1997).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines