denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

20

4. Produktionsrelateret stress

Håndtering og transport er opdrætsprocedurer, som kan påvirke fiskens sundhed og

fysiologiske tilstand (Wedemeyer 1996a). Sortering, udfiskning og strygning hører til

almindelige håndteringer, der typisk indebærer sammenstuvning af fisken og løft ud af

vandet. Af andre potentielle faktorer der kan forårsage produktionsrelaterede stress kan

nævnes støj og forkert styring af kunstig lys-mørkecyklus.

4.1 Håndtering og transport

Det er almindeligt kendt, at stress forårsaget af håndtering, resulterer i nedsat appetit i

en kortere eller længere periode afhængig af stressgrad og fiskens fysiologiske status.

Tilbagevenden til normal appetit hænger normalt sammen med genetablering af normal

fysiologisk tilstand (Schreck et al. 1997). En uhensigtsmæssig håndtering fører desuden

ofte også til fysiske skader, hvor synlige tegn typisk ses ved finne- og hudskader samt

skæltab. Smolt af laksefisk er især modtagelige overfor sådanne skader (FAWC 1996).

I enkelte undersøgelser er praktiske opdrætsprocedurer, som sortering, flytning og

transport efterlignet for at vurdere effekten af dem. I andre forsøg er kun dele af en

enkelt arbejdsgang undersøgt, f.eks. løft ud af vandet eller sammenstuvning af fisk.

Håndtering

Næsten alle fisk udviser et maksimalt stressrespons, når de tages ud af vandet - selv for

en kort periode. Stressresponset indebærer ændringer i hjerterate, øget produktion af

stresshormoner og kraftige muskelsammentrækninger pga. forsøg på flugt og

tilbagevenden til vand (McDonald og Milligan 1997; FAWC 1996).

Effekten af forskellige metoder til håndtering af regnbueørred (100 g) er undersøgt af

Lekang (19xx). Flytning af ørreder i ketcher i luften ude af vandet (tør-net-metode) gav

et højere stressrespons end direkte tapning fra bassin gennem rørsystem (uden kontakt

med luften) og flytning i ketcher under vand (våd-net-metode). Våd-net-metode og

tapning gav omtrent samme stressrespons.

I andre forsøg er der målt negativ effekt af håndtering på appetit, vækst og fysiologiske

stressparametre:

- Flytning af regnbueørred med ketcher mellem to bassiner påvirker appetitten i ét

døgn efter håndteringen (Talbot 1985)

- Ét døgn efter en sortering er iltforbruget hos regnbueørred forhøjet med 50%

(Bruno og Ellis 1996)

- Regnbueørred udsat for én times sammenstuvning havde et forhøjet plasmakortisolniveau

i 8 timer efter ophør af stress (Pickering 1992)

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines