denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

21

Ved tilstrækkelig voldsom håndtering af laksefisk opstår der få timer efter akut

stresspåvirkning en forsinket dødelighed, der kan fortsætte i adskillige timer til dage

herefter, hvilket er uddybet af McDonald og Milligan (1997). I et forsøg der nærmest

skulle efterligne en voldsom sortering/udfiskning af regnbueørred (300-500 g), blev der

12 timer efter kraftig fysisk aktivitet registreret en dødelighed på 12%. Efterfølgende

løft ud af vandet i 30 sekunder, umiddelbart efter den fysiske udfoldelse, forøgede

dødeligheden til 38%, og ophold i luft i 60 sekunder til en dødelighed på 72%. Årsagen

til den akutte dødelighed skal sandsynligvis findes i det salttab, der forekommer hos

stressede dyr i løbet af de første timer, forårsaget af kraftig syre-base forstyrrelse som

følge af mælkesyreproduktion. Megen rutinemæssig stress i forbindelse med opdræt har

dog sandsynligvis lille, hvis overhovedet nogen langtidsvirkning på saltbalancen.

Saltbalancen bliver hos de fleste fisk normaliseret efter 1-2 dage. Større fisk har i højere

grad tilbøjelighed til dødelighed efter kraftig fysisk udfoldelse sammenlignet med

mindre artsfæller. Forsøg med 1 g regnbueørred, udsat for længerevarende

sammenstuvning, har dog også vist at forårsage forhøjet dødelighed efter 8-40 timer.

Dødelighed, der forekommer efter mere end 24 timer, forårsages sandsynligvis af

svækkelse af immunforsvaret og efterfølgende udvikling af sygdomsfremkaldende

infektioner.

Normalt anses et højt iltniveau under håndteringsprocedurer at være af stor betydning

for fiskenes trivsel. Den kritiske iltgrænse afhænger dog af hvilket niveau fiskene har

gået ved inden. Sammenstuvning af regnbueørreder i 6 timer ved tre forskellige

iltniveauer, hhv. 130, 100 og 65%, som de var adapteret ved i 10 uger, gav omtrent ens

stressrespons mht. varighed og styrke (plasma-kortisol, -glukose, osmolalitet og

mælkesyre (Caldwell og Hinshaw 1994).

Udfiskning og transport

Udfiskning af opdrættede fisk indebærer sammenstuvning, optagning, transport og

slagtning, og er således én af de mest intense i forbindelse med fiskeopdræt med

potentiale for stresspåvirkning og fysiske skader.

Efter 24 timers faste blev 175 g regnbueørred udsat for tre almindelige

opdrætsprocedurer, der i praksis efterlignede sortering og/eller transport (Flos et al.

1988), hhv.:

- Transport: Fisk transporteres i transporttank på lastbil i 20 minutter ved tæthed

på 250 kg/m 3 og derefter med fiskepumpe flyttet over i ledigt bassin.

- Sortering: Fra bassin blev fiskene vha. fiskepumpe suget over i

sorteringsmaskine (valser), hvor de blev sorteret efter størrelse og herfra overført

til andet bassin.

- Sortering og transport: Efter en sortering (som ovenfor) blev fiskene

transporteret med lastbil og igen flyttet over i bassin (som ovenfor).

- Kontrol: fisk forblev uforstyrrede i bassin

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines