denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

23

bedøvelse, lav temperatur eller supplerende iltning (McDonald og Milligan

1997).

- Flytning af fisk med vakumpumper giver færre skader på fisk (FAWC 1996).

- Afhængig af sorteringsmaskinens konstruktion kan fiskens transporttid fra

pumpen gennem sorteringsmaskinen og tilbage til et fiskebassin gøres på 2-3

minutter (FAWC 1996)

- Ved håndtering af laksefisk bør der ikke anvendes ketcher, hvis fisken holdes

ude af vandet i mere end 1 minut (Lekang 19xx)

- Ketcher til håndtering af fisk bør have en glat overflade (FAWC 1996)

- Fisk, der tages ud af vandet, bør støttes tilstrækkelig fysisk - især når det drejer

sig om store, tunge fisk, som ikke udelukkende bør holdes i halen (FAWC

1996).

Tæthed under fisketransport

Mængden af fisk, der på sikker vis kan transporteres afhænger af transporttid,

beluftningssystem, vandets kemiske sammensætning, temperatur, fiskestørrelse og -art.

De rapporterede transporttætheder kan dog variere meget mellem to opdrætsanlæg

således, at den maksimale bærekapacitet for en given fiskeart og transportbassintype

sædvanligvis bestemmes ud fra praktiske erfaringer (Wedemeyer 1996b; Piper et al.

1983).

På baggrund af undersøgelser foreslås det, at den anbefalede vægt af laksefisk, der

maksimalt bør transporteres, er direkte proportional med fiskens længde. Dvs. hvis

erfaringen viser, at et bestemt transportbassin sikkert kan laste 100 kg 2 cm ørreder, vil

den også være i stand til at transportere ca. 200 kg 4 cm ørreder, hvis alle andre faktorer

er fastholdt (Piper et al. 1983). I praksis tillader transportsystemer på markedet tætheder

på ca. 36% (0,36 kg/l) for større (25 cm) regnbue- og bækørreder. For anadrome

(havgående) laksefisk er bærekapaciteten for unge individer ca. 6-24% (0,06-0,24kg/l)

og for større unge fisk i parr-stadiet (10-12 cm) 24-36% (0,24-0,36 kg/l). For transport

af smolt anbefales en betydelig lavere bestandstæthed, idet anadrome laksefisk i dette

stadium er mere følsomme overfor stress og tab af skæl i forbindelse med håndtering og

høj tæthed. Ved smolt-transport i USA er en almindelig tommelfingerregel

transporttætheder på 6% (0,06 kg/l) (Wedemeyer 1996b).

Vandkvalitet under fisketransport

Faste

Faste inden transport reducerer risikoen for dødelighed hos transporterede fisk. Faste

nedsætter både iltforbruget og mængden af produceret CO2, NH3 og fækalier.

Undersøgelser viser, at mindre laksefisk (

More magazines by this user
Similar magazines