denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

25

overføres til friskt vand reduceres den opløste CO2 i fisken dog hurtigt og en

normalisering af fiskens blod-pH sker i løbet af ca. 24 timer (Wedemeyer 1996a og b).

Ud over CO2 -ophobning i fisken kan iltovermætning af transportvand også forårsage

dykkersyge (se kapitlet Vandmiljøkvalitet). Dog vil størrelsen af de dannede iltbobler i

fiskens blod hurtig reduceres som følge af vævenes normale stofskifte, hvorfor der

normalt ikke forekommer dødelighed, som følge af dykkersyge, ved iltovermætninger

under ca. 200% (Wedemeyer 1996a).

Temperatur

Fisketransport i koldt vand giver fisken nogle fysiologiske fordele. F.eks. vil en

nedkøling af transportvandet med 8°C omtrent halvere iltoptagelsen hos transporterede

regnbueørreder, hvilket betyder at mængden af fisk i transportbassinet kan øges.

Praktiske undersøgelser har vist, at en temperatursænkning på 1°C giver mulighed for at

øge bestandstætheden med ca. 10% (Smith 1978). Desuden giver nedkøling af vand en

vis beskyttelse mod tab af blod-salte. En akut temperatursænkning på

More magazines by this user
Similar magazines