denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

26

CO2 -koncentration fra 30 til 5 mg/l på få minutter - uden at foretage øvrige ændringer i

f.eks. beluftning. Transportbassiner med åben top bliver nogle steder i stigende omfang

benyttet til transport af ikke-lysfølsomme arter (Wedemeyer 1996a og b).

Ammoniak (NH3)

Ophobning af NH3 kan ligesom CO2 være en kilde til stress. Opdrættede laksefisk

udskiller ca. 30 g NH3 pr. kg foder (afhængig af fodertype), hvorfor det er vigtigt, at

fisk er fodertomme under en fisketransport. I vand med lav alkalinitet vil

koncentrationen af giftig NH3 i transporttanken, på trods af en total NH3/NH4 + -

koncentration på 10 mg/l eller mere, ofte forblive under 0,1 mg/l som følge af fiskens

kontinuerlige CO2 -produktion, der kan holde vandets pH nede 7. En NH3 -

koncentration på 0,1 mgNH3/l betragtes som acceptabel ved 4 timers akut eksponering

(Wedemeyer 1997, 1996a).

Buffer

Hurtige pH -ændringer, der især kan forekomme under transport, stresser fisk. Her kan

buffere, som bikarbonat (HCO3 - ) anvendes til at stabilisere transportvandets pH. Den

organiske buffer trishydroxymethylaminomethane har desuden vist sig meget effektiv i

både fersk- og saltvand. Det er meget opløseligt, stabilt og let at bruge og har været

anvendt på 29 fiskearter tilsyneladende uden negative effekter (Piper et al. 1983).

Salt

Det har længe været kendt, at overlevelsen af transporterede koldt- og varmtvandsfisk

kan øges ved tilsætning af salt til transportvand (op til 0,5-1,0% NaCl ), idet fiskenes

tab af blod-elektrolytter (Cl - og andre ioner) reduceres. Desuden har overførsel af fisk til

saltberiget vand i en periode efter endt transport yderligere vist sig at forbedre

overlevelsen. Komplekse mineralsaltforbindelser er udviklet til dæmpning af stress og

reduktion af dødelighed hos fisk i forbindelse med transport. En vurdering af

eksisterende undersøgelser viser, at rene eller blandede forbindelser af NaCl, CaCl2,

NaSO4, NaHCO3, KCl, MgSO4, K3PO4 og havsalte, med eller uden samtidig anvendelse

af bedøvelsesmidler, har størst potentiale for at lindre fysiologiske forstyrrelser - især i

surt blødt vand (Wedemeyer 1996a).

Lys

Lysdæmpning er en god måde at reducere stress hos transporterede fisk. Dette anbefales

især i alle trin under smolttransport (Wedemeyer 1997).

Bedøvelse

Bedøvelsesmidler tilsat transportvandet kan forbedre overlevelsen hos transporterede

fisk. Bedøvelsen nedsætter stofskiftet og reducerer dermed iltoptagelsen samt

produktionen af NH3 og CO2. Desuden dæmpes det fysiologiske stressrespons og

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines