denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

31

floder observeret at størrelsen af det arealmæssige territorium ikke hænger sammen med

antallet af observerede indtrængende individer på et territorium pr. time, men er

omvendt relateret til den lokale fisketæthed (Keeley og McPhail 1998). Når vilde

territoriale ørreder tvinges til at dele det samme areal ved højere populationstætheder

overtages territoriehævdelse delvist af et dominanshierarki (Ellis et al. 2002).

Etableringen af dominanshierarkier er sandsynligvis til en vis grad genetisk betinget

(Pennell og McLean 1996), men styrken af hierakiet påvirkes af størrelsesforskelle

mellem individerne og bestandstæthed (Wedemeyer 1997), fiskens livsstadium (Ellis et

al. 2002) samt udfodring, skygge, bundens fysiske struktur og temperatur (Alanärä

1996).

Ål

Ål udviser ligesom laksefisk i forskellig grad aggressiv adfærd, etablerer

dominanshierarkier og vokser med forskellig hastighed, så størrelsesforskelle mellem

individerne udvikles over tid.

I forsøg med blot to ål udviste ål følgende aggressiv adfærd (Peters et al. 1980):

- "Truende": Ålen svømmer med vidt-åben mund og spredte finner som truende

adfærd. Modparten reagerer ved at flygte eller udvise lignende adfærdsmønster.

- "Støde og bide": Den truende aggression kan pludselig føre til hurtig og

kraftfuld stød og bid. Pga. modpartens flugtreaktion, tildeles bidene ofte i

haleregionen. Ekstremt aggressive dyr forsøger at bide, fastholde og ryste

modpartens krop.

Truende adfærd, jagt og kropsbid manifesteres af ål i alle størrelser, men udføres

primært af de største ål (Knights 1987).

Adfærdsstudier med både yngel og voksne ål har vist, at der i mindre forsøgstanke

etableres et hierarki (Knights 1987; Peters et al. 1980). Primært er den hirakiske orden

baseret på kropsstørrelse med de største individer i toppen af hierakiet. Ål lærer deres

position i et hieraki ud fra udfaldet af gentagne aggressive sammenstød. Hos yngel var

dominans eller undvigelse mest markant, når de største individer havde ca. 50% større

kropsvægt i forhold til mindre ål.

Hyppigheden af aggressive sammenstød falder markant når flere ål sættes sammen

(Knights 1987).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines