denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

36

6. Fodring og miljø

Undersøgelser af fodringsadfærd og andre aspekter af adfærd hos laksefisk i fangenskab

er relativ ny (Novotny og Pennell 1996). Udfodring stimulerer foderaktiviteten og

påvirker fisks indbyrdes sociale relationer, og har således betydning for deres trivsel.

Afhængig af især udfodringsmængde og -metode ændres desuden vandmiljøet, der

under visse forhold forværrer fiskesundheden. En øget daglig udfodring vil normalt øge

fiskens produktion af ammoniak, kuldioxid og bundfældeligt samt suspenderet stof

(Klontz 1993), der dog kan holdes på acceptable niveauer ved tilstrækkelig

vandrensning eller friskvandsforsyning.

En god foderkvalitet er uhyre vigtigt for fiskens ernæringsmæssige sundhed, men der vil

ikke være fokus på dette specifikke forhold her.

6.1 Regnbueørred

Fødeaktivitet

Regnbueørreden har en meget aktiv fødeadfærd, og er i stand til at fange næsten 100%

af pillerne i vandet inden de når bunden (Brännäs og Alanärä 1992). Hvis piller

alligevel ender på bunden vil regnbueørred også i et vist omfang æde disse (Alanärä

1996).

Sigtbarheden er ofte begrænset under vand, og én fordel ved de sociale relationer

mellem visuel fødesøgende fisk som regnbueørred er, at information om en aktuel

fodring kan overføres mellem artsfæller. Hos regnbueørred er det observeret, at den

hurtige svømning mod vandoverfladen hos få individer, der går efter foder, stimulerer

en tilsvarende respons hos de øvrige fisk (Ellis et al. 2002).

Det er en mindre gruppe fisk, der foretager langt de fleste foderudløsninger på selvfodringsautomater

(f.eks. pendul). Disse dominerende fisk påtager sig rollen at fodre sig

selv, men også resten af gruppen, idet de ikke direkte besætter området omkring

automaten (Chen et al. 2002; Alanärä og Brännäs 1993; Brännäs og Alanärä 1994).

Fodringsstrategi

Foderstrategier fokuserer på tre hovedområder: mængde foder pr. dag eller uge,

foderfrekvens, og hvordan foderet tilbydes fiskene. Den optimale foderstrategi

maksimerer tilvæksten og foderomsætningen, samt opretholder fiskesundhed og

reducerer stress (Novotny og Pennell 1996).

En korrekt fodring kræver viden om fiskens ernæringsmæssige behov og

fodringsadfærd (Alanärä 1996). Resultatet af en forkert foderstrategi kan være aggressiv

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines