denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

3

Indhold

1. Introduktion 6

1.1 Definition og generelle kriterier

1.2 Frygt og smerte

1.3 Miljøpåvirkning

2. Måling af fiskevelfærd 9

3. Art, stamme og livsstadier 15

3.1 Kønsmodning og reproduktion

3.2 Fersk- og saltvand overførsel

3.3 Domesticering

4. Produktionsrelateret stress 20

4.1 Håndtering og transport

4.2 Lys - mørke cyklus

4.3 Lyd

5. Adfærd og sociale relationer 29

5.1 Dominanshierarkier

5.2 Effekter af aggressiv adfærd

5.3 Minimering af sociale hierakier

6. Fodring og miljø 36

6.1 Regnbueørred

6.2 Ål

7. Tæthed 41

7.1 Regnbueørred

7.2 Sammenligning mellem stammer og andre arter

7.3 Effekter af bestandstæthed

Side

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines