denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

41

7. Tæthed

Som alle andre dyr har fisk behov for plads til normal adfærd i forhold til øvrige

artsfæller og aktiviteter som fødeindtagelse m.v. (Wedemeyer 1996a). Opdrætsvandet

skal både opfylde visse plads- og fysiologiske krav (bære ilt og fortynde eller fjerne

affaldsprodukter) og en lang række faktorer afgør den mulige tæthed i bassinet,

herunder vandkvalitet, temperatur, vandflow, fiskeart, stamme, alder og størrelse,

foderniveau- og fodringsmetoder samt fysiske opdrætsfaciliteter (dam, bassin, raceway,

bur, m.v.) (Pennel og McLean 1996; Pickering 1992). Dette har givet anledning til

forskellige måder at kvantificere fisketæthed på (Ellis et al. 2002):

Bestandstæthed (rummelig)

Anvendes f.eks. når fiskens adfærdsmæssige behov for

rummelig fysisk plads skal angives (tæthedstolerance).

Opdrætstæthed (rummelig)

Anvendes som ”Bestandstæthed”

Tæthedsindeks

Anvendes f.eks. når fiskens fysiologiske og

adfærdsmæssige behov for fysisk plads i forhold til

kropsstørrelse skal angives. Med øget fiskestørrelse stiger

den anbefalede maksimale tæthed ved samme

tæthedsindeks. Således tages højde for, at fiskens

stofskifte og aktivitet falder med dens størrelsen (Pennel

og McLean 1996).

Individtæthed (bundareal)

Anvendes f.eks. når bundfiskens adfærdsmæssige behov

for fysisk bundareal skal angives.

Bestandstæthed (bundareal)

Anvendes som ”Individtæthed”

Fiskevægt (kg)

Vandvolumen

(m

3

Antal fisk

3

Vandvolumen

(m )

Fiskevægt (kg)

3

Vandvolumen

(m )

Fiskelængde

(cm)

Antal fisk

2

Bassinbundareal

(m )

Fiskevægt (kg)

2

Bassinbundareal

(m )

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

)

More magazines by this user
Similar magazines