denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

48

1992). Dette støttes endvidere af en anden undersøgelse, hvor der gennemsnitlig blev

målt 60% større svømmeaktivitet ved højeste tæthed (60 kg/m 3 ), sammenlignet med

lavere tætheder (15 og 30 kg/m 3 ) (Cooke et al. 2000). Uanset tæthed var fiskene relativt

inaktive midt på dagen, mens aktiviteten steg i de mørke perioder. Et større

energiforbrug ved højere tætheder betød, at iltoptagelsen blev estimeret til at være

højere her. I andre undersøgelser er der dog ikke fundet forskelle i energi- eller

iltforbruget ved stigende tæthed op til hhv. 100 og 295 kg/m 3 (Lefrancois et al. 2001;

Kindschi et al. 1991b).

Ellis et al. (2002) gennemgår endvidere effekten af høj tæthed på andre stressrelaterede

parameter:

- Hæmatokrit: Af syv undersøgelser fandt fem ingen tæthedseffekt, én kom ikke

frem til nogen konklusion og én fandt forhøjet hæmatokrit

- Mængden af hvide blodceller (leukokrit): Af tre studier fandt ingen

tæthedseffekt

- Tarmens slimlag: Én undersøgelse fandt ingen tæthedseffekt

- Cellekernediameter af binyrer: Ingen tæthedseffekt målt

Ernæringsstatus

Konditionsfaktor (individvægt/længde 3 ) beskriver fiskens ernæringsstatus, der forringes

ved højere tæthed i hovedparten af undersøgte studier omkring tæthed (Ellis et al.

2002).

Finnetilstand

Finneskader kan være voldsomme hos laksefisk og af syv studier, hvor finneskader blev

vurderet, fandt hovedparten negative tæthedseffekter. Finneskader menes at være tillagt

en række årsager, inklusiv forringet vandkvalitet, finnebid fra artsfæller, infektion

og/eller slitage forårsaget af enten artsfæller eller opdrætsbassinets sider/bund (Ellis et

al. 2002). I et fuldskala forsøg med 7 g regnbueørred resulterede tætheder op til 68

kg/m 3 i højere grad finneerosion, uden på anden måde at påvirke fiskens

sundhedstilstand (Miller et al. 1995). Samme erfaring er opnået i forsøg med tætheder

op til 80 kg/m 3 (North 2003). I en gennemgang af i alt 600 opdrætsanlæg med bl.a.

regnbueørreder blev én af de bedste korrelationer fundet mellem øget tæthed og

finneerosion (Bosakowski og Wagner 1994). Winfree et al. (1998) fandt i et 22 ugers

forsøg med steelhead regnbueørred, at rygfinneindeks (DFI) var signifikant påvirket ved

stigende tæthed. En sådan finneerosion blev dog ikke fundet af hverken Kindschi et al.

(1991a) ved stigende tætheder af regnbueørred op til 261 kg/m 3 , eller i projektets fase 2

(op til 124 kg/m 3 ), hvor vurderingen af ryg-, gat-, hale-, fedt-, bryst- eller bugfinner ikke

viste nogen konsekvent sammenhæng mellem tæthed og finnetilstand (se bilag).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines