denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

4

Side

8. Vandmiljøkvalitet 50

8.1 Ilt (O2)

8.2 Temperatur

8.3 pH

8.4 Kuldioxid (CO2)

8.5 Alkalinitet

8.6 Hårdhed

8.7 Ammoniak (NH3/NH4 + )

8.8 Nitrit (NO2 - )

8.9 Nitrat (NO3 - )

8.10 Suspenderet stof (SS)

8.11 Svovlbrinte (H2S)

8.12 Tungmetaller

9. Sygdomme 76

9.1 Stressrelaterede sygdomme

9.2 Produktionsrelaterede sygdomme

10. Slagtning af fisk 79

10.1 Regnbueørred

10.2 Ål

11. Kvalitet af opdrætsfisk 82

11.1 Introduktion

11.2 Indvirkning af stress på fiskekvalitet

11.3 Duft, smags- og visuel kvalitet

11.4 Ydre kvalitet

11.5 Kemisk sammensætning af fisken

11.6 Teknologisk kvalitet

12. Fiskevelfærd - internationalt set 89

12.1 Økologiske mærkningsmodeller

13. Opsamling / Diskussion og fiskevelfærd

i økologiske modeller 92

13.1 Arter og domesticering

13.2 Opdrætsrelaterede emner om fiskevelfærd

13.3 Håndtering og opdrætsprocedurer

13.4 Adfærd og sociale relationer

13.5 Vandmiljøkvalitet

13.6 Sygdomme og fiskesundhed

13.7 Slagtning

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines