denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

52

ved stigning i frekvensen af gælleventilation og det effektive gælleareal hvorover

iltoptagelsen sker. Med tiden vil antallet af røde blodlegemer (hæmatokrit) stige og

blodets kapacitet til at optage ilten fra vandet forbedres. Det tager uger, inden fisken

fysiologisk fuldt ud er tilpasset til et lavere iltindhold. Hvis ændringer i iltniveauet sker

langsomt over flere uger og måneder, f.eks. med årstiden fra vinter til sommer, hvor

iltindholdet typisk falder som følge af stigende vandtemperatur, foregår der en løbende

tilvænning hos fisken.

Et akut fald i iltniveauet medfører et stressrespons hos mange arter, men ikke alle. I

stedet for at gå i panik og udvise stress, reagerer nogle fiskearter overfor hypoxi ved

øjeblikkelig at nedregulere den metaboliske aktivitet - en tilpasset reaktion der kaldes

metabolisk sænkning, som forhindrer et alvorligt fald i plasma-pH. Kapaciteten for

metabolisk sænkning er artsafhængig, med laksefisk som havende dårlige egenskaber

og ål og karper havende gode egenskaber (Wendelaar Bonga 1997).

Skadevirkning

Nødvendigheden af ilt i intensiv opdræt er indlysende, idet fiskene som regel går tæt, og

der udfodres intenst med et meget energiholdigt foder. Ved iltdyk er der stor risiko for

en forringet foderomsætning og for at fiskenes basale iltkrav ikke opfyldes (se fig. 2),

hvilket iflg. Wedemeyer (1996a) kan føre til:

- Dårlig appetit

- Respiratorisk stress ved hyperventilation og nedsat ilttransport til vævene da

mælkesyre forringer blodets iltoptagelse

- Kvælning og død

En reduktion af vandets iltindhold i de sidste stadier af fosterudviklingen hos

laksefiskæg vil føre til et tidligere klækketidspunkt (Groot 1996). I de tidlige livsstadier

vil et lavt iltindhold forlænge varigheden af blommesækstadiet og resultere i mindre

yngel (Pennell og McLean 1996).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines