denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Tolerancer

I litteraturen angives både optimale temperaturer og minimale/maksimale

grænseværdier for fiskenes absolutte toleranceområde. Barton (1996) har indsamlet

anbefalede optimale temperaturer for produktion af regnbueørred:

59

Optimal temperatur for Kilde

regnbueørred (°C) (iflg. Barton 1996)

13 - 22 Coutant 1977

10 - 22 Elliot 1981

16,5 - 17,2 Jobling 1981

10 - 16 Piper et al. 1982

12 - 18 Raleigh et al. 1984

10 Pauley et al. 1986

Endvidere er optimal temperaturinterval for vækst i havvand for 55 g regnbueørred

fundet at være 8-14ºC (Jürss et al. 1987 fra Clarke et al. 1996). Der er ikke fundet kilder

af nyere dato, men en anbefalet optimal temperatur på 22°C for regnbueørred må med

sikkerhed afvises under intensiv opdræt med moderne energirige fodertyper.

Tilsvarende temperaturer for optimal vækst hos ål ligger på mellem 22 og 27°C, dog

med nogen variation i den øvre optimale grænseværdi (Heinsbroek og Kamstra 1995;

Seymour 1989; Sadler 1979; Mortensen 1989).

Optimal vandtemperatur for gydning, æginkubation og smoltudvikling er generelt

lavere end den optimale temperatur for vækst (Wedemeyer 1996a). Naturlige vandløb,

som regnbueørreden anvender til gydning, er kolde, klare og godt iltede.

Vandtemperaturen i gydevandløb spænder fra 4 til 13ºC og er gennemsnitlig 8ºC.

Optimal temperatur for inkubering af æg er mellem 7 og 12ºC (Groot 1996).

Temperaturer op til 20,5°C har vist at have negative effekter for de senere stadier af

moderfiskens ægudvikling og den efterfølgende ægkvalitet (Davies og Bromage 2002).

Fisk er naturligt i stand til at tolerere temperaturer, der ligger langt udenfor det optimale

niveau for produktion. I litteraturen er følgende generelle øvre og nedre

temperaturtolerancer hos regnbueørred og ål fundet:

Temperatur (°C) Min. Maks. Bemærkning Kilde

Regnbueørred 0 26 Wedemeyer 1996a

Regnbueørred 24,9-26,3 Iflg. Charlon et al. 1970 Alabaster og Lloyd

Akklim. 12-24°C

_________________________________________________________________

1980

Regnbueørred 26,5 Iflg. NAS 1972 Barton 1996

Regnbueørred 23,9 Iflg. Pauley et al. 1986 Barton 1996

Ål 33-39 Små ål. Akklim. 14-29°C Sadler 1979

Ål 30 Mortensen 1989

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines