denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Et højt CO2 -niveau i blodet, forårsaget af iltovermætning, kan frigøre stresshormoner,

der får tarmens blodkar til at trække sig sammen, så fødeoptagelsen nedsættes. Dvs.

tilsætning af ren ilt vil ikke nødvendigvis øge fiskens sundhed, vækst og overlevelse,

hvis CO2 -indholdet ikke samtidig holdes nede (Wedemeyer 1996a).

Tolerancer

Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater fra forsøg og

udokumenterede erfaringer om grænseværdier for kuldioxid.

CO2 (mg/l) Optimal Maks. Bemærkning Kilde

Laksefisk 20 mg CO2/l (Alabaster og Lloyd

1980).

Hos ål er der målt en usædvanlig høj akut tolerance overfor CO2 ved en gradvis stigning

i det partielle CO2 -tryk i vandet op til 80 mmHg indenfor få timer (McKenzie et al.

2002). For at sikre god sundhed og fysiologisk tilstand, bør varmtvandsarter, såsom ål,

dog ikke udsættes for opløst CO2 -koncentration højere end 20-30 mg/l i en længere

perioder (Wedemeyer 1996a).

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines