denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

78

9.2 Produktionsrelaterede sygdomme

Fysiske misdannelser og skader

Intensivt fiskeopdræt kan som følge af forskellige opdrætsforhold forårsage fysiske

skader, der flg. Poppe (2000) inkluderer:

- Gællelågsforkortelse

- Forkortelse af rygsøjlen

- Misdannelser i blødt væv (f.eks. svømmeblære)

- Fysiske skader efter håndtering og transport

- Slitage på finner og finneråd

- Grå stær (katarakt)

- Bivirkninger efter vaccination (f.eks. skader efter fejlstik)

Misdannelser kan udover opdrætsprocedurer være forårsaget af genetiske fejl, dårlig

ernæringstilstand eller forringet vandkvalitet (Christensen 1986). I enhver

fiskebesætning vil der altid være en vis andel af fisk med misdannelser og skader, som

normalt sorteres fra. Misdannelser ses også hos vildfisk, men antallet af vildfisk med

misdannelser vil aldrig blive højt, da de vil tabe konkurrencen med normale individer

eller blive spist af rovdyr (Poppe 2000).

Traditionelle avlsprogrammer anvender især vækstdata og ydre træk som avlsparametre.

Selv om der ikke er direkte bevis for, at stammer udvalgt efter disse karaktertræk

påvirker aggressiv adfærd hos regnbueørred, påpeger Ellis et al. (2002) risikoen for, at

den traditionelle avl ubevidst udvælger fisk efter højere aggressiv adfærd, hvilket kan

være en uhensigtsmæssig egenskab ved at forårsage stress og give skader hos fisk. Som

et supplement til avlsarbejdet selekteres moderfiskestammer således i nogle

avlsprogrammer efter lavt hormonelt stressrespons, f.eks. lavt plasma-kortisolniveau,

som i nogen grad er en arvelig egenskab (f.eks. Pottinger og Carrick 1999).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines