denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

79

10. Slagtning af fisk

10.1 Regnbueørred

Resultater fra referencer med kursiv er hentet fra Robb et al. (2002a, Introduction).

Aflivningsmetoden har betydning for fiskevelfærd og kødkvalitet (Marx et al. 1997). I

forskellige lande slagtes regnbueørred fortrinsvist når fisken har nået portionsstørrelse

(250-400 g), hvor forskellige kommercielle metoder til lammelse og aflivning inden

slagtning bliver anvendt, herunder:

- Elektrisk strøm

- Vandbad med kuldioxid-gas

- Overskæring af gællebuer (bløgning)

- Nedkøling (isvand)

- Fisken tages ud af vandet

Hvis kun et mindre antal fisk skal slagtes er et hårdt slag i hovedet den foretrukne

aflivningsmetode af regnbueørreder (Bretzinger 2001). Metoden er fundet at medføre

øjeblikkelig lammelse af både ørred og europæisk ål (Marx et al. 1997).

Aflivning ved ”Bløgning”, ”Nedkøling” eller ”Fisken tages ud af vandet” tager flere

minutter inden fisken taber hjernefunktion og dør som følge af kvælning eller

forstyrrelse af fiskens syre-base og saltbalance. Når fisk fjernes fra vandet forsøger de at

flygte og gællerne kollapser, så omtrent al iltudveksling med omgivelserne forhindres.

Tidspunktet for hvornår døden indtræder er temperaturafhængig. Jo lavere temperatur jo

langsommere død. I en undersøgelse tog det ved 20°C 2,6 minutter for fisken at miste

hjernefunktionen og dermed død, ved 14°C 3,0 minutter og ved 2°C 9,6 minutter

(Kestin et al. 1991).

Bløgning alene eller med en forudgående bedøvelse ved kuldioxidmættet vand er

kommercielle metoder til aflivning af især store laksefisk (Van de Vis et al. 2003).

Nedsænkning i kuldioxidmættet vand resulterer i bedøvelse (narkose), med tab af

hjernefunktion hos ørred efter 4,7 minutter ved 14°C (Kestin et al. 1995). Vandets høje

kuldioxidindhold resulterer i ubalance i blodets pH, hvilket forstyrrer hjernefunktioner.

I starten af den begyndende bedøvelse udviser ørred stor modstand, med tydelige tegn

på åndenød, i mindst 30 sekunder (Kestin et al. 1995), men perioder på mere end 3

minutter er også målt (Marx et al. 1997). Supplerende ilttilførsel havde ingen særlig

indflydelse på stressresponset hos regnbueørred, idet relativ høje koncentrationer af

katecholaminer blev målt (Bretzinger 2001).

Anvendelse af elektrisk strøm er en udbredt metode til lammelse af fjerkræ og andre dyr

til kødproduktion. Denne metode anses som human, idet dyr gøres øjeblikkelig

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines