denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

al. 2002c).

81

Elektrisk strøm

Opdrættede ål kan gøres øjeblikkelig bevidstløse ved at lede en elektrisk strøm gennem

ferskvand (Lambooij et al. 2002a), og endvidere aflive dem ved at påføre strøm i

længere tid (Robb et al. 2002b). Ud fra registreringer af hjerne- og hjerteaktivitet kunne

store ål (700-800 g) effektivt lammes ved en middelstrøm på 545 +/- 32mA (ved ca.

250V, 50Hz AC) (Lambooij et al. 2002b). Anvendelse af 50Hz vekselstrøm i 1 sekund

og en strømstyrke på 0,1A eller derover direkte gennem fiskens hoved har desuden vist

at være tilstrækkelig til at bedøve ål. En øget strømstyrke forlængede perioden, hvor

ålen var bedøvet, mens tilslutning af strøm i 30 sekunder kunne aflive fisken ved en

lavere strømstyrke (mellem 0,50 og 0,95A) (Robb et al. 2002b).

En metode der betragtes som værende human til lammelse/aflivning af 50 kg ål ad

gangen er beskrevet af Lambooij et al (2002b). Ålene lammes i ferskvand (500 S) ved

en spænding på 200 V i ca. 1 sekund efterfulgt af 50 V i 5 minutter. Samtidig med

tilslutning af strømmen af-iltes vandet ved tilførsel af kvælstof, hvilket afliver ålene ved

kvælning i løbet af den periode de er gjort bevidstløse. Under forsøg faldt iltmætningen

fra ca. 74% til 23% ved 22ºC. Efter lammelse blev der hverken registreret

hjerneaktivitet eller adfærdsmæssig respons. I en evaluering af metodens effektivitet

kunne 1 ud af 18 ål delvist returnere fra at ligge med bugen op ad til en normal position

2 timer efter lammelse. Disse ål udviste dog ingen adfærdsmæssig respons ved

påvirkning.

Salt

Ved afslimning i tør salt reagerede ål med modstand og relativ høj muskelaktivitet inden

fiskens død og efterfølgende udtagning af indvolde (Morzel og Van de Vis 2003).

Kuldioxid

Bedøvelse af ål i kuldioxidmættet vand tog gennemsnitligt 110 minutter inden opnåelse

af bedøvet tilstand (Marx et al. 1997).

Neck-cut

”Neck-cut” er en kommerciel måde slagtning af ål inden de sælges som friske. Metoden

omfatter gennemskæring af rygsøjlen, hvilket adskiller rygsøjlen fra hjernen, hvorefter

slagteprocessen fuldendes ved udtagning af indvolde, skindet flås af og en endelig

afskæring af hovedet foretages. ”Neck-cut” er tidligere anset at forårsage øjeblikkelig

død, men undersøgelser har vist, at hjernen stadig er intakt, både struktur- og

funktionsmæssig, så længe slagtningen ikke er tilendebragt (Flight og Verheijen 1993).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines