denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

83

i et sådan omfang, at fiskene ikke fysiologisk når at tilpasse sig miljøet inden det på ny

ændrer sig.

Kvalitet af opdrætsfisk relateres til stress på den måde, at kronisk stress, som bl.a. er

kendetegnet ved et vedvarende højt kortisolniveau i blodet, kan påvirke fiskenes

sundhed, fødeindtagelse og biokemiske parametre i fiskekroppen, hvorved kvaliteten af

fiskene forringes (Carter et al. 2001).

Studier af hvorledes stress påvirker fiskekvalitet, er bl.a. beskrevet indenfor forskning i

fangst af vildfisk. Fiskene kan her opleve stress ved fangst og landing, hvor de presses

tæt sammen i fiskenettet især under landing på fartøjet. Sådanne forhold, som man til

dels kan undgå i opdræt, kan eksempelvis nedbryde naturlige kemiske stoffer (ATP) i

fisken. Restprodukterne heraf kan afgive salt-syrlig og bitter smag i fiskekødet (Love,

1988). Endvidere menes det generelle smagsindtryk at blive reduceret, hvis fisk ikke

behandles skånsomt ved fangst (Andersen et al. 1994), ligesom stress kan påvirke

kødets tekstur (Rasmussen 2001). Det foreslås derfor, at man lader fisk hvile efter en

stressperiode inden de slagtes, hvorved kødkvaliteten forbedres (Wall 2001).

Motionering af laksefisk har potentiale til at nedbringe den aggressive adfærd imellem

individerne (Ellis et al.2002), og motionering har samtidigt den effekt hos bækørred

(Salmo trutta), at væksten øges, og kvaliteten af fiskekødet påvirkes ved bl.a. at

reducere kødets blødhed (Bugeon et al. 2003).

11.3 Duft, smags- og visuel kvalitet

Fra vildfisk kendes den årstidsmæssige sammenhæng med smagskvaliteten af fisken.

Når gydemodnende fisk danner æg kræver det energi, som kommer fra bl.a. fiskekødets

oplagrede energidepoter. Det betyder, at fisken bliver mindre fed og mere vandig,

hvilket typisk giver en forringelse af smagen. Efter gydning vandrer fiskene atter ud og

æder sig fede, hvorved de typisk bliver mere attraktive som spisefisk.

Mudderduft og -smag kan forekomme i fisk der opdrættes i ferskvand, såsom ørred.

Årsagen er især forekomsten af to kemiske stoffer, geosmin og 2-methylisoborneol som

frigives i forbindelse med algeopblomstringer. Fiskene kan friholdes fra mudderafsmag

ved at lade dem gå i rent vand uden disse opblomstringer (Howgate 2001).

Ofte vil man undlade at fodre fisk 1-2 uger før slagtning, hvilket ikke påvirker

kvaliteten af fisken negativt. Omvendt kan mindre end 2-3 foderfri dage inden transport

ikke anbefales (Erikson 2001), idet fiskene skal nå at udskille størstedelen af deres

affaldsstoffer inden transport. Herved forurenes transportvandet ikke unødigt, og

fiskene skal ikke bruge så meget ilt til omsætning af foder.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines