denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Andre europæiske mærkningsmodeller er nævnt i artiklen ”Status for økologisk

akvakultur – mens vi venter på den danske bekendtgørelse” (juli 2003). Se mere på

www.eco-aquafish.dk

Udover de statsgodkendte økologiske mærkningsmodeller har enkelte brancher og

foreninger taget initiativ til en række mærkningsordninger.

91

Det røde Ø-mærke

Den 3. marts 2004 fik danske regnbueørred- og åleopdrættere officiel tilladelse til at

opdrætte økologisk fisk efter det nye danske regelsæt, som er fastlagt i to

bekendtgørelser for henholdsvis økologisk akvakulturbrug og for foderstoffer til

anvendelse i økologisk akvakulturbrug. Efter de nye regler kan de økologiske fisk fra

akvakulturbrugene mærkes med det røde Ø-mærke, som anvendes til mærkning af alle

andre økologiske produkter i Danmark. Denne mulighed har de danske producenter ikke

haft før, da der ikke tidligere har været danske regler på området. Bekendtgørelsen har

været undervejs i flere år og efter notificering i EU er vejen nu banet for, at det

igangværende udviklingsprojekt om opdræt af økologiske ørred på fire pionerdambrug

kan fuldføres efter dansk regelsæt. Se mere på www.eco-aquafish.dk

Debio

Debio’s regler for økologisk akvakultur er udviklet i samarbejde med svenske KRAV.

Foruden fælles regelsæt i Sverige og Norge, er der også gensidig anerkendelse af

hinandens kontrolsystemer. I den første udgave gældende fra januar 2001 er der

specifikke regler for laksefisk (arterne laks, ørred, regnbueørred og fjeldørred), men

intensionen er at udvikle specifikke regler også for andre arter af fisk, skal- og krebsdyr.

Soil Association

Soil Association’s økologiske mærkningsmodel blev en realitet i 2000 lanceret i

fællesskab af tre aktive britiske institutioner for økologisk certificering (Soil

Association, Food Certification Scotland, Organic Food Federation). Modellen bygger

på Soil Association’s oprindelige standarder. Soil Assosiation’s økologiske standarder

henvender sig på nuværende tidspunkt til pelagiske fisk, specielt laks og ørred, i alle

vækststadier og opdrætsanlæg. I fremtiden er det hensigten at udvikle standarder for

andre former for benfisk og skaldyr.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines