denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

opdrætsprocedurer under sortering, udfiskning, strygning og øvrige

håndteringsprocedurer planlægges, og foretages så skånsomt som muligt.

94

For laksefisk er der i litteraturen givet en række anbefalinger omkring håndtering, som

kan reducere fysiske skader, stresseffekt og nødvendig tid til restitution:

- Varigheden af enhver uundgåelig stressfaktor bør minimeres mest mulig

- Undgå håndtering ved høj vandtemperatur

- Laksefisk i fuldstyrke saltvand (havvand) bør ikke sorteres eller håndteres

ved vandtemperaturer over 10ºC, men heller ikke under 4-5ºC

- Undlad fodring i perioden op til håndtering af fisk

- Der bør tillades minimum én uges restitution inden fisken håndteres igen

- Mulighed for svømning med ca. 1 kropslængde pr. sekund efter

udmattende stresspåvirkning

- Tilsætte salt til vandet (0,9% NaCl i ferskvand) hos udmattede fisk

- Flytte fisk vha. vakumpumper

- Ketcher bør ikke anvendes til håndtering af laksefisk, hvis fisken holdes

ude af vandet i mere end 1 minut

- Ketcher til håndtering af fisk bør have en glat overflade

- Det tilrådes at give tilstrækkelig fysisk støtte til fisk, der tages ud af vandet

- især store, tunge fisk, som ikke udelukkende bør holdes i halen

I Soil skal alle rutiner, der involverer håndtering af bestanden, f.eks. indfangning,

sortering, vaccination, transport eller tildeling af tilladte behandlinger, udføres med det

mål at minimere stress i overensstemmelse med procedurerne der er beskrevet i

kvalitetsmanualen. Fisk må kun stuves sammen for at gøre fangsten af dem lettere.

I Debio anbefales det at dyrene håndteres mindst muligt og på mest mulig skånsom

måde.

I Røde Ø skal opholdet uden vand gøres så kort og skånsomt som muligt ved

arbejdsgange, der indebærer, at fiskene fjernes fra vandet. Ved sortering skal fiskene

overbruses med vand.

I Røde Ø skal ørreder inden håndtering være holdt fodertomme i mindst 4 og højst 10

døgn. For ål er det mindst 1 døgn og højst 10 døgn.

Transport af fisk

Mængden af fisk, der på acceptabel vis kan transporteres, afhænger især af transporttid,

transporttankens beluftningssystem, vandets kemiske sammensætning, temperatur,

fiskestørrelse og -art. Den anbefalede vægt af laksefisk, der maksimalt må transporteres,

foreslås at være direkte proportional med fiskens længde.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines